V uplynulom roku sme sa snažili robiť všetky najdôležitejšie smery ezoteriky. Tento trend si budeme naďalej udržiavať a to aj vďaka zavedeniu sugeratívnej ezoteriky, ktorá nahrádza všetky druhy fyzických a psychických poškodení. Ezoteriku budeme naďalej robiť tak, aby zachytila všetky vývojové etapy ľudstva. Pôjde o ezoteriku zvieraciu, pravekú, o ezoteriku prírodného človeka. Pôjde o ezoteriku náboženského vnímania, o ezoteriku rozumovú až vedeckú. Uvedomujeme si rozsiahlosť tohto záberu a budeme sa snažiť, aby sme v každej oblasti postupne dosahovali úroveň tých, ktorí sa špecializujú iba na niektorú oblasť ezoteriky. Zatiaľ nám tento rozsah nedovoľoval dosiahnuť tú úroveň, ktorú majú jednotliví špecialisti v danej oblasti. Budeme hľadať spôsoby, ako túto negativitu prekonať.

V uplynulom roku sme zahájili vedecké bádanie všetkých najdôležitejších oblastí ezoteriky. V tomto trende budeme pokračovať. Budeme študovať vedecké metódy bádania sveta. Budeme robiť, ako sa hovorí, rozumovú ezoteriku, ktorá sa, bohužiaľ, nerobí. K vedeckému bádaniu ezoteriky budeme pridávať matematiku, logiku, štatistiku, medicínu, psychiatriu, sexuológiu, bunkovú medicínu, fyziku mikrosveta, chémiu, filozofiu, prognostiku, astronómiu a ostatné oblasti vedeckého sveta. Budeme dokladovať jednotlivé ezoterické oblasti zdrojmi informácií zo sveta mŕtvych spomienok, magma záznamov v magmatických poliach Zeme a iných planét. A tak isto z osôb, ktoré ešte žijú. Všetko budeme robiť prevažne vešteckými technikami. Budeme sa usilovať vytvárať takzvané katalógy osôb v celej histórii ľudstva súvisiacich s jednotlivými oblasťami ezoteriky. V ezoterike začneme vychádzať práve z týchto katalógov, ktoré budú obsahovať evidenciu osôb, miesto nálezu tejto informácie, spôsob vešteckého diagnostikovania. Nebudeme v ezoterike vychádzať z vlastných skúseností, ale najprv zo skúseností našich predchodcov. Budeme pracovať na metódach overovania toho, čo veštecky zistíme. Budeme hľadať metodiku, ako overovať to, čo veštecky vnímame. Ako správne veštecky čítať rôzne záznamy a nevykladať si ich po svojom. V oblasti spomienok vo svete mŕtvych, ktoré nie sú pozemského charakteru a teda vytvorila ich iná organická hmota, nastali problémy správneho vešteckého vnímania. Treba veštecké výkony robiť voči týmto záznamom z kostnej hmoty, robiť sugeráciu optimálneho zmrzačovania. Vytvoriť katalóg tých jedincov, ktorí mali nesprávne nastavené vnímanie času a trpeli rôznymi poruchami vnímania času. Musíme spraviť zoznamy tých, ktorí mali určité predstavy o mimozemšťanoch. Musíme spraviť zoznamy tých, ktorí sa venovali otázkam života v kozme a podobne. Dáme si poriadne záležať, aby sme čo najreálnejšie vnímali to, čo sa nachádza vo svete mŕtvych. Zavedieme porovnávanie zápisov v magmatických silách Zeme a svetom mŕtvych. Použijeme metódy prirovnávania vývoja života na Zemi so zápismi vo svete mŕtvych, ktoré by mohli mať pôvod v organizmom živote mimo Zem.

Dôrazne budeme trvať aj na rozumovom chápaní ezoteriky a opustíme staré zaužívané koľaje, že každý si ezoteriku vysvetľuje po svojom bez toho, aby si overil to, čo cíti a čo tvrdí. Rozumovú ezoteriku budeme pestovať v 7. neurónových oblastiach ľudského tela. Do týchto oblastí budeme prenikať s nastavením neurónov ako u špičkových vedcov, ktorí svet nielen vysvetľujú, ale hlavne dokazujú to, čo tvrdia. Teda podložiť všetky tvrdenia serióznym materiálom a nie iba niekto niekde povedal alebo táto osobnosť ezoteriky niečo povedala a to platí. Zásadne budeme proti subjektívnemu diletantstvu a kultu ezoterickej osobnosti. Spravíme všetko pre to, aby do ezoteriky prišiel zdravý rozum v podobe vedy.

