Info polia mŕtvych ľudí a zvierat. Vrstvy sveta mŕtvych staré 600 miliónov rokov. Info polia mŕtvych kozmických inteligencií. V oblasti Zeme a slnečnej sústavy je ich 22. Kozmické vedomie. Klinické vedomie. Vnímanie predhistorického času miliardy, bilióny, kvadrilióny a nekonečno. Veštecké schopnosti vnímania dimenzie sveta mŕtvej organickej hmoty. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pri prieskume šamanských kultúr sme sa postupne začali stretať so zvláštnym fenoménom a to kontaktom niektorých jedincov s info poliami spomienok mŕtvej hmoty, ktorej základ nie je spojený so životom ľudí a zvierat na Zemi. Tento fenomén sa začal opakovať častejšie, a tak sme sa vydali skúmať a prebádať tieto jedinečné kontakty do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty.

Na to, aby ste mohli nasledovať naše snaženia je potrebné, aby ste mali niektoré schopnosti, ktoré môžete získať zasvätením alebo sugeratívnymi cvičeniami. Pozri sekciu Zasvätenia a Sugeratívnu školu. Ide o to, aby ste si sugeratívnym cvičením v šedej kôre veľkého mozgu otvorili zvláštny stav, ktorý majú ľudia po prežití klinickej smrti aj v skutočnosti. Neuróny v tejto oblasti sa preskupia a vytvoria bránu do dimenzie spomienok sveta mŕtvych, ktorá vznikla po smrti organickej hmoty ako sú zvieratá, ľudia a iné tvory. Podmienka je, že tieto tvory si musia vo svojich neurónoch pamätať a zaznamenávať, čo žijú a čo robia. Takúto schopnosť nemajú nižšie organizmy, no majú ich napríklad vyššie druhy ako cicavce.

Druhou podmienkou je, aby ste mali odcvičené kozmické vedomie, ktoré majú napríklad kozmonauti, ktorí na obežnej dráhe prežili viac ako 4 mesiace. Prípadne ľudia, ktorí sa narodili hyperaktívnym matkám plným nepokoja a chaosu. Takíto jedinci majú prirodzene kozmické vedomie. Ezoterickí jedinci si musia takéto vedomie odcvičiť a uveriť, že ho majú. Bližšie o tom v Kozmickej sekcii. V zásade ide o to, aby ste okolo svojich orgánov uložili všetky spomienky o svojom živote. Ide o dočasný stav, ktorý sa po ukončení meditácie zatvorí a ezoterik ide do normálneho psychického stavu. Aj tu ide o to, aby ste psychicky prenikali do kozmického priestoru a zároveň do dimenzie spomienok mŕtvej organickej hmoty celého kozmu a celej prehistórie kozmu. To je druhá podmienka, ktorú treba pred kontaktom s kozmickými inteligenciami zrealizovať. Teda naraz si musíte udržať dva stavy: klinickú smrť a kozmické vedomie. Bez týchto dvoch fenoménov sa nemožno psychicky kontaktovať vo svete mŕtvych s kozmickými inteligenciami.

No to nie je všetko, k týmto dvom stavom treba pridať schopnosť vnímať nekonečný čas minulosti. Treba si v mozgu vyhľadať centrum pre vnímanie a rozlišovanie času. Tu treba odcvičiť to, aby ste do minulosti vnímali matematicky, čo to je jeden milión, čo to je jeden bilión, trilión kvadrilión a ešte ďalej. No treba zachádzať až tak ďaleko, kde už matematika vo vnímaní času nezachádza. Tu si pomôžete inak. Začnete vnímať počet núl za jednotkou a potom si predstavíte čas do minulosti, ktorý má na začiatku 1 a po jednotke napríklad 400 núl. Potom za jednotku dáte 4 000 núl a vytvoríte si v hlave číslo. Potom idete ďalej a za jednotku dáte až miliardu núl. A potom si vytvoríte číslo nekonečna, za ktorým je nekonečný počet núl. Teda nestačí, aby ste disponovali kozmickým a klinickým vedomím, ale potrebujete donútiť svoje neuróny v mozgu, aby sa naučili vnímať čas idúci do nekonečna.

Keď splníte tieto podmienky, je potrebné vedieť si nahodiť Silva vedomie, ktoré vašu myseľ rozkmitá a rozrezonuje. Bližší výcvik v Silva škole. A to kvôli vnímaniu spomienok organickej hmoty v kozmickej minulosti aj na úrovni mikrosveta atómov, protónov a antičastíc, pretože niektoré záznamy mŕtvych spomienok sú uložené na molekulovej úrovni. Už tu vidíte, že sa oplatí cvičiť všetky významné ezoterické systémy, lebo inak sa vám bude asi ťažko cez psychiku prenikať do týchto dimenzií sveta okolo nás.

No ešte je potrebné, aby ste si vedeli k týmto stavom nahodiť stav prírodných ľudí, pretože nie je dobré robiť ezoteriku vo vedomí dnešných ľudí, ktorí vedia čítať, písať, počítať, aby ste si nezničili reálny kontakt so svojím okolím. Preto pred zahájením otvorenia tejto dimenzie sveta mŕtvej organickej hmoty je potrebné preladiť neuróny do iných schém a po ukončení kontaktovania je potrebné, aby ste sa vrátili do vedomia dnešných mysliacich ľudí.

