Ako každý mesiac je tu súhrn videí na meditáciu. Závisí, na akej úrovni sa nachádzate. Pokiaľ ste začiatočník, tak videá slúžia na získanie určitých odborných poznatkov v podobe obrazov.

Dobre je k tomu si študovať Wikipédiu a aj sa vzdelávať. Pokiaľ už má niekto za sebou niekoľko rokov intenzívnych meditácií a minimálne si prečítal na tejto webovej stránke články od najstarších po najnovšie, tak pri pozeraní videí ide do seba, koncentruje sa do seba, do svojho nervstva a navodzuje si určité meditačné stavy. Je rozhodnutý koncentráciou spoznať svoje vnútro od orgánov až po poslednú úroveň a to sú častice viazané v štruktúrach ľudských buniek.

Pokiaľ je ezoterik pokročilejší, a teda má za sebou nácvik klinickej smrti, je pripravený dostatočne dobre prenikať zo svojho vnútra do vonkajšieho sveta okolo seba. Videá sú neoddeliteľnou súčasťou meditácií a duchovného rastu. Ide o to, aby ezoterik dokázal mať fantáziu a na druhej strane zase schopnosť formovať z fantázií reálne predstavy.

Videá o tarote
Máme tu videá, ktoré si zobrali problematiku tarotu voľne a umožňujú do nej dobrý vstup. Tarot patrí do sféry výcviku vešteckých schopností ezoterika. Ide o budovanie schopnosti vnímať to, čo ostatní nie sú schopní vnímať a potom to pretlmočiť sebe a ostatným do logických obrazov a súvislostí. Samozrejme, nie je to také jednoduché ako sa zdá. V prvom rade na kvalitnú vešteckú intuíciu potrebuje mať človek 2 až 3 krát viacej nervových a rôznych pomocných neurónových buniek. Ako človek zistí, či má takéto množstvo nervových buniek alebo nemá? Keď má osoba mnoho nervových buniek, tak ju to prirodzene ťahá ku kresleniu alebo vyjadrovaniu sa kresbou alebo geometrickými čiarami. A tak je to jasné.

Horšie je, keď osoba, ktorá chce mať dobrú intuíciu, nemá dostatok nervových buniek. Vtedy sa musí na diaľku naučiť, ako sa napojiť na nervové bunky iných osôb. Na to sú špeciálne techniky v stave lásky a dobroty na danú osobu. A zároveň treba precvičovať rôzne druhy kresby a skorej čarbaníc. A kreslí tieto rôzne čiary a geometrické útvary na papier a s láskou pre danú osobu. A cvičiaca osoba sa trvale cez svoje neuróny napája na iné osoby a na ich nervové neuróny. Pokiaľ však máte výcvik v raných štádiách klinickej smrti, potom je napájanie sa na iné osoby v rovine 10 umocnené na mínus – 20 metra. Ide o prienik cez časticovú úroveň, ako by povedal fyzik. Trvalo si udržať vhodný stav klinickej smrti, a teda stavu osôb ako keby už zomierali 5 minút, je záležitosť mnohoročného výcviku a opakovaní, až kým vám to v neurónoch nefunguje ako automat alebo ako nová schopnosť. Sú aj iné, efektívnejšie možnosti, ale o tých budem písať neskôr, pretože na poli vešteckých výkonov cez svet mŕtvych je dosť veštecky ladených osôb a je tu určitá rivalita a konkurencia.

Základný výcvik vešteckých a intuitívnych schopností začína prepojením sa na iné osoby v určitom stave. Potom si pozriete svoju dlaň a môžete prekresľovať všetky čiary z nej. Alebo si spraviť farebný odtlačok ruky. Prečo máte začať práve s čiarami na ruke? Pretože tie nikdy neklamú a neoklamú vás. Keď si dáte robiť veštectvo od veštice, tak je dobre, aby to robila z čiar vašej ruky a nie iba z tarotových kariet. Jednoducho ruka a čiary na ruke neklamú. A tu treba začať robiť čiary vlastnej ruky a určitým čiaram priraďovať vhodné obrazy zo svojho života. Potom môžete nad dlaňou držať kyvadielko a znovu obkresľovať čiary na ruke.

Pokiaľ chcete postúpiť k tarotovým kartám, tak zabudnite na kresbu a vymažte farby. Zostanú čiernobiele obrázky, kde jasnejšie vidíte čiary. A zase cvičíte veštecké výkony.

