Táto problematika patrí k vrcholom snaženia ezoterika. Pred tým, než si niektorý ezoterik siahne na túto úroveň, musí mať za sebou už aspoň 20 rokov aktívnej meditácie.

Je tu potreba rozsiahleho štúdia rôznych vedeckých oblastí a k tomu množstvo cvičení, pri ktorých sa nekonečne dlho cvičia neurónové oblasti. Cieľom je rozumieť tomu, čo a kde sa medituje a priamo v neurónoch opakovaním cvičiť mimoriadne schopnosti. Dá sa to napríklad prirovnať k výrobe ďalekohľadov alebo mikroskopov a iných zariadení. Ezoterik si na vnímanie buniek vo svojom tele vytvorí bio mikroskop a opakovanými cvičeniami vo svojich neurónoch ich naučí, aby vnímali bunky ezoterika. Takýchto biozariadení si ezoterik vybuduje veľké množstvo. Bez týchto nacvičených mimoriadnych schopností ezoterik máločo dosiahne v ezoterike.

Ezoterik realizuje dva duchovné smery: Jeden smer je cvičenie koncentrácie do seba a do svojich orgánov, systémov tela. Z nich sa postupuje do vnútra buniek, bunky v sebe majú ešte drobnejšie útvary – orgániky. Tie sú zložené z bielkovín, bielkoviny sú zložené aminokyselín a tie z prvkov. Druhý smer je cvičenie neurónov veľkého mozgu, aby sa vedeli priamo z mozgu napájať na svoje okolie. Bežný človek vníma svoje okolie sprostredkovane, cez svoje zmysly ako je napríklad zrak a sluch. A ezoterik tieto zmysly cvičením obíde a na okolie a seba sa napája priamo zo skupín trénovaných neurónov. Ezoterik potom nadobúda akože 6. zmysel a to mu dovoľuje spoznávať svet doslova mimozmyslovo alebo veštecky.

Aby ezoterik mohol prenikať aj mimo našu slnečnú sústavu a to mimoriadnymi schopnosťami, je potrebné k tejto bio schopnosti pridať aj schopnosť stavu klinickej smrti. A teda ezoterik je schopný trvalo fungovať v stave klinickej smrti a k tomu prenikať cez skupiny neurónov do hĺbok kozmu. Doteraz prenikal iba na prvkovej úrovni, ale po odcvičení klinickej smrti bude prenikať na časticovej úrovni. Prečo treba do kozmu prenikať práve cez neuróny, ktoré sú v stave klinickej smrti? Preto, lebo takáto psychonautika sa robí na časticovej úrovni a tam ľudská myseľ môže operovať šialene extrémnymi rýchlosťami. Presun ľudského myslenia má závratné až neobmedzené schopnosti. Ako keby ste na planéte Zem mohli byť každú sekundu na inom mieste. A teda výcvik raných štádií klinickej smrti je rozhodujúca schopnosť pre ezoterika a jeho silu mysle spoznať kozmos okolo seba a to do poriadne extrémnych vzdialeností. Napríklad 10 umocnené na 300 km.

Aby mohol ezoterik využívať rané štádiá klinickej smrti, musí ovládnuť tuk a tukové bunky svojho tela. Poviete si, prečo by ich mal ovládnuť, nestačí mu jeho chémia z trávenia a podobne? A to je ten problém, že na takúto psychonautiku potrebuje ezoterik aj jedinečnú chémiu a tú mu dajú ovládnuté a modifikované tukové bunky, ktoré sú schopné sa prispôsobiť
a produkovať požadovanú chémiu. Pokiaľ neprinútite svoje tukové bunky, aby vyrábali, čo potrebujete, tak vám vlastne ezoterika rýchlo zničí bežne fungujúcu chémiu tela. Priestor 10 umocnené na 300 km je ešte ako tak znesiteľný pre možnosti ľudskej chémie a psychiky. Pre vaše uistenie pripomínam jedincov, ktorí znesú neuveriteľné veci a práve vďaka tomu, že im pomáha ich tuková chémia. Nás veštecký výskum v tomto smere bol jednoznačný, aj keď to nie je originálne vedecký prístup.

