Dobrou intuíciou alebo šiestym zmyslom disponujú hlavne ženy, ale aj úspešní jedinci. V žiadnom prípade tu nechcem ísť proti vzdelaniu, logike a zákonitému úspechu zo systematického vývoja a postupu. Skôr sa tu chcem prepracovať určitým vývojom a pochopením k tomu, čo to je intuícia a ako sa v intuitívnych technikách zdokonaľovať, ako ich premostiť do roviny diagnostiky, prognostiky a predpovedí o budúcom vývoji objektov ako sú človek, príroda, financie a napríklad slnečná sústava.

Čo je to intuícia alebo šiesty zmysel
http://sk.wikipedia.org/wiki/Intuícia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Intuice

Pokiaľ má niekto dobré tušenia a príliš dobrý odhad, tak sa dá predpokladať, že jeho schopnosti budú mať základ v určitej patológii. Teda takéto osoby majú niečo zle vyvinuté napríklad v mozgu. Prípadne prežili nejaký šok, alebo sú pre život príliš slabé. Zdiagnostikovali sme vešteckými technikami mnoho talentovaných jedincov tohto druhu a v zásade ich schopnosti stáli na patologickom základe a nie na systéme cvičení a tvrdom výcviku neurónov, aby si takéto schopnosti osvojili.

Ezoterik tohto zoskupenia je osoba, ktorá nechce svoje veštectvo budovať na patologickom stave alebo používať techniky, ktoré nakoniec poškodia zrak alebo duševné zdravie, napríklad: jedno oko vidí stavy a myšlienky inej osoby, umŕtvujem si a odkrvujem oči, pozerám sa tri dni do bielej steny, bez vyloženie kariet nejdem ani na záchod, vymením zdravý rozum za pocity a tušenia. Tak to je iba malá ukážka, ako zošalieť.

Čo je to veštenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Veštenie

Ezoterik sa rozhodol zdokonaľovať svoju intuíciu, prejsť výcvikom klasických vešteckých techník a postupne sa prepracovať do roviny prognostika a futurológa. Samozrejme, jednoduchšie sa to povie ako spraví. Na začiatku takejto cesty sú cvičenia klasických vešteckých techník. Ide o techniky založené na tušení. Pokiaľ chce niekto ísť ďalej, tak svoje tušenia musí vedieť spojiť s odborným vzdelaním do danej oblasti veštenia. A teda, keď niekto veští osud človeka, tak by mal ovládať medicínu, psychológiu, sexuológiu, psychiatriu, sociológiu, partnerské vzťahy a všeobecný historický prehľad. Pokiaľ chce niekto uplatňovať veštectvo do financií a biznisu, tak tu musí byť tiež vzdelávaný a mať aj určitú prax. Až potom by mal právo nazvať sa prognostik a futurológ.

Pokiaľ sa niekto takto nazval a nespĺňa vedomostné kritériá, zostane trvalo v kolónke veštec alebo astrológ a nemal by okolie zavádzať. Teda je tu cesta od intuície k výcviku vešteckých techník a odtiaľ k vzdelávaniu a potom k prognostike a futurológii.

Čo je to niečo predpovedať
http://cs.wikipedia.org/wiki/Predikce
http://en.wikipedia.org/wiki/Prediction

Čo je to prognostika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prognostika

Čo je to diagnostika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Diagnostika

Čo je to futurológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Futurológia

A tu by sme sa zastavili a niečo by sme si povedali o tom, ako maximalizovať prognostikovanie a futurológiu na vrchol svojho potenciálu. Jednoznačne je to záujem o vyšetrovateľské metódy či už vedy, alebo kriminalistiky. Ezoterik si študuje tieto postupy a vhodným spôsobom ich uvádza do svojej vešteckej a postupne aj prognostickej praxe.