Pokiaľ chcete cvičiť prútkarstvo, tak si musíte uvedomiť, že prútkarstvo je v prvom rade založené na neustále sa lámajúcich kostiach ľudí, ktorým sa aj zároveň hoja. A nemám tu na mysli klasické mikrotrhliny v kostiach z úderov a dupania nohami po zemi. Hovorí sa: cítim zmenu počasia a barometrický tlak v kostiach. A môžete cvičiť prútkarstvo. Ale ako mať takéto kosti? Nemôžete ich mať, ale niekto niekde ich má a to stačí. A potom cvičenia znamenajú premosťovanie sa na takýchto ľudí. A postupne si na prútkarstvo zvykáte a praktizujete pre hľadanie určitých objektov, či už organických ako je srdce, alebo podobne.

Veštecké výkony vždy začínate u seba a pre seba. A až neskoršie robíte veštecké profily pre priateľov a rodinných príslušníkov. Teda najprv z bezpečia, kde viete, čo a ako do zóny neistôt neznámych informácií.

http://www.youtube.com/watch?v=SAIkbBZZZsE
http://www.youtube.com/watch?v=s0iDLpWIUKg
http://www.youtube.com/watch?v=m77XMYJFD8Y
http://www.youtube.com/watch?v=amzGvpRU_pA
http://www.youtube.com/watch?v=ZSVBFIJZdRg
http://www.youtube.com/watch?v=PlIPqks0Tmw
http://www.youtube.com/watch?v=yJfGcKwuz3o&list=UUdPgxi…
http://www.youtube.com/watch?v=-jV-L0FuzF4&list=UUdPgxi…
http://www.youtube.com/watch?v=jfoSE4gjFco
http://www.youtube.com/watch?v=1MRUh7-VDsE
http://www.youtube.com/watch?v=FFKHCh6Xhto&list=UUhx3Io…

Videá o vešteckej chiromantii
Pod chiromantiou tu rozumieme vešteckú techniku, ktorá je základom vešteckého umenia. Nejde o umeleckú kresbu alebo sochárstvo. Ide o to, ako cvičiť svoje neuróny a naučiť ich za pár rokov robiť automatickú kresbu. Teda naučiť sa voľne kresliť ceruzkou na papier a pritom sa koncentrovať napríklad na svoje pľúca A pri kreslení myslieť na to, že kreslíte stav svojich pľúc. Ruka voľne kreslí čiary a tvary. K získanej čarbanici si potom pridáte obrázok zdravých alebo chorých pľúc a jeden z tých obrázkov tam k tej čarbanici pasuje lepšie. Vlastne to, čo ste nakreslili, nie sú čmáranice, ale niečo ako vaše tajné písmo. Treba sa zbaviť potreby, aby tej vašej kresbe niekto rozumel a chápal ju. Je to vaše a hotovo. A iba sa k tomu treba naučiť prikladať vhodné obrázky a ešte aspoň tri roky každodennej praxe.

http://www.youtube.com/watch?v=6CDtYs7LB-M&list=PL1C07A…
http://www.youtube.com/watch?v=1_ikTASkApc&list=PL1C07A…
http://www.youtube.com/watch?v=yr_3FEXOotQ
http://www.youtube.com/watch?v=8faRk-y5qog
http://www.youtube.com/watch?v=xSI84ZZEyOk
http://www.youtube.com/watch?v=w2GLSAUQV3Y&list=UURHm6Z…
http://www.youtube.com/watch?v=EAA2ssASPwc

Videá o veštectve s kyvadlom
A máme tu ďalšiu techniku rozvoja intuície a veštectva. Ide o pochopenie logiky jemnej motoriky. Pod pojmom jemná motorika treba chápať pohyb očí a svalov okolo oka. Jemná motorika je aj pohyb úst. Jemná motorika je aj pohyb prstov. Je mnoho kyvadiel a v zásade všetky slúžia na to, aby ste si v ruke rozvinuli mimoriadne jemný pohyb ako pohyb vánku. Kyvadlo sa drží v prstoch a v prvom rade sa usilujeme zvládnuť točivé pohyby doľava a doprava. Nehľadajte za pohybom kyvadla žiadne zázraky. Je to mikropohyb a hotovo. Potom s kyvadlom obkresľujete kresby na obrázkoch a najlepšie kresby na tarotových kartách. Prípadne obkresľujete čiary na vlastnej dlani alebo obrázky orgánov.