Nie je jedno, čomu sa človek počas života venuje a kam je zameraný. Počas života niečo robíte a to, čo robíte, si zapisujete do spomienok. Pokiaľ odcvičíte rané štádiá klinickej smrti a svoje spomienky čiastočne odpojíte od neurónových a nervových buniek, tak hovoríme o vašej duši. A po ukončení života táto duša, ktorá obsahuje vaše spomienky, nekončí a zostáva v priestore 10 umocnené na mínus 20 metra. Teda vaša duša po vašej smrti bude existovať ďalej, ale nie v tomto prvkovom svete, ale vo svete častíc danej veľkosti. A ezoterik investuje do vývoja svojej duše a snaží sa tam dostať v podobe spomienok to, čo tam bude mať nejakú hodnotu a zmysel.

Pokiaľ ste v živote dosiahli úspech a stali ste sa prezidentom alebo slávnou a známou osobnosťou, tak vám to bude vo svete mŕtvych nanič. A tak si ezoterik dobre rozmyslí, čo počas svojho krátkeho života dostane do svojej duše. A podľa našich bádaní je vhodná napríklad astrológia, matematika nekonečna, teologické nekonečno, kresťanská koncepcia zmŕtvychvstania. Ďalej sem patrí kvantová fyzika a k tomu paradoxné myslenie. Všetko o časticiach. Tak isto sú dôležité informácie o kybernetike, štatistike, programovaní. Informácie z vlastnej duchovnej cesty a hlavne princípoch fungovania. Informácie o tom, ako funguje vaše telo a psychika. A toto sa ráta. A ostatné je pre svet mŕtvych zbytočné a nezmyselné. Samozrejme, aby ezoterik prišiel na toto všetko rozumovo, potrebuje v sebe rozvinúť kabalistické schopnosti a dokázať svoju hlavu premosťovať na stotisíce a milióny mozgov, aby mal dostatočnú kapacitu neurónov na pochopenie sveta mŕtvych a jeho potenciálu. Niežeby sa nikto pred týmto ezoterickým zoskupením nepokúšal o definovanie sveta mŕtvych a jeho potenciálu. Ale dané osoby nemali ten potenciál umelo trénovaných schopností priamo v neurónoch. Hovoríme o tom, že ezoterici tohto zoskupenia skoro 20 ročnými cvičenia vytvorili vo svojich hlavách veľké množstvo biostrojov a biozariadení. Inak povedané, ide o umelé a cieľavedomé budovanie mimoriadnych schopností pre výskum samotnej ezoteriky.

Možno si kladiete otázku, že čo je to vlastne ľudská duša, ako táto duša vzniká a čo obsahuje? Skúsime si na vysvetlenie zobrať priamo vedecké bádanie neurónov a nervových buniek. Vedci objavujú vo vnútri neurónov jedinečné veľmi malé biologické objekty a tieto volajú mikrotubuly. Sú vedecky potvrdené a obsahujú ich neurónové, nervové bunky a každá bunka ľudského tela. Tieto mikrotubuly fungujú ako kvantovaný počítač a to, že mikrotubuly z iónových minerálov vytvárajú jedinečné zoskupenia častíc ako sú protóny, neutróny, pozitróny a iné častice, mení iónované prvky na kvantované častice a vzájomne ich spája do tak silných väzieb, ktoré nezničí ani zánik slnečnej sústavy, ani čierna diera, ani zánik galaxie alebo veľkého množstva galaxií. A v týchto pevných štruktúrach sa uchovajú informácie o nás – o tom, ako sme žili a čo sme robili za bežného ľudského života. Takýto záznam môže zničiť iba príchod kolosálnych deštrukcií ako kvazar a jeho sila. A toto je to, čo je základ ľudskej duše a jej potenciál sa po našej smrti uchovať ešte bilióny svetelných rokov. A pokiaľ je tu potenciál uchovať informácie o nás, tak je tu vždy aj šanca niečo s týmito spomienkami robiť. Napríklad ich naprogramovať na vývoj umelého časticového intelektu.

