Celkovo si v geriatrickom programe dlhovekosti, bezchorobnosti a výkonnosti vediete dobre (predošlý profil B 148). Môžeme sa venovať vylaďovaniu organizmu tak, ako to funguje u dlhovekých jedincov. Odporúčam vytvoriť v tele trvalý automat na fungovanie z tukových modifikácií. Celkovo geriatrický program možno charakterizovať ako presťahovanie biochémie to tukových buniek tela.

Molekulárno-genetický profil bunkových blán tela: cítiť postup vpred a veľké guličky s menšími sa začali meniť na retiazky prvkov. No treba pokračovať ďalej a vytvoriť oceľové laná.

Molekulárno-genetický profil orgánikov v bunkách: tu boli uhlíkové laná obyčajné a treba dosiahnuť oceľové laná. Treba dodatočne riešiť.

Molekulárno-genetický profil blán bunkového a mitochondriálneho jadra: tu sú uhlíkové laná obyčajné a treba dosiahnuť stav oceľových lán. Treba dodatočne riešiť.

Molekulárno-genetický profil chromozómov mitochondriálneho a bunkového jadra: tu sú uhlíkové laná obyčajné a treba dosiahnuť stav oceľových lán. Treba dodatočne riešiť.

Molekulárno-genetický profil génov bunkového jadra: doteraz molekulárne väzby tvorila jedna gulička s menšími guličkami, čo neboli pevné väzby. Teraz sa objavili retiazky a zhluky polystyrénových guličiek, čo je dobré, ale treba pokračovať ďalej k oceľovým lanám.

Molekulárno-genetický profil génov mitochondriálneho jadra: doteraz bol systém uhlíkových špagátikov. Pribudli ďalšie špagátiky, z ktorých sa budú tvoriť laná. V liečbe v molekulárnej oblasti treba pokračovať ďalej.

Geriatrická diagnostika spolupráce génov v celom systéme tela: gény v bunkovom a mitochondriálnom jadre nespolupracujú v jednotlivých orgánoch a ani v celom organizme. Treba dosiahnuť spoluprácu génov v každom orgáne samostatne a potom v celom organizme.

Geriatrická diagnostika spolupráce chromozómov v tele: chromozómy v orgánoch spolupracujú dobre a aj v celom tele. Spolupráca bunkových a mitochondriálnych chromozómov je neistá a chaotická. Treba vhodným spôsobom riešiť.

Geriatrická diagnostika spolupráce orgánikov v orgánoch a celom tele: celkovo spolupráca orgánikov v orgánoch je chaotická a celková spolupráca orgánikov v bunkách pri tvorbe biochémie je komplikovaná. Treba riešiť.

Geriatrická diagnostika tukových modifikácií v tele: v tukových bunkách produkujete 10 miliónov rôznych chemických látok užitočných pre telo. Viac sa nedá produkovať. Asi 90% týchto látok je schopných natekať do tela. Pre psychické účely ste schopný produkovať aj 150 litrov chemických látok. Pre telo ste vďaka tukovým modifikáciám schopný produkovať až 200 litrov chemických látok, čo je predpoklad náhrady utíchajúcej biochémie tela z dôvodu starnutia a pracovnej preťaženosti.
Tukové modifikácie spolupracujú dobre s bunkovými blanami v tele. S orgánikmi spolupracujú hlavne v neurónových bunkách a spoluprácu orgánikov treba dosiahnuť všade v tele. Spolupráca orgánikov v hormonálnych oblastiach je výborná. Spolupráca tukových modifikácií a chromozómov a génov je dostatočná. Spolupráca molekulárnej úrovne a tukových modifikácií diskovitých tvarov začína.
Modifikácie palcáky neustále pribúdajú a zdvojujú sa. Tieto slúžia pre psychické účely. Modifikácie dlaňovky sa zdupľovali 4-5 krát za sebou, čo je dobré. Hviezdičiek, ktoré slúžia na vhodné zmeny v tele, je dostatok. Dlhé pásy a prerušované pásy sa zdupľovali a musia doriešiť spoluprácu s orgánikmi v bunkách. Modifikácie granátové jabĺčka sú v dostatočnom počte a treba, aby prehĺbili spoluprácu s génmi a chromozómami v tele. Diskovité modifikácie v tuku sa postupne tvoria a spolupracujú s molekulárnou úrovňou tela, ale treba pokračovať. Teda palcáky ako modifikácie musia prehĺbiť spoluprácu s neurónovými bunkami. Modifikácie dlaňovky musia prehĺbiť spoluprácu s orgánikmi v tele. Tak isto dlhé pásy a prerušované pásy. Modifikácie granátové jabĺčka musia prehĺbiť spoluprácu, ale aj malé disky s molekulárnou úrovňou.

Geriatrická diagnostika neurónových centier a prijatie geriatrického programu tvorby užitočných látok v tuku pre celý organizmus: centrá v šedej kôre veľkého mozgu prijali geriatrický program iba na 10%, čo je nedostatočné. Centrá v strednom mozgu prijali program na 40%, čo je nedostatočné. Centrá mozočku prijali program na 90%, v mieche na 90%, v brušnom mozgu na 90%, v gangliách na 100%, centrá v chromozómoch buniek na 100%. Problémové zostali centrá vo veľkom mozgu a treba riešiť.