Iný moment nastáva, keď premostíte trénovaný mikropohyb na činnosť svojich svalov. To sme sa dostali do kineziológie svalov a ich vhodného nastavenia. Dáte si pred seba pohár čistej vody a nad pohár dáte ruku s kyvadielkom. Kyvadielko sa musí začať pomocou vašich svalov pohybovať. Čo to cvičíte? Cvičíte to, aby vaše svaly reagovali pohybom na všetko, čo je pre vás dobré a vhodné a nepoškodzuje vás to.

Potom si pred seba dáte uzavretú nádobu s kyselinou a nad ňu dáte ruku s kyvadielkom. A v žiadnom prípade sa nesmie kyvadielko a svaly ruky začať pohybovať a kyvadielko hýbať. Pokiaľ je vo vašej blízkosti niečo, čo by vám škodilo, tak svaly sa nepohnú a niet žiadneho pohybu. A to je technika veštenia pomocou svalovej reakcie.

http://www.youtube.com/watch?v=z0lLwoqJcZI
http://www.youtube.com/watch?v=t61bBMvAc5I
http://www.youtube.com/watch?v=fNyXH7WEBvw
http://www.youtube.com/watch?v=uhLyfiO7JFw
http://www.youtube.com/watch?v=3-T_0y_-mfI
http://www.youtube.com/watch?v=uPCtoP0ufVw

Videá o veštectve a feng shui
Ide o techniku, pri ktorej hlavnú úlohu má kompas a s ňom rotujúca strelka, ktorá reaguje na magmatické sily planéty Zem, ktoré vykazujú orientáciu kovových predmetov smerom sever – juh. Ide o to, aby ste vedeli činnosť svojho mozgu orientovať vždy podľa svetových strán. Všetky predstavy sa postupne vždy zorientujú ako kompas. Ide o špeciálne cvičenia, ktoré vytvoria schopnosť neurónových a nervových buniek sa vždy zorientovať podľa kompasu. A nielen to, keď si v hlave predstavíte viacero predmetov, tak za zoskupia okolo kompasu a dajú sa do vzájomných súvislostí.

Napríklad si zariaďujete byt, tak v hlave alebo pred sebou máte kompas a k nemu vyberáte určité druhy nábytku a doplnkov, ktoré sa prirodzene k sebe hodia a všetko v byte orientujú do spoločného silného celku.

Robíte financie a vyberáte okolo predstáv kompasu, čo a ktoré oblasti financií sa posilňujú. Napríklad chcem obchodovať v malom na Forexe v oblasti zlata. Zaujíma ma, ktoré činnosti a vedomosti sa musia dať do vzájomných súvislostí, aby sa dosiahol rozumný výsledok. Treba mať kompas a okolo pár zlatých alebo pozlátených predmetov. Špeciálne aplikácie softvéru pre obchodovania v zlate. Je si z čoho vyberať. K tomu aktuálne informácie o zlate. Potom vešteckú schopnosť skenovať na diaľku odborníkov v oblasti zlata. K tomu pochopiť teóriu a prax rulety a jej matematické zákonitosti.

http://www.youtube.com/watch?v=d1-smzehYhw
http://www.youtube.com/watch?v=LXs1ntvcwG8
http://www.youtube.com/watch?v=j6lGW4gMFhc
http://www.youtube.com/watch?v=uiPMz0SeT6Q
http://www.youtube.com/watch?v=dspamC5n9sU
http://www.youtube.com/watch?v=1LEWQlRiIDg
http://www.youtube.com/watch?v=JBEKsTMpMKY
http://www.youtube.com/watch?v=FKfI7bjOo7o
http://www.youtube.com/watch?v=_EK3igz6biQ
http://www.youtube.com/watch?v=aqhVJlp4l9E
http://www.youtube.com/watch?v=R4BK-WERAVQ
http://www.youtube.com/watch?v=6o4lyhkVmNM
http://www.youtube.com/watch?v=MomiSZ6rrFg
http://www.youtube.com/watch?v=at8U6D5TUWY
http://www.youtube.com/watch?v=ez5yh0zkQ24&playnext=1&#…
http://www.youtube.com/watch?v=fqgI9XE0YZ8
http://www.youtube.com/watch?v=bkSU7RMg1pE
http://www.youtube.com/watch?v=Ddvav2XVktQ
http://www.youtube.com/watch?v=11ztPAIw-R0&feature=ends…
http://www.youtube.com/watch?v=89WhChilZBo
http://www.youtube.com/watch?v=6euROh8pNdw
http://www.youtube.com/watch?v=8Sx4vGz9dfs&list=PL470C6…
http://www.youtube.com/watch?v=_Xo_18cGoHo
http://www.youtube.com/watch?v=jeDdxpFzAIo
http://www.youtube.com/watch?v=7VigRxErTEw
http://www.youtube.com/watch?v=1I_YZXttag8
http://www.youtube.com/watch?v=OdZzH98Mkbs
http://www.youtube.com/watch?v=ZiBXTfBaLVU
http://www.youtube.com/watch?v=HvizA9qwSks

