Budeme skúmať pokusy vedeckého sveta definovať ľudskú dušu a jej miesto v tele. Celkovo sa budeme hlavne opierať o logické úvahy vedcov a ich vedecké dôkazy a skúmania. Pokúsime sa z toho zostaviť rozumnú hypotézu, čo je ľudská duša, čo sa s ňou deje počas klinickej smrti a potom po fyzickej smrti.

Zážitky blízko smrti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pro%C5%BEitek_bl%C3%ADzk%C3%A9_…
Stavy klinickej smrti
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahtoderfahrung
Klinická smrť hypotermická
Hypotermia – podchladenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podchlazen%C3%AD

Stav klinickej smrti. Ide o stav, keď sa osoba nechová štandardne, z určitého dôvodu vstupuje do stavu zomierania a iba okolnosti budú rozhodovať, či osoba zomrie zhruba do 20 minút, alebo sa vráti naspäť do života. Do klinickej smrti sa človek môže dostávať z rôznych dôvodov. V prvom rade je to dôvod zlyhávania určitého orgánu tela. Tak isto sa môže stať, že sa v tele prejavia nevhodné chemické pochody. Klinická smrť nastupuje aj z dôvodu stareckej slabosti. Dokonca pri ezoterickom nácviku sa osoba do stavov klinickej smrti dostáva dobrovoľne.

Samozrejme, vchádzanie do stavov klinickej smrti a návraty z nej nie sú bez následkov a zmien v organizme. Každý stav klinickej smrti niečo mení a to nenávratne. A hlavne človeka mení psychicky. Pokiaľ niekto cvičí klinické stavy dobrovoľne a seriózne, musí počítať s tým, že sa mu do určitej miery destabilizuje psychika a na určitý čas budú treba vhodné psychoterapie, aby sa ezoterik naučil v novom stave fungovať. Niektorí ezoterici cvičia stavy klinickej smrti iba v predstavách a vtedy klamú sami seba. Na takéto cvičenia si treba dávať pozor. A veru mnoho ezoterikov sa zo strachu pred smrťou uchyľuje k cvičeniam iba akože sa hráme a to je o ničom. Ezoterik by mal byť seriózny a nepodvádzať seba samého. Potom to nie je o ezoterike, ale o uspokojení vlastných fantázií a bludov.

O čom je ľudská duša
http://sk.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1a
http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1e
http://en.wikipedia.org/wiki/Soul
Vedci našli dôkaz o existencii duše
http://m.tvnoviny.sk/bin/mobile/index.php?url=/sekcia/spravy…
Originál článku
http://www.news.com.au/lifestyle/quantum-scientists-offer-pr…
Autor kvantovej teórie vedomia Robert Pentose
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose
Autor kvantovej teórie vedomia Stuart Hameroff
http://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Hameroff

Vedecká metodika vyžaduje, aby sa zozbierali materiály okolo klinickej smrti a zomierania. Teda výpovede jedincov, ktorí vchádzali do klinickej smrti a vracali sa naspäť. Zozbierať výroky osobností o klinickej smrti a smrti celkovo. Ale v prvom rade sa oprieť o medicínske definovanie smrti a stavov, ktoré k smrti vedú. Bohužiaľ, veda nemá ešte dostatok technických prostriedkov na to, aby skúmala zomierajúce osoby. A tak isto je tu do značnej miery aj otázka etická. Asi by sa ťažko v masovom meradle testovalo množstvo zomierajúcich.

Pokiaľ chceme procesy klinickej smrti testovať a skúmať ich, pokiaľ možno vedeckými metódami, tak nám tu zostáva iba jedna možnosť a to obrátiť sa na osoby dostatočne senzibilné, ktoré sú schopné vnímať zomieranie osôb. Pod senzibilitou tu rozumieme schopnosť niektorých osôb na sebe pociťovať, ako niektoré osoby zomierajú. Nie je to jednoduché a doteraz je takéto skúmanie zložitý proces.

V prvom rade je tu problém, že z tohto skúmania zomierajúcich a toho, čo je po smrti človeka nemožno prinášať priame vedecké dôkazy a všetko stojí na tom, že o týchto stavoch prinášajú výpovede práve senzibilní jedinci. Senzibil sa osobne presvedčil a nemá pochybnosti, ale pokiaľ niekto nie je senzibil, tak sa sám nemôže presvedčiť a to je tiež problém.