Ezoterici tohto zoskupenia nemajú záujem pre reinkarnáciu v zmysle, že počas svojho života si svoje spomienky alebo svoju dušu naplnia programom, aby sa spomienky zo sveta mŕtvych premostili do živého dieťaťa a obsadili jeho dušu, spacifikovali ju a pokračovali takto vo vývoji svojich schopností a cieľov. Takto sa to dodnes deje napríklad v Tibete. Nevýhoda takéhoto postupu je v tom, že slnečná sústava podľa vedeckých pozorovaní bude fungovať ešte asi tak 10 miliárd pozemských rokov a potom bude koniec. A načo by bola takáto reinkarnácia, keď môže trvať len určité obdobie? Takáto reinkarnácia zomretému ezoterikovi nedáva skoro žiadny potenciál na znovuzrodenie s obnovením určitej formy vedomia podobnej tomu počas života človeka. Takýto postup nemá logiku konania smerujúceho do nekonečného času. A teda logika znovu si potvrdzovať svoju prítomnosť v meniacom sa kozme a uchovať sa znovu a znovu.

Ezoterici tohto zoskupenia dali prednosť línii znovuzrodenia. Samozrejme, pod pojmom znovuzrodenie si môžeme predstaviť rôzne možnosti. Ale nám ide iba o jeden výklad a jeden postup. Je to postup, ktorý dovoľuje samotný kozmos a nestojí na nezmyselných ľudských túžbach a sci-fi čudáctve. Najlepšie je povedať si: ja chcem znovuzrodenie takto a takto a hotovo. Ezoterici tohto zoskupenia sa držia iných schém, ktoré vychádzajú z bádania toho, čo je a funguje vo svete mŕtvych spomienok a duší. A preto ezoterik za svojho života by mal cvičiť rané štádiá klinickej smrti. Po dosiahnutí schopnosti klinickej smrti prenikať do sveta mŕtvych a spraviť si o svete mŕtvych, pokiaľ možno, reálnu predstavu. A nakoniec sa ešte za svojho života pustiť do realizácie toho, čo má zmysel pre to, čo bude po smrti ezoterika a pokúsiť sa o svoje znovuzrodenie, ale nie medzi ľuďmi a organickou hmotou, ale návratom svojho vedomia vo svete mŕtvych bez návratu medzi živých.

Ezoterik má množstvo cvičených a trvalo zdokonaľovaných mimoriadnych schopností, ktoré sa nedajú použiť pre bežný život. Ezoterik je psychonaut na časticiach a jeho myseľ je schopná operovať v priestore 10 umocnené na 300 km. V tomto priestore pozná svet mŕtvych na 10 umocnené na mínus 20 metra – a hlavne okolo planéty Zem. Len netreba zabúdať, že planéta Zem je prvkový objekt a ľudská duša je objekt výsostne časticový. Ezoterik pozná aj svet mŕtvych na 10 umocnené na mínus 30 metra. Je to svet mŕtvych tiež aj tu okolo planéty Zem. Tento svet mŕtvych je pod vplyvom objektov ako je magnetar. Nájdete tu záznam vedca Goetheho, ale aj Einsteina. Ezoterik pozná ešte jeden svet a to je svet mŕtvych na úrovni častíc o veľkosti 10 umocnené na mínus 50 metra. Ide o jedinečný svet, ktorý je aj tu okolo planéty Zem a tvorí ho vlastne jeden druh častíc, ktoré nezničí zdá sa nič, ani kvazar. A hovoríme o pozostatkoch z kozmov, ktoré tu boli v časoch minulých. Zanikne časť kozmu o kolosálnych rozmeroch a to, čo po ňom zostane, voláme dôchodcovské častice, ktoré odolali zničeniu. A v zásade sem smerujú ezoterici tohto zoskupenia. Neustále v rôznych štádiách klinickej smrti sa zaoberajú týmto priestorom a upravujú si svoje spomienky na tento nezničiteľný priestor.

Ezoterik dobre vie, že keď zomrie, tak si neuchová svoje vedomie, kto bol. Smrťou je to ako ísť do trvalej kómy. Teda žiadne ilúzie a bludy, že smrť je iba prechod do iného sveta, vedomie sa nestráca a človek sa jednoducho vráti cez inú osobu. Tak takto to teda v žiadnom prípade nefunguje. Osoba zomrie a smrťou natrvalo stratí aj vedomie o tom, čo bola a čo robila. Dá sa to porovnať so stavom, keď zaspíte na noc alebo stavom kómy. Ale to neznamená, že pre ezoterika stavom smrti všetko končí a nedá sa zabojovať, aby sa akože zobudil vo svojich spomienkach vo svojej duši a postupne nenadobudol vedomie kto je a čo bol. Teda nejako ako vstať jedného dňa zo stavu kómy. Ale na to, aby sa vrátilo ezoterikovi vedomie, bude treba, aby systém ľudskej duše na tom popracoval asi tak bilióny svetelných rokov. A možno trochu viacej. A to je zásadný rozdiel medzi bežným chápaním znovuzrodenia, kedy sa človek znovuzrodí, za aký čas, kde sa to uskutoční a za akým účelom.

