Hudobné nástroje. Vzťah k nástroju alebo zvuku. Zvuk ako symbolické vyjadrenie. Hudobný nástroj alebo zvuk reálneho objektu. Hudobný nástroj a tóny zvuku. Tón ako sprostredkovateľ kontaktu s niečím. Rytmické zoznámenie s objektom záujmu. Hudobný pohyb. Psychický pohyb mysle. Dynamika. Rytmus. Výber zvuku. Spolupráca viacerých zvukov.

Pokračujeme v nácviku slepeckej ezoteriky, ktorá je ezoterikou hlavne hmatu a sluchu. Obrazovú zložku v pamäti, zadné zrakové centrum v zrakovom mozgu a všetky zrakové spomienky sa usilujeme dôsledne potláčať. Simulácia slepca od narodenia.

Na druhej strane sa usilujeme maximálne aktivizovať vo svojej mysli zvukové a hmatové spomienky. Sluchové centrum v spánkových lalokoch a hmatové centrum v temennom mozgu.

Slepec od narodenia sa musí spoľahnúť v kontakte s vonkajším svetom na zvukové prejavy objektov okolo seba. Pokiaľ sa v jeho okolí objekty nepohybujú alebo nevydávajú tón, vlastne pre dotyčnú osobu neexistujú. Preto slepec musí najbližšie okolie skenovať pomocou palice, slepeckého psa alebo ľudského sprievodcu. Títo mu zabezpečujú zvukové efekty s vonkajším svetom a hlavne s objektmi, ktoré nevydávajú zvuky.

Pre slepca existuje objekt iba vtedy, pokiaľ sa dá nahmatať alebo počuť. Pri slepeckom výcviku treba tieto zákonitosti rešpektovať. Ezoterik sa musí snažiť pri nácviku ešte okrem tohoto potláčať obrazové prejavy pamäte a chuť zdravých očí preskenovať okolie zrakom.

Slepecký výcvik sa usiluje, aby ste s objektmi naviazali zvukový a tiež hmatový podnet. Napríklad pri vnútorných orgánoch hmatový podnet neprichádza v žiadnom prípade do úvahy. Možno mať iba zvukový kontakt. Je tu aj iná možnosť, mať s orgánmi vlastného tela aj bioenergetický kontakt. Tak isto aj s vonkajšími objektmi je možné mať bioenergetický kontakt a v ňom echolokačný potenciál.

Bioenergetický kontakt, ktorého zložkou je aj zvukový efekt, je podobný ako u delfínov a veľrýb. U delfínov ide o zvukovú echolokáciu, u ezoterika ide o bioenergetickú echolokáciu, ktorého zložkou je aj spomienka na zvuk. Bioenergia vyslaná so zvukovou zložkou sa odrazí od anorganických objektov naspäť a cvičený ezoterik túto vrátenú bioecholokáciu zacíti najlepšie na povrchu tváre.

V slepeckom výcviku ezoterika sa začína vo zvukových spomienkach, ktoré sa spoja s hmatovými spomienkami. Vo výcviku sa môže použiť palička, ktorou sa poklepkáva po objektoch okolo seba. No slepeckého ezoterika bude v prvom rade zaujímať jeho vnútorný svet s orgánmi, časťami tela a spomienkami. Tu paličku nemožno použiť a treba ju nahradiť bioenergetickým potenciálom, ktorého súčasťou sú rôzne druhy zvukov a rôzne druhy stavov.

Slepecký ezoterik si môže začať spomínať na zvuk rôznych hudobných nástrojov. K nim pridáva hmatové spomienky. Zrakové potláča čo najviac. Každý hudobný nástroj vydáva určité zvuky a môže stelesňovať určité emocionálne pocity. Slepecký ezoterik má určitú náladu a tú mu môže dobre vyjadriť niektorý hudobný nástroj alebo zvuk, ktorý hudobný nastoj dokáže vylúdiť.

Pri slepeckom výcviku je dobré sa naučiť pomocou zvukov rôznych objektov vyjadrovať aj svoje vlastné emocionálne stavy ako je hnev, strach, smútok, agresia. Navodíte si určitý emocionálny stav, vyberiete si podľa hmatu určitý nastroj a spomeniete si na určitý zvuk.

Pri slepeckom výcviku ezoterika sa zvuk dá používať v kombinácii s bioenergiami a napríklad energiou magmatického jadra Zeme. No aby tento liečebný proces mal aj svoju účinnosť, je potrebné spojiť viacero ezoterických efektov a to práve v oblasti hlasiviek.

Objekt vydal určitý zvuk, ktorý je preň špecifický. Dobre sa rozozná rozdiel medzi bubnom a husľami. Horšie sa rozozná rozdiel medzi dvomi majstrovskými husľami. Podľa hlasu sa dobre rozoznajú ľudia, a tak isto ich rozoznáte podľa zvukových efektov, ktoré robia okolo seba. Všetky špecifické pohyby vytvárajú svoju špecifickú stopu. Napríklad keď svoje okolie skenujete na základe úderov paličky, tak k tomu patria aj špeciálne hmatové pocity.

Pri slepeckom výcviku je potrebné paličkou predmet preskúmať. Spravidla ho skúmate búchaním, šúchaním, škrabaním alebo hladením, prípadne úderom alebo bodnutím. Tak isto je možné využiť tlačenie alebo strkanie. Pri použití paličky je treba zobrať za základ aj rytmus a silu úderov, ktoré paličkou vyvíjame.

Napríklad pri slepeckom výcviku by sme mohli použiť paličku aj na vyjadrenie vnútorných pocitov, ktoré buď vykreslíme alebo vybúchame. Stav srdca vyjadríme stiskom a úderom rúk o seba. Prípadne chod a stav srdca vyjadríme prirovnaním k niektorému zvuku, ktorý vydáva určitý objekt.

Dôsledným výcvikom sa ponárame do mysle a spôsobu fungovania slepca od narodenia, aby sme do svojho vnútorného svet prenikli na základe zvukových podnetov, ktoré prejdú na bioenergetickú bázu, ktorej základňou sa stanú hlasivky v hrdle.

Úplne iný prístup k zvuku nastáva vtedy, keď zvuk považujete za Boží. V tomto prípade zvuky počúvate a necháte sa nimi viesť. Oni vám povedia, čo máte spraviť, akú melódiu treba zahrať alebo zaspievať. Samozrejme iba sugeratívne v predstave s pocitom, že ste to spravili aj fyzicky.

V jogínskej praxi bude fungovať prax asán na určitý typ zvuku. Každý zvuk sa dá dlhodobo vyvolávať vhodnou asánou a pociťovať bezprostredne bez mentálnej koncentrácie.

Zvuk spolu s bioenergiami je možné použiť aj v liečiteľskej praxi či už na fyzickej, alebo psychickej úrovni. To bude platiť tak isto aj pre rôzne zvukové nahrávky.

Zvuk v ezoterickej praxi možno použiť ako u prírodných šamanov na magickú komunikáciu a ovplyvňovanie seba a iných objektov. To platí aj o fyzickej prírode.

Zvuk v ezoterike možno používať aj vo zvieracom vedomí a to trvalou fixáciou na zvukovú spomienku.

Iný vzťah budeme mať k zvuku vo vedomí kozmonautov, ktorí zotrvali v kozme dlhšiu dobu. Ich vedomie je rozmiestnené vo všetkých orgánoch tela. Keď vyslovia písmeno A, rezonuje v každej časti ich tela rovnako.

Pridaj komentár