Ezoterik je schopný psychicky prenikať do svojho vnútra hlbšie (orgány, bunky, bielkoviny, aminokyseliny) a vlastne až na tejto úrovni začína ezoterikova cesta. Ezoterik prenikne do prvkov svojho tela, z ktorých sú zložené aminokyseliny. Je tu asi 30 chemických prvkov typických pre ľudské telo a nájdete si ich v periodickej tabuľke prvkov.

Ezoterik postupuje a psychicky preniká ešte ďalej a to do vnútra prvkov, ktoré má v sebe. Prvky obsahujú niekoľko atómov a v atómoch sú elektróny, atómové jadro (protóny, pozitróny, neutróny). Sú tu ešte menšie častice a môžeme ich volať spoločne kvarky. Teda začali sme sa pohybovať vo svete, kde je číslo 10 umocnené na mínus 10 až na mínus 70 metra.

Pokiaľ chce ezoterik psychicky prenikať do sveta atómov, elektrónov a celkovo častíc, tak to už musí jeho psychika fungovať v ranom štádiu klinickej smrti. Je to stav, ktorý sa dá nacvičiť v joge. A ide o cvičenia, kde ezoterik zvládne schopnosť minimálneho dýchania a zmierenia sa so smrťou a odchodom z tohto sveta. Ide o techniku prekonania potreby sa nadýchnuť. Hovoríme tu o ovládnutí dýchacieho reflexu. Ezoterik vydýchne všetok vzduch z pľúc a pritom si bude na prstoch počítať, koľko vydrží, kým sa nenadýchne. Postupne po dňoch vydrží dlhšie a keď pomaličky na prstoch napočíta do 50, tak ovládol potrebu dýchania a vydychovania. Už potom sa dýcha veľmi jemne a minimálne. Upozorňujeme, že tieto cvičenia môžu poškodiť zdravie. Necvičte, keď máte choré srdce, poškodené pľúca a iné zdravotné problémy. Pokiaľ cvičíte tieto cvičenia, tak vždy na vlastnú zodpovednosť.

Až po týchto cvičeniach je ezoterik schopný psychicky začať prenikať do sveta častíc. Teda ide o svet 10 umocnené až na mínus 70 metra. Ezoterik preniká v sebe až na úroveň špeciálnych častíc a to sú dôchodcovské častice a to je svet 10 umocnené na – 60 m. Ide o častice, ktoré odolajú aj kvazarom http://sk.wikipedia.org/wiki/Kvazar. Sem do tohto priestoru ezoterik uloží o sebe spomienky a programy, čo tieto spomienky majú realizovať a ako sa vyvíjať. Dôchodcovské častice sú jediné časticové zoskupenia veľkosti napríklad našej Galaxie a trvalo zostávajú ako história kozmu, aj keď všetko ostatné v kozme zaniklo.

Ezoterik musí navštíviť aj dimenziu 10 umocnenú na – 80 metra, kde je svet homogénnych častíc, ktoré sú rovnako veľké a všetky majú rovnaké vlastnosti. Nedá sa tu dobre psychicky fungovať a po smrti ezoterika by v tejto úrovni jeho spomienky zanikli v zmysle, že by ich tento svet zbavil svojej jedinečnosti. Píšeme tu o tejto vrstve kozmu, aby ezoterik o tom vedel.