Podarilo sa mi zoskupiť senzibilov a dosiahnuť, aby sa pustili serióznejšie do skúmania všetkého okolo klinickej smrti. V prvom rade sa začali skúmať prípady, kde došlo k amputácii končatín. Ide o prípady fantómových bolestí. Výpovede osôb s amputáciou naznačovali, že na mieste amputovanej končatiny pociťovali niečo ako imaginárnu končatinu. V psychiatrii sa zaviedol pojem fantómové bolesti pacientov po amputáciách končatín. Senzibil vidí alebo vníma na mieste amputovanej končatiny niečo ako bioenergetickú končatinu, ako z hmly vytvorenú končatinu, ako teplo nad cestou. A tento jav je prítomný pri každej amputácii a neprestáva ani po 10. rokoch. Preverovali sme senzibilne tieto stavy. Pokiaľ človek zomrie, tak to možno považovať za niečo ako kompletná amputácia. Osoby, ktoré chodia často do klinickej smrti napríklad v noci, keď sa činnosť orgánov a systémov tela spomaľuje, ako keby každú noc prechádzali procesom amputácie. Teda fyzické časti tela majú, ale ako keby im niekto končatiny a časti tela amputoval a potom prišil naspäť. Niečo amputovať sa pre senzibilov stáva stavom čiastočnej klinickej smrti. Opakujúce sa stavy klinickej smrti sú vlastne taká séria amputácií, ale s tým, že časti tela zostávajú na mieste. Teda ako keby niekto odrezal končatinu a hneď ju aj prišil.

Ďalšia úloha skupiny senzibilov bola nacvičiť tieto stavy amputácií pomocou nácviku klinickej smrti. A tak sa senzibili podrobili nácviku a sugeratívne si postupne amputovali jednotlivé časti a orgány tela. Sugeratívna technika je založená na uverení amputácie a nespochybniť ju. A skutočne sa začali v telách senzibilov tvoriť akoby fantómové bolesti, stav ako u skutočne amputovaných končatín a budovanie fantómového tela.

Ďalej si treba uvedomiť, že osoby, ktorým sa amputujú končatiny, často upadajú do klinickej smrti. Dalo by sa povedať, že proces straty časti tela je vlastne niečo ako stav klinickej smrti a poškodenia organizmu.

Ďalej tvorbu fantómového tela možno sledovať aj u starších osôb po 80. roku života. Ich staroba a slabosť ich uvádza do stavov klinickej smrti. Stavy klinickej smrti sa dali sledovať aj u zvierat.

Ďalej tieto stavy sa dali pozorovať aj u zomierajúcich osôb, kde zomieranie bolo a je vo fázach asi 5 minút, kde zlyháva dýchanie a základné životné funkcie.

Zaujímavé sú prípady jedincov, ktorí upadli do klinickej smrti a potom sa začali venovať doslova výcviku klinických stavov. Nebolo ich veľa a aj v dnešnej dobe je ich mimoriadne máličko. Skúmali sme senzibilne na diaľku takéto prípady a dalo sa sledovať vybudovanie fantómového tela, ktoré sa im uvoľňovalo zo žijúceho tela. Toto fantómové telo putovalo v priestore okolo takejto osoby. Ale prekvapenie bolo v tom, že u niektorých sledovaných klinických ezoterikov sa vo vnútri fantómového tela dali sledovať ďalšie objekty a zahustenia vo fantómovom tele.

Senzibili tohto zoskupenia porovnávali stavy zomierajúcich osôb v rôznych fázach zomierania a to v 5. minúte, 10. minúte, 15. minúte a 20. minúte a porovnávali ich s dĺžkou výcviku meditujúcich jedincov po klinickej smrti. A jedny aj druhé stavy sa do značnej miery zhodovali. Skupinka senzibilov sama začala cvičiť stavy klinickej smrti a vo fantómovom tele sa objavili ďalšie telá ako u skúmanej vzorky žijúcich a cvičiacich klinických ezoterikov a u osôb v rôznych fázach zomierania.

Senzibili teda skúmajú stavy klinickej smrti a zomierania. Zároveň študujú vedecké metódy výskumu a hlavne tie nepriame a usilujú sa svoje skúmanie robiť seriózne a zodpovedne. Zároveň skupina senzibilov precvičuje dlhoročne stavy klinickej smrti. Objavia a odskúšajú na sebe, ako funguje sugerácia uverenia a nespochybňovania amputácie končatín a častí tela. A vytrvalé sugeratívne cvičenia prinášajú vytvorenie fantómového tela ako u ľudí s amputáciami. Na dôvažok sugeratívne amputácie prinášajú kompletnú amputáciu celého tela a tieto stavy sa podobajú zomierajúcim osobám asi tak v 5. minúte zomierania. Po dosiahnutí stavu fantómového tela vzniká potreba stabilizovať rozhádzanú psychiku na úrovni sedení u psychológa.