Videá o veštectve a tarotových kartách
A máme tu videá na tému tarot a vhodné naladenie na dobrú intuíciu a veštectvo. V prvom rade je rozumné pri vešteckých výkonoch postupovať zodpovedne. Teda najprv celkové ladenie by malo byť pozitívne a nie negatívne. Nemali by ste prejavovať príliš emócie. Pokiaľ niekoho veštecky ošetrujete, tak si zistite, či sa vie brániť vešteckému výkonu alebo ho nejaký veštec nechráni svojou psychikou. Skľudnite sa, spomaľte dýchanie a buďte v stave ako pri zaspávaní. Predstavujete si, ako ste v minulosti robili dobré odhady. Prepojte sa na iné osoby, ktoré majú dosť neurónových buniek. Otestujte si naladenie svojich svalov na to, čo je dobré pre vás a čo vám škodí. Zorientujte svoju myseľ podľa kompasu. Vysielajte na danú osobu obrázky tarotových kariet, ktoré ste vhodne vo svojej mysli upravili. Získané informácie prekódujte do svojich znakov a geometrických štruktúr a potom k nim z pamäte pridajte vhodné obrázky o tom, aké informácie ste o danej osobe získali. A dané informácie dajte do logických súvislostí.

http://www.youtube.com/watch?v=mT26Ewx7Bbc&list=UU4pMeP…
http://www.youtube.com/watch?v=BFUmKPkYxvY&list=UU4pMeP…
http://www.youtube.com/watch?v=_VqV8S_-OUs&list=UU4pMeP…
http://www.youtube.com/watch?v=JNSFdv6nbj8&list=UU4pMeP…
http://www.youtube.com/watch?v=E2OPtqPFYQc&list=UU4pMeP…
http://www.youtube.com/watch?v=i58AZ3QeOIU&list=UU4pMeP…

Videá bielkoviny
A mám tu pár videí o bielkovinách. Ezoterik je osoba, ktorá trvalo preniká do svojho vnútorného sveta. Teda dáva prednosť koncentrácii do seba a táto koncentrácia je trvalo cvičená mnoho rokov. Vytvára sa schopnosť trvalo a automaticky sa koncentrovať do svojich orgánov a systémov v tele. Táto koncentrácia sa cvičí vo veľkom mozgu a je to ako keby ste mozgom chceli počúvať, vidieť, chutnať a hmatať svoje vnútro. Táto koncentrácia ide z častí mozgu a nie očných buliev, ušných bubienkov alebo končekov prstov. A táto koncentrácia ide do tela po nervových dráhach a nie mimo nich.

Ezoterik je často osoba, ktorá príroda a osud nevystavali nijak dokonale pre život a je malá šanca na úspech pokiaľ ezoterik nebude prenikať koncentráciou do svojho vnútra. A mimoriadnu schopnosť koncentrácie do seba sa zíde vhod aj v staršom veku keď už organizmus starne a vy máte možnosť kontrolovať rôzne poruchy v tele a korigovať ich.

Koncentrácia do seba sa cvičí počas celej kariéry ezoterika a začína v koncentrácii na orgány a systémy tela. Pokračuje celé roky do buniek jednotlivých oblastí tela a pokračuje do vnútra buniek. A v bunkách do orgánikov, bielkovín, aminokyselín, prvkov a častíc.