Tak to by sme mali základný opis, čo musíte otvoriť vo svojej mysli, aby ste mali kontakt do sveta spomienok organickej hmoty po jej smrti v celej histórii kozmu.

Aby ste mohli nadväzovať vhodnejší kontakt na kozmické inteligencie alebo respektíve na spomienky, ktoré zostali alebo prúdia do sveta mŕtvych je vhodné, aby ste mali ešte otvorené seansové vedomie a to ide cez hormonálne žľazy rovno do zápisov v magmatickom poli Zeme. Uvedomte si rozumom, že magmatické polia zapisujú všetko dianie o živote ľudí a zvierat celej histórie ľudstva. Je to aj vhodný spôsob, ako sa naladiť na kozmické inteligencie.

K tomuto všetkému treba mať ovládnuté veštecké výkony a schopnosť dekódovať záznamy vo svete mŕtvych. Bolo by naivné, aby ste si predstavovali, že keď sa budete kontaktovať do sveta mŕtvych, tak tam niečo uvidíte ako v kine. Skôr si vytvorte predstavu o tom, že tu nájdete digitalizovaný zápis ako sa to deje v mobile, keď doňho hovoríte. Vás hlas sa zakóduje a v druhom mobile, na ktorý voláte, sa odkóduje. A tak kozmickú inteligenciu budete skôr vnímať ako pocit niečoho a toto niečo musíte spojiť so svojimi predstavami vo vašich spomienkach. A tu môže nastať problém, pokiaľ má niekto prebujnenú fantáziu alebo chce vnímať to, čo mu vyhovuje a nie realitu toho, na čo sa napojil. Zato často ľudia interpretujú kontakt tohto druhu rôzne. No na mieste nie je ani skeptika a odmietanie. Netvrdíme, že sme objavili niečo, čo tu ešte nebolo. Kontakty ľudí minulosti a aj dneška sú do sveta spomienok mŕtvej organickej hmoty značné. To, čo prinášame, je spôsob, ako transformovať svoju myseľ na takéto kontaktovanie, a tak isto evidenciu toho, čo sa kontaktuje a aký to malo vplyv na ľudí, ktorí sa kontaktovali do tejto dimenzie a prečo sa sem mohli kontaktovať.

Tejto problematike sa začali venovať dve skupiny ezoterikov po 5. ľuďoch, ktorí prešli dôkladným výcvikom a ovládajú všetky schopnosti, ktoré som tu vymenoval. V zásade sme zatiaľ v slnečnej sústave našli 22 kozmických inteligencií. Začali sme k nim realizovať preniky a to každý osobitne. Zároveň budeme vyhľadávať jedincov z celej histórie ľudstva, ktorí sem mali kontakt. Postupne budeme zverejňovať výsledky svojho bádania a overovania toho, čo to je vlastne vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty celej histórie ľudstva.

Tak isto postupujeme v bádaní sveta mŕtvych Zeme. Prvé záznamy sa objavujú asi 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. V tejto časovej vrstve sa postupne ukladali do sveta mŕtvych spomienky tých zvierat a našich predkov, ktorí mali dostatočne rozvinutú neurónovú sústavu a už si dokázali uložiť nejaké tie spomienky do pamäte. Po smrti ich zanechali vo svete mŕtvych, a tak isto záznam zostal aj v magmatických poliach Zeme.

Prepracovali sme sa postupne cez 600 miliónov rokov, 400 miliónov rokov, 300 miliónov rokov až do obdobia trias, ktoré je staré 240 miliónov rokov pred naším letopočtom. Niektoré druhy zvierat už neukladali v tomto období žiadne spomienky, a tak vyhynuli úplne. Naďalej sa ukladajú spomienky pravdepodobne ľudského predka, ktorý má najviac vývojových etáp zo všetkých druhov vtedajších zvierat. Mohli by sme mať predstavu, že náš predok bol niečo ako tuleň vo vode. Postupne vylieza z vody ako niečo chlpaté. Tomuto čudu sa formujú končatiny. Často má po tele rybacie ostne, plutvy a podobne. Už sa postupne vzpriamuje a začína chodiť. Zaujímavé je pole mutantov celej histórie, ktorí majú spoločné posmrtné info pole a toto sa neustále pohybuje. Sú tu mŕtve spomienky po tých jedincoch, ktorí majú dva orgány, niekoľko končatín navyše alebo sú zrastení spolu. Tak isto sa tu objavujú mutanti všetkých druhov, ktoré sa náramne zväčšili. Sú tu aj iné info polia, ale tie sú bežne od hadovitých plazov, cez pancierovité plazy. Robíme tento výskum preto, aby sme vedeli, ako vo svete mŕtvych pribúdajú v určitých časových úsekoch spomienky mŕtvych zvierat. Nie je naším cieľom dokazovať alebo vyvracať vedecké bádania antropológov. Sme iba historickí bádatelia vo svete mŕtvych spomienok ľudí a zvierat.

Pridaj komentár