Čo sa vlastne udialo v ezoterikovom tele? Tak to sa budeme musieť pozrieť do vnútra neurónov a nervových a pomocných buniek ako sú gliové bunky. V zásade tu budeme skúmať a popisovať, čo sa stalo po cvičení fantómového tela V tele sú stovky miliónov neurónov a asi 5 krát viacej rôznych pomocných neurónových buniek. A vlastne aj nervové dráhy sú dlhé a krátke ramená neurónov spojených do nervových dráh a nervových zakončení. Neurónové bunky sú umiestnené vo veľkom mozgu a sú ešte v ďalších oblastiach pod mozgom, potom je tu miecha a gangliové neuróny po celom tele.

Čo je to neurón
http://sk.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neuron
Axón – vlastne dlhé rameno neurónu a definuje sa ako nervovú dráha, v ktorej je spojených množstvo axiómov z množstva neurónov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Axon
Dendrity sú krátke výbežky neurónov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dendrit
Rôzne bunky okolo neurónových buniek a treba o nich vedieť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Neuroglie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrocyt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ganglion
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroglie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Myelin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oligodendrocyt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pericyt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pituicyt
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Glial_cells
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ranvierovy_z%C3%A1%C5%99ezy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tanycyt

Potom je potrebné si spraviť predstavu, ako vlastne funguje neurón a jeho dlhé ramená a to sú vlastne nervové dráhy. Neurónová bunka má na svojom povrchu bunkovú blanu a cez neurónovú bunkovú blanu prenikajú do vnútra minerály, nie sú to iba bežné minerály ako je vápnik, železo, fosfor, sodík a draslík. Ide o takzvané upravené minerály a voláme ich iónové minerály. Nám bude stačiť chápať, že majú od bežných minerálov o jeden elektrón ako časticu menej alebo viacej. A vo vnútri neurónových buniek je niekedy až 3 násobné množstvo iónových prvkov.

Čo je to ión
http://sk.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3n_%28%C4%8Dastica%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ion
Ionizácia je proces, pri ktorom sa z elektricky neutrálneho atómu nebo molekuly stáva ión
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ionizace
Molekula je častica zložená z atómov nebo iónov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Molekula
Bunkové membrány v ľudskom tele
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bun%C4%9B%C4%8Dn%C3%A1_membr%C3…
Bunkové pumpy v bunkových blanách
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pumpa_%28bu%C5%88ka%29
Iónová výmena
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iónov%C3%A1_v%C3%BDm%C4%9Bna
Iónova väzba – typickou vlastnosťou zlúčenín s iónovou väzbou je ich dobrá rozpustnosť vo vode. Rozpustenie týchto zlúčenín vo vode prebieha ich disociáciou (rozpadom) na ióny, z ktorých sú zložené
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iónov%C3%A1_vazba
Membránový transport označuje súbor mechanizmov umožňujúcich prestup látok cez plazmatickú membránu
http://sk.wikipedia.org/wiki/Membr%C3%A1nov%C3%BD_transport
Kanáliky v bunkovej blane ako vstupy do buniek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1l_%28biologie%29
Iónový kanál
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iónov%C3%BD_kan%C3%A1l
Draslíkový kanál
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drasl%C3%ADkov%C3%BD_kan%C3%A1l
Sodíkový kanál
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sod%C3%ADkov%C3%BD_kan%C3%A1l
Vápnikový kanál
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADkov%C3%BD_kan%C3…
Akvaporín. Skupina bielkovín regulujúca prietok vody cez membránu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akvaporin

Videá o iónovej pumpe v bunkovej blane neurónu
http://www.youtube.com/watch?v=GTHWig1vOnY
http://www.youtube.com/watch?v=bR76BqeSrOM
http://www.youtube.com/watch?v=9qRnmWnYBs4
Videá o iónových kanáloch na bunkovej blane neurónov
http://www.youtube.com/watch?v=L3J8AhYBjA0
http://www.youtube.com/watch?v=MfcDBcDEJxQ
http://www.youtube.com/watch?v=9qRnmWnYBs4
http://www.youtube.com/watch?v=Du-BwT0Ul2M&playnext=1&#…

