Tento príspevok sa zaoberá nácvikom vnímania priestoru v starom architektonickom umení Ázie. Ide o to, aby sme sa naučili vnímať priestor bytu a celého okolia na nás samotných. Ešte by som upozornil, že tu uverejnené obrázky sú ošetrené technikou feng shui a navádzajú vás k tomuto architektonickému umeniu.
Na začiatok bude potrebné zmeniť pohľad na vlastné bývanie a prestať sa výhradne sústreďovať na veci, ktoré nás v byte obklopujú. Pokúsime sa spoločne začať vnímať priestor a nie veci v priestore, jednoducho veciam vo vašom byte pri týchto cvičeniach dáte druhoradý význam. Navrhujem, aby ste si zobrali dve stoličky a postavili ich rovno do stredu miestnosti. Na začiatok ich otočíte smerom do jedného rohu miestnosti. Sadnete si na stoličky, pohľad smeruje do oblasti jedného zo štyroch rohov miestnosti. Zahľadíte sa a odhadujete vzdialenosť od vás k rohu. Zároveň si uvedomujete, ako táto časť miestnosti na vás vplýva a čo vo vás vyvoláva. Postupne si prekladáte stoličky tak, že vždy vnímate iný roh miestnosti. Keď tak spravíte v tejto miestnosti, poberiete sa do ďalších miestností bytu. Keď prejdete takto všetky miestnosti, tak sa vrátite do každej miestnosti ešte raz a teraz sa vždy postupne postavíte do každého rohu chrbtom k stene. Tentokrát budete vnímať celý priestor miestnosti a to z každého rohu zvlášť. Znovu si budete uvedomovať vzdialenosti a plochu v metroch štvorcových. Tak isto budete vnímať, ako priestor každej miestnosti vplýva na vaše vnútro. Toto cvičenie sa dobre nacvičuje aj v úplne prázdnom byte, ktorý za týmto účelom vyhľadáte. Ide o to, aby ste sa naučili vnímať priestor bez predmetov. Po týchto cvičeniach sa niekde posadíte a v predstavách uložených v hlave si všetko naraz predstavíte. Teda predstava sa týka celého bytu alebo domu. Znovu pozorujete, ako táto priestorová spomienka vplýva na vnútro duše. Potom si okolo domu alebo bytu predstavíte okolie záhrady, potom širšie okolie mesta alebo dediny, štátu, zemegule a kozmu. Takýmto cvičením sa naučíte vnímať priestor celého univerza.

Pridaj komentár