Ezoterik si vo svojich neurónoch vytvára trvalé schopnosti koncentrovať sa do vnútra tela a túto schopnosť trvalo zdokonaľovať. A nakoniec prenikne aj do neurónov a nervových buniek a tu si nájde mikrotubuly. Ku koncentračným cvičeniam ezoterik pridá cvičenia raných štádií klinickej smrti a to mu dovolí nakoniec preniknúť do svojich kvantovaných iónových častíc. Tieto po smrti ezoterika zostanú pokope a hovoríme tu o duši ezoterika. Dušu ezoterika si môžete predstaviť ako fraktály. Sú to štruktúry, ktoré sa najbližšie podobajú štruktúre ľudskej duše. A sem nakoniec ezoterik preniká už za svojho života.

http://www.youtube.com/watch?v=w-ctkPUUpUc
http://www.youtube.com/watch?v=QckfYvIlVu4
http://www.youtube.com/watch?v=3xF_LK9pnL0
http://www.youtube.com/watch?v=jKMwLrbYyJ0
http://www.youtube.com/watch?v=sQKma9uMCFk
http://www.youtube.com/watch?v=jXrId9sZ9To
http://www.youtube.com/watch?v=u3bSNOUg1-8
http://www.youtube.com/watch?v=2-UTl_EvvJ8&list=PL98530…
http://www.youtube.com/watch?v=w_dlOoidwTg&list=PL98530…
http://www.youtube.com/watch?v=YKQMEnfvIG4&list=PL98530…
http://www.youtube.com/watch?v=e8Q6HUeQcg4&list=PL98530…
http://www.youtube.com/watch?v=Q6SaVuVQpdo&list=PL98530…
http://www.youtube.com/watch?v=JSMJ_47_5D4
http://www.youtube.com/watch?v=y51la5gS5Ws
http://www.youtube.com/watch?v=vU6M5hAe-TU
http://www.youtube.com/watch?v=wGfbCR8tUrU

Videá o iónovej pumpe a kanálikoch
Zaujímavá séria videí, ktoré vám umožnia pochopiť, ako vzniká ľudská duša a z čoho je zložená. Začali by sme s tým, že tu máme minerály a každý vie, čo sú to minerály ako vápnik, sodík, draslík, železo a iné. Už menej ľudí vie, že trávenie a aj dýchanie produkuje špecifické minerály, ktoré majú o jeden elektrón viacej alebo menej. A tieto iónové minerály idú aj do vnútra neurónových a nervových buniek a tu sa zhromaždia. V bunkách vo vnútri sú mikrotubuly. Tieto radi spracujú iónované minerály do podoby iónových častíc, ktoré sú trvalo zviazané do stavov, ktoré nedokáže zničiť ani zánik Galaxie. Iba keby tadiaľto prehrmela supernova, hypernova alebo kvazarové sily. Inak zostávajú pokope miliardy svetelných rokov. A tu v týchto kvantovaných časticiach sú uložené aj spomienky ezoterika.

http://www.youtube.com/watch?v=GTHWig1vOnY
http://www.youtube.com/watch?v=bR76BqeSrOM
http://www.youtube.com/watch?v=9qRnmWnYBs4
http://www.youtube.com/watch?v=Du-BwT0Ul2M&playnext=1&#…
http://www.youtube.com/watch?v=lnKIBZYarzM&list=PL56A37…
http://www.youtube.com/watch?v=U0NpTdge3aw&list=PL56A37…
http://www.youtube.com/watch?v=iA-Gdkje6pg&list=PL56A37…
http://www.youtube.com/watch?v=YP_P6bYvEjE&list=PL56A37…
http://www.youtube.com/watch?v=YA4Eng4CyZg
http://www.youtube.com/watch?v=MtJyHp_AZL8
http://www.youtube.com/watch?v=5v8z491AO_U
http://www.youtube.com/watch?v=4DWaAIVlW3k
http://www.youtube.com/watch?v=gFuEo2ccTPA
http://www.youtube.com/watch?v=itWLaLat8LU&list=UUWxJwd…

