Princíp všestrannosti. Princíp pochopenia a stotožnenia s objektmi sveta. Princíp zberu informácií a údajov. Princíp náhrady patologických stavov sugeráciou. Princíp všetkých historických etáp vývoja človeka. Princíp prebádania a stotožnenia s ľudskou patológiou. Princíp priority sveta mŕtvych v duchovnej ceste. Princíp zavedenia vedeckého bádania duchovnej cesty. Princíp vešteckých schopností. Princíp metafyzického stotožnenia.

Princíp všestrannosti. Cieľom je robiť všetky najvýznamnejšie smery ezoteriky ako je stigma, Silva, Reiki, magma, anjelské sféry šamanov, svet mŕtvych spomienok, kultové stavby, kozmické vedomie, joga praveké vedomie, nábožensko pudové vedomie, šamanstvo, kozmické inteligencie vo svete mŕtvych, klinická smrť, zmrzačenie a kómatické stavy.

Princíp pochopenia a stotožnenia s objektmi sveta. Cieľom je začleniť a robiť ezoteriku tak, aby sme psychicky prenikali do všetkých druhov objektov sveta. Každé psychické poškodenie dovoľuje niekde psychicky prenikať. Poškodenie hormonálnych žliaz dovoľuje psychicky prenikať do magma záznamov o ľuďoch a zvieratách. Kmitanie nervstva dovoľuje psychický prienik do molekúl a atómov. A ďalšie prieniky.

Princíp zberu informácií a údajov. Cieľom je veštecký zber informácií cez mediálne nosiče, cez živých ľudí, cez spomienky vo svete mŕtvych, cez spomienky iných organických civilizácií vo svete mŕtvych, ale aj v tejto dimenzii sveta, kde okrem organického človeka žijú aj iné organické objekty hoci aj bilióny svetelných rokov od našej slnečnej sústavy. Tak isto využiť záznamy o živote ľudí v magmatických poliach Zeme.

Princíp náhrady patologických stavov sugeráciou. Celková stratégia spoznať možné patológie v ľudskom tele a psychike. Všetko spoznať a nahradiť sugeratívnym uverením a nespochybňovaním toho, čo si nasugerujete. Napríklad sugerácia klinickej smrti namiesto skutočnej klinickej smrti.

Princíp všetkých historických etáp vývoja človeka. Etapa vývoja ľudstva stará až 900 miliónov rokov, ktorej základ je trvalo v našich bunkách. Potom obdobie vývoja ľudstva od 600 miliónov rokov a to zvieracia etapa, ktorá trvá do obdobia asi 100 000 rokov pred naším letopočtom. Potom etapa pravekého človeka. Potom etapa prírodných ľudí od 20 000 rokov pred naším letopočtom. Potom etapa nášho tisícročia až po dnešok. Tieto etapy možno zachytiť aj v embryonálnom vývoji plodu. Tak isto ich možno zachytiť aj vo forme spomienok vo svete mŕtvej organickej hmoty.

Princíp prebádania a stotožnenia s ľudskou patológiou. Snaha preskúmať ľudskú patológiu ako je klinická smrť, kómatické stavy, kompletné znetvorenie tela, siamské dvojčatá, schizofrénia, psychopatia, epilepsia, hystéria, kmitajúce nervstvo, kozmické vedomie po pobyte v kozme, výskyt hormonálnych žliaz na iných miestach tela, magické myslenie, veľká detská žľaza aj v dospelosti, symbolické stotožnenie s objektom, vedecké myslenie, chorobnosť a poškodenie zmyslov a veštectvo, pudové správanie, zvieracie inštinkty, sugerácia, chromá chrbtica, dysleksia, stigma rany po tele, snový proces, hypnóza, možnosť zasväcovania v prírodnom vedomí, autizmus, mongoloidita, extrémna dlhovekosť.

