Budovanie ezoterickej osobnosti, ktorá pozmení spôsob fungovania počas noci a počas dňa. Ide o dôslednú a systematickú zmenu pohľadu na spánok a jeho vlastné využitie.

Ezoterik si podľa možností naštudoval z medicínskych zdrojov o tom, čo je to spánok a ako to celé asi funguje. Vie, čo je to zaspávanie a uvedomuje si ho. Vie, čo to je zobúdzanie a uvedomuje si ho. Ezoterik sa oboznámil s poruchami spánku a aké to môže mať následky pre fyzické zdravie a psychiku. Ezoterik si prečítal a čiastočne odmeditoval aj knižky ezoterikov, ktorí sa zaoberajú snovou ezoterikou. Treba si dať pri snových technikách pozor, aby ste nepoužívali techniky, ktoré môžu poškodiť prirodzený spánok. A hlavne radikálne a drastické techniky.

Praveký človek nepoznal dnešný druh spánku, pretože musel byť v lesnom prostredí podobne ako zvieratá neustále v pohotovosti, a tak v zásade podriemkaval a v určitých intervaloch sa zobúdzal. Tento stav možno vidieť u novorodencov a potom u starých ľudí ako patologický prejav starnutia.

Je možné sa aj dnes vrátiť do stavu zvieracieho druhu spánku. Nemožno to robiť naraz, ale v priebehu aspoň 5. rokov. Začína sa čiastočným nedostatkom spánkom a odolávaniu spánku. A nastupuje mikrospánok a ezoterik sa danému stavu nebráni a nechá ho prebehnúť, pár minút prespí. A to je začiatok prechodu z ľudského spánku do zvieracieho. Ale to by nestačilo. K týmto stavom sa pridávajú hypnotické a autohypnotické techniky. Ezoterik počas dňa ide dobrovoľne do stavu mikrospánku a sám si spúšťa tento stav a stráca aj vedomie, čo sa deje.

Ezoterik si uvedomuje stav zaspávania alebo zobúdzania a postupne sa učí uviesť do stavu spánku a zároveň nestratiť postupne vedomie. Pripomína to stav, keď nie a nie večer zaspať. Ezoterik v tomto stave vlastne robí to, čo by v noci skutočne bežalo a to je upratať spomienky a postarať sa o údržbu zdravia a vhodných genetických zmien.

Ezoterik cvičí techniky autohypnózy. Zatvorí oči a pod viečkami pohybuje očami zo strany na stranu. Alebo má pocit, že si musí pohľadať svoje spomienky doslova končekmi prstov. Ezoterik si navodzuje pohyb hodinových ručičiek, predstavy metronómu, predstavy, že niekde padá, že píše číslice na tabuľu a počíta a počíta, kým nestráca vedomie úplne, ale nie ako upadnúť do tvrdého spánku.

Ezoterik sa postupne stáva niečím ako námesačnou osobou. Nestále má jemné svalové aktivity nasmerované do svojho vnútra. Niektorí ezoterici to riešili tým, že si pomocou nenápadného pohybu prstov vyberajú a riadia proces spomienok a vybavovanie si spomienok. Teda svaly a oči sú trvalo v nehybnosti. Mikropohyb je smerovaný do neurónových oblastí.

Ezoterik prejde z ľudského spánku do prerušovaného spánku a to počas celého dňa a nakoniec mnohoročnými cvičeniami dosahuje nový stav a to je autohypnotická osobnosť. Ezoterik nezaspáva do normálneho spánku, ale do hypnotického spánku ako keby sa dal zhypnotizovať. Ezoterik v noci cvičí stavy podobné somnambulným jedincom. V ezoterike rozumieme pod somnambulnými jedincami ľudí, ktorí majú poškodené mozgové štruktúry v temennej oblasti mozgu. Takto sme to na diaľku u nich diagnostikovali. Zdravý ezoterik takéto poškodenia nemá, a tak budovanie vnútorného somnambulného stavu je výsostne mimoriadna schopnosť ezoterika, ako kontrolovať a doslova riadiť nočné pochody a nenechať to iba na organizmus a jeho zásahy.