Videá kvantové telo
Je tu séria videí, ktoré vám dovolia pochopiť, z čoho je ľudská duša, ako sa tvorí a čo robí po svojej smrti. Ezoterik zomrie a je to nevyhnutný proces a nedá sa inak. Ezoterik sa odprogramuje od strachu pred smrťou. A robí tak, kým má v sebe jasnú predstavu smrti a keď príde, tak ju neodmieta. Ezoterik má progresívny strach z chorôb a staroby. Ezoterik tým, že preniká do svojho vnútra, do svojho tela spoznáva sám seba a svoju pozornosť orientuje na to, čo po ňom zostane, keď sa ukončí jeho pozemská púť. A to, čo po ezoterikovi zostane, sú jeho kvantované iónové častice, teda duša. Ezoterik vie, čo je duša, že sa po smrti odpojí od fyzického tela a už sa viac nespojí s mŕtvym telom, mŕtvymi neurónmi a v nich mŕtvymi, a teda trvalo zničenými mikrotubulami. Ezoterik sa koncentruje a preniká do seba a zároveň trvalo cvičí stavy klinickej smrti. A cvičí a cvičí skoro 20 rokov. Nakoniec sa odprogramuje od toho, aby sa bál smrti a rád zomrie, keď príde jeho čas. Postupne odpojí svoju dušu, teda inak povedané svoje spomienky v iónových časticiach od neurónov a nervových buniek. Doslova ich dostane asi 10 cm nad neuróny. Dostáva kvantované iónové častice – čo je hmotný základ ezoterikovej duše. Tento objekt z častíc sa po smrti ezoterika odpojí trvalo od fyzického tela a skončí najčastejšie vo svete voľných častíc vo veľkosti 10 umocnené na mínus – 20 metra. Duša ezoterika alebo kvantované telo alebo spomienky ezoterika po jeho smrti. A toto je záujmom ezoterika a cieľom celej ezoteriky – za života preniknúť priamo do vlastnej duše cez mikrotubuly, ktoré sú vo vnútri neurónov a nervových buniek.

http://www.youtube.com/watch?v=xTx_DWboEVs
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=upg-FUHp6ys
http://www.youtube.com/watch?v=k3w6oTlIWt8
http://www.youtube.com/watch?v=UR4eG60jjQQ
http://www.youtube.com/watch?v=UR4eG60jjQQ
http://www.youtube.com/watch?v=X9FbSsO_beg
http://www.youtube.com/watch?v=Ku2CzwxTqhc
http://www.youtube.com/watch?v=QqjcCvzWwww
http://www.youtube.com/watch?v=hEFeLYWTKX0
http://www.youtube.com/watch?v=5rqbmLiSkpk
http://www.youtube.com/watch?v=PvDlilBgoSs
http://www.youtube.com/watch?v=E1XczyCkN20
http://www.youtube.com/watch?v=E1XczyCkN20
http://www.youtube.com/watch?v=9iXoXzgmEXw&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=-DtJw6LMDvc
http://www.youtube.com/watch?v=3eseW37WDAQ
http://www.youtube.com/watch?v=LH9wI7_B-4g
http://www.youtube.com/watch?v=lYclZmx5g64
http://www.youtube.com/watch?v=H8f82ogZG4A
http://www.youtube.com/watch?v=8MXuWI_Se5g

Videá o tukovej bunke
Ezoterik si mimoriadne váži svoje tukové bunky a chápe ich ako chemickú fabriku, ktorá mu zabezpečí požadovanú chémiu pre ezoterické výkony. Ezoterik si nemusí ničiť hormonálnu sústavu a prinúti tukové bunky, aby mu poskytli vhodnú chémiu pre psychické výkony v oblasti ezoteriky. A ezoterik sa naučí prenikať do tukových buniek cez trvalú koncentráciu. Ezoterik sa aj vzdeláva, o čom sú tukové bunky a cez Silva techniky núti svoje tukové bunky, aby pomáhali organizmu, aby dodali telu pre meditáciu vhodné chemické látky.

http://www.youtube.com/watch?v=xIae7qjPyKQ
http://www.youtube.com/watch?v=jUBmf7cHV_I
http://www.youtube.com/watch?v=Yanklj65zjs
http://www.youtube.com/watch?v=fsOZz9I1Ts4
http://www.youtube.com/watch?v=hE-1yrSYcPU
http://www.youtube.com/watch?v=1_EBPY3f4so
http://www.youtube.com/watch?v=N-JqxbF_85Q
http://www.youtube.com/watch?v=PrSVyvzhRhA
http://www.youtube.com/watch?v=LN8snSE6mO0
http://www.youtube.com/watch?v=UW1w5QBmNrU

Pridaj komentár