Čo je to dokazovanie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dôkaz
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dokazovanie_(logika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestný_čin
http://sk.wikipedia.org/wiki/Uvažovanie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kontemplácia

A teda začíname s nácvikom vešteckých techník a zdokonaľovaní intuitívnych schopností smerom k pozícii prognostika. Je to pekné rozhodnutie, ale bude k tomu treba veľa času aspoň po obdobie 10 rokov výcviku. A teda začíname, ako sa hovorí, od bodu nula. Nemám skoro žiadnu intuíciu a skúsenosti v tejto oblasti. Tak to je celkom dobrý začiatok, aspoň sa nebudete musieť odnaučiť nevhodné veštecké návyky.

Na začiatok odporúčam preštudovať veci okolo kyvadielka a virgule. Popozerať texty a popozerať na internete, aké kyvadielka poznáme. A napríklad si nejaké zostrojiť. Je to jednoduché a nenáročné. Keď máte kyvadielko, tak si ho zoberiete do ruky a začnete cvičiť jemnú motoriku svojej ruky. Je to niečo ako mikropohyb a jemné trasenie ruky. A postupne obkresľujete rôzne tvary nakreslené na papieriku pred sebou. Rôzne geometrické tvary a napríklad tvar ľudského tela a tvary orgánov. Tento výcvik robíte mnoho rokov, až kým sa vám zafixuje v mozgu ako trvalá schopnosť práce s jemnou motorikou ruky. A po mnohých rokoch prenesiete toto hýbanie kyvadla do svojej predstavy v mozgu.

Čo je to kyvadlo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kyvadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorika_člověka

Ide o to, aby ste sa výcvikom naučili prenikať do svojich svalov a v nich do svalových platničiek. Jednoducho prídete na to, že nie je jedno, v akom stave sa nachádzajú vaše svaly. Mali by byť naladené tak, že keď si dáte pred seba pohár s čistou vodou, tak sa svaly samé natiahnu za týmto pohárom. Keď si dáte pred seba pohár so silne jedovatou látkou, tak by to mali vždy odmietnuť. Pred použitím intuície treba skontrolovať, či sú vaše svaly správne nastavené. Postupom času si tento fenomén prevediete do svojich predstáv v mozgu.

Čo je to kineziológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aplikovaná_kineziologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sval

Budeme postupovať vo výcviku a tento raz si zoberiete do ruky najlepšie obyčajnú ceruzku a skoncentrujete sa na miechu. Napríklad tak, že sa opierate chrbtom o stoličku a na chrbticu ste si po celej dĺžke niečím zatlačili. A začnete iba tak voľne čarbať, čo vás napadne. Začínate cvičiť automatickú kresbu. Netreba sa báť, nikto po vás nebude chcieť kresliť umelecké diela. Iba kresliť čiary a obrazce a môžu byť užasne nevkusné. Rozkresľujete sa voľne aspoň celý mesiac.

A potom pokročíme ďalej, nahodíte si dobrú náladu a skúsite ju vykresliť množstvom čiar a geometrických štruktúr. A takto dáte aj iné emócie. A potom sa skoncentrujete na svoje pľúca a automatickou kresbou nakreslíte ich stav. A takto postupujete ďalej. Vidíte obrázok zdravého srdca, predstavíte si ho a potom ho vykreslíte pred seba. Zoberiete si obrázok chorého srdca, predstavíte si ho a znovu nakreslíte automatickou kresbou. Zoberiete obrázok zlodeja (je to overené, že daný človek je zlodej) a automatickou kresbou ho nakreslíte. Potom obrázok osoby, ktorá je slušná a skutočne pomáha ľuďom a nakreslíte ho automatickou kresbou. A takto postupujete ďalej a ďalej. Po rokoch kreslenia ste túto schopnosť zautomatizovali a dostali do neurónov, deje sa priamo vo vašej hlavne a nie na papieri a s ceruzkou. Automatická kresba imaginárne vo vnútri hlavy. Vrcholom je premostenie na neuróny miechy u iných osôb a extrémne posilňovať presnosť a úroveň automatickej kresby.

