Mozog. Neuróny v rôznych častiach tela. Vlastná bioenergia neurónov. Bioenergia neurónov iných ľudí a zvierat. Zmyslové centrá šedej kôry veľkého mozgu. Spojene všetkých neurónových centier do jedného celku. Neuróny a zmyslové centrá. Vibrovanie práčky, blikanie ohňostroja, kmitanie zvukov bubna. Mentálne vytvorené bioenergie v neurónoch a liečba. Vytvorenie bioenergie fyzickým kmitaním prstov rúk v aurickom obale tela plnom molekúl zvuku a vlastných a zosatých bioenergií. Vyhľadaj zvukovú nahrávku MP3.

Pokračujeme v dôslednom nácviku liečiteľských techník Silvovky. Pri fyzickej liečbe sa dosahuje iný stav ako pri psychickej Silvovke, kde sa hlavne operuje v pamäti a v mozgových štruktúrach. Tu ide o zosávanie bioenergie a jej maximálnu stratu. Všetko sa viac podobá vešteckým výkonom. Fyzická Silvovka sa viac podobá na silné Reiki bioenergie. Ide o to, aby sme v neurónoch vlastného tela vytvorili potrebné množstvo neurónovej bioenergie, ktorú potom rozvádzame cez nervové dráhy do ďalších neurónových oblastí v tele.

Koncentrujeme sa do predného mozgu a priamo do šedej kôry predného mozgu. Túto časť mozgu si predstavujeme ako 3 až 7 vrstiev pavučín a drobných pavúčikov. V tejto časti aktivizujeme vnútorné premýšľanie o čísliciach a číslice si aj pospevujeme. V každom neuróne predného mozgu produkujeme bioenergiu a touto bioenergiou preliečujeme samotné neuróny. Zostatkovú energiu tlačíme cez nervové dráhy a ganglie v ľudskom tele. Pod gangliami treba rozumieť drobné zhluky neurónov v rôznych častiach tela. Najviac ich je okolo miechy odhora dole.

Pokračujeme do senzorickej časti, ktorá je medzi predným a temenným mozgom. Tu sú centrá trávenia. Máme pocit priloženia baterky k jazyku a štipľavej chuti v ústach. Vytvárame bioenergiu, ktorou preliečujeme neuróny a nervovú sústavu tela.

Nasleduje koncentrácia do temenného mozgu s pocitom, že sa držíme vibrujúcej práčky. Tento pocit vytvára vibrovanie v temennom mozgu a prichádza k tvorbe bioenergie, ktorá sa rozvádza do nervstva v organizme.

Koncentrácia pokračuje do zadného zrakového mozgu a tu pomocou predstáv blikajúceho svetla vytvárame bioenergiu a posúvame ju do nervových dráh vo vlastnom tele.

Postupujeme koncentráciou všade tam, kde sú neurónové oblasti. Veľký mozog, mozoček, miecha a ganglie. Tieto miesta pospájame a všade produkujeme dosť bioenergie na liečbu nervovej sústavy. Do neurónov začneme zosávať bioenergiu z iných. Pomiešame ju a preliečujeme si celý neurónový a nervový systém.

Nasledujú fyzické liečby kmitajúcimi a vibrujúcimi prstami, ktoré kmitajú rôznym spôsobom v aurickom obale okolo ľudského tela. Liečime postupne všetky orgány tela. Postupujeme intuitívne a neskôr sa dostaneme do stavu tranzu.

Pridaj komentár