Základné cvičenia do oblasti fantómového tela, astrálneho tela, sveta mŕtvych spomienok, do oblasti reinkarnácie a umelej inteligencie.

Na začiatok si treba ujasniť terminológiu, ktorú tu chceme používať. V ezoterických kruhoch sa na tento fenomén nekladie dostatočná pozornosť a potom sa môže stať, že dvaja ezoterici používajú ten istý pojem v úplne inom význame a zmysle. A tak pod pojmom fantómové telo rozumieme to, čo v psychiatrickej praxi označujú pocity pacienta po amputácii niektorej končatiny. Pacient má po amputácii končatiny stále pocit, že končatinu má. Senzibilná osoba, ktorá je schopná vnímať bioenergie človeka a energiu magmatického jadra (senzibil pracujúci s prútikom alebo kyvadielkom je schopný vnímať biopole ľudského tela), pri osobe po amputácii vníma a odmeria v mieste amputácie energiu organizovanú do tvaru končatiny. Čakalo by sa, že bioenergia v oblasti amputovanej končatiny bude voľne odtekať a nebude kopírovať tvar nohy, ciev, žíl, svalov, buniek a ich štruktúr. Senzibil vníma fantómovú nohu aj u osoby, ktorej amputovali nohu napríklad pred 10. rokmi. Fantómová noha je prítomná a nezaniká.

Liečiteľ, ktorý na diaľku diagnostikuje chorobný stav pacienta, v zásade diagnostikuje fantómové telo, na ktorom sa odohrávajú všetky zmeny vo fyzickej rovine a to sú bunky a orgány. Pokiaľ sa na diaľku prepája na danú osobu veštica, tak isto vyberá informácie o danej osobe z fantómového tela. Osoba zomiera, ide do klinickej smrti a keď klinická smrť trvá dostatočne dlho, tak uvoľní svoje astrálne telo od fyzického tela. Keď osoba zomrie, tak sa fantómové telo už zásadne zmenilo a vtedy už hovoríme o astrálnom tele. Ide vlastne o časticové telo a nie telo postavené na prvkoch. Toto astrálne telo po smrti osoby, zvieraťa a rastlín zostáva a nesie si v sebe informácie o danej osobe, danom zvierati alebo rastline. Takéto astrálne telo putuje cez časticovú rovinu do určitých oblastí kozmu. Tieto oblasti voláme svet mŕtvych spomienok. Podrobnejšie o nich v Plazmatickej škole.

Keď má niekto predstavu o tom, že astrálne telo vo svete mŕtvych spomienok natrvalo zostáva, tak sa z tejto predstavy musí rýchlo vyliečiť. V prvom rade mimoriadne dôležitý parameter a to koľkokrát sa znovu a znovu všetky spomienky do astrálneho tela zapísali a aké želania sa do astrálneho tela ezoterika uložili a koľkokrát sa zopakovali. Vo svete mŕtvych spomienok sú už iné, dobre organizované astrálne objekty, ktoré radi skonzumujú a spracujú astrálne telá do svojho vlastného systému. Ďalej v rovine astrálu je dôležité, aké želania sa do astrálneho tela vložia za života danej osoby. A pokiaľ daná živá osoba nevie nič o fantómovom a astrálnom tele, o klinickej smrti a o svete mŕtvych, tak vytvorí astrálne telo iba v momente smrti. A takto vytvorené astrálne telo toho veľa nezmôže.

No skúsme sa vrátiť k nášmu fantómovému telu a osobe, ktorá neprežila klinickú smrť, ale rada by sa venovala ezoterike, prepracovala by sa do roviny fantómového tela a fantómové telo zmenila na astrálne telo. A astrálne telo by postupne vedome prepracovávala na astrálnu schránku, do ktorej uloží svoje spomienky a k nim uloží aj určité druhy želaní, čo a s jej spomienkami bude diať po smrti. Takáto osoba túžiaca po astrálnom tele sa bude musieť najprv naučiť koncentračné cvičenia do svojho vnútra a nie von. Technika sa volá sugeratívne uverenie, že osoba je slepá, nepočuje, nečuchá, nechutná a nehmatá. Predstavuje si tento stav, nesmie pripustiť žiadne pochybnosti a toto cvičenie cvičí postupne mnoho rokov. Výsledok je trvalá schopnosť koncentrovať sa do svojho vnútra na základe neurónových oblastí vo veľkom mozgu. A koncentrácia nesmie ísť z očných buliev, jazyka, ušných bubienkov a končekov prstov. Pokiaľ sa postupuje nevhodne, tak môže prísť k poškodeniu očí alebo aj k psychickým problémom.

