Spomienky na blikanie, vibrovanie a rezonovanie. Rozkmitanie mozgovej blany, hlasiviek a pobrušnice. Spustenie zasvätení do kmitajúcej mysle. Psychické prepojenie na kmitajúce telo. Prienik do 6. neurónových oblastí. Otvorenie zasvätení do anjelských sfér. Psychický prienik do mikrosveta. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadajte v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku kmitajúcej a rezonujúcej mysle, ktorá dovoľuje uvoľnenie psychiky do vlastného tela a vonkajšieho priestoru mimo telo. V prvom rade si spomeniete na všetko okolo kmitania, vibrovania a rezonovania. Ostatné spomienky utlmíte, všetko kmitá, bliká a vibruje.

Následne sa skoncentrujete do hlasiviek, v ktorých sú malé membrány. To, že ste sa do oblasti hlasiviek zo šedej kôry veľkého mozgu skoncentrovali, vedie k celkovej aktivite. Túto koncentráciu spojíte so špeciálnym dýchaním a celkovo hlasivky rozrezonovávate. Spomeniete si na prácu s volkmenom. Ďalej si spomeniete na nahrávky rezonančnej hudby. Prípadne vytočíte očné buľvy dohora a tie sa rozkmitajú. Alebo rozkmitáte prsty na rukách. Tieto podnety prenesiete do hlasiviek. Tak isto si uvedomujete, že niektoré zvieratá ako delfín, vorvaň a netopier používajú rezonancie ako echolokátor na zisťovanie koristi.

Tu už začíta skúsenosť kombinácie rezonancií, spomienok na blikanie a kmitanie zvuku. Všetko prispôsobíte na to, aby ste mohli z kmitajúcich hlasiviek prechádzať do všetkých častí tela a to najlepšie cez 6 neurónových oblastí ako je šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií pri dutinách tela ako je mozgová dutina, žalúdok a mechúr. Všade použijete vhodné kombinácie vibrujúcich, kmitajúcich a rezonujúcich spomienok. Nakoniec končíte v jadrách buniek celého tela, kde sa nachádzajú jednoduché neurónové mechanizmy. To je posledná neurónová oblasť v ľudskom tele.

Do hlasiviek vedie aj sugerácia kmitajúcej a vibrujúcej mysle. Nejde o trvalé poškodenie, ale o dočasný stav využitia rezonancií z membránových systémoch tela. Je možné prepojiť hlasivky a ich rozrezonovanie na mozgovú membránu. Stačí koncentrácia nad hlavu a vytočenie očí hore, ktoré v tejto polohe vyvolajú kmitanie na mozgovej blane. Z tejto blany a hlasiviek sa ponárate do celého tela a hlavne do psychických a intelektuálnych schopností. Tak isto k efektívnemu prieniku do pamäťových systémov. Tak isto použijete vhodné hypnotické techniky, ktorými dosiahnete lepšie výsledky pri nácviku rezonujúcich techník.

Pokiaľ chcete dosahovať ešte razantnejšie kmitanie, tak sa prepojíte na pobrušnicu a hlasivky prepojíte s koncentráciou na membránu pobrušnice. Nervstvo sa rozrezonuje ako blana na povrchu bubna. Treba sa to naučiť ovládať pohybmi svalov brucha a dychu. Dosahujete silnú liečivú dynamiku.

Z ľudskej mysle sa presunieme do vedomia prírodného človeka, ktorý nevie čítať, písať a rozumovo myslieť. Uveríte a vsugerujete si, že ste prírodný človek. Koncentrácia ide do miechy, kde je najviac pohybových koordinátov pre celé telo. Učíte sa kombinovať vibrovanie do určitých kombinácií, ktorými sa automaticky skoncentrujete tam, kde potrebujete. Prírodný človek sa skoncentruje iba magickým pohybom a nie ako dnešný človek silou vôle cez zmysly tela.

Potom je tu možnosť koncentrácie do brušného mozgu, vnímať telo ako množstvo bodov menších ako bunka a ku každému bodu pridať vhodnú rezonanciu. Na túto rezonanciu sa skoncentrovať, neustále ju monotónne opakovať a nič viac. Stále až do tranzu, ktorý sa vylieva z jedného bodu tela. Takto prejdete všetky body po celom tele, a tak isto okolo tela. Vytvorí sa zvláštna myseľ vnímajúca všetko ako množstvo drobných bodov. Pomôže vám predstava impresionistického umenia maľovať bodkovými technikami. Po takýchto cvičeniach sa zmení činnosť neurónov šedej kôry teraz v 7. oblastiach tela. Neurónové oblasti sa naučia vnímať svet ako drobné častice a pre toto vnímanie sa neuróny výborne prispôsobia.

Je tu možnosť trénovania aj vešteckej echolokácie cez hlasivky. Koncentrácia do hlasiviek, výron energie z tela a do toho psychika toho, kto sleduje echolokáciu. Následne tlačenie psychiky, vhodných rezonancií a bioenergií cez stenu do miestnosti, ktorú preskenujete a v mozgu po návrate vyhodnotíte pridaním obrazu toho, čo sa v miestnosti nachádza.

Potom je tu ešte jedno cvičenie a to je prienik psychiky do buniek tela, molekúl buniek, atómov, protónov, neutrónov a častíc. Ide o psychický prienik s tým, že nahodíte do hlasiviek vhodnú kombináciu rezonancií a skoncentrujete sa do bodu v tele. Čím prenikáte hlbšie, tým máte pocit väčšieho priestoru. Psychický prienik do častíc pociťujete ako keby ste prenikli do vzdialenosti 20 miliárd svetelných rokov. Treba si uvedomiť, že do sveta častíc sa preniká psychicky a nie ako pri štiepnej reakcii.

Pridaj komentár