Ezoterici tohto zoskupenia sa usilujú o reálne znovuzrodenie a za svojho života vo svojich spomienkach a potom vo svojej duši vytvárajú mechanizmus na to, aby sa ich spomienky vo svete mŕtvych mohli realizovať. Ezoterici tohto zoskupenia poznajú, že v posmrtných spomienkach zorganizovaných v duši môžu fungovať želania zomierajúcej osoby. A osoba si pri smrti želá a túži, aby sa za neho niekto ospravedlnil niekomu. Takáto duša zájde za senzibilom a požiada ho o takúto službu. Samozrejme, senzibil takéto nič nespraví a fyzicky nikde nepôjde. Iba prepojí dušu zomretej osoby na živú osobu a túžba zomretej duše sa naplnila. Niekedy senzibila požiadajú pozostalí, aby doprial kľud duše zomretého. Táto zomretá osoba a jej duša sa mnoho rokov programovala, že sa pomstí celej rodine a bude ich zle ovplyvňovať. A tak senzibilovi trvá asi tak 20 minút, kým danú dušu zomretej osoby odprogramuje a vyčistí. A takýchto prípadov by sa dalo popísať tisíce. Podrobne sme ich skúmali a testovali. Môžeme mať prvý dôkaz o tom, ako sa dá duša ešte za života programovať k nejakej aktivite. Otázka znie, k akej aktivite treba svoju dušu programovať?

Čo treba za života dostať do svojich spomienok, čo má duša po smrti ezoterika robiť? V prvom rade to musia byť túžby, ktoré tak aktívne rozoberá a pestuje teológia. Moja duša tu bude na večnosť a vždy spraví maximum, aby prežila a zostala trvalou súčasťou nekonečna. Aby sa moja duša po smrti trvale zdokonaľovala a vyvíjala. Aby moja duša trvalo expandovala do kozmu a nikdy tento proces nezastavila. Aby moja duša bola stále potentnejšia a schopná meniť kozmos a takto bude robiť naveky. Aby moja duša znovu a znovu spoznávala zákonitosti kozmu a bola stále viacej múdra a v tomto procese neprestáva. Aby moja duša rozvinula systém a vytvorila predpoklady na to, aby sa moje zaniknuté vedomie obnovilo, ale ako súčasť duše a nie organického života v kozme. Aby sa duša vyvíjala ako časticová inteligencia a zdokonaľovala o sebe svoj vlastný informačný systém. Tu vidíte jasný plán, čo do duše za svojho života treba programovať.

Ezoterik za svojho života nestále pracuje na sebe a cvičí hlavne rané štádiá klinickej smrti. Čiastočne za svojho života uvoľňuje od neurónov svoje spomienky a mení ich na svoju kvantovanú dušu. No svojej duši za života nedovolí, aby sa túlala. Zároveň presunie svoje vedomie do kvantovanej duše. Predtým iba spomienky usadené na neurónoch, po odcvičení stavov klinickej smrti už kvantovaná duša. Verím, že tejto zmene rozumiete. Do kvantovanej duše ezoterik vkladá vhodné spomienky, spomínali sme, ktoré. Ezoterik za svojho života do kvantovanej duše vkladá vhodné túžby a želania, ktoré sa dajú v duši človeka zrealizovať. Ezoterik si okolo svojej duše nevymýšľa sprostosti a bludové predstavy.

