Tento príspevok je pokračovaním meditácií zameraných na nácvik vnímať všetko okolo seba podľa zásad feng shui. Ide tu o techniku vyplnenia predstavy vášho domu alebo bytu mriežkou, štvorcami, obdĺžnikmi a trojuholníkmi. Pomocou tejto techniky zistíte vhodné a nevhodné vzťahy medzi vecami, ale prekvapivo aj medzi ľuďmi. Je to technika založená na vytvorení určitej geometrickej štruktúry v predstavách vlastnej mysle.
Znovu som sa usadil do meditačného kresla a zameral som sa na preladenie svojej mysle na všetky možné a nemožné spomienky o feng shui. Spomenul som si na knižky, ktoré som si o feng shui prečítal. Spomenul som si na to, ako som pomocou kyvadielka skúmal vlastné internetové stránky. Na radosť, keď sme po pol roku vytvorili nový feng shui dizajn. A tiež na predchádzajúce meditácie zamerané na vnímanie priestoru domu, bytu a okolia. Znovu som si uvedomil prepojenie vecí, ktoré v byte mám, okolia, širokého územia, planéty Zem a kozmického priestoru slnečnej sústavy. Aj vnímanie priestoru podľa svetových strán som si začal uvedomovať ináč. Začal som k spomienkam vo svojej hlave pridávať aj orientáciu podľa svetových strán. Dnes sa zameriame na zvládnutie techniky vytvorenia geometrických tvarov do priestoru, ktorý je naplnený vecami alebo spomienkami. K zvládnutiu tejto techniky vám môže pomôcť obrázok bytového štýlu z niektorého časopisu. Pred seba si položíte obrázok interiéru, ktorý je pokiaľ možno upravený zásadami feng shui. Zoberiete ceruzku a začnete do obrázku kresliť najprv trojuholníky, potom štvorce a nakoniec to môžu byť aj kruhy. V žiadnom prípade to nekreslite na veci, ale iba do priestoru medzi vecami. Pokiaľ máte v rodine dievčatko, tak iste bude mať napríklad domček pre bábiku. Teda ide o maketu domu bez strechy a dom má iba steny. V domčeku sú rôzne kusy nábytku. Zoberte niť alebo kúsky drievok a vkladajte ich medzi bytové doplnky. Nemusíte to robiť fyzicky, ale iba v predstave. Dobre si zapamätajte domček pre bábiku a v predstave kreslite od jednej veci k druhej plno čiar. Keď sa vám všetko dobre v predstave darí, tak môžete postúpiť ďalej a to k diagnostike priestoru pomocou techniky zdeformovaných a nezdeformovaných štvorcov, trojuholníkov a čiar medzi bytovými doplnkami. Predstavte si vo svojej mysli izbu a zisťujte, či vo vašej mysli nakreslené objekty medzi vecami sú zdeformované alebo neporušené. Keď je vo vašej predstave každý objekt v podobe štvorca, trojuholníka alebo úsečky neporušený, nezdeformovaný, nezničený, tak izba má plnú harmóniu feng shui. Predstavte si dvoch ľudí, ktorí si pozerajú do očí. V mysli za pomoci predstavivosti nakreslite napríklad štvorce medzi nich a vnútri si želajte, aby vám ukázali vzájomný vzťah dvoch ľudí. Pokiaľ sa nič nezdeformuje, tak vzťahy týchto osôb sú dobré, ale keď sa štvorce zdeformujú, tak vzťahy sú disharmonické. Pokiaľ sa venujete feng shui, rád sa s vami po internete o feng shui porozprávam.

Pridaj komentár