Geriatrický program aktivity 4. pudov v brušnom mozgu: pud sebazáchovy obsadil celý organizmus. Pud rozmnožovací už obsadil tenké črevá a žalúdok. Teraz sa usiluje o oblasť pľúc. Pud teritoriálny plne obsadil kostnú dreň a preniká do systému detskej žľazy, čo je dobré. Pud bunkový v tenkých črevách preniká do bunkových blán, orgánikov, chromozómov a génov a usiluje o molekulárnu úroveň. Treba, aby bunkový pud v plnom rozsahu prenikal do molekulárnej úrovne.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo ju obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Organizmus sa dobre stará o ňu. Slabé miesto je ešte stále systém detskej žľazy na viacerých miestach tela, ale stav sa trvalo zlepšuje. Kmeňové bunky kostnej drene sú v poriadku, dcérske bunky v poriadku, 6 druhov bielych krviniek v poriadku, červené krvinky tak isto. Pokračuje rekonštrukcia systému detskej žľazy a spolupráca T a B lymfocytov sa presúva znovu na systém detskej žľazy. Bol viazaný na okosticu. Všetko priaznivé trendy. Úroveň tvorby imunoplastov sa stále zlepšuje. Produkujú ďalšie 4 druhy buniek ako sú pomocné bunky, T a B lymfocyty, kilery, pamäťové T a B bunky stále zlepšujú. Tvorba plazmatických buniek imunoplastov B lymfocytov ešte nedostatočná. Úroveň imunoglobínov ešte stále slabá činnosť. Celkovo cítiť, že systém detskej žľazy sa stáva silnejší a postupne obnoví riadenie imunitného systému. Z bielych krviniek sa buduje armáda schopná podriadiť si mikroorganizmy v tele, čo sú dobré tendencie. Veľmi problematická oblasť na mikroorganizmy je mechúr a jeho okolie. Nachádzajú sa tu nežiaduce Agno backterium a treba to pomôcť organizmu upratať. V pečeni sú na bunkových blanách určité druhy reovírusov. Treba pomôcť organizmu likvidovať tieto mikroorganizmy. Ďalej v kostnej dreni a priamo v kostných bunkách sa nachádzajú arenavírusy. Treba pomôcť organizmu zlikvidovať ich.

Biochemický profil: biochémia buniek sa stále viac viaže z hormonálnych žliaz na tukové modifikácie. Celkovo hormonálne žľazy s vonkajším a vnútorným vylučovaním spolupracujú s tukovými modifikáciami. Počty poškodených buniek sú minimálne. Organizmus je dostatočne vyživovaný všade. Bunky a organizmus viac a viac harmonicky spolupracujú. Treba riešiť otázku tvorby a efektívnosti krvnej plazmy. Zdá sa byť malátna a nedostatočne aktívna. Toxíny sú z tela razantne uvoľňované a pečeň a hypofýza idú viac na tukové látky a sú pasívnejšie. Obličky silne spolupracujú s tukovými modifikáciami a vzorne čistia organizmus. Ako keby nabrali druhý dych. Zorientovali sa na tukové látky v tuku. To spravil aj mozog. Ostatné orgány slabšie. Obličky dobre riadia koncentrácie prvkov v plazme. Slabšie riadia vodu v tele. Treba vyriešiť. Celkovo sa trávenie prispôsobuje prinúteným pudom. Pudy obsadzujú oblasť hrubého čreva a treba im pomôcť. Hormonálna činnosť sa stále viac presúva do tukových modifikácií, čo je dobré.

Geriatrická liečba podľa pudov zameraná na molekulárnu úroveň

Do vrecka hrudu tvarohu a guličku alobalu a prikladať na telo aspoň raz počas 30 min.
Kameň do alobalu zabaliť a aspoň raz prikladať na telo počas 30 min.
Drevenú paličku zabaliť do alobalu a aspoň raz prikladať na telo počas 30 min.
Ulitu slimáka zabaliť do alobalu a aspoň raz prikladať na telo počas 30 min.
Hrášok do igelitového vrecka a na telo prikladať aspoň raz počas 30 min.
Prikladať na telo pierko a pásik alobalu aspoň raz počas 30 min.
Pokračovať v natieraní slivovice na telo a osprchovať, aspoň 5 krát za mesiac.
Predstavovať si obrázky mikrosveta buniek a programovať, aby neurónové centrá prijali geriatrický program dlhovekosti.
Šúchať jadrové mydlo nasucho a potom aj s použitím vody.
Akupunktúra oblasti okolo pupka.

Geriatrická liečba rozšírenia pudov do všetkých oblastí tela

Realizovať ešte stále predstavy jaskýň hlavne okolo seba pre pud sebazáchovy.
Orchideou a gerberou šúchať telo. Posunúť bunkový pud do ďalších oblastí tela.
Zohnať krém s hadím jedom alebo iný prípravok. Prípadne zabaliť do alobalu palce rúk alebo použiť z alobalu vysekané písmená.

Geriatrická liečba imunitná podľa pudov

Na oblasť mechúra prikladať chlieb alebo posúchy, prípadne arabský chlieb.
Pečeň obložiť kapustnými listami, obkladať telo šupami z pomarančov.

Geriatrická liečba plazmy a hospodárenia s vodou

Vytvoriť z alobalu 6 cípu hviezdu a prikladať na telo.
Cvičiť Pilates a strečing.

Pridaj komentár