Meditácia pre dvoch

Začíname si uvedomovať, že kto chce byť aktívny špiritista a žiť „medzi mŕtvymi dušami ľudí a zvierat“, ten sa musí špeciálnym spôsobom očisťovať, pokiaľ nechce skončiť zle. Všetci významnejší liečitelia, terapeuti a veštci operujú so svetom mŕtvych duší. Nebudem konkrétne menovať, kto a čo porobil tomu druhému v tejto oblasti. Zdá sa, že tu je dovolené absolútne všetko. AKO SA ŠPIRITISTICKY OČISTIŤ od vplyvu iných špiritistov:
1. Predstavíte si pred sebou svoje myšlienky ako napísaný text a zisťujete, kto do vašej mysle posielal negatívne myšlienky. Zároveň vhodným rituálom likvidujete negatívne a cudzie myšlienky. Magické rituálne techniky pozri Magickú školu.
2. Z mozgu pred seba vyberiete obrazy, ktoré vám poslala špiritisticky ladená osoba a tie, ktoré vás majú negatívne ovplyvňovať, znovu magickým rituálom likvidujete.
3. Z mozgu vytiahnete snové predstavy a likvidujete snové predstavy iných ľudí a špiritistov, ktoré idú proti vám alebo vás zavádzajú. Bližšie pozri Snovú školu.
4. Skontrolujte si spomienky na vašich mŕtvych ľudských predkov, ktorých máte sformovaných do guličiek, či tieto spomienky môžete slobodne zmenšovať alebo zväčšovať. Keď sa tu nachádza niečo, čo tomu bráni, tak to vhodným rituálom zlikvidujete.
5. Takýmto spôsobom skontrolujete aj vašich zvieracích predkov.
6. V ďalšom kroku sa sústredíte do vybraných hláv žijúcich ľudí a magickými rituálmi zatvárate tie spomienky, ktoré by si chceli vysporiadať na vás rodovú karmu. Pod rodovou karmou sa tu chápu zlé skutky vašich predkov na iných ľuďoch.
7. Ďalšia kontrola sa prevádza zisťovaním, či vo vás nie sú uložené duše zomrelých ľudí alebo zvierat vybraných z kostí. Keď niečo takéto v sebe zistíte, tak to musíte vrátiť naspäť do kostí alebo pozostatkov.
8. V ďalšom kroku likvidujete bioenergetické objekty, ktoré do vášho bioenergetického tela poslali iné osoby. Zistíte, aký bioenergetický objekt vám niekto poslal a potom vhodným rituálom magického charakteru ho zlikvidujete. Bližšie Magická škola. Nenechajte sa pomýliť lásku a dobrotu vyžarujúcimi bioenergetickými objektmi. To sú nepríjemné záludnosti.
9. Skontrolujte si svoje bioenergetické telo, či ho niekde neuzavreli. Kontrolu prevádzate tak, že svoje bioenergetické telo vytiahnete zo seba a potom naspäť. Môžete ho aj magicky ošetriť.

Pridaj komentár