Ide o špecifickú tému, ktorá vyžaduje, aby sa ezoterik vyznal v oblasti medicíny a psychiatrie. K tomuto všetkému treba mať aj desiatky rokov trvajúcu prax vo výcviku mimozmyslového vnímania.

Skúsme si uvedomiť schopnosť človeka vnímať očami a teda vidieť, schopnosť počuť v určitej zvukovej hladine, schopnosť vnímať vône. U intelektuálne vyspelého jedinca sa časť predného mozgu, kde je centrum pre vnímanie vône, organizuje aj pre schopnosť premýšľať a pracovať s geometrickými tvarmi, písmenami a číslami. Teda vnímanie sveta na základe čuchu u človeka ustupuje. Uvedomte si, že zvieratá svet viacej vnímajú cez čuchové a nie zrakové stopy. A zvieratá nie sú schopné myslieť a abstraktne nad svetom premýšľať. Praveký a prírodný človek má slabé abstraktné myslenie – schopnosť kombinovať znaky abecedy. Teda je tu určitý vývoj a posun.

Potom je tu jazyk schopný rozlišovať určité druhy chutí. Cez povrch tela dokážeme vnímať, čo je to tlak, chlad, teplo, prúdenie vzduchu. Potom je tu špecifický zmysel uložený v uchu a jedná sa o slimáka a schopnosť vnímať polohu tela a jeho pohyby.

V zásade platí, že očné buľvy sú prepojené na zadné zrakové centrum v zadnej časti hlavy. Nos a sliznica nosa je premostená na predný mozog. Uši a bubienok ucha sú premostené na spánkové laloky vo veľkom mozgu a to okolo uší. Jazyk je premostený na temenný mozog. Na temenný mozog je pravdepodobne premostená aj jemná motorika prstov. Potom je tu centrum rovnováhy v ušiach a jeho premostenie do zadnej časti predného mozgu.

Zadné zrakové centrum je do určitej miery zorientované aj do vnímania, čo sa deje vo vnútri človeka v jeho tele a mysli. Toto zorientovanie je minimálne a zvyšuje sa v prípade bolesti a chorobných stavov. Ezoterik je osoba, ktorá postupne prehlbuje a cvičí svoje neuróny, aby sa precvičili lepšie vo vnímaní svojho vnútorného stavu nad rámec bežného stavu vnímania svojho vnútra. A tak isto cvičí ezoterik ďalšie oblasti veľkého mozgu, aby vedel lepšie počúvať svoje vnútro, lepšie čuchať, lepšie hmatať a lepšie vnímať polohu tela.

A tu niekde začína zásadný rozdiel medzi veštcom a ezoterikom. Ezoterik svoje vnútro vníma výhradne z neurónov a nie z ušných bubienkov, nie z očných buliev alebo fyzických končekov prstov. Ezoterik prenikanie a vnímanie svojho zvnútra realizuje, ako keby bol v skutočnosti bez rúk, bez nosa, bez jazyka. Teda niečo ako slepec – prípadne fyzicky poškodená osoba z niektorého sociálneho zariadenia. Ezoterik si dáva pozor, aby svoje mimozmyslové schopnosti nebudoval ako osoby, ktoré majú chorobne poškodené zmysly a na základe nich vnímajú to, čo iní vnímať nedokážu.

Keď si niekto myslí, že tak, ako sa pozerá na vonkajší svet okolo seba sa môže pozrieť do seba, tak bude nesporne sklamaný. To jednoducho nejde. Ezoterik je skoncentrovaný do zadného mozgu a to skutočne do nervstva zadného mozgu. Treba to dosiahnuť výcvikom a skôr je to schopnosť poslať cez nervový systém vhodné impulzy a tie sa potom vrátia ako prinesené informácie napríklad z oblasti pečene. Ezoterik v zadnom zrakovom mozgu dekóduje tieto impulzy a priradí k nim reálne predstavy o pečeni zo svojej pamäte. Dokonca v strednom mozgu si spraví takú bioenergetickú maketu veľkosti orecha.

No na takéto vizualizácie musí mať ezoterik, ako sa hovorí, našliapnutý veľký mozog. Teda fyzicky preniká cez skoro všetky nervové dráhy vo veľkom mozgu a nie mimo nich cez bioenergie. Pokiaľ preniká cez bioenergie, tak je to najhoršie, čo môže spraviť.

Ezoterik svoje mimoriadne schopnosti trénuje postupne a mnoho rokov. Kým si nevytvorí v strednom mozgu trvalé centrum, ktoré ho naladí na mimozmyslové vnímanie za tisícinku sekundy. Pokiaľ si ezoterik nevytvára trváce centrá v mozočku, tak mu bude naladenie do vhodného stavu mimo zmyslového výkonu trvať aj niekoľko minút. A takto sa ezoterik nikde nedostane. Nehovoriac už o tom, že bude treba počas sekundy nastaviť množstvo stavov. Stíhať to určite nebude.