No skúsme sa vrátiť na začiatok ezoterikovej cesty. Tá sa vlastne začína pri technike jogínskeho kľudu a schopnosti koncentrovať sa na seba a nie na objekty a veci okolo seba. A tak stíšiť sa a skľudniť je základ duchovnej cesty. Potom je treba zvládnuť sugeratívnu techniku. Ide o prvú závažnejšiu schopnosť ezoterika nasugerovať si, že je slepý, hluchý, nepočuje, nevidí a nič necíti okolo seba cez kožu. Ezoterik si predstaví tento stav a nebude o ňom nijako ani v myšlienkach pochybovať. A čo sa to vlastne v ezoterikovi stane? Keď je sugerácia dobrá, tak organizmus a jeho chémia sa začnú prispôsobovať tomuto stavu, ako keby osoba bola skutočne slepá. A to je to, čo potrebuje ezoterik dosiahnuť. Potom je tu ďalšia sugerácia a to, že ezoterik nemá oči, ušné bubienky, nosnú sliznicu a nemá kožu na tele. Táto sugerácia ezoterika skoncentruje na povrch veľkého mozgu, kde sú centrá pre zrak, pre počúvanie a centrá pre vnímanie podnetov z povrchu kože. No v tomto prípade koncentrácia ide z povrchu mozgu a nejde von, ale ide dovnútra ezoterika. Skutočný slepec sa bude usilovať koncentrovať sa von, ale ezoterik sa v prvom rade koncentruje do svojho vnútra a postupne sa naučí do seba prenikať. Preniká do všetkých oblastí svojho tela a potom hovoríme, že si nacvičuje rozšírené vedomie do celého tela. Bežní jedinci majú vedomie v hlave veľké iba ako tenisová loptička. Ezoterik má extrémne rozšírené vedomie na všetky časti tela a aj časticovú úroveň. Duševne chorá osoba môže mať kvôli chorobe rozšírené vedomie a psychiater by konštatoval, že daná osoba má chorobne rozšírené vedomie. Ale v prípade ezoterika je to vedomá aktivita a vedomé úsilie. Je spojené s cvičeniami a nácvikom v rozšírenom vedomí zvládnuť psychické štandardy, ako sa chovať primerane a normálne.

Ako bude postupovať ezoterik ďalej? V prvom rade si rozšíri vedomie od stredu mozgu do prednej časti mozgu. Od strednej časti mozgu do zadnej časti mozgu. Od stredu mozgu do ľavej časti mozgu a potom od stredu do pravej časti mozgu. Každým smerom si predstavujete reálnu ulicu a aspoň 10 detailov a po ulici kráčate ako postavička. A najlepšie je hneď od začiatku sa ťahať imaginárnym lanom, ktoré si predstavíte v strede ulice. Keď ulicu prebehnete moc rýchlo, tak si nahoďte predstavu, že vám zapli na pás závažie, ktoré za sebou ťaháte. Cieľom tejto meditácie je skutočne zachytiť vedomie do celej oblasti mozgu a takto začať rozširovať svoje vedomie.

Potom je tu podobné meditačné cvičenie a to sa lezie zo stredu mozgu cez nervstvo a to rovno do miechy. Je potrebné sa naučiť v tele chodiť cez nervový systém a nielen tak cez energie. Cez energie to ide jednoduchšie, ale destabilizuje to psychiku. Vždy sme to cvičili cez reálne nervstvo. A tu v chrbtici si predstavíte studňu a pomaličky do nej leziete. Musí to byť pomalé a musíte dobre vnímať ako sa pohybujete skutočne v nervstve a neurónoch miechy. A vedomie sa rozširuje aj do tejto oblasti.

Takto si otvoríte cestu do oblastí, kde má človek neuróny. Ide o veľký mozog, predný mozog, spánkový mozog, zrakový mozog, temenný mozog. Pod spánkovým mozgom je vľavo a vpravo zvierací mozog veľkosti menších slepačích vajíčok. A vpredu, kde končí predĺžená miecha, je stredný mozog veľkosti slepačieho vajíčka. V strednom mozgu sú hormonálne žľazy (hypofýza, epifýza a amigdala). Potom sa preniká do mozočku, ktorý je pod zadným zrakovým mozgom a je veľký asi ako tenisová loptička a obsahuje až 60 % všetkých neurónov tela. Je tu sídlo ľudského vedomia, ktoré bude ezoterik mnoho rokov prerábať. V zmysle nie zničiť, ale ovládnuť a prinútiť, aby prijalo cestu ezoterika a budovanie mimoriadnych schopností, ktoré si ľudia bežne nepestujú. Pozor, klasické ľudské vedomie nie je priateľom ezoterika. Ale nesmie sa konať tak, že sa ľudská forma existencie zahodí a zákonite sa dôjde k zvieracej. To by bola nenapraviteľná chyba. Treba ľudské ovládnuť a prinútiť ho k duchovnej ceste.