Čo je to automatická kresba
http://www.moje-pravdy.cz/index.php?option=com_content&…
http://www.a-kresba.wbs.cz/
http://www.moneo.sk/clanky/detail/automaticka-kresba-a-pismo…
http://www.energytalisman.eu/cz/automaticka-kresba.html
Videá
http://www.youtube.com/watch?v=olSniaicC5E
http://www.youtube.com/watch?v=-6qr6oOuaNI
http://www.youtube.com/watch?v=9vgeMGgwQeU
http://www.youtube.com/watch?v=r0b62lKAZfo

Pri výcviku sa posunieme ďalej a začneme cvičiť techniky prútkarov. Ide o výcvik, aby nervové zakončenia reagovali na hľadaný objekt. V stredoveku sa týmto spôsobom hľadali nerasty ako meď, železo, zlato a aj striebro, v Amerike ropné ložiská a ich hĺbka, v púšti sa hľadala skrytá voda pod povrchom. A aj dodnes sa prútkarstvo uplatňuje aj u nás.
V hlave si predstavíte mince a niekto ich okolo vás ukryje na určité miesto. Máte v jednej ruke malú kovovú trubku a do nej sa zasunie z drôtu o hrúbke zápalky drôt v tvare písmena L. To isté je v pravej ruke. Ruky máte pred sebou a sú od seba asi 20 centimetrov. A na začiatok viete, kde sú mince schované. Je to zámerný postup. A cvičíte a cvičíte, aby ste to v sebe vycvičili. Zopakujete toto cvičenie mnohokrát, kým sa zafixuje vo vašich neurónoch.

Potom je tu možnosť mať drôtiky ohnuté v tvare písmena V a na koncoch vyhnuté. Drží sa medzi palcom a ukazovákom ľavej a tak isto pravej ruky. Hľadáte mince schované pod kobercom. Zo začiatku viete, kde sú schované. Cvičenie zopakujete 1 000 krát, aby sa to v mozgu zafixovalo a bol z toho automat. A potom už nebudete potrebovať žiadne kovové pomôcky.

Keď máte tieto techniky zabehnuté ako automat, môžete pracovať s mapou pred sebou a s pomôckami, neskoršie máte pomôcky iba v predstavách a tie sú v hlave. A môžete hľadať osoby, prípadne bylinky v lese a podobné objekty. Pokiaľ chcete automat, tieto merania zopakujete 100 000 krát.

V jednej ruke máte medzi palcom a ukazovákom drôtik v tvare písmena V a meriate energetické vyžarovanie svojho tela alebo najlepšie inej osoby. Pokiaľ sa drôtik točí k osobe, tak sa približujete, až kým sa drôtik netočí. Pokiaľ sa drôtik odkláňa od tela, tak sa treba od meraného tela vzďaľovať, až kým sa drôtik v ruke neodkláňa. Keď sa drôtik netočí ani neodkláňa, tam sú hranice bioenergetického vyžarovania danej oblasti tela. Keď tieto merania opakujete 100 000 krát, tak máte z toho automat na meranie bioenergetického vyžarovania rovno v hlave.

Čo to vlastne cvičíte? Magmatické jadro Zeme všetky objekty tejto planéty čiastočne priťahuje a čiastočne tlačí hore. Magmatické jadro aj pulzuje v určitých stabilných intervaloch a pri prechode určitým materiálom mení svoju polaritu. A tak je to niečo ako röntgen. Iba treba zvýšiť citlivosť svalov na magnetické jadro.

Odporúčam aj mnohonásobné cvičenia s prírodným magnetovcom alebo umelými magnetmi. A cvičiť niekoľko rokov a to každý deň. Takto sa stanete senzibilnými a reagujete na veci pomocou zemského elektromagnetického poľa.

