Znak. Piktogram. Geometria. Lingvistika a písmo. Mozoček – centrum kabalistu. Koncentrácia do mozočku. Sugerácia kostných výrastkov. Sugerácia mozgových nádorov. Prepojenie siamské na mozočky iných. Všetky znakové spomienky. Zasvätenia znakové do prírodného vedomia. Vidieť, počuť, čuchať, hmatať, myslieť a všetko zmeniť na svoje vlastné znaky. Znaky v hlavách živých ľudí. Znaky, ktoré vytvorila príroda. Znaky vo svete mŕtvych. Znaky v magmatických poliach Zeme. Kabala iných a jej pozbieranie. Vytvorenie vlastnej kabaly. Prípady jedincov usadených v mozočku. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Na začiatku meditácie sme sa skoncentrovali do mozočku v zadnej časti mozgu. Mozoček je veľký ako tenisová loptička a má desať častí vpravo a desať častí vľavo. Pri koncentrácii je nutné, aby nebol v žiadnom prípade naviazaný stredný mozog. Vtedy sa kabala nedá poriadne robiť. Zobrali sme si predlohy s rôznymi znakmi zo zasvätenia a usilovne sme ich prepisovali perom na papier.

Uvedomovali sme si, že sa neustále usilujeme o to, aby sme prevzali do svojej mysle všetky druhy znakov a to zo živých ľudí, zo sveta mŕtvych ľudských spomienok a tak isto z magmatických zápisoch Zeme. Stále máme na pamäti, že chceme univerzálnu kabalu, ktorá zahrnie čo najviac znakov a piktogramov z celej histórie ľudstva.

Zachádzame do prírodného vedomia v pocite, že nevieme písať, čítať a ľudsky premýšľať, sme plne stotožnení s okolím a nepociťujeme rozdiely. V prírodnom vedomí sa realizovalo znakové zasvätenie a to siamských dvojičiek. Ďalej sem išlo množstvo zasvätení magických znakových, talizmanov, anjelských znakov a iných znakov. V zásad môžeme hovoriť o tom, že cez zasvätenia sme prebrali skoro všetky znaky, ktoré ľudstvo vytvorilo. Stále máme silne na mysli, že chceme zbudovať univerzálnu kabalu zo všetkých druhov a možností znakov ľudskej histórie. To sa nám aj podarilo.

Usilujeme sa, aby sme všetky pocity a zmyslové vnemy vedeli dostať do znakovej podoby. Svoje vnútorné pocity voľne vyjadrujeme v znakoch perom na papier. Potom sa usilujeme pochopiť, že v podstate v sebe máme všetky druhy kabál, ktoré vytvorili kabalisti celého sveta, ktorí boli trvalo usadení v mozočku. Kabala z mozočku v podstate spôsobuje, že niektoré podnety z vonkajšieho a vnútorného sveta sa zmenia na znaky. Tak isto je možné, že vnútorné príkazy, ktoré si uložíte, budú znakové.

Ďalej sme sa usilovali prepojiť kabaly čo najväčšieho množstva kabalistov sveta. Robili sme tak cez znaky, ktoré premosťovali množstvo rôznych kabál od rozličných ezoterikov. Tak isto sme si uvedomili, že musíme na niektoré podnety zvonka aj zvnútra reagovať tvorbou znakov a to spontánne v mozočku. V zásade platí, že kabalisti na určité podnety zvonka tvoria znaky. Kabalista vidí napríklad niečo krásne a v tom momente tvorí v hlave znak. Kabalistu prinúti mozoček, aby tvoril z drievok znaky. Tak isto ho môže prinútiť, aby to robil z ľudských alebo zvieracích kostí. Prípadne z kameňa alebo iného materiálu. Niektorí kabalisti reagujú na podnety zvnútra a musia vo vnútri vytvoriť znaky. Teda môže tu byť množstvo vnútorných aj vonkajších podnetov, ktoré spontánne vytvárajú v mozočku znaky.

Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že znaky zvnútra sú nabité napríklad z písmen, ktoré kabalista videl v knižke. Tie tvoria súčasť znaku. Niekto sa koncentruje na svoje telo, všetko vníma ako znaky a tieto ukladá do svojej pamäte. Niektorý kabalista musí vo vnútri spájať znaky do veľkých znakov. Niektorí kabalisti musia svoje znaky meniť na písmená abecedy.

Budeme sa naďalej usilovať robiť kartotéku všetkých ľudí, ktorí boli v mozočku a evidovať prejavy, ktoré vedú k lepšiemu pochopeniu kabaly v ezoterike.

Napojíme sa na šamanské anjelské sféry, ktoré si predstavíme v obrazovej podobe a tento obraz zjednodušíme do znaku. Takéto niečo prevedieme s čo najväčším počtom obrazov o šamanských anjeloch a vytvoríme množstvo znakov, ktoré nakoniec husto poukladáme vedľa seba do nového súhrnného znaku.

Teda vždy v zásade budeme postupovať tak, že si v oblasti duchovna predstavíme všetky obrazy a pocity a prevedieme ich do množstva znakov. Takto to spravíme s každou oblasťou duchovnej cesty. Napríklad všetko okolo Reiki, reinkarnácie, liečiteľstva a pod. Znaky z každej oblasti osobitne zahustíme do jedného znaku a vznikne nám ďalšia úroveň znakov. Takto získané znaky vložíme do jedného univerzálneho znaku pre duchovné aktivity.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.