Potom je tu miecha, ktorá obsahuje neuróny a potom je tu brušný mozog, v stene tenkých a hrubých čriev sú neuróny v drobných zhlukoch veľkosti špendlíkových hlavičiek. Je ich tu asi 500. V brušnom mozgu sídli zvieracie vedomie a treba ho chápať ako silného protivníka a prešpekulované zvieracie vedomie. Aj zvieracie vedomie sa neodmieta, ale dôsledne kontroluje a prinucuje do ezoteriky. A trvalo.

Ezoterik sa dokáže postupne skoncentrovať aj do nervového systému. Vie si ho predstaviť a pokiaľ možno anatomicky presne preniká cez nervstvo do jednotlivých oblastí v tele. Na nervstve je zavesených množstvo drobných ganglií. Niektoré sú aj veľkosti palca. Sú jednak v hlave, za žalúdkom a za mechúrom, ale v zásade sú na každom úseku nervstva.

Špeciálna oblasť, kde sa nachádzajú neuróny, je oblasť kostí celého tela. Svoje kosti si skúste predstaviť ako priestor s hustou sieťou mikrochodbičiek a mini jaskyniek. V nich ide nervstvo, cievy, žily a lymfatické cievky. Ale čo je rozhodujúce, to sú mini zoskupenia neurónov veľkosti hrotu ihly. Poviete si, je to bezvýznamné množstvo. No keď začnete skúmať kostný systém podrobnejšie, tak zistíte, že je posiaty drobnou sieťou týchto neurónov a v skutočnosti to nie je tak zanedbateľné množstvo neurónov. Tých chodbičiek vo všetkých kostiach tela je akosi príliš veľa a tak sa na neuróny v kostiach začneme pozerať inak ako doteraz.

Teda ezoterik začal realizovať duchovnú cestu do seba a hore som uviedol, ako sa do toho pustiť a ako pokračovať, aby si ezoterik nedoničil psychiku a zdravie. Ezoterik psychicky preniká postupne do orgánov a systémov tela. Potom si to nasmeruje do vnútra buniek a to je bunková blana, vnútorné orgániky, bunkové jadro. V bunkových jadrách sú chromozómy, a v nich gény a génové retiazky. Potom ezoterik prenikne do bielkovín a v nich si nájde aminokyseliny a v aminokyselinách prvky. Potom ezoterik postupuje do sveta častíc a na tento postup už je potrebné mať za sebou odcvičené rané štádiá klinickej smrti a to mu dovolí postupovať do častíc vo svojom tele alebo pretekajúce cez telo.

Pokiaľ ezoterik nemá odcvičené rané štádium klinickej smrti, tak toho veľa v časticovom svete nenarobí a tak bez zvládnutia týchto cvičení nemá žiadny zmysel postupovať hlbšie do sveta častíc. Ezoterik prenikol do sveta častíc a nakoniec končí vo svete dôchodcovských častíc. Ide o častice, ktoré sú špecifické tým, že ich zoskupenia sú extrémne dlhoveké. Matematicky by sme to vyjadrili ako 10 umocnené na milión svetelných rokov. A to sú čísla patriace od kategórie nekonečno z hľadiska ľudského pohľadu. A sem bude ezoterik ukladať o sebe spomienky a k spomienkam dávať programy, ktorých základom je nekonečno.

Ezoterik má vo vnútri seba aj ďalšie možnosti a to je preniknúť aj do svojej psychiky, ktorá je uložená v nervstve a neurónoch tela. Teda do svojich spomienok alebo inak povedané pamäte. Samozrejme, ezoterik je už uvedomený, že ezoterika nie je iba cesta do svojich fantázií, ale v prvom rade je to cesta do orgánov a systémov tela a stále do menších objektov v sebe. Asi 90 % ezoterikov považuje za ezoteriku hlavne prenikanie do svojich fantázií. A to určite nie je o tomto. Ezoterik vstúpil do svojich predstáv preto, aby sem postupne dostával informácie o sebe samom a to sú informácie o duchovnej ceste. Potom ezoterik dostane do seba informácie a osobné prieniky do kozmu a častíc. A nakoniec dostáva do svojich spomienok všetko okolo nekonečna, teológie, kybernetiky, informačných systémov. Treba si uvedomiť, že vrcholom snaženia je to, čo bude po jeho smrti. A to sú otázky večnosti. Plne chápe, že orientácia na večnosť a uchovanie spomienok s určitými programami vyžaduje určité dozretie ezoterika a pochopenie, čo má v nekonečnom čase skutočnú hodnotu.

