Tukový orgán tela. Modifikácie tukového orgánu. Nové kmeňové bunky. Základné bunky. Základné bunky s predĺženou trvanlivosťou. Kmeňové bunky modifikované. Trváce bunky. Mechanizmus poškodzovania buniek. Prienik do biochémie tela. Prípady.

Tukový orgán tela.
Pod tukovým orgánom tela tu budeme rozumieme tuk tela, ktorý môže byť biely, hnedý a vodovitý. V tukovom orgáne sa dá vyrobiť okolo 30 000 látok. No ľudia bežne vyrobia v tukovom orgáne iba okolo 22 užitočných látok. Niektorí vyrobia aj toxické látky, ktoré organizmu škodia. Pre produkciu 30 000 chemických látok v tukovom orgáne je potrebné niečo spraviť a to pozmeniť tuk na chemickú fabriku vysokého výkonu. Treba si túto skutočnosť uvedomiť a v predstave spojiť orgány tela s určitými časťami tuku na tele. V tukovom orgáne môže prebehnúť zmena a tuk sa bude deliť na menšie časti. V prvom rade sa vytvoria časti veľké ako dlaň a tenké jeden milimeter. Tieto útvary môžu produkovať klasickú biochémiu a dopĺňať prirodzené latky v tele, ktoré už chýbajú, ale aj šetriť základné bunky a predlžovať ich životnosť. Jeden útvar pre jeden orgán tela.

Potom môžu vznikať útvary dlhé asi 40 cm, široké 2 cm a hrubé milimeter. Objavujú sa u ľudí, ktorým tukový orgán pôsobí na tvorbu nových kmeňových buniek z membránových útvarov tela. A tu z jednej kmeňovej bunky vytvorí dve a pôvodná zahynie. Organizmus ich premiestni tam, kde už chýbajú kmeňové bunky.

Potom v tuku môžu vzniknúť útvary dlhé asi 40 cm, široké 2 cm a hrubé milimeter. No vo vnútri sú posekané na drobnejšie kúsky. Teda pásik je na mnohých miestach rozdelený. Takto modifikovaný tuk produkuje liečivé látky pre jednotlivé orgány a časti tela.

Potom sú v tuku útvary ako hviezdičky o veľkosti 5 cm. Tieto pôsobia na modifikáciu kmeňových buniek, aby postupne produkovali také základné bunky, ktoré vydržia fungovať aj do 20 rokov.

Modifikácia tukového orgánu tela.
Je proces, keď tukový orgán začne postupne produkovať množstvo látok. Tento proces možno ovládať cez psychické programovanie alebo fyzicky si dávate na telo všetko, čo pojedáte. Prípadne si to zistíte cez koncentráciu do brušného mozgu, kde je centrum pudu sebazáchovy. A tento pud sebazáchovy vám naznačí, čo si dávať, prikladať a mazať na telo. Prípadne intuitívne pojedáte to, čo vám odporučil pud sebazáchovy. Pod modifikáciou rozumieme schopnosť tvoriť v tuku užitočné látky.

Nové kmeňové bunky.
Môžu sa tvoriť v blanitých útvaroch ľudského tela ako je povrch kostí, pobrušná membrána pod pľúcami, svaly alebo blanitá prikrývka neurónov veľkého mozgu. Treba na to zmodifikovať tuk v tele na dlhé a tenké pásiky. Najčastejšie to ide cez natieranie tela čiernym a hnedým múmiom, močom a rašelinou. Všetko cez povrch tela.

Základné bunky s predĺženou trvanlivosťou.
Tvoria ich kmeňové bunky. Je tu možnosť zvýšenej starostlivosti a to cez stravu prijímanú na základe intuície cez pud sebazáchovy. Je tu dobrá kyslíková kúra, liečba žeravými rukami, sexus energie, žuvanie horčín z konárikov. A hlavne modifikácia tuku tela za účelom starostlivosti o základné bunky, kde ide úsilie k tomu, aby sa bežná životnosť základných buniek zvýšila na 5 rokov a tým sa šetrili kmeňové bunky.

Kmeňové bunky modifikované.
Ide o proces pôsobenia na kmeňové bunky, aby vytvárali nové základné bunky so životnosťou okolo 20 rokov. To treba pôsobiť na tukový orgán cez bahno z jaskýň, ktoré sa tvorí atrofiou samotných skál a stien jaskyne. Týmto treba raz do mesiaca natrieť celé telo. Prípadne použiť aj kôru stromov, ktorú vyberie pud sebazáchovy.

Trváce bunky.
Ide o bunky ako neuróny, nervstvo, podžalúdková žľaza, kĺby a šľachy, očná rohovka. Tu treba raz do týždňa zvýšiť príjem U vitamínov z kapusty a robiť tak každý týždeň ako prílohu ku klasickému jedlu. Poradí vám pud sebazáchovy. Neuróny potrebujú aj E vitamín, buď ako slnečnicové semiačka, alebo slnečnicový olej. Tiež raz do týždňa a trvalo. Pre pankreas sú to obklady zo zeleniny a ovocia rovno na kožu. Poradí pud sebazáchovy. Kĺbové spoje potrebujú chlad z mrazenej zeleniny alebo rybacieho mäsa.

Mechanizmus poškodzovania buniek.
Je potrebný hlavne pre svaly, ktoré bez mikronatrhávania ochabujú, aj keď majú zdravé kmeňové bunky. Svaly sa natrhávajú v posilňovni a to stále mierne vyššími váhami. Potom ich možno poškodzovať akupunktúrou, prípadne biochemicky cez kožu ihličím stromov a ich púčikmi, chrobákmi a jedovatými rastlinami. Nikdy nepoužiť syntetické jedy. Jedovaté bylinky a huby použiť cez povrch kože v maličkých dávkach, nikdy nie cez tráviaci trakt.

Prienik do biochémie tela.
Špeciálna technika sugeratívneho uverenia v ústnej dutine, že ste užili nejakú látku. Možnosť psychicky prenikať do biochémie a ovládať ju. Budú cvičiť a skúšať iba pokročilí jedinci a nie začiatočníci. Jednoducho si nasugerujete užitie akejkoľvek látky, ktorá sa postupne vytvorí v tuku tela.

Anjelská intuícia, pud sebazáchovy, snový poradca.
Na procesy transformácie a zvýšenej a trvácej starostlivosti o bunky tela možno využiť pud sebazáchovy, anjelské sféry a snové pochody.

Pridaj komentár