Požiadali ste ma, aby som podrobnejšie analyzoval vašu astrologickú schému v strednom mozgu. Našiel som tu postavu šamanky a okolo astrologický vplyv mesačných cyklov. Ďalej som nahliadol do vplyvu Marsu a Pluta na váš osud. Tiež vnímam silnejúci vplyv anjelských bytostí, ktoré vás vedú do sveta detí. No k šťastnému osudu potrebujete silné mužské osobnosti. Bez nich nemožno ísť vpred.

Astrológia planét
Skúmam oblasť stredného mozgu. Postava šamanky a okolo mesačný cyklus. Šamanka má na sebe kusy koží. V poradí prvá je planéta Pluto a jej deštruktívne vplyvy. V blízkosti sa objavuje planéta Mars. Okolie sa zapĺňa anjelskými bytosťami, no sú pasívne, skôr sa prizerajú, ako Pluto obsadí šamankinu dušu, potom odídu.

Mars a šamanka
Vzájomný vzťah: naznačuje šamanke, aby sa naučila disciplíne a poriadku, aby dôsledne ošetrovala svoje okolie a nedala sa zaťahovať do rôznych dobrodružstiev, aby skončil alkohol a podobné veci. Aby našla vnútornú silu a veci svedomia riešila inak ako doteraz. Aby našla vnútornú silu v duchovných veciach. Aby spoznala seba samú a v čom sú skutočné hodnoty. Aby svoju dušu kultivovala a zušľachtila.

Pluto a šamanka
Nahovára šamanku, aby využila svoju ženskosť na získanie vplyvu a moci v rôznych oblastiach života. Ponúka jej možnosť, ako ovládnuť svet mužov. Ako vyzliecť svoju ženskosť a obliecť sa do mužskej kože. Peniaze, sexualita a túžba ničiť mužov. Vlastniť ich duše a tvrdo ich ničiť. Doslova vysávať ich silu. Túžba po moci akýmikoľvek prostriedkami. No to všetko je iba veľká ilúzia, ktorá vedie k vnútornej deštrukcii. Pluto sa usiluje vyzbrojiť vás ešte silnejšími deštruktívnymi prostriedkami.

Anjeli a šamanka
Anjelský kruh vytvára vlastne bojisko pre súboj dvoch planét Marsu a Pluta. Šamanka sa usiluje postaviť proti sebe Mars a Pluto a dúfa, že sa navzájom zničia a ona bude víťazka. To je nebezpečná hra, na ktorú čakajú anjelské sily, aby vám potom vzali všetko, čo ste doteraz mali.

Šamanka a mesačný cyklus
Schopnosť ženy požierať mužské duše a budovať svoj osud na silnejších mužoch. Jednoducho sa dokážete životom posúvať dopredu, pokiaľ máte pri sebe silných a výnimočných mužov. A toto vás priťahuje. Vaše podvedomie vie, že iba v prítomnosti silných mužov je možný váš osobnostný rast a úspech.

Celkovo vaša duša a podvedomie putuje do duchovného sveta a tento trend nedokážete zastaviť. Vaša duša sa chce šľachtiť a šamanské podvedomie sa túži ďalej rozvíjať.

Mars a Pluto by mali ukončiť svoje pôsobenie. Šamanka by mala okolo seba rozvinúť svet anjelov a vstúpiť na pôdu náboženstva. Mala by prijať náboženské línie a vytvoriť to, po čom túžila najviac a to dokončiť svoju vnútornú duchovnú cestu. Vytvoriť v sebe nemenný cit pre lásku a dobro. Svet detí by mohol zmeniť túto astrologickú konšteláciu mimoriadne. Deti ako anjelici a túžba pomáhať deťom. Silné vnútorné naplnenie. Do šamanky vstupuje nová sila a zmysel duchovnej cesty.

Pridaj komentár