Technika nácviku cvičenia pomocou vsugerovania si pohybu po cvičení alebo počas cvičenia a posilňovania vo fitnes.
Preveril som si tvrdenie, že svaly sú schopné sa pohybovať aj vtedy, keď napríklad ležíme. Stačí si pohyb niektorých častí tela čo najživšie predstavovať. V tomto momente dochádza vo svaloch a šľachách k mimoriadne jemným pohybom, ktoré ste schopní vnímať iba pri zvýšenej pozornosti. Predstavu pohybu som doteraz využíval hlavne pri lymfatickom riečišti a vytesnení lymfatického moku z mikrolýmf do lymfatického riečišťa. V poslednom čase sa však venujem nácviku sugerácie pohybu a lepšieho vnímania tohto úkazu. Keď z nejakého dôvodu nestihnem cvičenia vo fitnes, tak sa snažím jednak chodiť čo najviac peši, a zároveň si vsugerovávam predstavu rôznych druhov pohybu a to hlavne pri zdvíhaní ťažkých činiek. Pokiaľ je sugerácia pohybu dostatočne intenzívna, tak aj mikropohyb svalov a šliach pociťujem intenzívnejšie. Zaujímavé môže byť aj vsugerovanie si pohybu počas samotných cvičení a samotného pohybu. Napríklad cvičíte cvičenia na oblasť nôh, pred cvičení si predstavíte v mysli pohyb a vsugerujete si, že ho už konáte. Fyzicky všetko cvičíte a zároveň si napríklad vsugerovávate, že cvičíte viac alebo s väčšími činkami. Docvičíte fyzické posilňovanie a v prestávke si cvičenie predstavíte, ako ste to pred chvíľou cvičili. Iná možnosť by bola, keby ste si počas jedného skutočného cvičenia predstavovali, že cvičíte iné cvičenie. Technika sugerácie si pohybu vtedy, keď necvičíte, je zaujímavou formou ľahkého tréningu na precvičenie mikrosvalových partií tela. Nesporne tieto techniky sugeratívneho pohybu majú svoj zmysel a je vhodné sa im venovať.

Pridaj komentár