Ionic bont videá
http://www.youtube.com/watch?v=xTx_DWboEVs
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=upg-FUHp6ys
http://www.youtube.com/watch?v=k3w6oTlIWt8
http://www.youtube.com/watch?v=UR4eG60jjQQ
http://www.youtube.com/watch?v=UR4eG60jjQQ
http://www.youtube.com/watch?v=X9FbSsO_beg
http://www.youtube.com/watch?v=Ku2CzwxTqhc
http://www.youtube.com/watch?v=QqjcCvzWwww
http://www.youtube.com/watch?v=hEFeLYWTKX0

http://www.youtube.com/watch?v=5rqbmLiSkpk
http://www.youtube.com/watch?v=PvDlilBgoSs
http://www.youtube.com/watch?v=E1XczyCkN20
http://www.youtube.com/watch?v=E1XczyCkN20
http://www.youtube.com/watch?v=9iXoXzgmEXw&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=-DtJw6LMDvc
http://www.youtube.com/watch?v=3eseW37WDAQ
http://www.youtube.com/watch?v=LH9wI7_B-4g
http://www.youtube.com/watch?v=lYclZmx5g64
http://www.youtube.com/watch?v=H8f82ogZG4A
http://www.youtube.com/watch?v=8MXuWI_Se5g

Videá kvantové častice
http://www.youtube.com/watch?v=gcyYNxq27Fs
http://www.youtube.com/watch?v=Ea6u3YluKuk
http://www.youtube.com/watch?v=RIg1Vh7uPyw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=JBhAjTpx_Os&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=27af6000k9I&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=sICXOwOwS4E&list=LPpMmjc…
http://www.youtube.com/watch?v=6VIAL8gQRTI&list=LPpMmjc…
http://www.youtube.com/watch?v=vuYn83L5EKc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Bs45Z338uZI&feature=rell…

Vnútro každej neurónovej bunky obsahuje extrémne malé mikrotubuly, ktoré majú veľkosť kdesi okolo 0, 000 001 mikrometra. Mikrotubuly sú aj v konštrukcii samotnej neurónovej bunky a je ich tam veľké množstvo. Majú za úlohu okrem iného meniť iónové minerály na niečo ako iónové častice. Teda ich dostanú do nejakého podobného stavu ako supravodivé materiály, kde sa častice chovajú ako v uzavretej nádobe a nemôžu dnu ani von a behajú tak, že sa o seba dotýkajú a produkujú asi do nekonečna alebo v nekonečnom slede elementárne častice. A tu je základný materiál pre to, čo vedci označujú ako ľudská duša. Hovoríme tomu kvantovaním upravené iónové prvky na iónové častice. A to je to, čo zostáva po smrti, zodpovedne opustí zomretého človeka a usadí sa mimo neho do sveta častíc. Ezoterici odhadujú, že idú do sveta okolo nás a to všade na 10 umocnené na mínus – 20 metra. Samozrejme, nemožno nás tu chytať za slovíčka a ide iba o odhad toho, čo je to ľudská duša a z čoho sa skladá. Nemožno to brať ako overený vedecký dôkaz. Ide iba o určitú konštrukciu založenú na pokiaľ možno overených poznatkoch.

Samotné mikrotubuly v neurónových bunkách by sa mohli dať určiť ako miesto, kde je a funguje duša a odkiaľ po smrti odchádzajú spomienky. Pre niekoho bude stačiť, že ľudská duša sídli v neurónoch človeka. Niekomu stačí, že duša sídli v ľudskom tele. Niekomu zase stačí, že ľudská duša je a hotovo. Niektorí presnejšie neskúmajú, čo je to ľudská duša, kde sa nachádza a čo sa s ňou deje po smrti.

Ezoterik je osoba, ktorú mimoriadne zaujíma, čo je to ľudská duša, kde sídli, čo obsahuje a čo sa s ňou deje po smrti. Ezoterik k tejto téme zbiera vedecké poznatky a vedecké úvahy. Ale tak isto zbiera a zaoberá sa rôznymi fantazijnými predstavami. Ezoterik ešte okrem týchto aktivít medituje do seba a tu sa snaží hľadať to, čo sa nazýva ľudská duša. Ezoterik je na ceste do seba a koncentrácia ide najprv do orgánov a to s pocitom, akoby v danom mieste niečo bolo choré a bolelo. A takto ezoterik postupne preniká silou vôle, koncentráciou a pozornosťou do orgánov, buniek, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov a častíc. Zdá sa to nemožné? Pokiaľ ste neprežili klinickú smrť alebo ju necvičili, tak tam bežný človek neprenikne. Ale po výcviku klinickej smrti už psychika ezoterika funguje na časticiach a tak nie je problém prenikať takto hlboko do svojho tela. Ezoterik má ešte jednu jedinečnú skúsenosť a to je spoznanie toho, kde po smrti človeka odchádzajú spomienky a kde ich hľadať. Ezoterik vie po výcviku klinickej smrti prenikať aj do prostredia okolo nás a to je mikropriestor 10 umocnené na mínus 20 metra. A ezoterikovi je jasné, kam idú spomienky po smrti človeka.

