Základy vzdelávania. Teoretické poznatky. Praktické cvičenia. Prax liečiteľská. Metodika jednotlivca. Metodika skupiny. Metodika pre každého. Ľudový liečiteľ. Alternatívny lekár. Kurzy. Výcvik. Vzdelanie. Dĺžka praxe.

V oblasti je už jasnejšie. Možno hovoriť o alternatívnej medicíne, kde má osoba terapeuta kompletné medicínske vzdelanie, k tomu má ešte špecifické schopnosti, ktoré bežná medicína nemá. Potom sú tu tí, ktorí majú strednú zdravotnícku školu a okrem toho robia aj liečiteľstvo. Potom tu môže byť časť terapeutov, ktorí majú úroveň iba základnej školy a moc ich ani medicínska odbornosť nezaujíma. Tejto úrovni hovoríme ľudový liečiteľ. Zložka vzdelanostná je zanedbaná. Potom by tu mohla byť skupina samoukov, ktorí síce nemajú osvedčenie o svojich medicínskych schopnostiach, ale samoštúdiom môžu dosiahnuť aj úroveň vysokej školy.

Aj pri budovaní hypotetickej školskej sústavy, kde by bolo zahrnuté umenie liečiteľstva a alternatívnej medicíny, sa bude vyžadovať rešpektovanie všetkých troch úrovní a to úroveň základnej školy, úroveň strednej školy a úroveň vysokej školy.

Všetky tri úrovne si vyžadujú dosahovanie určitej vzdelanosti v oblasti anatomických poznatkov, v oblasti psychického správania človeka. Teda úroveň psychologickú a úroveň psychiatrickú. Všetky tri úrovne si budú vyžadovať určité biochemické poznatky z fungovania ľudského organizmu.

Budem sa snažiť o to, aby som analyzoval, ako vzájomne premostiť klasické vzdelanie a mimoriadne schopnosti, ktoré tvoria zásadnú hranicu medzi lekármi, odborným personálom a liečiteľmi a alternatívnymi lekármi. Touto hranicou sú mimoriadne schopnosti a ich aktívne pestovanie, čo vyžaduje vytvorenie jedinečnej metodológie praktického, ale aj teoretického nácviku.

Budem vynakladať úsilie na to, aby som vytvoril futuristickú predstavu, ako vychovávať kvalitných liečiteľov a alternatívnych lekárov, ktorí by dokázali dať tejto forme starostlivosti o človeka kvalitnú pozíciu.

Zároveň budem dopodrobna študovať a zbierať poznatky z už fungujúcich škôl a inštitúcii, ktoré napĺňajú ideu výchovy smerujúcu k alternatívnej medicíne.

Tento trend smerujúci k alternatívnej medicíne by mal obsahovať aj prvok samoliečiteľstva. Táto zložka sa v rámci liečiteľstva a alternatívnej medicíny dostatočne nerozvíja. Budem sa tejto oblasti venovať podrobnejšie, pretože je potrebná pre oblasť metodiky pri meditáciách a duchovnej ceste.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.