Keby ste išli za finančným poradcom, tak v dnešnej dobe a to máme rok 2012, by vám z dôvodu svetovej nestability odporučil časť peňazí investovať do zlata, pretože ročný nárast ceny zlata je 20 % a vyššie. A za posledných 50 rokov cena zlata rástla a tak je to super. Prídete za ezoterikom tohto zoskupenia a dostanete úplne inú radu, do čoho investovať a čo má z hľadiska nadčasového skutočnú cenu. A teda investuje do toho, aby ste mali čas na seba a aby ste spoznali seba a spomienky o sebe premenili na systém, ktorý v kozme nezanikne. Pretože všetko na planéte Zem do 10 miliárd rokov zanikne, aj naša slnečná sústava. A to sú vedecké výpočty a pozorovania a nie ezoterické. Zostanú iba spomienky vo svete mŕtvych a čo zanikne, to už nemá žiadnu hodnotu. Ezoterici tohto zoskupenia idú po tom, čo má v kozme nekonečne dlhotrvajúcu hodnotu. Samozrejme, na takého chápanie, čo je v kozme a v ezoterike zmysluplné, treba dozrieť.

Ezoterik do seba vstupuje za účelom meditačným a to je spoznať sám seba (medicína). Potom do svojho vnútra vstupuje z dôvodu ovládnutia svojej psychiky a konania kvôli poruchám správania a hrozby psychiatrickej liečby (Silva škola a programovanie). Potom je to cesta do seba z dôvodu chorobných stavov, kde vám nepomôže ani lekár ani liečiteľ a je to na danom človeku, aby si to zvládol sám a uzdravil sa (liečiteľstvo a alternatívna medicína). Do seba ezoterik vstupuje aj za účelom spomalenia procesov starnutia (geriatria a gerontológia). Ezoterik do seba vstupuje za účelom efektívneho budovania mimoriadnych schopností či už vešteckých, intelektuálnych (mimozmyslové schopnosti), prípadne sú to zručnosti praktické a konkrétne športové. Všetky tieto dôvody vstupu do seba sú vítané a potrebné. Ezoterik sa stáva ezoterikom až vtedy, keď je dôvodom jeho duchovnej cesty práve vstup nadčasový. Teda ezoterika zaujíma, či po ňom v kozme zostane aspoň niečo a čo by sa s tým odkazom dalo spraviť.

Aby ezoterik mohol spoznať cez seba aj to, ako človek zomiera a čo všetko sa deje počas zomierania, tak je tu potrebný výcvik raných štádií klinickej smrti. Klasické cvičenie je odpojenie fantómového tela od fyzického tela. Tento proces sa deje u osôb, ktoré majú za sebou amputácie častí tela. Ezoterik dosiahne takzvanú mentálnu amputáciu a to celého tela a postupne vytvorí vo svojich neurónoch trvalý stav odpojenia astrálneho tela od fyzického tela. A môže sa realizovať ezoterika pod označením špiritizmus, alebo inak povedané, ezoterika na úrovni častíc.

Ezoterik spoznáva klinickú smrť u seba a iných a uvedomí si, že ďalšia mierne hlbšia úroveň v klinickej smrti je likvidácia už vytvoreného fantómového tela. Na jeho mieste sa objaví hlbšia forma klinickej smrti a túto úroveň ezoterik v sebe pestuje a vytvára ďalšiu oblasť ezoteriky. V tejto ezoterike sa pestuje filipínske liečiteľstvo a filipínske meditácie. A práve tu treba začať využívať neuróny v kostnom systéme. Ale ešte tu spomeniem ďalšiu úroveň klinickej smrti, kde už nefunguje ani fantómové telo ani astrálne telo. Ezoterik v tomto prípade znižuje dýchanie a svoje vitálne funkcie a už začína jeho psychika fungovať mimo telo. Je to stav zomierajúcej osoby, kde sa pozvoľna astrálne telo oddeľuje z fyzického tela a už ho bude s fyzickým telom spájať veľmi málo. A to je v zásade krajný stav, kde ezoterik pestuje astrálnu bytosť ako špeciálny priestor pre uloženie svojich spomienok a programov, ako majú fungovať a tieto spomienky odídu do sveta častíc pod označením dôchodcovské častice. Vzorom na tento druh reinkarnácie je čiastočne organický život v kozme a to je UFO ROBO.