Ezoterika zaujala správa o objavení mikrotubúl a ako z nich dokáže tvoriť časticové objekty. Tieto objekty treba chápať ako miniatúrne fabriky, ktoré zvládli manipulácie s časticami ako sú elektróny, protóny alebo iné častice. Uvedomte si, že ľudstvo na mikroúrovni ovláda akurát tak s laserom poposúvať napríklad atómy skla a tak ho spraviť nepriestrelné. V zásade manipulácie na úrovni častíc sú iba v štádiu laboratórnych experimentov. Keď sa pri absolútnej nule schladí irídium, tak jeho elektróny sa stabilizujú vo vnútri prvku a vytvárajú značne izolovaný útvar, kde elektróny síce narážajú na seba, ale nevylietajú z atómov daného prvku. A niečo podobne vytvárajú mikrotubuly.

Mikrotubuly pri teplote tela a za účasti asi fosforu a feromagnetických látok produkujú niečo ako blesky o veľkosti mikromilimetrov a vytvárajú jedinečné prostredie z iónovo upravených častíc. A to sme už na stope toho, čo tvorí vlastne ľudskú dušu a to sú produkty mikrotubúl. Vyprodukujú špeciálne kvantované iónové častice a tieto sa po smrti odpoja od mikrotubúl, odchádzajú mimo neuróny a ľudské telo a končia vo svete 10 umocnené na mínus 20 metra. Sem odchádzajú najčastejšie. Za určitých okolností môžu z niektorých jedincov odísť na úroveň 10 umocnené na mínus – 30 metra (keď osoby majú nezhubné bujnenie povrchu orgánov) a v ojedinelých prípadoch odchádza ľudská duša zložená z kvantovaných iónových častíc do dimenzie 10 umocnené na mínus – 50 metra. Do tejto dimenzie cvičia ezoterici, aby ich duša alebo odbornejšie povedané iónovo upravené častice smerovali a tu zostali po ich fyzickej smrti. Znovu upozorňujem, že toto je pracovný materiál, ktorý na základe niektorých vedeckých objavov buduje hypotetickú predstavu o tom, kde sídli ľudská duša a čo sa v nej nachádza. Nemožno toto vykladať ako vedecky overenú skutočnosť.

Ako by si ezoterik mal vykladať a chápať tieto kvantovo upravené iónové častice? V prvom rade si ich predstaví, ako sú doslova nalepené na mikrotubulkách, ktorých sú stovky vo vnútri každého neurónu a neurónov sú milióny. A tieto upravené iónové častice, ktoré budeme volať kvantová, iónová alebo časticová duša v sebe nesú uložené informácie ako hard disky v tých najväčších serverovniach tohto sveta.

Čo sa deje, keď človek zomiera a prežije klinickú smrť? Pokiaľ niekto prežije klinickú smrť a vráti sa do života, tak to nie je bez následkov a to hlavne v oblasti mikrotubúl. Tie sa mierne poškodia a čiastočne odpoja od seba práve to, čo voláme kvantová duša. Pokiaľ niekto prežije množstvo klinických smrtí a návratov, tak sa mu kvantová duša odpojí od mikrotubúl a to tak, že z mikrotubuliek idú časticové blesky ku kvantovej duši, ktorá je už mimo telo. A tak isto ezoterici, ktorí vedome a systematicky cvičia klinické stavy smrti a návratov nakoniec odpoja všetky kvantovo upravené ióny a síce si ich držia okolo neurónov, ale s mikrotubulami a s každou osobitne sú spojené trvalým výbojom iónových častíc. Znovu upozorňujem, že toto je len vystavaná hypotetická konštrukcia a treba ju vedecky overiť.

Teda máme neurónové bunky, vo vnútri nich sú mikrotubuly a máme tu ľudskú dušu alebo kvantovú dušu, ktorá obsahuje možno bilióny biliónov iónovo upravených častíc. Tieto iónovo upravené častice sú tak dokonale do sebe uzatvorené, že ani fyzická smrť jedinca ich nezničí a spoločne opustia ľudské telo. A nezničí ich podľa našich ezoterických skúmaní ani žiadna slnečná hviezda, ktorá expanduje na veľkosť našej galaxie. Nezničí ich žiadna čierna diera. Ale čo túto izolovanú ľudskú dušu zničí je kvazar, hypernova a supernova.