Prečo vlastne nechce ezoterik, aby v noci úplne stratil kontrolu nad tým, čo sa deje v organizme? V prvom rade preto, že si vo svojich neurónoch buduje mimoriadne schopnosti a tieto organizmus často považuje za nevhodné stavy a ide proti nim a doslova ich likviduje. A to ezoterik nemôže dovoliť. Ezoterik často buduje svoje schopnosti po 30. až 50. roku života a jeho neuróny odmietajú tieto zmeny ešte tvrdšie ako v mladšom veku. A tak dosahovať požadované zmeny v staršom veku nepôjde bez kontroly nočného režimu. A pokiaľ organizmus odmieta požadované zmeny a likviduje ich, tak sa ezoterik radšej zobudí aj počas hlbokej noci a organizmu zabráni vybudované zničiť.

Môžeme si to vysvetliť aj na hlbšej úrovni. Pokiaľ chce ezoterik v organizme dosiahnuť, aby sa v jeho neurónoch doslova usadili natrvalo niektoré mimoriadne schopnosti, tak sa musí danému výcviku vytrvalo venovať celé desiatky rokov a potom organizmus donútiť, aby sa jeho cvičenia stali trvalou výbavou neurónov. Je potrebné, aby sa vo vnútri buniek zmenili bielkoviny, v nich aminokyseliny a v aminokyselinách pribudli prípadne ubudli alebo sa inak skombinovali prvky. A tieto procesy bežia počas nočnej a nie dennej chémie. Keď ezoterik zaspáva, tak v oblasti mozgu sa prepnú hormonálne žľazy a produkujú špeciálne nočné hormóny. Poznáme denné a nočné hormóny. Ezoterik chce v organizme vybudovať vnútorný somnambulný systém trvalej kontroly vhodných zmien v organizme a zároveň napríklad zabrániť alebo spomaliť nástup nevhodných genetických zmien ako je starnutie.

Samozrejme je, že tu bude aj upozornenie, že tieto cvičenia a takéto zmeny osobnosti robíte na vlastnú zodpovednosť. Toto nemožno považovať za návod na cvičenie. Ide iba o náčrt možnosti, aby ste sa vyznali v danej problematike. A treba varovať pred týmito smermi zmeny osobnosti. Takéto postupy môžu ohrozovať zdravie a duševný stav.

Máme tu pojem hypnóza. Čo to vlastne je tá hypnóza? Je to stav, keď si človek sadne alebo ľahne, ukľudní sa, spomalí dýchanie, začína si spomínať a začína sa hypnotizovať. Vsugeruje si a uverí, že užil liek na spanie a uvedie sa do stavu podobnému zaspávaniu. Je to chemická cesta.

Potom tu máme cestu, ktorá stojí na mimoriadne čudnom pohybe a to po zatvorení očí sa do únavy pohybuje zatvorenými očami. Pomaličky a kľudne a osoba upadá do hypnotického stavu. Osoba sa nesnaží strnulo ležať alebo nehýbať sa. To nie je vhodná technika. Osoba otvára a zatvára prsty ruky. Osoba dokonca drží mierne ruky pred sebou, kým sa unavia. Osoba opatrne zatína sval tela a počká, kým sa dostaví zvláštny stav, ako keby svaly dvíhali vnútorné orgány tela.

Iná technika dovoľuje v oblasti temného mozgu orientačne vo vnútri hlavy okolo uší neustále stupňovať pohyb a ten je taký hojdavý a točivý. A nastupuje niečo ako hypnotický stav, v ktorom ezoterik cvičí mimoriadnu schopnosť udržať sa pri vedomí a vedieť, čo sa deje. Počas mnohých rokov sa naučíte udržať si vedomie aj v tak hlbokom nočnom stave ako je nočný spánok. A tu možno budovať skupinu neurónov, ktoré sa postupne naučia dozrieť, aby sa diali v organizme požadované zmeny. Samozrejme také, ktoré sú reálne možné a nie vysnívané a neuskutočniteľné.

Čo je to hypnóza
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za
http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_(spirituality)

Kto je Gary E. Schwarz a ako skúma mediálne založené osobnosti
http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Schwartz

