Tento príspevok sa zaoberá problematikou zámerného vyvolania migrenózneho stavu zaseknutím a dlhším časovým držaním jedného sexuálneho obrázku s určitými sexuálne vzrušivými pocitmi. Po vyvolaní a vystupňovaní tohto stavu nasleduje bioenergetické pôsobenie na seba alebo inú osobu.

Znovu sa vraciam k problematike zámerného vyvolania migrenózneho voltu. Ide o dosť náročnú a určitým spôsobom aj nebezpečnú techniku v Sexuálnej škole. Tí, ktorí nezažili migrenózne stavy, asi ťažko posúdia neblahé účinky na niektoré časti tela a hlavne na oblasť mozgu. Osoby, ktoré majú migrenózne stavy, bolí nepríjemne hlava aj niekoľko dní. Migrenózne volty môžu mať trvalý charakter a keď sa zdržujú v niektorej oblasti tela, tak ju môžu pekne zdecimovať aj zdravotne. Takýchto prípadov mám v liečiteľskej praxi dosť. Pokiaľ sa rozhodnete vedome a cielene tento stav vyvolať, tak sa musíte skoncentrovať do mozočku v zadnej časti mozgu a tu zaseknúť a udržať jeden sexuálne ladený obrázok aj niekoľko minút. Tento vedomý stav vytvorí najčastejšie v ústnej dutine rotujúcu plochú špirálu, ktorá sa môže ľubovolne presúvať na ktorékoľvek miesto v tele bez toho, či chcete alebo nechcete. V určitých prípadoch túto plochú bioenergetickú špirálu musíme vyhľadať v niektorej časti tela. Zaseknite jeden sexuálny obrázok, ktorý sa ani v milimetri nepohne a skoncentrujte sa hoci na svoje pery. Keď je vaša koncentrácia na pery dostatočné silná a vytrvalá, tak migrenózny volt sa do miesta koncentrácie postupne dostaví. Kde sa vedome koncentrujete, tam sa migrenózny volt presunie. Máme jeden zaseknutý sexuálny obrázok a koncentráciu na určité miesto. Sem sa migrenózny volt dostaví a my pokračujeme v koncentrácii na samotný migrenický volt v danej oblasti napríklad perí. Čím viac sa do tejto oblasti koncentrujeme, tým intenzívnejšie narastá bioenergetická sila migrenózneho voltu, až začne zo seba doslova produkovať hmlovitú bioenergetickú hmotu, ktorú môže vidieť veštecky ladená osoba. Tento migrenický volt spravidla vytváram za účelom rýchlejšej regenerácie svalstva po cvičeniach v posilňovni. Zdvíhanie činiek určitým spôsobom natrháva a poškodzuje svaly a migrenózne presunutie tohto bioenergetického voltu pôsobí ako urýchľovač hojenia poškodených tkanív. Intenzitu migrenického voltu zvýšite tým, že ním prejdete cez mozoček a napríklad aj cez zbytky detskej žľazy pri hrudnej kosti. Upozorňujem na rizikovosť tejto techniky a možných následkov s otvorením astmatických stavov. Zapojenie týchto oblastí do plochej rotujúcej bioenergie zvyšuje celkový účinok na regeneráciu poškodených a oslabených orgánov v tele človeka. Takouto bioenergiou liečite sám seba, ale aj druhé osoby. Keď ukončíte liečbu, je treba zaseknutý sexuálny obrázok zrušiť tým, že ho uvediete do určitého pohybového deja alebo si predstavíte iný sexuálny obrázok. Ďalej koncentráciu rozšírite na celé fyzické telo. Keby ani toto nezabralo pri utlmení migrenózneho voltu, tak treba skúsiť stláčanie rôznych miest na tele. Ide o techniku akupresúry, pri ktorej sa určitú dobu stláčajú určité nervy v koži a vo svaloch pomocou tlaku prstov vlastných alebo cudzej osoby. Záverom len toľko, keď sa chcete naučiť túto techniku, tak treba postupovať opatrne a pozvoľna a dbať zásadne na zvládnutie techniky rozpustenia tohto stavu. Čím je migrenózny volt silnejší, tým sa ťažšie a zložitejšie likviduje.

Pridaj komentár