Teda máme tu mŕtvu osobu a už odpojenú kvantovú dušu od jej tela. Je plná kvantovaných iónových častíc a tieto obsahujú všetky spomienky danej osoby a vlastne aj všetky spomienky organického života na planéte Zem. A to je orientačne nejakých 4 miliardy pozemských rokov. Zabudli sme spomenúť, že kvantované iónové častice sú prítomné aj v každej deliacej sa bunke v ľudskom tele a z tejto roviny riadia celé delenie do roviny chromozómov, génov a bielkovín. Všetky vyprodukované kvantované iónové častice majú jedinečnú schopnosť a to zostať pokope a neoddeľovať sa od seba. Rozdeliť ich môžu iba sily kvazarov v kozme a to sú extra brutálne sily často operujúce v priestore o veľkosti asi 10 umocnené na 5 metra.

Veštecky sme v ezoterickom výskume skúmali jednovaječné dvojičky, siamsky zrastené dvojičky, ale aj matky a ich nenarodené deti. A teda vždy, keď jedno z dvojčiat zomrelo a druhé stále žilo, bolo možné senzibilnými zmyslami ezoterika vnímať striebornú nitku zo živej osoby do mŕtveho záznamu v priestore. Teraz je už jasnejšie, o čo tu išlo.

Čo sú to mikrotubuly
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrotubulus
Cytoskelet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cytoskelet
Cytológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cytologie
Deliace vretienko
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Blic%C3%AD_v%C5%99et%C3%A…
Centrozóm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Centroz%C3%B3m
Undulipodium
http://en.wikipedia.org/wiki/Undulipodia

Mikrotubuly majú 4 funkcie a k tomu je tu viacero videí
1.Tvoria architektonický rámec, ktorý stanovuje celkovú polaritu bunky tým, že ovplyvňujú organizáciu jadra, organel a ďalších komponentov cytoskeletu
2. Tvorbu vretienka a zabezpečenie riadneho oddelenia duplicitných chromozómov do dcérskych buniek počas bunkového delenia. Vreteno tiež upravuje montáž a umiestnenie aktínom kontrakčného prsteňa, ktorý prepichne a oddeľuje dve dcérske bunky.
3.Tvorí vnútornú dopravnú sieť pre presun vačkov obsahujúcich základné materiály pre zvyšok bunky. Tento presun je sprostredkovaný proteínmi mikrotubulí s motorickou aktivitou (MAP), ako kinesin a dynein.
4. Tvorbu tuhého vnútorného jadra, ktorý sa používa v mikrotubule – združených bielkovinových motoroch na generovanie sily a pohybu v pohyblivých štruktúrach, ako sú cilie a flagelly (bičíky). Jadro mikrotubulov v nervovom rastovom kuželi a axon tiež dodáva stabilitu a riadi nervovú navigáciu
http://www.mechanobio.info/Home/essential-info/microtubules
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=…
http://www.youtube.com/watch?v=5rqbmLiSkpk
http://www.youtube.com/watch?v=kOeJwQ0OXc4
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=FJ4N0iSeR8U&fe…
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=dMPXu6…

Odkazy pre vaše osobné štúdium, pokiaľ chcete hlbšie do problematiky.
Expertná znalostná databáza fosforylácie proteínov
http://www.phosphosite.org/homeAction.do;jsessionid=20BB8263…
Dráhové diagramy zhromaždené CST vedcami a preskúmané mienkotvornými vedcami v oblasti poskytujú stručné a aktuálne prehľady signálnych dráh
http://www.cellsignal.com/reference/pathway/index.html
Informácie zhromaždené v tabuľkovom formáte podľa CST vedcov a externých recenzentov pre poskytnutie komplexných zdrojov v rôznych témach.
http://www.cellsignal.com/reference/tableResources.html
Video obsahujúce stručný úvod do nukleozómu, Histonového kódu, euchromatínu a stavov heterochromatínu
http://www.cellsignal.com/reference/signalvids/epigenetics.h…
Tutoriály prenosu signálov znázorňujúce konkrétne bunkové udalosti prenosu prostredníctvom digitálnej animácie a textu
http://www.cellsignal.com/reference/signalvids/index.html
Foto-realistické stvárnenie rôznych bunkových štruktúr s interaktívnymi prvkami
http://www.cellsignal.com/reference/landscapes/index.html
Video tutoriály vysvetľujúce vedu signálnych dráh a produktov. Aktuálne videá PI3K / Akt signalizácie a štúdium kmeňových buniek
http://www.cellsignal.com/reference/tutorials/index.html
Kinázy
http://www.cellsignal.com/reference/kinase/index.html
Štruktúra a funkcie mnohých proteínových domén, ktoré hrajú zásadnú úlohu v prenose signálov a sú preskúmané
http://www.cellsignal.com/reference/domain/index.html
Generácie indukovaných pluripotentných kmeňových buniek
http://www.cellsignal.com/reference/pdfs/ips-cell-white-pape…
Zaujímavé odkazy
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120725161810.ht…
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120702162207.ht…
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120426135124.ht…