Spánok je špecifický stav, keď človek stratí vedomie, čo sa deje. Osoba sa ukľudňuje, dýchanie sa spomaľuje, začínajú sa produkovať hormonálne látky typické pre spánok. Začínajú sa procesy spracovania toho, čo človek videl, počul, čuchal, hmatal a kde sa pohyboval. Tak isto sa telo údržbuje a rieši problémy z dennej aktivity. Ezoterik sa postupne naučil zaspávať v autohypnotickom stave a v neurónoch vytvoril nočné stráženie organizmu a čo sa deje. Ide o to, aby ezoterik to, čo sa naučil, nestrácal a rýchlejšie uložil do dlhodobej pamäte. Ezoterik je osoba, ktorá neustále do staršieho veku neustále cvičí mimoriadne schopnosti a núti svoje neuróny na rôznych miestach tela, aby sa sformovali, prijali nové schopnosti a praktizovali ich. Ezoterik musí v noci presadiť aj boj proti starnutiu a nedovoliť organizmu, aby mal rýchly nábeh na starnutie. A starnutie je prirodzené a organizmus ho bez milosti realizuje. Podstate mladosť biochemicky končí v 30. roku života a to ukončením produkcie asi 1 000 enzýmov a určitého počtu koenzýmov. A je naivné veriť, že organizmus človeka nebude presadzovať starnutie. Má to určené geneticky a starobu musí zrealizovať a viesť k smrti.

Čo je to spánok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nok

Pokiaľ niekto chce ísť hlbšie do problematiky spánku a nočnej biochémie, tak by si mal zapamätať aspoň výraz melatonín. Tento spánkový hormón zabezpečuje prechod z denného do nočného vedomia. Ezoterik v zmysle autohypnózy prejde do stavu trvalého produkovania tohto hormónu počas dňa a intenzívnejšie počas noci.

To je zásadný rozdiel medzi osobou , ktorá svojich 24 hodín delí na denné vedomie a nočné nevedomie. A v nočnom nevedomí produkuje aj daný spánkový hormón. Trénovaný ezoterik 24 hodín produkuje menej a viacej spánkového hormónu. A keď ezoterik produkuje aj počas dňa spánkový hormón, tak sa musí naučiť technike somnambulnosti a fungovať aj v stave mierneho spánku. Teda ezoterik bude stále v stave zaspávania a zobúdzania sa. Neprepadá sa do hlbšieho spánku stále, ale iba párkrát počas dňa. U ezoterika nočný spánok nie je v noci plynulý celých 6 až 8 hodín. Zobúdza sa niekoľkokrát za noc a hlavne vtedy, keď organizmus ide robiť to, čo ezoterik nechce a čo nemá v pláne v oblasti zdravia, vitality a ďalšieho napredovania. Somnambulný stav trvalo kontroluje, čo organizmus robí a musí robiť. Pokiaľ ezoterik v noci nespí a to z dôvodu enormného pracovného zaťaženia, nedáva si lieky na spanie od lekára na predpis. Môže si dať niečo na ukľudnenie, ale inak sa zmieri, že v noci nebude stav nevedomia a bude vnímať, čo sa deje. A začne sa hypnotizovať a robí všetko, čo by sa v noci malo robiť. Teda upratať to, čo počas dňa zažil. Potom aj záležitosti údržby zdravia. Ezoterik je cvičený na to, aby vedel, ako si upratať psychiku, ako presadzovať spomalenie starnutia a ako donútiť neuróny riešiť problémy života. Je vhodné zároveň cvičiť aj Silva techniky. Ezoterik nikdy nepodlieha nervozite a násilnému prinucovaniu k spánku. A tak veľmi často spustením cvičení autohypnózy sa hlboko zaspí. A keď sa v noci nespí a neprišlo k nevedomiu, tak ezoterik odviedol Silva cvičenia a deň sa dá kľudne zvládnuť. Ezoterik, ktorý cvičí autohypnotické systémy, spracováva informácie a regeneruje aj počas dňa. A hlavne, keď oddychuje je to intenzívne. Takto ezoterik spracuje aj počas dňa viacej informácií a psychickú zaťaž zvládne lepšie. Znovu treba upozorniť, že toto nie je návod na cvičenie. A budovaním autohypnotického vedomia pri neprofesionálnom prístupe a zrýchlených postupoch môžete skončiť na psychiatrii. A tak pozor, všetko tu je na vlastné riziko a zodpovednosť.

Čo je to melatonín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin

Ako vykladať sny? Tak to je problém sám za seba. Máme tu množstvo rôznych snárov, ale ide o veľmi voľný výklad, o čom bol sen. Ale na začiatok je dobre sa snárom zaoberať ako s meditačnou pomôckou. Ale v zásade treba sny vykladať veštecky a to k danému snu sa pokúsiť pridať vhodné obrazy zo života a nájsť také niečo ako vnútornú zhodu so snom a obrazom nejakej reálnej udalosti.