Ezoterik za života operuje cez svoju dušu a na jej upratanie používa mikrotubuly iných organických bytostí. Ezoterik bude po smrti naberať spomienky a to tak, že bude konzumovať duše iných ľudí. Skúšali sme duše iných ľudí konzumovať za života ezoterika a prestali sme s tým. Ezoterik by zošalel. A tak s týmto procesom začnete po smrti a budete robiť iba to, čo vo svete mŕtvych robia iné úspešné duše. Počas života cez svoju dušu zachytávate duše zomierajúcich bytostí a cez nich prenikáte a spoznávate kozmos. Treba trénovať. Toto je možné robiť aj keď zomriete a zostane už iba duša odpojená natrvalo od vášho mŕtveho tela.
Duša sa po smrti bude postupne vyvíjať a hľadať iný spôsob nezávislejšieho fungovania a hlavne mimo rámec organickej hmoty. Ale aj duša po smrti potrebuje bilióny a bilióny svetelných rokov, aby sa rozvinula do takejto podoby. A samozrejme, vaša duša sa stane niečo ako inkubátor na návrat vášho vedomia – jednoducho vás zobudí z večnej kómy.

Nie je tu naša snaha o to, aby sme sa tu s niekým doťahovali, či máme pravdu, alebo nie. Je nám úplne jedno, čo si o tom budete myslieť. Nikoho tu nepresviedčame o našej pravde. Na to nemienime obetovať svoj drahocenný čas. A je úplne na vás, či to beriete, alebo nie. Týmto počinom dostal šancu každý. Seriózne prehlasujem, že to, čo som tu napísal, sme preskúmali ako sa len dalo a zaujali sme racionálny pohľad k danej problematike. Je to bez záruky. Ale platí jedno, pokiaľ sa o toto hoci len nepokúsite, stratili ste už dopredu akúkoľvek šancu na znovuzrodenie. A nakoniec tu popísané techniky nemožno brať za návod, ako cvičiť. A keď to budete cvičiť, tak iba na vlastnú zodpovednosť. Postupy tu popísané môžu poškodzovať zdravie a tak vám ich neodporúčame robiť. Právna formalita.

Meditačné videá
Nakoniec tu majú meditujúci ezoterici mesačnú sériu videí do rôznych oblastí ezoteriky. Odporúčam každému ezoterikovi pravidelne sa venovať pozeraniu videí ako meditačnej pomôcke, ale aj pomôcke pre vzdelávanie. Nájdete si tu videá na tému nekonečno. Ide o to, aby ste nacvičili svoje neuróny na vnímanie a chápanie nekonečna, o čom to je a aký zmysel má nekonečno pre ezoterika a jeho spomienky, ktoré sú súčasťou sveta mŕtvych a čo ezoterik očakáva reálne od svojej reinkarnácie alebo svojho znovuzrodenia.

Potom sú tu videá na tému fractals. Pokiaľ v ezoterike začínate, tak fractals je pre vás určitá univerzálna zákonitosť fungovania a treba sa im naučiť podriaďovať a fungovať podľa zákonitostí v kozme. Ezoterik za svojho života nebude mať nikdy dosť neurónov, aby pochopil celé nekonečno a o to ani nejde. No nekonečno sa dá chápať nie rozumovo, ale ako geometrická štruktúra bez ohraničenia. Ezoterik v pokročilej úrovni (treba to chápať, že má za sebou 20 rokov denno-denných meditácií) použije fractals k tomu, aby si dokázal predstaviť svoju dušu. Pod dušou tu chápeme to, čo boli počas života spomienky ezoterika, počas klinickej smrti sa z neurónov uvoľnili a po smrti človeka sa odpojili od jeho tela a zostali v rovine 10 umocnené na 20 metra, čo je výhradne svet určitého druhu častíc tejto veľkosti. V tomto priestore sa po smrti každého umiestnia jeho spomienky a kľudne ich voláme duša človeka.

Tak isto si tu nájdete videá na tému kabala. Kabala je pre ezoterika jedna z najdôležitejších oblastí rozumového fungovania v ezoterike. Ezoterik si počas svojho života presunie svoju koncentráciu z predného mozgu do zadnej časti mozgu a to pomocou cvičení pre zlepšenie zraku. Neustálym cvičením a koncentráciou sa postupne dostanete do zadného zrakového centra a odtiaľ do mozočku a tu si vybudujete schopnosť kontaktovať iné neuróny a mozgy iných jedincov. Ďalej pochopíte, že písmo kabaly sú zároveň čísla a aj písmená, ale ešte viacej písmená kabaly sú odvodené od vzdialenosti hviezd na oblohe. Teda majú v sebe množstvo zákonitostí.