Užitočné zdroje na webe
http://www.cellsignal.com/reference/webResources.html
AFCS-Nature Signaling Gateway je komplexný zdroj informácií o bunkovej signalizácii
http://www.signaling-gateway.org/
Fosforylácia
http://scansite.mit.edu/
Neurónová sieť
http://www.cbs.dtu.dk/services/NetPhos/
Analýzy proteínových kináz človeka, kvasnice, červa a muchy
http://www.kinase.com/
Prostredie znalostí prenosu signálov: zdroje a informácie o prenose signálov, časopis Science a Stanfordská univerzita. Vyžaduje predplatné.
http://stke.sciencemag.org/
Biomolecular Interakcie Network Database slúži pre úplné popisy interakcií proteínov, nukleových kyselín a malých molekúl
http://bond.unleashedinformatics.com/

„Open source“ zdroj poskytujúci online mapy zobrazujúce vybrané signálne dráhy
http://www.biocarta.com/search/index.asp
Identifikácia génov kvasiniek , ktorých mRNA úrovne majú upravené bunkové cykly, Stanford
http://genome-www.stanford.edu/cellcycle/
http://www.copewithcytokines.org/
Informačný systém pre G proteínové receptory
http://www.gpcr.org/7tm/

Pokračujeme v skúmaní ľudskej duše alebo kvantovej duše, ktorá je odpojená a to definitívne od mŕtvej osoby. Ľudská duša je plná biliónov alebo aj väčšieho počtu iónovo upravených častíc a obsahuje spomienky danej osoby na všetkých úrovniach vývoja. A položíme si otázku: Prečo vlastne v tejto duši mimo telo nefunguje vedomie ako za života danej osoby, keď bola ľudská duša zviazaná priamo z mikrotubúl v neurónoch? A to je skutočne zaujímavá a podnetná otázka. Samozrejme, že schopnosti myslieť, pohybovať sa nachádzajú aj v ľudskej duši, ktorá opustila mŕtve telo. Ale nie u všetkých sa niečo z ľudského vedomia prejaví aj v duši mimo danú mŕtvu osobu. Pokiaľ zomrie osoba, ktorá počas života neprežila a necvičila klinickú smrť a neprejavila žiadny záujem o život posmrtný, tak možno sledovať, že jeho duša sa vo svete mŕtvych spomienok prejaví iba ako mŕtvy sklad a nič iné. Osoby, ktoré prežili klinickú smrť alebo ju cvičili sú na tom lepšie a ich vedomie sa nestalo pasívne, ale prejavuje potrebu uchovať a chrániť svoje spomienky v ľudskej duši bez tela. Alebo funguje túžba sa reinkarnovať do živej osoby a prerásť do jej mikrotubúl. Teda nenašli sme vo svete mŕtvych nikoho, kto by tam preniesol svoje vedomie. To tam jednoducho nefunguje. Program vedomia a ľudského konania sa nedá uplatniť v svete kvantovaných častíc. Je to diametrálne odlišný svet ako tento prvkový tu za bežného života. A to si treba uvedomiť a rešpektovať. Bolo by krásne preniesť vedomie a všetky schopnosti do sveta mŕtvych spomienok, ale to bohužiaľ nefunguje.

A čo teda funguje vo svete mŕtvych spomienok? Fungujú tam také programy a aktivity, ktoré je možné aj uskutočniť. Vo svete mŕtvych sa nedá ísť napríklad na ryby, loviť ich a potom konzumovať. A vlastne skoro 99 % činnosti človeka sa jednoducho nedá realizovať vo svete mŕtvych. To, čo človek robil za života, sa nedá robiť vo svete mŕtvych a to je problém. A čo z toho plynie pre ezoterika? Za svojho života sa musí psychicky vedieť skoncentrovať na kvantované iónové častice vo svojich mikrotubulách, ktoré sú vo vnútri neurónov. Sem sa dostane po mnohoročných cvičeniach a prepojovaním sa na osoby, ktoré za sekundu definitívne odpoja svoje iónové duše od fyzického tela a to definitívne. A cez tieto kvantované duše sa dostane do svojej kvantovanej duše ešte stále prepojenej na svoje mikrotubuly.

Ezoterici tohto zoskupenia majú dlhoročne preskúmaný svet mŕtvych v rôznych úrovniach a značne realisticky poznajú, čo sa tam môže a čo nie a ešte za svojho života sa rozhodnú cvičiť rané štádia klinickej smrti. Tak isto preniknú do neurónov a mikrotubúl a odtiaľ do iónovej duše, kde majú všetky zápisy o sebe. A tu vo svojej duši budujú priamo nové vedomie a to také, aké je potrebné pre dušu, ktorá potom opustí ich telo. A teda ezoterik má dve vedomia: jedno je pre život v organickom tele a druhé vedomie je ešte za života budované pre dušu mimo fyzické telo a pre posmrtné vedomie.