Ezoterik si uvedomí skutočnosť, že sa tu nepestujú žiadne sci-fi prvky alebo úletové fantázie. Všetko, čo sa tu popisuje, sa cvičí, báda a hľadá v kozme a nie v divokej ľudskej fantázii. Ďalej je tu dôležité pravidlo, že ezoterik bude rozumne využívať úroveň stavu klinickej smrti a nebude chodiť do stavov, kde treba úplne zastaviť činnosť srdca a pozastaviť dýchanie. Ezoterik by nevydržal takýto typ ezoteriky dlhšie ako pár rokov bez následkov na zdraví a psychike. Ešte pripomínam, že tu odporúčané cvičenia a postupy si každý cvičí na vlastnú zodpovednosť, pretože môžu poškodzovať zdravie. A tak postupujte veľmi opatrne.

Astrálna úroveň ľudského tela a kostné neuróny. Tak isto by nás mohlo zaujímať, akú funkciu zohrávajú tieto neuróny v tele človeka. Skúmali sme staršie osoby, kde počet kostných neurónov postupne odumiera, ale odumierajú aj všetky neurónové oblasti. Skúmali sme mladých jedincov, kde sú tieto kostné neuróny mimoriadne dobre rozvinuté a dalo sa vnímať, ako dobre spolupracujú orgány, fungujú ako jeden orchester. Takýchto jedincov sme postupne prešetrili desiatky. A tak isto sme prešetrovali jedincov, ktorým niečo hlboko poškodilo tieto neuróny v kostiach. Pokiaľ sme hľadali jedincov, ktorí mali poškodené kostné neuróny, tak vždy mali poškodené aj iné oblasti neurónov.

Zaujímavé informácie prichádzali z detských kostí, kde počty neurónov v kostiach boli mimoriadne vysoké a tak isto ich aktivita. Neuróny sa podieľali na raste a vývoji organizmu. Asi u 30 ročných necítiť už nejakú výraznú aktivitu týchto neurónov. Ako keby tam boli, ale neboli až tak potrebné. Presne ako v prípade miechy a jej neurónov, ktoré v ranom detstve nahrádzajú ešte chýbajúce neuróny veľkého mozgu. A po vytvorení a sfunkčnení neurónov veľkého mozgu miecha utícha. A ezoterik v staršom veku chce, aby sa neuróny zúčastnili na správe a organizovaní činnosti tela.

V prípade neurónov v kostných štruktúrach sa bude ezoterik uberať iným smerom a to tak, že aktivizuje tieto neuróny v kostiach za účelom organizovania svojho astrálneho tela. Ezoterik má za sebou už niekoľko etáp vývoja v oblasti klinickej smrti. Nácvikom si otvoril fantómové telo ako sa otvorí u osôb, ktorým amputovali končatiny. A následne ezoterik postupuje ďalej, vedome likviduje fantómové telo a prechádza do hlbšej roviny klinickej smrti. A táto línia je ako u osôb na Filipínach, ktoré toto astrálne telo majú otvorené od narodenia. A ezoterik si tento systém otvorí v sebe na úrovni častíc. Samozrejme, tento systém si chce udržať otvorený a spravovať ho a kostné neuróny budú vhodné pre správu astrálneho tela. Ezoterik jednoducho využije potenciál kostných neurónov, aby mu pomohol budovať astrálnu líniu vo svojom fyzickom tele. Astrálnu rovinu musíte hľadať na časticovej úrovni, teda svet veľkosti 10 umocnené na viac ako mínus 1.