Budeme pokračovať v ezoterike prírodných ľudí. Ide o magický spôsob vnímania sveta, ktorý sa uchoval v mytologických predstavách fungovania sveta. Z tejto oblasti sme si vybrali hlavne oblasť kultových stavieb a túto poriadne preskúmame a zdokladujeme. Za najhodnotnejšiu zložku v tomto smere považujeme anjelské sféry šamanov s prírodným vedomím, ktorí mali aj v dospelosti veľkú detskú žľazu a robili rituálno magické obrady s niektorým druhom prírodného materiálu. Vytvorili v sebe postavu anjela a tento je po ich smrti umiestnený vo svete mŕtvych spomienok. Budeme sugeratívne pracovať, aby sme vytvorili v sebe tento mechanizmus anjelov aj na dnešné oblasti ezoteriky. Teda zvládneme psychotechniku tvorby anjelských postáv v sebe podľa pravidiel prírodných šamanov. Neustále budeme preberať cez zasvätenia všetko, čo súvisí s ezoterickými skúsenosťami a schopnosťami. Okrem rozumovej ezoteriky, ktorú budeme preberať cez rôzne hypnotické techniky ako rozumovú položku. Pomocou magických rituálov síce nebudeme rozumieť, čo robíme, ale budeme sa silne stotožňovať s tým, čo robíme. Je to jednoducho iný spôsob vnímania univerzálnych zákonitostí celého kozmu okolo nás.

Budeme pokračovať aj do pravekej ezoteriky, ktorú tu bude zastupovať jogínska oblasť, ktorá zanechala vo svojej tradícii praveké vedomie človeka. Pochopili sme súvislosť medzi koncentráciou na jeden objekt a neschopnosťou vnímať niečo iné iba tento objekt, ktorý môže mať veľkosť Zeme, ale aj častice mikrosveta. Budeme pokračovať v zoznamoch tých, ktorí robili praveké vedomie, vedeli sa cez tieto mechanizmy dostávať do tranzu a vnímať svet inak ako dnešní ľudia. Praveké ľudské vedomie dovoľuje enormné prepracovanie určitej malej oblasti, do ktorej je človek nedobrovoľne uzatvorený. Tu sa budeme usilovať získať potenciu silnej špecializácie do určitej oblasti.

Pokračovať budeme aj vo zvieracej ezoterike, ktorú máme v sebe uloženú v oblasti brušného mozgu a prechádza aj do ostatných 6. neurónových oblastí. Pôjde tu o pudovú zložku a to pud sebazáchovy. Vlastne tu budeme robiť jaskynnú ezoteriku a ezoteriku bunkových jadier, kde je uložené pamäťové centrum bunky. To je vlastne siedma oblasť výskytu neurónových štruktúr. A pôjde tu aj o praktizovanie Silva rezonančných techník, ktoré nám dovolia preniknúť až do vnútra buniek. Pud sebazáchovy budeme uctievať a používať na modifikáciu tukových buniek, ktoré by mali pomôcť s produkciou látok, ktoré organizmus z dôvodu poškodenia už nevyrába, alebo tak robí z dôvodu starnutia.

Budeme pokračovať v ezoterike, ktorá stojí už na 7. neurónových oblastiach. Psychicky budeme prenikať do oblasti výskytu neurónov vo veľkom mozgu a jeho povrchu, v strednom mozgu, kde je základ snového vedomia, snového archívu. Túto oblasť snov a transcendentálnej ezoteriky sme zatiaľ robili okrajovo a to z dôvodu rizika poškodenia spánkových procesov. No našli sme mechanizmy, ako robiť snovú ezoteriku aj za plného vedomia a tak predísť poškodeniu spánkových pochodov. Pokračovať budeme do neurónov veľkého mozgu a pestovať sugeratívne stavy klinickej smrti, ktoré dovoľujú aktivity vo svete mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. Pokračovať budeme v prienikoch do mozočku a v rámci znakovej ezoteriky budeme využívať mozoček na riadenie celého ezoterického systému a hlavne zasvätení. Pokračovať budeme aj do oblasti miechy a tu budeme vnímať pohybové návyky tela. Tak isto budeme prenikať do brušného mozgu v črevách a spoznávať, čo sa tu deje. Prenik pôjde aj do systému ganglií okolo orgánov a systémov tela. A zakotvíme aj v jadrách buniek, ktoré si pamätajú všetko okolo činnosti buniek. Budeme prenikať do kostných ganglií a využívať ich na vedecký pohľad na svet bez umeleckých fantázií. Budeme prenikať do kožných oblastí a sugeratívne pestovať stigmatické stavy. Budeme prenikať do tukového orgánu tela (tuk tela) a budeme ho modifikovať na ezoterické účely.

