Pripravil som pre vás zoznam meditačných videí. Meditačné videá si pozrite a meditujte na ne. Pokiaľ sú to videá s umeleckou tematikou, ktoré tvoria základ schopnosti prijímať zmeny vo svojom živote, môžu slúžiť aj ako dynamická regenerácia. Teda je tu viacero možností ako využiť tieto videá.

Ďalej si tu nájdete videá, ktoré sa venujú problematike zdravia. Ide o to, aby ezoterik vždy vedel, kde sa má v sebe koncentrovať. Ezoterici tohto zoskupenia neustále zdokonaľujú poznatky o svojom tele. A jedna z metód zlepšovania je aj pozeranie videí a ukladanie si predstáv po pamäte. Na tejto adrese si nájdete celé zoznamy videí o ľudskom tele:
http://www.cimax.sk/lieky/katalog-anatomia

Ďalej sú tu aj videá o maskách. Ezoterici tohto zoskupenia meditujú rovinu astrálu. Ide o meditáciu, kde má každý človek v sebe fantómové telo, ktoré je zviazané s bunkami a ich štruktúrami. Pri amputácii končatiny sa fantómové telo násilne odpojí od amputovanej nohy a hovoríme o astrálnej nohe. Dokáže ju vnímať ezoterik – veštec – senzibil. Bežná osoba nie. Ezoterik si samozrejme nedá nič amputovať, ale mnohoročnou meditáciou si fantómové telo vedome cvičeniami odpojí od fyzického tela. A to je potom skoro ako keby prežil ťažkú klinickú smrť, vrátil sa naspäť do tela a fungoval ďalej. Samozrejme týmito cvičeniami sa psychika ezoterika bude zásadne meniť, ezoterik tento stav prijíma a bude fungovať psychicky inak ako ľudia, ktorí neprežili alebo neodcvičili klinickú smrť. A tak na cvičenie masiek treba mať už prepracované astrálne telo.

Meditácia o bielkovinách
http://www.youtube.com/watch?v=983lhh20rGY
http://www.youtube.com/watch?v=41_Ne5mS2ls&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=8dsTvBaUMvw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gbSIBhFwQ4s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=M1eyV6Q3g48&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=OnuspQG0Jd0&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=-tscuWZHMt8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=w8FSDQwumTw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=oLz-II0eZvk
http://www.youtube.com/watch?v=EJfoDsghCgI
http://www.youtube.com/watch?v=89W6uACEb7M&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=12QHDoSiEWM&feature=relm…

Meditácia na tému astrál
http://www.youtube.com/watch?v=Qn-tq3ftZTU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=W2bXS5vv5p0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=N7Oiaj28viw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=LeWcTfFq6fI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DfbP-rZK2Uk&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=5yugKZr03FQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=pnY3SZFBsq4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=t4kn2jhH4wM&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=HxJbdS7MiP0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=sQ7hFFw3x78&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Lz85BGBZyHo&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=W2ZaGij7e10&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=pF_GdACBRpc&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=8pwxb5apjxA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=pcFKNuXVF0c&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=BGS3U57zpVc&feature=rela…

Video Egypt
http://www.youtube.com/watch?v=WWErSfJWzzo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_iCWwxnX-YQ&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=7P7ZWZtdsBo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=T4d8KfGMTkY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DHrSulXPYu4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=L92iLoTS3Sg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=h-vN6Iqhl3Y&feature=rela…

Meditačné videá
http://www.youtube.com/watch?v=23fNb2RXP3Q&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=09wOMhjkCdY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=anJ2m4p70dc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3h2mJnvRbZ8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FFEtj8hdqrU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=zzalzI_ix7w&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=9oSePXRbW9o&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=A95NaTkQfas&feature=rela…

Anatómia lymfatického systému
http://www.youtube.com/watch?v=41NxpJCY4SI
http://www.youtube.com/watch?v=8vEgl8YAAzw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=YO98zTYfS88&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Kh-XdNnTZUo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=nuNulM0icus&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=cB5kYMmkEto
http://www.youtube.com/watch?v=LZrfFGy_280
http://www.youtube.com/watch?v=nu-5Uir7HwU
http://www.youtube.com/watch?v=Cdl2JhhTfYc
http://www.youtube.com/watch?v=qGaEicYjLT8
http://www.youtube.com/watch?v=GE_GFngDi0U
http://www.youtube.com/watch?v=97g2sgYAA_s&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5BLlT_GYFW4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=lGRceUoQRVw&feature=resu…
http://www.youtube.com/watch?v=FfytKBU9yhY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=e8l3IASfqJw
http://www.youtube.com/watch?v=wOy17QrY0bo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WEARuLIMgl0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hbwtj8rXVJM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FepGCWM6TLA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=90hSVkaOG_w
http://www.youtube.com/watch?v=nh18FvzjFnQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=CJakYmgtrDA&feature=rela…