Mimozmyslové schopnosti sú budované na tomto náročnom systéme, ktorý spadá do nepriameho veštectva a skorej hovorím, že v neurónoch tela ezoterik buduje bio stroj, ktorý dokáže operovať s elektrónmi a časticami, ktoré napríklad vylietajú z každého jadra atómov. Najviac však z rádioizotopov alebo môže hovoriť aj o smolinci a prírodnej rádioaktivite. Niekedy je to o zhromaždení častíc a magnetických polí. A cez tieto časticové polia prenikajú častice z ezoterika za účelom zberu a dolovania informácií zo seba a z iných objektov. V prostredí našej planéty je to vycvičiť svoje neuróny na prieniky do magnetických polí Zeme a napríklad do vlastných bioenergií a bioenergií organických objektov. Neuróny v neurónových oblastiach sa musia naučiť kdesi na úrovni častíc preniknúť. Skopírovať tam vhodné informácie, preniesť ich do neurónov ezoterika a tu ich rozkódovať. Ezoterik si buduje niečo ako digitálne pripojenie a kódovanie a dekódovanie impulzov a informácií. Odporúčam naštudovať si mikrovlnnú fyziku a kryptografiu kódov.

Ezoterik si buduje mimoriadne schopnosti psychicky niekde prenikať a dolovať tam niekde v sebe alebo mimo sebe informácie, priniesť ich, dekódovať a previesť do bežného vnímania pomocou písmen, slov a obrazov.
Ezoterik rozšíri svoje vedomie priamo vo veľkom mozgu z plochy veľkosti pingpongovej loptičky na plochu veľkého mozgu a na všetky ostatné neurónové plochy. Teda vedomie ezoterika po mnoho rokoch cvičení funguje skoro vo vnútri všetkých neurónov. Nie v zmysle cez energie, ale priamo cez nervové a neurónové bunky a to, čo vo vnútri obsahujú. Nie ako nahodenie predstavy do mozgu o neurónoch, ale reálny prienik z bunky do bunky. Treba si pri výcviku dávať dobrý pozor, aby ste to necvičili iba v predstavách alebo iba cez bioenergie tela.

Ezoterik vycvičí mnohoročným cvičením skupiny svojich neurónov a tie priamo prenikajú do samotného ezoterika a aj mimo neho. Ezoterik cvičeniami trvalo operuje vo všetkých neurónoch naraz a nie iba v nejakej jednej časti. Ezoterik vo veľkom mozgu organizuje zrakový mozog, spánkový mozog, stredný mozog, miechu, mozoček, aby sa zúčastnili na tvorbe malých energetických objektov. Teda ezoterik prinúti svoje neuróny, aby sa napojili na diagnostikovanú osobu a priniesli o nej informácie. Zároveň si ezoterik v strede hlavy vyformuje maličkú postavičku veľkú pár centimetrov. Doslova sformuje bioenergiu zo všetkých strán do postavičky a vnesie do nej prinesené informácie. Na stole má zrkadlo a na zrkadle nakreslenú postavičku. Cez oči ezoterik pretlačí energetickú postavičku na zrkadlovú plochu. Zrkadlová plocha vracia informácie o postavičke do zadného zrakového mozgu a tu ezoterik k postavičke vyberá vhodné spomienkové obrazy – ktoré keď sú pravdivé, sa prilepia na postavičku. Zároveň má ezoterik v ruke pero a svalové platničky vo svaloch má naladené, aby niečo napísali, pokiaľ je to pravdivé a seriózne. Svaly ruky spustia písanie iba vtedy, keď to, čo sa v zadnom zrakovom mozgu zobrazuje, je pravdivé. Ide v zásade o ďalšiu vešteckú techniku a to je technika reakcie svalov a vyvolanie pohybu iba v prípade pravdivosti, v prípade nepravdivých informácií sa ruka nepohne. Svalové platničky a mikropohyb svalov rozozná, čo je dobré a vhodné pre človeka a čo nie.

Kriminalistika a metódy vyšetrovania je výborná škola na to, aby sa ezoterik naučil dekódovať prinesené informácie zo seba, z inej osoby alebo nejakého objektu v kozme. Najväčší problém nie je niekde sa psychicky prebúrať a priniesť určité informácie. Najväčší problém je prinútiť neuróny, aby sa naučili vnímať všetko reálne a nepodľahli zbytočne fantáziám a osobným túžbam. A tak pokiaľ ezoterik vydoluje informácie o niečom a prinesie ich k sebe, je čas postupne skúmať a preverovať, či vníma reálne a logicky daný objekt a jeho stav. Nie je na škodu ovládať aj metodiku vedeckého bádania a nepriameho dôkazu. Nie je na škodu to, čo ezoterik mimozmyslovo vníma, dostať po kontrolu aj matematických metód alebo logických metód.