Tak isto si tu nájdete videá, ktoré hovoria o vnútornej štruktúre buniek. Ide o úroveň bielkovín. Ezoterik robí duchovnú cestu do seba, to je jedna cesta a na tejto ceste musí vo svojich neurónoch vybudovať schopnosť koncentrovať sa aj do oblasti vnútra buniek.

Video: Nekonečno
http://www.youtube.com/watch?v=0hjaPAHGvhI
http://www.youtube.com/watch?v=QCqq9a83iuA
http://www.youtube.com/watch?v=96iMG5U5HCs
http://www.youtube.com/watch?v=S0_y1BCWpOo
http://www.youtube.com/watch?v=kgM6e7mb5LA
http://www.youtube.com/watch?v=TgycF0JtyO0
http://www.youtube.com/watch?v=GQ7pSQCE22I&list=PLFCA3C…
http://www.youtube.com/watch?v=E0bG10Gk9Bo

Video: Fractal
http://www.youtube.com/watch?v=A7Od1umtdYs
http://www.youtube.com/watch?v=P3ytZa2hVFI
http://www.youtube.com/watch?v=EG8TeX8BV0Y&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=z_V1o35e6us&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=y7GSMuVJKRk&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=gkC-H_HMJ1g&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=tpxNu3mg2jg&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=Bd-rMrxmnHA&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=kzzvH157FIY&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=Yyv9CNTmLlA&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=q-qwU8PHyxo&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=xrnZgecCeXo&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=APSKr1g3IZw&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=VF8G-pCYeU4&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=VI1jYFREoUE&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=5q6QW59CaxM&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=Zz1D-ph6tO0&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=-EPp0nrSa-o&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=Yb5MRbgNKSk&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=SaijnE4l6R0&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=1wmrzXM5aJA&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=jLL7xyn_5sM&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=3gYrHsaQXuE&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=NbJEhOHM_jk&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=FAsX1uesdSo&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=k3z52xxEnU4&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=1PbbiBiqTJ4&list=PL45BE6…

Video: Kabala
http://www.youtube.com/watch?v=lhrGQNc9Nek
http://www.youtube.com/watch?v=x9bwEFS7Btk&list=PL70F98…
http://www.youtube.com/watch?v=4M4utcNDa2M&list=PL70F98…
http://www.youtube.com/watch?v=5obe3yPwg7I&list=PL70F98…
http://www.youtube.com/watch?v=18hmauUWU_4&list=PL70F98…

Video: Shamballa
http://www.youtube.com/watch?v=yZVlp-fW9j8

Video: Fractal
http://www.youtube.com/watch?v=Yb5MRbgNKSk
http://www.youtube.com/watch?v=z_V1o35e6us&list=PL45BE6…
http://www.youtube.com/watch?v=bOLTCBTex-s
http://www.youtube.com/watch?v=dfFhFNo1kN0
http://www.youtube.com/watch?v=k349uNsZl_Q
http://www.youtube.com/watch?v=spngq0t6iVY
http://www.youtube.com/watch?v=jtwVqRDiZS0
http://www.youtube.com/watch?v=L6b-5xGpxBI
http://www.youtube.com/watch?v=y0wsfrU2Ekg
http://www.youtube.com/watch?v=ksC-aDv06Tg
http://www.youtube.com/watch?v=9UO0eebV11k
http://www.youtube.com/watch?v=ioy_gt9n-jY
http://www.youtube.com/watch?v=jx7qkY-pw9Q
http://www.youtube.com/watch?v=o4y7MEUVXUk
http://www.youtube.com/watch?v=bOLTCBTex-s
http://www.youtube.com/watch?v=E91yxk_pT_A&list=PLEB627…
http://www.youtube.com/watch?v=s3WuDhLXbQ0&list=PLEB627…
http://www.youtube.com/watch?v=yDODebhmccQ&list=PLEB627…
http://www.youtube.com/watch?v=SkxTdEWCvds&list=PLEB627…
http://www.youtube.com/watch?v=m0LejZNw9BM&list=PLEB627…