Cvičenia sa zdokonaľujú a to tak dôsledne, že vaše biomagnetické svaly vyhľadajú, čo potrebujete a pokiaľ niečo niekde je, tak vás k tomu privedú. Ale to sú pokročilé techniky, ktoré vlastne ezoterik cvičí do konca svojho života.

Virguľa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virgule

Potom sú jedinečné techniky založené na princípoch osôb, ktoré oslepli, ohluchli, onemeli, stratili čuch a nakoniec stratili schopnosť sa hýbať. Možno poviete, že sa to nedá cvičiť v reálnom prevedení. A to je omyl. Cvičíte to pomocou techniky sugeratívneho uverenia a nespochybňovania, že taký stav v sebe máte. Cvičíte to aspoň 100 000 krát a potom sa to zautomatizuje ako špeciálna schopnosť a bude to fungovať samé. Čo sa vlastne budete učiť? No to, čo sa učia slepci, reagovať na údery dutou paličkou o rôzne predmety. A skutočne si zoberiete dutú trubičku a búchate ňou po rôznych predmetoch, naučíte sa rozoznávať predmety pomocou zvukov a reakcie svalov na údery dutej kovovej paličky. Teda nemôžete kontrolovať tieto výkony cez oči, ale cez sluch a svaly. Slepec blízke predmety kontroluje hmatom a kontroluje hlavne zvukovú hladinu. Ezoterik po rokoch cvičení začína zo svojich svalov posielať magnetické impulzy a tak kontroluje, čo sa nachádza v jeho okolí. Toto už skôr robia slepé ženy ako muži. A často použijú aj abnormálne citlivý čuch. Aj jazyk a na ňom chuťové poháriky sa dajú cvičiť pre vnímanie chemických potravín a potom chutnáte v predstave aj svoje chemické látky v tele. Cez ušné bubienky vnímate elektromagnetické polia a ich napätie. Časom presuniete tieto schopnosti do vnútra mozgu a do neurónových oblastí, aby ste si nedoničili ušné bubienky, oči, sliznicu nosa a jazyk.

Zrak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrak
Slepota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slepota

Roky bežia, máte za sebou aspoň 10 rokov vešteckých výkonov a nastupujete do novej oblasti a to sú tarotové karty. Na internete si ich nájdete dosť a asi tak 1 000 000 krát ich znovu a znovu vizualizujete, prekresľujete a často cez seba ukladáte. A nielen tarotové karty, ale aj sedmové, žolíkové a všetky iné karty. Budujete automat na tarotové karty a keď veštíte, tak postupne nepotrebujete pred sebou žiadne fyzické karty. Objavujú sa vám automaticky v hlave a to je už dobrá úroveň. Môžete si nakresliť vlastné a doladiť si ich na seba. Naučíte sa vizualizované karty posielať k objektu o ktorom chcete niečo zistiť a každá tarotová karta prinesie určité informácie. A musíte sa ich naučiť premeniť na vhodné predstavy a myšlienky o danej osobe. No upozorňujem, že napríklad niektoré osoby dobre vedia o veštcoch a usiľujú sa klamať a tak musíte veštecky ošetriť ich predmety a zvieratá. A hlavne ľudí, ktorý dané osoby poznajú. Vo výnimočných prípadoch treba veštecky overiť osobu z osôb, ktoré danú osobu náhodne videli v ten deň. Jednoducho na konci vešteckého šetrenia musia získané informácie zapadnúť veľmi logicky do seba. Pokiaľ na danú otázku dolovanú rôznymi technikami dostávate rôzne informácie, tak musí byť veštec opatrný.

