Znovu som sa usadil do svojho pohodlného meditačného kresla a dovolil som si požiadať svoje duchovné vnútro o spoločnú meditáciu. V mysli sa mi objavila predstava tancujúceho šamana, ktorý svojím pohybom vyjadroval svoje vnútorné pocity.

To nie je ako balet, ale je to vnútro šamana, ktoré pohybom dosahuje tranzový stav svojich bioenergií. Momentálne začal s opatrnými pohybmi šelmy, ktorá sa chce nenápadne priblížiť ku svojej koristi. Pohyby su spomalené, chvíľu ide o pohyb a chvíľu o strnulosť. Takto sa pohybujú ruky aj nohy a vlastne celé telo. Náhle je to pozícia v podrepe a ide o napodobňovanie pohybov zajaca, ktorý chce započuť aj ten najmenší šuchot. Prudké vztýčenie tela a hlavy. Otáčanie uší vpravo aj vľavo pomocou hlavy. Kľudné sklopenie hlavy a hlbší podrep a náhle vztýčenie hlavy a silná pozornosť na okolie.

Tanečník prechádza do jogínskej základnej asany a je to pozornosť bociana, ktorý spozornel a dosiahol stupeň skamenenia. Po chvíľke sa z bociana stáva had. Tanečník je v predklone a usiluje sa vlniť rukami a trupom ako had, ktorý sa približuje ku svojej koristi. V niektorých momentoch sa šaman tanečník zavlní aj v bokoch a spraví pohyb v tvare písmena s. Nasleduje zrýchlenie pohybov hlavy, útok a korisť je v tela hada. Tanečným rukami okolo tela napodobňuje prehltávanie koristi. Had je spokojný a tanečník sa vlní a na mieste ide zhora dole a ukladá sa do špirály.

V špirále sa oblápa rukami. Had sa metamorfuje na letiaceho albatrosa. Tanečník stojí na jednej nohe a neustále sa usiluje ísť na špičky svojich prstov. Ruky sa stali krídlami, ktoré sa naťahujú a skracujú po stranách tela tancujúceho šamana. Náhle je to dravec, ktorý stojí pevne na dvoch nohách a šaman jednou nohou utvrdzuje víťazstvo dravca nad korisťou. Hlava tanečníka ide dole a prudko trhá mäso z koristi. Všetky tieto pohyby vedú do tranzového stavu, keď sa objavuje okolo šamana, ale aj okolo môjho fyzického tela víriaca bioenergia. Mám na fyzickom tele pocit, ako keby ma strhol vzdušný vír. Všetko je pohodové a cítim v tele zvláštnu silu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.