Prirodzené zlepšovanie zraku je mimoriadne dobrý základ ovládnutia zadného zrakového centra a celého systému ukladania a vyberania spomienok. Akékoľvek cvičenia v zadnom zrakovom mozgu sú vítané a dopomáhajú k nepatologickým vešteckým výkonom. V žiadnom prípade sa veštecké alebo mimozmyslové výkony nerobia v očných buľvách, ale sa robia v zadnej časti mozgu. Dajú sa naučiť veštecké schopnosti, ale nikdy nie tak, aby ničili zrak.

Vlastné tarotové karty. Tarotové karty iných a ich spoločné znaky. Do tejto kategórie patria aj sedmové a aj kanastové karty.
V zásade je dobré na začiatok spoznať množstvo tarotových kariet od rôznych jedincov. Potom je treba si uvedomiť, že tarotové karty v minulosti začali v časovej osi prírodných ľudí a ich potreby sa naladiť na určité veštecké výkony cez rituálny tanec. Prírodno – praveký človek nie je schopný vyvolať určitý stav iba silou vôle a musí to spraviť silou rituálneho pohybu. Aj zvieratá majú svoje pohybové rituály, aby vykonali určité činnosti. A šaman ako prírodná osobnosť potrebuje na veštecký výkon svoje špeciálne upravené oblečenie, špeciálny pohyb, špeciálne bylinky a upravené prostredie. Dnešnému ezoterikovi stačia na to tarotové karty a tieto sú vlastne náhradou rituálneho naladenia šamana na prorocký výkon a veštenie. Po čase sa vie veštec ezoterik naladiť už iba cez predstavu tarotových kariet vo svojich spomienkach. Je to podobné aj s kyvadielkom zavesenom na špagátiku. Neskoršie ezoterik používa sformované energetické kyvadielko, alebo kyvadielko z predstáv.

V zásade ezoterik v tejto etape svojej duchovnej cesty vstupuje do nácviku preparovania astrálneho tela a presúva svoju psychiku a svoje ego do astrálneho tela. Ezoterik presunie do astrálneho tela aj svoje mimozmyslové schopnosti a bude ich ďalej zdokonaľovať. Zostáva vytváranie maličkých bioenergetických objektov v strede hlavy a pozeranie sa na tieto objekty zo všetkých oblastí neurónov. Teda aspoň 20 neurónových skupín vníma energetický objekt vo strede hlavy zhora, zdola, zo strán, z rohov, ale aj zvnútra. Potom je tu cez astrál potenciál vnímať energetický objekt z astrálnych tiel iných žijúcich alebo zomierajúcich jedincov. A tak isto cez svet mŕtvych spomienok a živú organickú hmotu v kozme.

VIDEO DMT MEDITAČNÉ
Ide o tradičné techniky prírodných šamanov a to užívať namiešané látky. Samozrejme, nie je to bez následkov na zdravie a osud danej osoby. Látky sú tak namiešané, že osoba ide do klinickej smrti a nestráca vedomie. Šaman a dotyčná osoba idú do klinickej smrti spoločne a šaman sprevádza danú druhú osobu do sveta mŕtvych. Buď to je svet mŕtvych brontosaurov a podobných zvierat, alebo do astrálu so spomienkami prírodných ľudí. Alebo do astrálu inteligentnej organickej hmoty – niečo ako astrál dnešných ľudí a ich úrovne myslenia. Tieto dimenzie sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty sa dajú dosahovať aj bez DMT látok. A tak neodporúčam riskovať poškodenie, napríklad tvorbu hormónov hypofýzy.

http://www.youtube.com/watch?v=BDgIhjAJNuE&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=RRtj0eabApo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=rKOO-VB_yts&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=e4AUVud9COk&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=Thsr3i-j_ig&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=0U08pzoPCiw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qNU8BCMmnSA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=g_IafUp5mTA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=xb0tnAXI2Ds&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=KwsWZVawv3I&feature=chan…

VIDEO MOZOČEK
Mozoček sa nachádza v zadnej časti hlavy a pre ezoterika je to oblasť životne dôležitá. Je tu uložený jeho ľudský intelekt a aj 4 miliardy rokov sa vyvíjajúca psychika a reakcie zvieraťa. A práve tento mechanizmus zvieraťa je veľká brzda pre nadčasové.

http://www.youtube.com/watch?v=K8NShK3miHI
http://www.youtube.com/watch?v=oJDopeux8u4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DQhIF2AweuY
http://www.youtube.com/watch?v=4e9KLjZ67J4
http://www.youtube.com/watch?v=46na9MHRVd0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=LePMHzHvjyw
http://www.youtube.com/watch?v=8eJcHefMSiI
http://www.youtube.com/watch?v=OSwHIoj7Mlc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5yStv3Nw6v8
http://www.youtube.com/watch?v=76frLOe_d_E&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5DW8W8iWhA4&feature=rela…

Pridaj komentár