A to sa už ocitáme v problematike budovania posmrtného vedomia, kde sú si ezoterici tohto zoskupenia vedomí, že ľudské vedomie sa nevybudovalo z jedného dňa na druhý ako v rozprávočke. Takto to teda nefunguje. Ezoterik si musí uvedomiť, že schopnosť myslieť a konať ľudsky má svoju históriu, svoj vývoj a ten začal asi tak 4 miliardy rokov vývojom aminokyselín do bunkových organizmov. A tak ezoterik už počas svojho života začína budovať posmrtné vedomie. A nie je tak naivný, aby veril tomu, že jeho posmrtné vedomie niekto vybuduje za neho alebo vznikne v momente smrti vyslovením želania. To je pre idiotov.

Základom budovania posmrtného života je jednoznačne výcvik klinickej smrti. Potom je to spoznanie sveta mŕtvych a to minimálne v priestore 10 umocnené na plus 300 km. A potom je tu nutnosť posmrtné vedomie aktívne budovať ešte za života. Samozrejme, máme tu jeden veľký problém, že po smrti nebude čo dodávať do iónovej duše. Mikrotubuly produkovali iónové prostredie, kŕmili upravenými iónmi ľudskú dušu a tak ju udržiavali v chode. Ezoterik prirodzene nemá záujem, aby jeho duša po jeho fyzickej smrti skončila ako mŕtvy a nefunkčný archív, ale bolo to niečo, čo znovu nadobudne vedomie ako bolo vedomie za života ezoterika. A kde nahradiť výpadok dodávok kvantových iónov? Treba si mnohonásobným opakovaním a znovu opakovaním natĺkať do svojej duše, že po smrti sa musí spustiť program priberania duší zomretých ľudí a to čerstvých duší, ale aj tých, ktoré sú staršieho dátumu. Chápeme, že to znie tragicky alebo ako šialenstvo. Ale takto nejako to funguje vo svete mŕtvych a u objektov, ktoré tu úspešne prežívajú a fungujú. A ezoterik ešte za svojho života musí začať s touto praxou. Možno je to krutá praktika, ale čo sa za života nenaučíš pre svet mŕtvych, je dopredu stratené po smrti ezoterika. Je to kruté. Samozrejme, časom sa dajú po smrti ezoterika vo vnútri definitívne odpojenej duše hľadať aj iné možnosti získavania iónových častíc. Ale na začiatok je toto natrénovateľné za života a aj praktizované.

A to, čo je rozhodujúce, je organizovať svoje vlastné častice vo vlastnej duši a to k nekonečnej existencii. Teda zaujímať sa o teológiu, matematiku nekonečna a mocninové a odmocninové čísla. Tento druh programovania musí byť mimoriadne masívny a jednoznačný. Treba si klásť otázku, ako organizovať svoju dušu počas svojho života a čo je pre návrat vedomia aj vo svete mŕtvych potrebné, rozumné a nutné. A tak, keď zušľachťujete svoju dušu astrológiou, je to super. Keď svoju dušu preparujete kvantovou fyzikou, tak to je super. Keď svoju dušu napĺňate kybernetikou, informatikou a programovaním, tak je to super – to tam na druhej strane budete potrebovať viacej ako poznatky, ako robiť biznis. A teda premýšľajte, čo je vhodné pre život tu a čo je potrebné pre život vo svete častíc – teda vo svete mŕtvych.

Kvantová biológia
http://scienceworld.cz/fyzika/co-je-to-kvantova-biologie-418…
http://www.britskelisty.cz/0002/20000211d.html
http://www.zive.sk/spravy/kvantove-a-biologicke-pocitace-co-…
http://www.melissa.sk/sk/diagnostika/informacna-diagnostika/…
http://www.aldebaran.cz/forum/viewtopic.php?t=1814&sid=…
http://selskyfilosof.blog.cz/1010/kvantova-fyzika-kvantova-b…
Kvantová biológia
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_biology
-8
Články
http://www.wissenschaft-online.de/artikel/1034267&_z=79…

Kvantová chémia
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_chemistry
Kvantová mechanika
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics
Kvantová informácia
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_information.
Qubit – dva stavy naraz ( je to zapnuté aj vypnuté naraz )
http://en.wikipedia.org/wiki/Qubit
Kvantový počítač
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_computing
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&t…

Pridaj komentár