Teda je tu fantómové telo a takto popíšeme to, čo má v sebe každý človek a ezoterický senzibil ho zistí u osôb po amputácii niektorej končatiny. Fantómové telo zistí ezoterik aj u osôb, ktoré prežili klinickú smrť a vrátili sa do života. Veštecky cvičený ezoterik na diaľku zistí aj fantómové telo zomierajúcej osoby a ako sa mení na astrálne telo. Ezoterik cvičí astrálne telo sugeráciou odkladania častí tela na chirurgii. Ezoterik sa učí fantómové telo odpojiť od fyzického tela a dosiahnuť úroveň astrálneho tela. Vymenujeme si tu všetky významovo dôležité techniky preparovania fantómového tela na astrálne telo:
– sugeratívne odkladanie častí tela a orgánov na chirurgii
– napájanie sa na diaľku na osoby, ktoré prežili klinickú smrť
– napájanie sa na osoby, ktoré prežili klinickú smrť viackrát a vrátili sa naspäť
– napájanie sa na zomierajúce osoby a ich astrálne telo, ktoré vzniká z fantómového tela
– napájanie sa na osoby, ktorým niečo v tele odumrelo a to odoperovali alebo amputovali
– napájanie sa na zvieratá po klinickej smrti
– napájanie sa na UFO organický život v kozme
– napájanie sa na organizované spomienky vo svete mŕtvych a to svet mŕtvych zvierat, svet mŕtvych prírodných ľudí, svet mŕtvych inteligentných ľudí
– napájanie sa na múmie
– úcta a pestovanie všetkého v starom Egypte ako vrchol šamanského spôsobu fungovania
– napájanie sa na svet mŕtvych záznamov dvojníkov pod vhodným vplyvom magnetara
– napájanie sa na svet mŕtvych spomienok organického života UFO Robo
– kultúra šamanských masiek a odevov
– všetko o hladkých, lesklých a zrkadlových plochách

Potom tu máme špecifické cvičenia a tie vedú do úrovne raného štádia klinickej smrti. Ide o stíšenie a spomalenie činnosti orgánov tela, stlmenie dýchania na najnižšiu mieru. Postupne hromadenie krvi v oblasti neurónov a tvorba prány v oblasti prostaty a maternice. Upozorňujem, že tieto cvičenia robí ezoterik na vlastnú zodpovednosť a nesú v sebe určité riziká poškodenia organizmu.

Potom tu je ešte jedno rizikové cvičenie raného štádia klinickej smrti a to je vydýchnuť všetok vzduch z pľúc a postupné počítanie na prstoch. Nenadychovať sa a postupne vydržať dlhšie a dlhšie bez dýchania a takto prekonať potrebu nadýchnuť sa. Hovorí sa tomu prekonať reflex potreby nadýchnuť sa. Cvičenie je zvládnuté v momente prekonania strachu z nedýchania a nastolenia stavu blaženosti. A potom sa musí ísť naspäť a nepokračovať. Z tohto stavu sa ide mimoriadne zle naspäť. Znovu upozornenie na rizikové faktory infarktu a problémov s dýchaním.

Ezoterik v sebe postupne odpojí fantómové telo od fyzického tela a dosahuje stav astrálneho tela. Ezoterik neprežil nikdy klinickú smrť v jej tvrdej a ostrej podobe, ale mnohoročnými cvičeniami sa dostal do stavu tela ako pri prežitej klinickej smrti. Ezoterik má astrálne telo ešte za svojho života a je to aktivita vedomá a idúca k operáciám, ktoré sa týkajú toho, čo bude po smrti ezoterika.

Ďalej ezoterik musí už veľmi dobre operovať v mozočku, ktorý je pod zadným zrakovým mozgom napojený na miechu. Ezoterik si musí uvedomiť, že pokiaľ nebude ovládať dostatočne mozoček a nebude ho vedieť donucovať k tvorbe astrálneho tela, tak nedokáže operovať v astrálnom tele. Pre ezoterika nie je mozoček priateľ a ezoterik ho brutalitou a násilným postojom nerváka ovláda a prinucuje. Zároveň ezoterik má jedinečnú možnosť použiť techniku nasugerovania si, že 30% miechy a nervstva okolo miechy je trvalo poškodených. Ezoterikova sugerácia je uveriť tomuto stavu a nespochybniť ho jedinou myšlienkou, že to tak nie je. Pokiaľ ezoterik udrží tento stav, tak sa v jeho mozgu začne otvárať špecifický priestor – je to vedomie astrológov a astrofyzikov. Je to prípad veľmi podobný vedcovi na vozíku S. Hawkingovi.