Čo je to tarot
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tarot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tarot

Potom je tu ešte jedna špeciálna technika, ktorú tak isto treba roky rokúce cvičiť a to je technika delfínov, netopierov, veľrýb a vorvaňov. Ide o počúvanie echolokačných nahrávok týchto zvierat a potom sa k tomu pridávajú cvičenia nervových zakončení kože a svalového napätia a to hlavne na tvári a na celej hlave. Ide o techniku vytárania svalového napätia vo svaloch tváre a hlavy a hlavne vo svalových platničkách týchto svalov. Svalové platničky vo svaloch vyprodukujú impulzy, tie sa môžu šíriť do prostredia v dosahu desiatok metrov. Sú poslané hľadať určité objekty a keď ich nájdu, tak sa odrazia a odrazené sa zachytia na ušných lalokoch. Potom sú v mozgu spracované a prevedené do obrazovej podoby.

Čo je to echolokácia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Echolokácia_(biológia)

Ide o špeciálny výcvik mozgu ezoterika a také akési herectvo. Aby vám daná osoba poskytla o sebe vhodné informácie, tak musíte k nej pristupovať ako schizofrenická osoba. A teda keď je niekto rozhodná osobnosť, nemôžete voči nemu veštecky operovať ako autorita A keď je niekto osoba, ktorá sa podriaďuje, nemožno ju veštecky ošetrovať ako slabá osobnosť. A tak veštec ezoterik je ako herecký schizofrenik a vie na seba zobrať podobu a reakcie osôb a dokonca zvierat alebo stromov, ktorým sa ľudia radi zdôverujú. Alebo ľudia niektorým osobám povedia niečo a iným niečo iné, nikdy nie všetko. Veštec ezoterik sa dokáže meniť ako chameleón.

Čo je to hypnotizér a médium
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za

Numerológia je schopnosť veštca ezoterika zozbierať o danej osobe najprv informácie, ktoré majú číselné údaje, miery, váhy, a teda fyzikálne a biochemické veličiny. Ale to je už ezoterik školený aj po odbornej stránke. Je ťažko opisovať, ako to celé funguje. Pokiaľ máte za sebou 10 rokov vešteckých výkonov, tak pochopíte, ako sa to robí. Všetko dáte dokopy a veštecké výkony sú zase presnejšie. Jednoducho to treba cvičiť a cvičiť a zdokonaľovať.

Čo je to numerológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Numerologie

Astrológia je zbierka rôznych vešteckých techník a veštec prognostik sa pustí do astrológie po mnohých rokoch základných cvičení jednotlivých vešteckých techník. Astrológia je mimoriadne dobrá v tom, že sa tam získané informácie navzájom kombinujú, a tak sa získavajú ďalšie informácie už zo získaných informácií. Získané informácie musia do seba prirodzene zapadať a keď nezapadajú, tak sa hľadajú chýbajúce logické väzby.

Čo je to astrológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Astrol%C3%B3gia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology
http://de.wikipedia.org/wiki/Astrologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie#Historie
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology#History
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Astrology_by_tradition

http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologick%C3%A9_symboly
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrological_symbols
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie#V.C3.BDznamn.C3.AD_a…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Claudios_Ptolemaios
http://en.wikipedia.org/wiki/Planets_in_astrology
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology_and_astronomy

Grafológia je náročná technika, pretože dnes sa už nedostanete tak jednoducho k ručne písanému textu danej osoby. Ale môžete sa dostať k textu, ktorý písala daná osoba strojovo. Prípadne sa ezoterik napojí na ruku alebo svaly ruky a odtiaľ zistí, aké mikropohyby daná osoba robí, prípadne aj veľký pohyb. Napájanie je systémom pocitu dobroty a lásky k dotyčnej osobe. Inak je napájanie, pokiaľ ezoterik prognostik neovláda fungovanie cez rané štádiá klinickej smrti. Ale o tom nižšie. Kým sa do tohto pustíte, musíte mať za sebou klasickú grafologickú prax a k tomu aj trochu psychológie. Je to celkovo náročná technika a je ju možné robiť aj z odtlačkov. Inšpirujte sa vlastnými postupmi. Celkovo tu ide o techniky veštenia a prognózovania z fotografie a aj z celkovej postavy človeka, jeho vrások, veľkosti orgánov tela. Náročné výkony sú na diaľku bez prítomnosti človeka a ďalších indícií.

