Intuícia. Veštectvo je viac. Vhodné bioenergie. Veštecké naladenie zmyslových centier. Veštecké naladenie mozočku, miechy, neurónov, kože a svalov. Postavička v mozočku. Postavička na papieri. Kineziologický test. Kineziologické zoznamy možných liečebných postupov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Vytvárame veštecký systém, ktorý môžu začať cvičiť aj tie najväčšie polená v oblasti veštectva. Veštectvu sa môže naučiť každý, kto má trochu chuti a ochoty sa veštectvu pravidelne venovať.

Na začiatok vešteckých výkonov je rozumné si na papier nakresliť obrysy postavičky, ktorú veštecky ošetrujete. K nakreslenej postavičke napíšete meno, priezvisko a miesto pobytu danej osoby. Je potrebné takto postupovať, pretože do vešteckého výkonu sa dostanete a medzi veštením sa z neho dostávate von. Klasická veštica je vo vešteckom výkone stále, čo však negatívne pôsobí na jej zdravotný stav.

Na veštecké naladenie použijete veštecké znaky, ktoré vám pomôžu odsať bioenergiu z tela preč. Zároveň sa na diaľku v predstavách napojíte na veštecky ošetrovanú osobu. Zosávate aj energie a tak isto tieto energie neustále strácate cez niektoré miesta v tele. Nikdy nevyberajte choré oblasti, aj keby sa vám veštecký výkon robil lepšie.

Bioenergeticky odsávate neustále bioenergiu z celej oblasti mozgu a mozočku. Tak isto odsávate bioenergiu z miechy v chrbtici, zo svalov a povrchu kože. K tomu pridáte špeciálne oblasť neurónov mozočku. Všade energiu zosávate do vnútra seba a strácate v rôznych bodoch vo vnútri tela. Je vhodné si tento stav neustále udržať.

K vešteckým výkonom pridáme v ďalšom výcviku aj rôzne hypnotické techniky. Ide o pocity točenia, padania, pocity ľahkosti, tiaže a podobne. Všetko prehlbuje veštecké výkony, ale nesmiete zaspávať.

Pokračujete vo vytvorení siluety veštecky ošetrovanej osoby a túto predstavu umiestnite do mozočka v zadnej časti hlavy. Tak isto aj tu neustále energie zosávate a strácate. K postavičke veštecky ošetrovanej osoby pridávate rôzne protichodné pocity, napríklad zdravý a chorý, psychicky labilný a psychicky stabilný, pocit dobrého človeka a pocit zlého človeka, pocit morálneho človeka a pocit nemorálneho človeka. Takto zisťujete aj iné okolnosti okolo danej osoby.

Veštecký výkon presuniete do oblasti miechy. Sugeratívne si uvedomujete jej poškodenie. Vo vešteckom výkone máte pocit, že musíte kreslí rôzne čiary okolo postavičky v mozočku. Pokiaľ okolo postavičky veštecky ošetrenej osoby môžete vytvoriť ďalšiu kresbu, tak osoba je psychicky v poriadku. Pokiaľ sa kresba okolo postavičky kreslí vo veľkej vzdialenosti, hovoríme o psychiatrickom pacientovi. Pri chorobe sa tvoria hrubé čiary pri tele veštecky ošetrenej osoby. Keď je osoba deštruktívna a zlá, tak všade sa kreslia čierne čiary. To znamená, že veštecky ošetrená osoba je v živote viac negatívna a deštruktívna ako dobrá konštruktívna. No neplatí, že vždy sa musí chovať deštruktívne, ale riziko takéhoto správania je silné.

Pokračujeme vo vešteckom výkone, ktorý smeruje do oblasti neurónov. Neustále obnovujete postavičku v mozočku. V neurónoch obnovujete veštecké bioenergie a snažíte sa pomocou čísel, písmen, bodiek a čiarok získať o danej osobe informácie o jej psychickom, zdravotnom a morálnom stave. Musíte skúšať a postupovať intuitívne.

V ďalšom vešteckom výkone sa skoncentrujete na povrch kože, zavediete veštecký stav a vytvoríte si rôzne postavičky z rozprávok. Požiadate ich, aby zaujali voči veštecky ošetrovanej osobe v mozočku určité stanovisko. Doprajete si množstvo komických reakcií vašich postavičiek. Skúste sa veštecky zabaviť.

Nasleduje posledný veštecký výkon, ktorý sa realizuje vo svaloch. Svaly si veštecky naladíte. Potom v mozočku urobíte na danú osobu kineziologický test. Do postavy veštecky ošetrenej osoby nalejete vodu. Zisťujete, či postavička v mozočku stuhne alebo sa uvoľní. Kontrolu prevediete aj predstavou, že dotyčná osoba pije jed. Môžete mať pocit stuhnutia alebo uvoľnenia. Pokiaľ na vodu reaguje stuhnutím, tak pre dotyčnú osobu bude dobré všetko, kde nepôjde virguľa. Virguľa je tu závažie na špagátiku. Na vejárik si napíšete všeobecné pokyny. Napríklad či je treba dotyčnú osobu liečiť alebo nie, kde sa má liečiť a čím sa má liečiť. To sa dá všetko zistiť. Nezisťujeme, kde je dotyčná osoba chorá. To sa dá iba vtedy, pokiaľ ste sa stali alebo narodili ako špiritista s informačným poľom mŕtvej osoby. Vtedy je vhodné týmto spôsobom robiť veštecký výkon.

Pridaj komentár