Princíp priority sveta mŕtvych v duchovnej ceste. Táto požiadavka sa v ezoterickej praxi začala objavovať postupne s problematikou toho, čo sa deje s ľudskými a zvieracími spomienkami v neurónových oblastiach. Každému vyspelému ezoterikovi je nad slnko jasné, že svet mŕtvych je zdrojom jedinečných informácií o jednotlivých ezoterikoch a osobách, ktoré k tejto oblasti inklinovali. Tak isto si začínajú vyspelí ezoterici uvedomovať, čo je možné a nemožné po fyzickej smrti a aké sú možnosti pokračovania na duchovnej ceste, aj keď už ako organická hmota nebudeme existovať, či už ako jednotlivci, alebo celé ľudstvo. Na to, aby spomienky ezoterika mohli vo svete mŕtvych pokračovať či už samostatne, alebo v reinkarnácii cez živé osoby, prípadne v reinkarnácii do mimozemskej organickej hmoty v hlbinách kozmu, je potrebné tento proces neustále počas života budovať a zdokonaľovať. A to tiež vyžaduje, aby sme na prvé miesto na duchovnej ceste dali reinkarnáciu a to, čo sa bude diať vo svete mŕtvych a nie živých. Tento trend si uvedomujeme a snažíme sa mu postupne naplno podriadiť.

Princíp zavedenia vedeckého bádania duchovnej cesty. Aj tu sme na dobrej ceste. Zvládli sme základy vedeckých procedúr a ich aplikáciu do ezoterického bádania. S vedeckými procedúrami prišiel trend všetko dokladovať dôkazovým materiálom a tento materiál všetkými smermi a postupmi neustále overovať. Snaha je jasná, nepripustiť, aby sme si niektoré ezoterické javy vysvetlili po svojom a nie na základe preverenia. Niečo tvrdíme, niečo sme zistili a toto všetko treba priamo alebo nepriamo overovať a testovať. Vedecké bádanie sa tu nepoužíva na bádanie hmoty s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre život organickej hmoty a ľudstva vôbec. Ezoterik použije vedecké metódy a postupy na to, aby si spravil o duchovnej ceste triezvu a čo najreálnejšiu predstavu. Vedecké procedúry nútia ezoterika na duchovnej ceste spoznať hlbšie pravdy ako doteraz. Tak isto tieto hlbšie pravdy slúžia na to, aby sa robila ezoterika na základe všeobecných pravidiel a zákonitostí. V ezoterike do nášho prístupu platila zásada osobnej cesty a stotožnenia sa tejto cesty ako jedna osobnosť. Teraz je tu trend stotožňovania sa a tiež spoznania duchovna na základe vedeckých procedúr. Teda prestalo platiť, že jeden ezoterik má pravdu vždy, aj keď je niekde inde alebo u niekoho iného. Moderný ezoterik musí dokladovať faktograficky to, čo stretol na duchovnej ceste a musí to podrobiť vedeckým procedúram.

Princíp vešteckých schopností. Zásadná nutnosť na duchovnej ceste je potreba vybudovať si veštecké schopnosti na dekódovanie záznamov v mozgu inej osoby, vo svete mŕtvych, v magmatických záznamoch o živote ľudí a zvierat. Ide v podstate o to, že to, čo človek vidí, počuje, čuchá, chutná a hmatá sa dostane do mozgu a zapíše sa ako do počítača, teda do neurónov ako digitálny záznam a ešte je roztratený na všetky miesta výskytu neurónov tela. Mozoček v zadnej časti hlavy má mechanizmus na dekódovanie spomienok a vracanie ich do predstáv toho, čo sme videli, počuli, čuchali a hmatali. A potom ich uloží naspäť. Tento mechanizmus sa dá doplniť o dekódovanie takýchto záznamov na diaľku priamo v hlave inej osoby. Mozoček sa môže naučiť dekódovať aj spomienky vo svete mŕtvych a v magma poliach Zeme. Tak isto sa treba naučiť reálne vnímať kozmos v kozmickom vedomí a tak isto sa treba v mozočku naučiť počúvať prúdenie magmatických síl Zeme, ale aj kozmického magmatizmu, či už priťahujúceho, alebo odpudzujúceho.

Princíp metafyzického stotožnenia. Ide o spôsob, ako sa v ezoterike hlboko stotožniť silou mysle bez premýšľania. Ide o šamanské stotožnenie s objektom, napríklad pierkami. Nekonečná ritualistika, pri ktorej si nasugerujete veľkú detskú žľazu pri hrudnej kosti a neustále máte pocit, že celý život robíte s pierkami.

Pridaj komentár