Čo je to grafológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Grafol%C3%B3gia_%28povaha_%C4%8…
Čo je to daktyloskopia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Daktyloskopia
Čo je to čítanie z ruky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cten%C3%AD_z_ruky

A tu nastáva niečo ako zlom v oblasti veštenia. Pokiaľ veštec neprešiel cvičeniami raného štádia klinickej smrti, tak jeho veštecké výkony nemusia mať dostatočnú presnosť a jasnosť. Všetko sa mení po odcvičení množstva cvičení, ktoré vedú k zvládnutiu klinických stavov. Teda niečo ako vstup do sveta mŕtvych spomienok. Prognostik sa klinickými cvičeniami postupne dostane do vnútra neurónov a začína operovať svojou psychikou na úrovni sveta častíc. Týmto sa mení celý systém vešteckých výkonov. Ezoterik je schopný zo svojich neurónov vypúšťať rôzne druhy organizovaných častíc a posielať ich v určitých formácii k veštecky ošetrovanému objektu.

V oblasti nekromancie sa tomu hovorí tvoriť bioenergetické objekty, ktoré sa v tisícine zlomku sekundy premiestnia na určené miesto. Tieto objekty sa nabíjajú určitými informáciami a sú teda do určitej úrovne inteligentné ako nejaký chrobák alebo jednoduchá softvérová aplikácia a z daného objektu si skopírujú požadované informácie. Voči organickým objektom ako je človek je to celkom jednoduché. Horšie je takto zbierať informácie o organickom živote v kozme. A poriadne dá zabrať zber informácií z hlbočín kozmu alebo niektorých častíc. To sú skutočné výzvy.

Pokiaľ príde prognostik až sem, je kapacita a naučí sa tvoriť mimoriadne efektívne objekty a to na rôznych úrovniach ako 10 umocnené na mínus – 20 metrov a ešte vo svete menších objektov. Tieto veštecky orientované objekty sa budujú ako v technológiách nanoroviny.
Pokiaľ príde prognostik až sem, vie si sám vytvárať takéto objekty a neustále ich vyvíjať a zdokonaľovať. Pokiaľ sa naučíte tvoriť takéto objekty a dokážete ich programovať a zdokonaľovať, tak ste na vrcholovej úrovni prognostikovania. A nezabúdajte, fantáziám sa medze nekladú.

Čo je to nekromancia a klinická smrť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nekromancie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pro%C5%BEitek_bl%C3%ADzk%C3%A9_…

Ezoterik prognostik sa tu môže inšpirovať a precvičiť aj iné techniky na rozvoj špeciálneho budovania svojich výnimočných schopností vo svojich neurónoch. Ale to chce nekonečné množstvo cvičení a vzdelávania sa v prírodných, technických a spoločenských vedách. Veštec sa stane prognostikom vtedy, keď je aj patrične vzdelaný. Nezabúdajte na to.

Aké iné metódy veštenia poznáme
http://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_divination
TRANSLATE
http://goo.gl/bsCSb

A tu je inšpirácia, ako si vsugerovať a uveriť všetkým týmto chorobám a tak si vytvoriť základ svojich vešteckých a prognostických schopností.

Prehľad chorôb zraku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Poruchy_videnia_a_slepota_%28MK…

Neurologické choroby
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Neurologick%C3%A…
http://sk.wikipedia.org/wiki/Choroby_nervov%C3%A9ho_syst%C3%…

Choroby sluchu
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sluch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sluch

Prvýkrát zverejňujem takéto podrobné informácie o tom, ako sa stať mimoriadne schopným prognostikom a to hlavne do kozmu, sveta častíc a hlavne do sveta mŕtvych. Orientácia svojich mimoriadnych schopností rovno do ezoteriky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.