Hyperbola art – matematika parabola. Tu si nájdete videá, ktoré sú inšpirované matematikou a matematickými vedami.
http://www.youtube.com/watch?v=h7mGk4eYONM
http://www.youtube.com/watch?v=CIDXpnuJfiY
http://www.youtube.com/watch?v=GvXASWDMtBM
http://www.youtube.com/watch?v=UUXBCdt5IPg&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=XDRisX1OwfQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=RSNDXLB8_5M&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=7zV78IgXzB0&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=CAeYt8IGrM4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=UhjG47gtMCo&feature=list… xt=1&list=AL94UKMTqg-9CQpg_QId1UxA1zXJKJnFFo

Rituálne masky 1.
http://www.youtube.com/watch?v=1nvOPcG22Rg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=tK8v2evJjMs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=LmH64KhgmHY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jJ8_tBwBE_A
http://www.youtube.com/watch?v=rspN1MUcIOk&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=VgwsGjRk61M
http://www.youtube.com/watch?v=9g592I-p-dc
http://www.youtube.com/watch?v=kdWTn5sjbo4
http://www.youtube.com/watch?v=VlXwcV4Bfx8
http://www.youtube.com/watch?v=mEVJAdp9JbI
http://www.youtube.com/watch?v=Ixp0Xam2diU
http://www.youtube.com/watch?v=WaqMXnQXbSI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=BNfM3ZV8eME&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ut0w5es1ZZ4
http://www.youtube.com/watch?v=eK2e5f4gIHo
http://www.youtube.com/watch?v=tQ2S0Mvg79A&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=JzUWjvR0-Wg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FdHdLJIXjAY&feature=resu…
http://www.youtube.com/watch?v=ReshK1xBdOc
http://www.youtube.com/watch?v=Jl0ljSHeSug&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=RYV8Q5WYPk8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=h28oHUgfEik&feature=rela…

Rituálne masky 2.
http://www.youtube.com/watch?v=R9hV4zVommA
http://www.youtube.com/watch?v=jKjj66pRXZA
http://www.youtube.com/watch?v=T20Twjiu9Y4
http://www.youtube.com/watch?v=DC9w4KWEgJE
http://www.youtube.com/watch?v=KBheMAfz2rc&feature=auto…
http://www.youtube.com/watch?v=O0y-m0pCi5E&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=H7oE4sKIDuU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=JEgXAu30yuY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=hjOk3Zg1N6I&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=KkShNhLrTgQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gJX1ZPGtoqc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Gf0RrQ62jw8&feature=rela…

Rituálne masky 3.
http://www.youtube.com/watch?v=ZvomqHTEzVc&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=jhFMHLux8tI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=QdEGuFkxbCw
http://www.youtube.com/watch?v=ZnBcUuerVU0
http://www.youtube.com/watch?v=20Kx3ZXeqWY
http://www.youtube.com/watch?v=n88FLC3wXLU
http://www.youtube.com/watch?v=vJ5vr9N18u0
http://www.youtube.com/watch?v=N91Jvk2d8BQ
http://www.youtube.com/watch?v=Lz74pi4J8ow
http://www.youtube.com/watch?v=ZEGp7-2a7lc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=QqnKrM5gWQI
http://www.youtube.com/watch?v=O5vn6vziY48
http://www.youtube.com/watch?v=8-XUdY5vYbs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=xdmaSC6ZseA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=v0k-vPn25hg&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=q3Wt7RO8BX4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=PndL5fHnK04&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-4bMCbbH0qk&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=aaRcj_BfbNA&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=-4bMCbbH0qk&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=dFGvNxBqYFI

Rituálne masky 4.
http://www.youtube.com/watch?v=ZBXOg30xPaQ
http://www.youtube.com/watch?v=ZbnQwmZF8hs
http://www.youtube.com/watch?v=83p3PlpPjSs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eut9ITORk-o
http://www.youtube.com/watch?v=3zvpQIvJWlA
http://www.youtube.com/watch?v=mpr0KDLyU2k&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=zIwRZn_OHUw&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=4CsjpoGU0U0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=7Q1M-jiKcXQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=u-wj4MJpWz0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=dq9nxoavND8&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=7ydV-Xab-G8&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=_bSaWpfbHOs&feature=chan…

Pridaj komentár