Astrálna úroveň a informácie z kostí. Ide o to, že ezoterik už mal otvorenú a mnohými rokmi odcvičenú úroveň fantómového tela. Postupne túto úroveň opúšťa a buduje si novú úroveň astrálneho tela. Teda v praxi sa na diaľku premosťuje na osoby, ktoré majú tieto stavy a to sú osoby, ktoré majú 5 násobne viac kovových prvkov v tele. Mimo Filipíny sa takéto osoby budú hľadať ťažko. Teda mali by sme hovoriť o prostredí, kde je plno aktívnych sopiek a v podloží sú geologické zlomy zemskej kôry. A tu je pár adries, kde je najväčšia aktivita vulkánov na planéte Zem.
Vuklány
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stratovulk%C3%A1n
Supervulkány
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supervulk%C3%A1n
Stratovulkány
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stratovulk%C3%A1n
Vulkanologia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vulkanologie

Ezoterik má už množstvo schopností a nerobí mu problém sa na planéte psychicky prepojiť s inou živou osobou. Začínajúci ezoterik sa premosťuje na inú osobu cez sexuálne energie. A zachytí najbližšiu osobu a cez ňu ďalšie osoby. Ezoterik, ktorý má za sebou cvičenia klinickej smrti, sa už napája priamo na fyzické osoby cez časticovú úroveň, tá sa mu otvorila cez cvičenia klinickej smrti. Pokiaľ má ezoterik už hlbšiu úroveň astrálneho tela, tak premostenie svojej psychiky na iné je ľahké, stačí si iba na to pomyslieť. Premostiť sa na organický život kozme nie je zase tak jednoduché a treba mať zvládnutú jogínsku techniku premostenia psychiky ezoterika na čiernu dieru v strede našej Galaxie a k tomu odcvičené rané štádium klinickej smrti. Ďalšie hlbšie premostenia do kozmu vyžadujú nové a nové techniky hlbinnej psychonautiky do kozmu a to sa bavíme o hĺbke kozmu, kde je 10 umocnené na 100 metrov. A to je bežného človeka nepredstaviteľná hĺbka, kde radšej použite označenie nekonečný čas.

Ezoterik teda trénuje likvidáciu fantómového tela a vo svojich neurónoch nakoniec má trvalý systém, ktorý fantómové telo likviduje. A potom už zostáva astrálne telo, ktoré sa buduje neustálou a vytrvalou meditáciou na filipínskych liečiteľov a ich kosti. Tak isto na kosti mŕtve, na žijúce zvieratá a ich kosti, na detské kosti a aj mŕtve detské kosti. Ezoterik ide všade cez kosti a potom to ťahá cez svoje kosti a hlavne cez svoje neuróny v kostiach. Týmto systémom aj oznamuje a núti svoje kostné neuróny, aby sa aktivizovali (teda pokiaľ už máte po 20. roku života) a začali spravovať astrálne telo.

A cvičí sa, cvičí a po roku dvoch sa začne otvárať astrálne telo a zanikať fantómové telo a realizuje sa to cez neuróny v kostiach, ktoré aj tak po 20. roku života toho už nenarobia a sú pasívne. Neustále sa pracuje na budovaní astrálneho tela a to ukladaním informácií získaných cez vlastné kosti o sebe, ale aj zvieratách a ľuďoch. A je jedno, či ide o živé alebo mŕtve kosti. No pri mŕtvych kostiach si musí človek dávať pozor, aby do seba nezobral celý záznam zo všetkých kostí. Treba brať z mŕtvych kostí iba čiastkové informácie. Netreba brať informácie o tom, čo dané zvieratá alebo osoby jedli a ako spali. Berú sa iba hodnotné informácie.

Čo to vlastne ezoterik robí vo svojom tele? V prvom rade presúva do svojho astrálneho tela informácie o svojich orgánoch a systémov tela. Všetky predstavy musia ísť cez kostné neuróny a nie mimo nich. Je to nutné a potrebné, aby sa ezoterik nakoniec nestal úplne duševné chorý. Zatiaľ iba prechod informácií cez kosti a v nich neuróny zabezpečuje stabilné budovanie astrálnej roviny. Ezoterik ako druhé naberá do seba informácie o svojich bunkách a ďalších hlbších štruktúrach fungovania. A zároveň sa učí ako mimozmyslovo vnímať, čo sa v ňom deje na astrálnej úrovni. Treba k tomu výcvik.

