– Individuálna meditácia z 22.10.02

Svoju pozornosť som skoncentroval na spánkové laloky veľkého mozgu. V daných oblastiach som odsal bioenergiu ľudského charakteru predstavou elektricky nabitých minerálov. Kto ovláda Plazmatickú školu, spraví tak pomocou mŕtvych duší zo starších kostí bez organickej hmoty. Z danej oblasti odsajete toľko bioenergie, aby ste tu mohli odcvičiť štandardy hysterickej povahy podľa vyššie uvedených vzorov. Všetko som cvičil v šedej aj bielej hmote spánkových lalokov veľkého mozgu. Po ukončení tohto cvičenia som tu precvičoval božskú sexualitu. Pozri Sexuálnu školu. Stále som sa snažil tvoriacu sa energiu odsávať zo spánkových lalokov. Po tomto cvičení som cvičil v spánkových lalokoch sexuálny volt. Zároveň som sa snažil, aby na povrchu zubov nevznikalo žiadne bioenergetické pole. S týmto cvičením som cvičil aj pocit imaginárneho sexuálneho vyvrcholenia. V oblasti temenného mozgu som cvičil epileptickú povahu a jej základné prejavy, inkvizítorský sex a sexuálny volt. Na odsávanie bioenergie z oblasti temenného mozgu som používal z vonkajšieho sveta vytiahnutú energiu z minerálov a elektrotechnických súčiastok, prípadne duší z ľudských kostí. Zároveň som sa snažil zatvoriť dovtedy používanú epileptickú povahu v nervstve temenného mozgu. Schizofrenickú povahu som cvičil v zadnom mozgu. Psychopatickú povahu v prednom mozgu podľa pokynov uvedených vyššie.

Pridaj komentár