Pokračovať budeme aj v Silva škole, ktorá sa zaoberá systémom blikania, kmitania a rezonancie. Systém rezonancií prevedieme na hlasivky, pobrušnicu a mozgovú blanu. Zároveň nám tento systém dovolí prenikať psychicky do buniek, molekúl, atómov a častíc jednak vo vlastnom tele, ale aj mimo telo. Budeme hľadať rozumový prístup, ale aj systém stotožnenia. Budeme preberať všetky skúsenosti tých, ktorí boli aktívni v tejto oblasti pred nami.

Rozpracujeme ezoteriku tukového orgánu tela. Ide o jaskynnú ezoteriku, tak isto aj o bunkovú ezoteriku. Budeme pokračovať v modifikácii tukových buniek v ľudskom tele, budeme robiť katalogizáciu tých, ktorí žili v jaskyniach a pozmenili svoju psychiku. Tak isto si budeme dopĺňať vzdelanie v oblasti bunkovej medicíny. Preberieme poznatky medicíny ohľadom buniek, ich potenciálu k dlhovekosti. Popracujeme na tom, aby sme zmodifikovali bunky tukového orgánu na účely ezoterických schopností.

Venovať sa budeme naďalej aj procesu reinkarnácie, ktorý je centrálnym bodom nášho ezoterického snaženia. Budeme pokračovať v prieskume toho, čo svet mŕtvych obsahuje. Ako funguje a aké možnosti v rámci reinkarnácie prináša. Budeme pokračovať v časovom bádaní spomienok uložených vo svete mŕtvych. Definovali sme, že prvé záznamy z oblasti planéty Zem sa do sveta mŕtvych dostali v období asi 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Vo svete mŕtvych sú spomienky z neurónov zvierat. Vo svete mŕtvych sú spomienky aj pravekých ľudí, tak isto prírodných ľudí. Osobitne sú vo svete mŕtvych spomienky tých, ktorí prežili klinickú smrť. Niektoré spomienky ľudí sú uložené pokope a niektoré sú rozpadnuté. Niektoré spomienky sú nabité túžbou reinkarnovať sa cez živých ľudí. Prípadne im pomáhať alebo škodiť. Niektoré spomienky sú uložené aj v časovej vrstve starej 1 miliardu rokov z dôvodu poškodenia vnímania času. Niektoré spomienky mŕtvych sa nachádzajú vo vnútri živých ľudí ako proces poškodenia psychiky živých alebo reinkarnačných túžob nabitých v spomienkach mŕtvych. Najsilnejšie prípady vo svete mŕtvych sú informačné polia stigmatikov, ktorí sa venovali náboženským meditáciám. Tak isto vo svete mŕtvych sú spomienky jedincov alebo organickej hmoty, ktorá nežila na Zemi v žiadnej dobe. Ide pravdepodobne o spomienky organickej hmoty mimo planétu Zem. No ešte musíme byť opatrní, či je to skutočne tak a podrobiť všetko metódam vedeckého bádania, aby sme vnímali veci správne. Pokiaľ mal niekto počas života kozmické vedomie, tak jeho posmrtné spomienky môžu byť uložené vo svete mŕtvych aj mimo priestor Zeme. Svet mŕtvych je mimochodom všade okolo nás, len stačí prejsť výcvikom sugerácie klinickej smrti a do sveta mŕtvych je cesta voľná. No treba všetko zvládnuť a zbytočne neriskovať.

Postúpili sme aj v oblasti náboženskej ezoteriky. Prepracovali sme sa k stigmatikom a vytvorili sme katalóg stigmatikov. Pravdepodobne sme sa prepracovali tam, kde sme potrebovali. Pokiaľ sa máme venovať náboženstvu ako prejavu ľudskej civilizácie a vnímania sveta, tak potom iba v podobe stigmatikov. Všetko samozrejme v sugeratívnej rovine realizácie stigmatických rán. Tento sugeratívny proces dovoľuje, aby sme sa náboženskej oblasti venovali čo najintenzívnejšie.

Samozrejme, že tu máme aj ďalšie oblasti ako sú zasvätenia, ktorými preberáme skúsenosti našich predchodcov. Tak isto sú tu magma zápisy, ktoré nesú akési foto o živote ľudí a zvierat. Budeme v tejto oblasti bádať a skúmať. Budem pracovať aj na učebnici ezoteriky a pokúsim sa dokončiť jej teoretickú časť.

Bolo by ešte možné uvažovať a prognostikovať aj dianie v menších oblastiach súvisiacich s ezoterikou, ale to si nechám niekedy nabudúce.

Pridaj komentár