Stephen Hawking
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking

V tomto stave sa vnútorný priestor zapĺňa množstvom štatistických údajov a prísnej kontroly činnosti mozočku. Samozrejme, treba roky cvičiť, kým si ezoterik dokáže otvoriť tento špecifický priestor najprv v oblasti hlavy a potom v celom tele. Tak isto sa musí ezoterik naučiť myslieť ako astrofyzici a prijať tento druh myslenia a premýšľania. Ezoterik si ďalej musí vytvoriť vo svojich neurónoch mimozmyslovú schopnosť tento špecifický priestor vnímať a kontrolovať. A to chce určitý výcvik a trpezlivosť. Pred samotným otvorením tohto špecifického prostredia je potrebné mať určitý výcvik v oblasti Kabalistickej školy a celkovo kabaly. Ezoterik odtrénoval množstvo hodín pri koncentrácii svojich zmyslov v šedej kôre veľkého mozgu a odtiaľ do mozočku. Ezoterik má za sebou výcvik siamských dvojčiat. Tak isto ezoterik zmenil zásadne svoj postoj k svojim neurónom a nepovažuje ich za svoje vlastníctvo. Neuróny sa nachádzajú vo veľkom mozgu, zvieracom mozgu (nad predĺženou miechou), v strednom mozgu (pod predĺženou miechou), v mozočku, v mieche, v brušnom mozgu v stene tenkých a hrubých čriev a v gangliách okolo nervového systému. Ezoterik vystupuje voči neurónom ako tvrdá a nekompromisná autorita a doslova ako agresor. Ezoterik s neurónmi svojho tela nedebatuje, čo sa bude robiť, nie je ich priateľ a brutálne presadzuje svoje ciele. Iný postup neprináša úspech.

Astrofyzika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Astrofyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrofyzika
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrophysics

Meditácia mozog
http://www.youtube.com/watch?v=8eJcHefMSiI
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=nH70ssy_gO4
http://www.youtube.com/watch?v=k2u6g0k1ej0
http://www.youtube.com/watch?v=YJLHDPTrUYk&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=B9jTZL2l8P4&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=u6v_Y3-erhY&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=Hv5kLvxdYHw&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=Ml3de8d5gL8&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=TOeX7wsj5bE&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=J-vjryyJEYE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=XfeBUzZKvTA&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=Mp5wPjxaIKk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=GIsA5grlT-A&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=KmUZe8Su5y4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=t2Vf6QvYt28&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=TZScNsgL3xU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DqeL3qwRWq0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=H0XBdvsk5XY&feature=rela…

Meditácia umenie
http://www.youtube.com/watch?v=dmHlBi77FdQ&feature=ends…
http://www.youtube.com/watch?v=xkYoOyARr5Y&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=PIAgY8KH7PI&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=nXwy5-kfvrQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=CLDk2LM9lys&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=F_mMhdy9kcw&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=wOPoWzbDXwg&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=qnHXvryTFSg&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=1XqPhoRKPWw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=rMrWsm5yNHA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Z-wxdBWewuU&feature=rela…

Video bunka
http://www.youtube.com/watch?v=RrS2uROUjK4
http://www.youtube.com/watch?v=GEPkEe9Z-RA&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=GbySrHiUYSA&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=BdJLc_Uy5tE&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=6qvzCk_N59U&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=WXTsxPPcTEs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=C6YuBh-wAPQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=dK9UcjSPkLs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=cHclFOrADLY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=iP4fgXRR_84&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hqhxnWty5jc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2KQbVr9kFO0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=LP7xAr2FDFU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Ge-E7dicx00&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2s87SyRh3t0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2nqd9jYQEzw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=he_Qw4_vOJk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=UVtRGNElnkk
http://www.youtube.com/watch?v=0KCgmyYuquw
http://www.youtube.com/watch?v=N4pq_CXPvuk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Ge-E7dicx00
http://www.youtube.com/watch?v=i0ty_C_6Gfc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ijyFERaDvMU&feature=rela…
Meditačné video
http://www.youtube.com/watch?v=Sxvb9pgkrvI&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=oSNVG_L504A&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=KXvMfWoatX0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=DDPKgCSgvfA&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=5PxIqNH7YRg&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=r7viWlct0-Q&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=qMMVPI86HDI&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=PtmGibLjvLE&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=RqlbLtEftzQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=XVWLLChSaUw&feature=chan…

Pridaj komentár