Na meditácie, ktoré súviseli s kozmom, som si zadovážil fyzický meteorit. Zo začiatku som sa snažil ním liečiť tak, že som ho držal v zovretej pästi. Vždy som pociťoval zvláštne prúdenie bioenergie v tele a to hlavne do oblasti srdca. Takéto pocity mali aj ďalšie osoby, ktoré držali v ruke meteorit. No meteorit môže mať aj psychický rozmer svojho pôsobenia a vytvoriť zvláštny psychický stav v mysli meditujúceho. Zámerne som sa koncentroval na fyzický meteorit, prípadne na jeho čo najdokonalejšiu predstavu vo svojich spomienkach. Zároveň som si želal, aby prišlo k ovplyvneniu hlavne psychických pochodov. Po pár minútach sa vytvoril v mojej hlave zvláštny stav, pri ktorom som mal pocit, že sa nachádzam v priestore kozmu plného meteoritov. Zároveň som mal pocit, že v tomto stave, keď si predstavujem meteorit, by som vedel úspešne liečiť poškodenia nervových zakončení v tele. Z hľadiska psychického som mal pocit, že môžem všetko chápať v súvislosti s dianím v kozme a nebyť obmedzený iba súvislosťami na planéte Zem. Z hľadiska výnimočných schopností ľudská myseľ ľahšie presviedča iné osoby, aby spravili to, čo je rozumné. K dotykovej meditácii som pridal meditáciu v predstavách. Zároveň som skúmal a aplikoval vplyv meteoritu na rôzne úrovne ľudského bytia. Pri ďalších meditáciách som si zohnal literatúru o meteoritoch a ich chemickom zložení. Postupne som si o jednotlivých meteoritoch čítal a zároveň som si ich predstavoval podľa uvedených obrázkov. Všetky predstavy svorne pôsobili do krvného riečišťa. Čím viac meteoritov som si v mojej mysli predstavoval, tým viac som mal pocit celistvejšieho vnímania kozmu. Domnievam sa, že každý jednotlivý meteorit má v sebe uložené informácie z oblasti, kde sa zrodil ako meteorit. Meteority som si jednak predstavoval ako statické obrázky, ale tiež ako pohybujúce sa objekty. Na meditácie s meteoritmi sa špecializujú niektoré skupiny v Tibete. Meteority zbierajú, tavia, vytvárajú z nich rôzne kultové predmety a meditačne pomôcky. Známe sú tibetské meditačné misy z meteoritov, na ktoré sa vyludzujú hudobné zvuky kozmu. Možno konštatovať, že meditáciou a cvičeniami si možno vytvoriť kozmické vnímanie nášho pozemského diania. Ešte som vo svojej meditačnej praxi vyskúšal aj techniku, pri ktorej som si zostrihal texty o meteoritoch do trojuholníkov a všetky som nalepil vedľa seba na formát klasického výkresu. Potom som v cvičeniach chodil očami po stranách vystrihaných textov o meteoritoch. K týmto meditáciám môžete pridať aj cvičenia, ktoré vo vašej mysli vytvárajú predstavu jednotlivých planét slnečnej sústavy a tiež galaxií okolo nás všetkých. Aj takto možno v spomienkach a predstavách budovať kozmickú myseľ.

Pridaj komentár