Video: Kabala
http://www.youtube.com/watch?v=HAH9wrudFn4
http://www.youtube.com/watch?v=S_jux66u6XM
http://www.youtube.com/watch?v=teyqbkh85uI
http://www.youtube.com/watch?v=cE0qdqoBFa8&feature=ends…

http://www.youtube.com/watch?v=R7mJRkw15hY&list=PLcb9tI…
http://www.youtube.com/watch?v=5RU-M8IaSTo
http://www.youtube.com/watch?v=-4cn7rh-wPA
http://www.youtube.com/watch?v=izHBrVcvrxk
http://www.youtube.com/watch?v=en6RKiqU8is&list=PL70F98…
http://www.youtube.com/watch?v=vizQU6wyfwM
http://www.youtube.com/watch?v=dLuoGz25Cd8

Video: Bielkoviny
http://www.youtube.com/watch?v=HXHuPfuPouo
http://www.youtube.com/watch?v=b3NQmxHBq84
http://www.youtube.com/watch?v=gbSIBhFwQ4s
http://www.youtube.com/watch?v=b3NQmxHBq84
http://www.youtube.com/watch?v=teyqbkh85uI
http://www.youtube.com/watch?v=vbueAuw96zA
http://www.youtube.com/watch?v=eYrQ0EhVCYA
http://www.youtube.com/watch?v=DwTXlt3VPns
http://www.youtube.com/watch?v=tQv5Ho8zsKI
http://www.youtube.com/watch?v=-UNFYN-FoII
http://www.youtube.com/watch?v=6ehxyOlOe0U
http://www.youtube.com/watch?v=uUD9Epy9NOI&list=PL6Mpux…
http://www.youtube.com/watch?v=GRL_rdB30GY&list=PL6Mpux…
http://www.youtube.com/watch?v=7rPmEVl3b8o&list=PL6Mpux…
http://www.youtube.com/watch?v=-ZFnO5RY1cU&list=PL6Mpux…
http://www.youtube.com/watch?v=u38LjCOvDZU&list=PL6Mpux…
http://www.youtube.com/watch?v=LfDYGanMi6Q&list=PL6Mpux…
http://www.youtube.com/watch?v=MrHULUxAsGg&list=PL6Mpux…
http://www.youtube.com/watch?v=guqCEa7Y4RA&list=PL6Mpux…
http://www.youtube.com/watch?v=JtwMBD7tSGg&list=PL6Mpux…
http://www.youtube.com/watch?v=MkUgkDLp2iE

Video: Fractal
http://www.youtube.com/watch?v=j_dey8YBKjE&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=GqQmhSyXjRo&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=hNeMM9itRVA&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=vST31O5Q46E&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=oJhcG8CrprM&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=xj_4jvSDVME&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=UmFV3SpzGaI&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=OW5RnrlTeow&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=Q2n-IxmoWdE&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=yaPTk-DqT1g&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=bKknJvZIn24&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=JZe82Irc7QQ&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=3AHEoMBEOUU&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=DtnCpi8x5fw&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=NSWcoebv4-k&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=QKfdjdySb-A&list=UU4nF-C…
http://www.youtube.com/watch?v=g-0W6vjDYS0&list=UU4nF-C…

Video: Nekonečno
http://www.youtube.com/watch?v=gsrjvN9BXAE

Video: Bielkoviny
http://www.youtube.com/watch?v=ae_jC4FDOUc
http://www.youtube.com/watch?v=OYH1deu7-4E
http://www.youtube.com/watch?v=h4-bjXrclpU&list=UUvl8mk…
http://www.youtube.com/watch?v=_R3ePXQCeW0&list=UUvl8mk…
http://www.youtube.com/watch?v=gKXuHrCzMOQ&list=UUvl8mk…
http://www.youtube.com/watch?v=N1UUazCiL78&list=UUvl8mk…
http://www.youtube.com/watch?v=bY6IWVgFCrQ&list=UUvl8mk…
http://www.youtube.com/watch?v=aezjLkwncHE&list=UUvl8mk…
http://www.youtube.com/watch?v=Ep_nCSEDeAE&list=UUvl8mk…
http://www.youtube.com/watch?v=bdWRZd19swg&list=UUvl8mk…
http://www.youtube.com/watch?v=jjfYQMW_nek&list=UUvl8mk…

Pridaj komentár