Bez myslenia. Bez civilizácie. Bez šamanstva. Brušný mozog cicavcov. Medveď. Ganglie veľkosti šošovičiek. Všetko je žrádlo. Všetko je ruja. Obrázky nižších druhov zvierat. Astrálne vnímanie ganglií technikou dvoch postavičiek a k tomu veštecké výkony do ganglií. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Nadštandardné ľudské vedomie je vtedy, keď je trvalá nervová aktivita na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Tento druh vedomia sa u terajších ľudí nachádza výnimočne. Potom je vedomie dnešných ľudí, ktorého centrom je stredný mozog, tak ako u primátov. Hovoríme aj o vedomí prírodných ľudí a šamanov.

Potom je vedomie cicavcov, ktoré je uložené v brušnom mozgu. Vedomie nižších organizmov ako sú raky, perlorodky, žaby a hady sa nachádza v gangliách celého ľudského tela. Ide spravidla o drobné neurónové zhluky veľkosti zrnka šošovice. Nachádza sa pri každom orgáne a systéme tela. Teda v gangliách je uložené vedomie nižších zvierat. Zostali iba samotné bunky v tele ako najhlbšie dno vlastnej duše a tela. A práve do tejto oblasti naše meditačné úsilie smeruje.

Musím spomenúť ešte jeden druh vedomia, ktorý je výnimočný, a to je vedomie tých, ktorí určitý čas pobudli v kozmickom priestore. Spravidla sa jedná o kozmonautov. Ich vedomie sa rozloží do každého orgánu rovnomerne. Takýto stav vedomia možno dosiahnuť aj nekonečným túlaním sa labyrintom.

Na začiatku meditácie utlmíme myslenie, utlmíme vedomie prírodného človeka a otvoríme vedomie cicavcov. Toto vedomie je uložené v nervových gangliách hrubých a tenkých čriev. Ganglie sú uložené v stene hrubého a tenkého čreva. Skoncentrujeme sa sem a posielame sem určité obrazy prírody. Čakáme na reakciu z brušného mozgu, ktorá prichádza ako pokyn k určitému pohybu. Samozrejme, že pokyn nerealizujeme fyzicky, ale iba v predstave s pocitom, že sme ho vykonali fyzicky. Zároveň precvičujeme správnu aktivitu vo svaloch, ako keby sme sa hýbali. Vyskúšajte rôzne podnety a rôzne reakcie.

Potom si dáme pred seba obrázky minerálov, meteoritov, kostí, dreva a posielame vhodné zrakové podnety do brušného mozgu v črevách. No tentoraz vedome posielame podnety do tej časti hrubého čreva, kde je žranie. Z brušného mozgu dostaneme príkaz zhromaždiť všetky podobné objekty ako potravu. Potom posúvame do brušného mozgu obrázky objektov pred sebou ako sú minerály a podobne. Znovu všetko posielame do oblasti v črevách, ktorá zodpovedá za párenie. S daným objektom sa v predstave párite. A tu prichádza pre nás dôležitý moment, dať brušnému mozgu podnet, že ganglie, ktoré nervovo nadväzujú na brušný mozog, sú predmetom párenia.

V hrubých črevách pestujete tvorbu a zosávanie bioenergií a tiež všetko posielate do ganglií celého tela koncentráciou na energetické znaky vlastnej tvorby bioenergie. Čierne malé fľaky dávame do ganglií. Tak isto zosávame do ganglií zemský magmatizmus.

Celým zmyslom je preniknúť do ganglií veštecky a to technikou dvoch postavičiek vlastného tela ako vychádzajú zo seba. Treba sa túto techniku naučiť. Potom môžete vhodnou kombináciou ganglií vyvolať pocit určitých živých energetických objektov. Dosť sa to podobá znetvoreným telám zvierat a ľudí. Do tejto oblasti prenikáme aj cez kreslené obrázky inšpirované morfológiou nižších druhov zvierat. Prienik ide cez brušný mozog do určitých ganglií vlastného tela.

Pridaj komentár