Intuícia. Odhad. Veštectvo. Predstava postavičky. Veštecké znaky. Veštecké bioenergie. Veštectvo cez mozoček. Veštectvo cez miechu. Veštectvo cez mozog. Veštectvo cez kožu. Veštectvo cez svaly. Základný kineziologický test. Všeobecné kineziologické skúmanie virguľou, čo je vhodné a čo nevhodné. Vyhľadaj zvukovú nahrávku MP3.

Pokračujeme v základnom vešteckom nácviku, v ktorom sa usilujeme v prvom rade sa naladiť bioenergeticky. Teda celkovo máme vo vnútri pocit, že všetky bioenergie v tele sú zosávané ako vysávačom a prenikajú množstvom bodov v tele. Tak isto zosávame bioenergie z veštecky ošetrovanej osoby. Máme pocit, že energiu z veštecky ošetrovanej osoby sajeme ako s vysávačom. Zároveň túto energiu strácame cez otvory v tele. Na dobré veštecké naladenie používame aj nové sady znakov. Tieto znaky vznikli z vešteckého prieskumu, sú všeobecne platné a môže ich používať s drobnými úpravami každá osoba. Nie sú to moje osobné znaky, ale znaky pre všeobecné použitie.

Po vhodnom bioenergetickom upravení vnútorného prostredia je potrebné počas vešteckého výkonu sa vracať do nízkych bioenergií a tento stav počas vešteckého výkonu trvalo udržať. Pokračujeme nakreslením si ľubovoľnej postavičky na papier. K postavičke pripíšeme meno, priezvisko, približný vek a adresu. Slúži to na dobrú orientáciu a návrat k veštecky ošetrovanej osobe. Tak isto je vhodné si zapísať, čo sme pozisťovali. Koncentrujeme sa do šedej kôry veľkého mozgu, kde sú zmyslové centrá a tieto pomocou vešteckých znakov uvádzame do vhodného vešteckého stavu.

Pokračujeme koncentráciou do mozočku a tu nastoľujeme vhodné veštecké bioenergie. Zároveň tu vnímame postavičku veštecky ošetrenej osoby. Zisťujeme, či je dotyčná osoba dobrá alebo zlá. Priraďujeme k nej postavy zločincov a postavy ľudomilov a dobrákov. Vnímame určité reakcie. Tak isto zisťujeme celkový zdravotný stav. Predstava chorého človeka a predstava zdravého človeka, ktorú k postavičke veštecky ošetrovanej osoby prikladáme. Tak isto zisťujeme psychický stav dotyčnej osoby. Z jednej strany duševne chorá osoba a z druhej strany úplne zdravá osoba.

Pokračujeme vo vešteckom naladení miechy a sugerácie, že sme ochoreli na sklerózu multiplex. Budeme robiť veštecký výkon automatickou kresbou. Tiež sa vhodne naladíme na veštecké znaky. Postavičku držíme v mozočku a zisťujeme morálne hodnoty počas života. Pokiaľ sa kreslia kvetinky, tak je to v poriadku. Pokiaľ sa kreslia hrubé čierne čiary, tak je to deštruktívna osoba. Pokiaľ sa tvoria hrubé čierne čiary vodorovne na telo, tak chorobné stavy. Pokiaľ iba tenké čiaročky, tak mierna chorobnosť. Pokiaľ máte pocit, že aurický obal okolo veštecky ošetrovanej osoby odlieta, tak je potrebné zaoberať sa psychickým stavom. Pokiaľ je okolo veštecky ošetrovanej osoby srdiečko, tak šťastný osud. Pokiaľ je dole nohami, tak nešťastný osud.

Pokračujeme vo vešteckom výkone cez mozog. Pomocou znakov upravíme energetické pomery a k postavičke veštecky ošetrovanej osoby pridávame predstavy hviezdnej oblohy s božstvami a zvieratníkom. Sledujeme, ako veštecky ošetrovaná osoba vstupuje do určitého diania a zisťujeme, či bude úspešná, pokiaľ bude robiť to a to.

Pokračujeme v koncentrácii na kožu. Použijeme veštecké znaky, v aurickom obale okolo tela vytvoríme postavičku z rozprávky a tú pošleme k dotyčnej osobe v mozočku. Zisťujeme, čo nám odhalí.

Nasleduje veštecké naladenie svalov na klasický kineziologický test. Ide o test reakcie veštecky ošetrovanej osoby na dobré a zlé veci. Môže reagovať tak, že na dobré tuhne a na zlé sa stráca. Tak isto to môže vyjsť naopak. Potom si zoberieme kineziologické tabuľky s rôznymi druhmi liečenia a pomôžeme si virguľou. Pokiaľ pri teste vyjde, že pri dobrých veciach tuhne, tak bude vhodné to liečenie, nad ktorým sa virguľa nehýbe.

Pridaj komentár