Znovu sa vraciam k problematike metodológie môjho postupu pri meditáciách. Viedol so určite plodnú debatu o prístupe Břetislava Kafku v knižke Parapsychológia a mojom prístupe. Zvažovali sme výhody a nevýhody jednotlivých prístupov. Keby som bol B. Kafkom, tak by som knižku písal ináč. Hlavne by som pozháňal všetku dostupnú literatúru o tejto problematike a dôsledne by som spracoval názory autorít v tejto oblasti. Tak isto by som spracoval beletristickú literatúru a to hlavne autobiografiu špiritistov. Pokračoval by som návštevou najvýznamnejších špiritistov tej doby. Navštívil by som aj ľudí, ktorí sa takpovediac zázračne vyliečili prostriedkami spadajúcimi do tejto oblasti. To by som ešte stále nemal k problematike vedecký, ale iba empirický prístup. Ide o zber informačného materiálu. V ďalšej etape by som si naštudoval poznatky medicíny a psychológie. Zároveň by som sa usiloval stať sa hypnotizérom aj médiom zároveň. Fenomén autohypnózy, kde ten istý človek je jedno a to isté. Takto by som mohol na vlastnej skúsenosti opísať osobné zážitky. Ďalej by som vytvoril meditačnú skupinu a zbieral skúsenosti z nácviku. Samozrejme, ani tu nemožno ešte hovoriť o vedecky podloženom zbieraní faktov a skúseností. Na takomto základe ne možno vytvoriť seriózne vedecké základy Parapsychológie. Takže pokiaľ nebude stanovená vedecká metodológia výskumu parapsychológie, nebude na to získané značné množstvo financií a neuplynú desiatky rokov základného vedeckého výskumu, ktorý musia niekde overiť, tak parapsychologické javy nemôžu stáť na serióznych vedeckých a potom teoretických základoch. B. Kafka tu prezentuje náboženský prístup založený na tom, že mu máme dôverovať a nič viac. Niet žiadnych záruk, že sa nedopustil závažných omylov. Ja sa snažím postupovať na základe empirickej praxe meditujúcich v skupinách. Teda kolektívna skúsenosť a nie moja osobná. Nemienim vytvárať žiadne teoretické hypotézy a úvahy. Na to by som musel robiť seriózny vedecký výskum. Možno niekto iný v iný historický čas.

Pridaj komentár