Ezoterik vlastne vo svojej podstate sám seba reinkarnuje cez svoje kosti do astrálneho stavu. Teda v druhej úrovni raného štádia klinickej smrti si vytvára astrálne telo a do tohto tela postupne prenesie svoje psychické fungovanie. Ťažko bude nezainteresovaná osoba tomuto rozumieť, pokiaľ nebude mať za sebou minimálne nácvik fantómového tela. Až po nácviku raného štádia klinickej smrti je psychika ezoterika schopná uvoľniť sa z buniek a presunúť sa do astrálneho tela. Aj v prípade fantómového tela treba, aby si psychika ezoterika zvykla na prechod vedomia fungovať do fantómového tela. Aj v prípade prechodu ezoterikovej psychiky z fantómovej existencie do astrálnej ezoteriky treba robiť všetko detailne a postupne. A nestať sa nakoniec psychiatrický pacient. Na to si treba dať dobrý pozor.

Ezoterik tohto zoskupenia dosiahne za niekoľko rokov úrovne jedincov na Filipínach a postupe preberá astrálne praktiky od všetkého, čo žije v blízkostí sopiek. A sám ezoterik zamieri k sopkám na planétach ako je Venuša a tu ich má dostatok a potom k malým planétam v našej slnečnej sústave a precvičuje si úpravu astrálneho tela prítomnosťou psychiky na týchto planétach.

Ezoterik ide ďalej a dosahuje prevahu nad osobami, ktoré majú stav astrálneho tela ako stav patológie a stav vplyvu prostredia vulkánov. V prvom rade má ezoterik cielene otvárané astrálne telo a cielene cvičí astrálnu rovinu cez kostné neuróny. A to je jedinečný prístup. Ezoterik, ktorý dokáže kontaktovať organickú hmotu v kozme, bude za týmto účelom hľadať organickú hmotu, ktorá žije v blízkosti podobných úkazov ako sú sopky. Alebo bude vyhľadávať planéty, ktoré majú horúce jadro. Celkovo ezoterik realizuje aj rovinu astrálnej ezoteriky, aby využil všetky možnosti, ktoré duchovná cesta ponúka.

Vulkanické aktivity na Jupiterovi – mesiac Io
http://cs.wikipedia.org/wiki/Io_%28m%C4%9Bs%C3%ADc%29
Vulkanológia Venuša
http://cs.wikipedia.org/wiki/Io_%28m%C4%9Bs%C3%ADc%29
Planéty okolo Pluta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuiper%C5%AFv_p%C3%A1s
Sopečná činnosť v kozme
http://www.exoplanety.cz/2010/09/08/exo-sopky/

Zoznam sopiek na Filipínach
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_sopiek_Fil%C3%ADp%C3%ADn…

Filipínske sopky II.
http://www.youtube.com/watch?v=pc8YbLiBlds
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=TuPvnup2BfY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=kudabr3MiOQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=YqEcyE5k6aI
http://www.youtube.com/watch?v=sTS7vsvv70c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=71iqJriy3p0
http://www.youtube.com/watch?v=FbCsYmmX8AY
http://www.youtube.com/watch?v=c9Ny2DxcURs
http://www.youtube.com/watch?v=qafxmOd8Ajw&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=1Mb6Y1qu0Nw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=wTmwGelsjMY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5daCVn48ra4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=TZama0Ahc-Q&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=5ENeMcefW9Y&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=UXn6Bl6RCno&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WxlRpuTed6g&feature=ends…

Filipínske sopky III.
http://www.youtube.com/watch?v=pc8YbLiBlds
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=TuPvnup2BfY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=kudabr3MiOQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=YqEcyE5k6aI
http://www.youtube.com/watch?v=sTS7vsvv70c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=71iqJriy3p0
http://www.youtube.com/watch?v=FbCsYmmX8AY
http://www.youtube.com/watch?v=c9Ny2DxcURs
http://www.youtube.com/watch?v=qafxmOd8Ajw&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=1Mb6Y1qu0Nw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=wTmwGelsjMY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5daCVn48ra4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=TZama0Ahc-Q&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=5ENeMcefW9Y&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=UXn6Bl6RCno&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WxlRpuTed6g&feature=ends…

Pridaj komentár