Individuálna meditácia

Začal som s opakovaním cvičenia fantómových bolestí. Tentoraz to bola iba pravá ruka. Keď som si ju vedel dobre predstaviť a bioenergia bola dobre zhustená, tak som ruku predĺžil a zašiel do živej osoby pred sebou. Rukou som začal vyciťovať jednotlivé orgány a zisťovať ich zdravotný stav. V miestach poškodenia som mal pocit riedkych alebo príliš hustých bioenergií. Hneď pri diagnostikovaní som tieto rozdiely odstraňoval, až kým bioenergia nebola dostatočne rovnomerne rozdelená. Možno konštatovať, že plazmatickou rukou možno účinne a zaujímavo diagnostikovať a upravovať bioenergetické pomery v tele. Vyskúšal som aj techniku priradiť plazmatickou energiou nabitý obrázok patologických stavov. Toto je náročnejšia technika, kde treba mať do pamäte uloženú patológiu ľudského tela.

Pridaj komentár