Saša Pueblo – Michaela – karma – 2002-10-28


Karmické väzby na predkov: silne pozitívne – v dávnych dobách vodca určitého etnika nachádza pre svoj národ domov v južnej Európe, je to muž vážený a uctievaný, zabezpečuje Vám terajšiu úctu, ale aj posmech, keď sa prikláňate k velikášstvu a tradíciám.Silne negatívne – lúpežný stredoveký rytier a zhýralec, veľa ľudí ho neznášalo a preklialo. Karmické skutky Vás zatláčajú do samoty a vnútorného utrpenia. Karmické väzby na duchov: máte v sebe ducha hôr a schopnosti liečiť iných ľudí, pokiaľ v sebe nájdete dobrotu a lásku k ľuďom. Súčasné karmické väzby: príliš ste uzavretá do seba, chcete duchovné sily využívať iba pre seba, ale tieto Vás neustále ničia a idú proti Vám. Mali by ste sa naučiť rozumieť bylinkám, stromom a minerálom. Bioenergia stromov je liečivá potencia. Cítim nutnosť vybrať sa smerom k prírode a láske k ľuďom. Ináč osud pôjde proti Vám Saša Pueblo

Pridaj komentár