V zásade je omyl, keď si niekto myslí, že krásne a kľudné sny sú tie najlepšie. Osoba v noci zaspí a z vedomia ide do nevedomia. Nevedomie chápeme ako vypnutie rozumovosti a nástup vedomia dieťaťa v materskej škôlke. Tie najhlbšie stavy nevedomia skončia v stave zvieracej psychiky. Skúmali sme ezoterickými technikami jedincov, ktorí sú zdraví a výkonní. U týchto jedincov boli sny skôr s deštruktívnym a démonickým obsahom. A u chorých osôb sa objavili sladké a blažené sny. A tak, keď sa v noci zobudíte a vnímate krásne a sladké pocity, tak si buďte istý, že vaše biochemické pochody sú nevhodné a poškodzujú vás. Pokiaľ sú obrazy démonické, tak biochémia tela je v poriadku.

A máme aj snovú pamäť a treba si dať pozor a pravidelne ju upratovať. Treba mať na pamäti, že sa cez sny a snovú pamäť môžeme ovplyvňovať. Snovú pamäť si nájdete kdesi v strede mozgu, hovoríme o strednom mozgu. Aj snová pamäť by nemala obsahovať krásne obrázky a bielučké ako sneh. Nie je múdre počas spánku vstupovať do snového diania. Môžete si poškodzovať nočnú biochémiu. Skôr si sny vybaviť počas dňa a naprogramovať ich do vhodných predstáv, ktoré by sa mali počas noci realizovať na biochemickej úrovni.

Čo je to sen
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen

Spomienka na sny a ich použitie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucidn%C3%AD_sn%C4%9Bn%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucid_dream

Ako vstúpiť do snov a snovej pamäte
Technika zaspávania a rýchleho pohybu očí pod zatvorenými viečkami a očí do zadnej časti hlavy. Alebo predstavami o pohybe s prenesením predstáv do svalov, ale telo sa nebude hýbať. Otočiť mikropohyb menších svalov do vnútra tela a nie von.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_eye_movement_sleep

Somnambulizmus je vlastne porucha spánku a je typická pre osoby s trvalými poškodením oblastí temenného mozgu. Ezoterik má mozog v poriadku a nemá nejaké rozsiahlejšie poškodenia. Somnambulizmus chce preto, aby sa jeho neuróny, ktoré kontrolujú, čo robí organizmus v noci, pohybovali iba vo vnútri tela a nie mimo telo. Ezoterik si vo vlastných neurónoch mnohoročným vytrvalým výcvikom vytvorí takýto program a hovoríme o biozariadení. A tak môžete začať cvičiť a cvičiť.

Čo je somnambulizmus a námesačnosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Somnambulismus

Čo je to nespavosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Insomnie

Čo je to mikrospánok
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ipSPmDM…

Čo je to stres a ako spôsobuje nespavosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stres

Čo je to depresia a ako negatívne pôsobí na nespavosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_%28psychologie%29

Ezoterik sa uvedie do autohypnotického stavu, precvičí si autohypnotické techniky a v takomto stave sa môže učiť, meditovať alebo si programovať, čo chce dosiahnuť v budúcnosti a aké kroky treba zrealizovať. V autohypnotickom stave je programovanie budúcnosti rýchlejšie a účinnejšie. A to platí pre všetky činnosti okrem fyzickej činnosti, športovanie a podobné aktivity. V autohypnotickom sa dosahujú lepšie výsledky. Treba si to zabehnúť a používať.

Ako sám sebe sugeráciou vnútiť určité rozumné predstavy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sugesce

Treba si dobre uvedomiť, čo je to vedome niečo robiť, mať aktívne vedomie a byť teda živou osobou. Napríklad dýchanie je automatická činnosť, ktorú vykonáva organizmus bez nášho úsilia. Keď človek dostane pri operácii narkózu, tak stratí vedomie. Pokiaľ sa z narkózy nepreberie, tak je v kóme. Keď človek zomiera, je v klinickej smrti. Keď sa do 20 minút človek nevráti z klinickej smrti, tak zomrel. V noci, keď človek zaspí, tak prestáva vedomá činnosť, ale neprestáva činnosť organizmu z vlastných bunkových automatov. V autohypnóze je vedomie osoby prítomné, ale má k dispozícii zvláštny stav vedomia a rôznych mimoriadnych schopností.

Čo je to bezvedomie alebo kóma
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bezvedomie

Ako fungujú rôzne fázy spánku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ortodoxn%C3%BD_sp%C3%A1nok

Čo sú to elektromagnetické fázy činnosti mozgu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalogram

Čo je to nervový vzruch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%BD_vzruch

Pridaj komentár