Bez ľudského vedomia. Bez šamanského vedomia. Zvieracie vedomie. Obrázok a koncentrovanie. Podnety do brušného mozgu. Reakcia brušného mozgu. Brušný mozog v stene čriev. Sugeratívne vykonanie toho, čo prikázal brušný mozog. Žiadne fyzické prejavy. Zvieracie prejavy iba vo vnútri organizmu. Manipulácia s brušným mozgom. Bioenergia zvierat. Cudzia bioenergia. Zosávanie bioenergie. Znaky. Biomagnetická energia. Magmatická energia. Morfologické obrázky zvierat. Na dno ľudskej duše. Párenie a ruja. Vyhľadaj aj zvukovú nahrávku MP3.

Pokračujeme v meditácii, ktorá sa usiluje preniknúť na dno ľudskej duše cez historický vývoj ľudského druhu. Vo vnútri vlastnej mysle sa odpútavame od civilizácie a uzatvárame si v pamäti prístup k spomienkam na civilizáciu. Prechádzame do prírodného vedomia šamana. Ide o vedomie etnických národov, ktoré žijú intenzívne v súlade s prírodou. Pokiaľ chcete prenikať do zvieracieho vedomia v sebe, tak je potrebné precvičovať vedomie prírodného človeka. Potom je jednoduchšie prenikať aj do zvieracej vrstvy.

Opustili sme civilizáciu a stali sme sa šamanmi. Teraz je čas opustiť aj túto oblasť ľudského vedomia a postúpiť do fyziologickej vrstvy zvieraťa v nás. Odmietame žiť ako prírodný človek a chceme žiť ako zvieratá. Skoncentrujeme sa na povrch svojej ruky a predstavujeme si, ako sa meníme na vybratý druh zvieraťa. Snažíme sa napodobňovať všetky prejavy zvieraťa. Tento stav sa usilujeme preniesť na celý organizmus. Zároveň opúšťame stredný mozog, ktorý sa volá aj zvierací mozog. Je v strede pod veľkým mozgom a má veľkosť menšej päste. Tu je uložené vedomie človeka, goríl, šimpanzov a ľudoopov. Presúvame svoju pozornosť do brušného mozgu, kde je uložené vedomie cicavcov. V zásade sa stávame cicavcom.

Cez zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu posúvame podnety do brušného mozgu a čakáme, ako bude reagovať. Potom si predstavíme, ako splníme to, čo nám nariadil brušný mozog. A zároveň bez výhrad uveríme, že sme to vykonali aj fyzicky. Predkladáme si pred seba rôzne prírodné obrázky. Dostaneme ich cez nervstvo do brušného mozgu a tu sa odvinie určitá reakcia, ktorej sa naplno podriadime a v mysli požiadavku brušného mozgu splníme. Vždy iba v predstave a nie v skutočnosti. Teda stredný mozog nerozhoduje a vy nemáte žiadnu slobodnú voľbu. Musíte splniť požiadavky brušného mozgu.

Potom pokračujeme v tom, že zasiahneme ľudským alebo šamanským spôsobom do brušného mozgu a prinútime ho, aby reagoval čudne. Dáme si pred seba obrázok minerálu a nútime brušný mozog, aby minerál chápal ako žrádlo, a tak aj reagoval. Potom ho nútime, aby minerál chápal ako nebezpečné zviera. Potom aby minerál chápal ako niečo na párenie. Takto postupujeme s obrázkami meteoritov, fosílií, kostí a iným obrázkami. Precvičujeme si prechod z prírodného vedomia do zvieracieho vedomia. Hovoríme tomu šialené zviera, ktoré sa postupne stalo šamanom. Posúvame sa touto technikou do hlbších foriem zvieracej psychiky.

Precvičíme si aj bioenergetickú bázu zvieracej psychiky na úrovni cicavcov. Zoberieme si značky zvieracieho Reiki. Uverejnili sme ich predchádzajúcich príspevkoch. Jedny znaky aktivizujú vlastnú bioenergiu a druhé znaky aktivizujú zosávanie bioenergie. Brušný mozog nútime, aby pociťoval organizmus ako chorý. Na znaky sa dlhšie koncentrujeme. Čakáme na reakcie brušného mozgu a v predstavách ich zrealizujeme. Máme pocit, že sme to spravili ako v skutočnosti. Potom sa skoncentrujeme na znaky, ktoré zosávajú energiu z iných živých zdrojov ako sú ľudia, zvieratá, stromy, rastliny a mikroorganizmy. Preliečujme sa a v predstavách plníme to, čo si želá brušný mozog.

Po tomto bioenergetickom cvičení sa začneme pripravovať na ďalší prienik do hlbších foriem zvieracej podstaty v nás. Usilovali sme sa do tejto oblasti prenikať cez intuitívne vytvorené znaky, ale zistili sme, že do tejto psychickej oblasti sa dá lepšie prenikať na základe anatomických obrázkov nižších foriem života. Teda všetko, čo je vývojovo nižšie ako cicavce. Na to vám poslúžia kreslené morfologické obrázky zvieracej ríše. Všetko je jednoduché. Položíte si pred seba obrázok napríklad červa a brušný mozog nútite, aby prenikal do hlbších štruktúr zvieracieho sveta v nás. Každý postupuje do vnútra individuálne a toľko, koľko má pocit, že zvládne. Nežeňte sa do hlbín zvieracieho ja vo vás. Všetko robte postupne a tak, aby spätná reakcia návratu do ľudského vedomia nebola príliš problémová. Úplne stačí cvičiť túto školu raz do mesiaca.

Nakoniec sme si precvičili ruju. Dali sme si pred seba obrázky ruje zvierat a všetko sme dávali na podnet brušnému mozgu. Čakali sme na podnety a tie sme v predstave realizovali. Čakali sme na podnet na vyvrcholenie a potom sme sa v nehybnosti skoncentrovali na blaženostnú odmenu, ktorú zvieratá dostávajú po párení a ukončenej ruji. Na záver sme si vypočuli etnickú hudbu z Afriky.

Pridaj komentár