Ako je bežné v tomto zoskupení ezoterikov, tak ku každej ezoterickej oblasti pristupujeme mierne pozitívne. Takýto prístup sa nakoniec oplatil aj pri Silvovej metóde a Silva techniky sa stali dôležitou súčasťou ezoterických schopností.

Silva systém sa zakladá na tom, že jedinec má poškodené nervové zakončenia a často v celom tele. Môže sa tak stať z rôznych dôvodov, ale ten najmodernejší dôvod je slaboprúd a to napríklad pri oprave elektrospotrebičov. V tomto zoskupení sme samozrejme nechceli mať silva techniku na tomto základe a museli sme ju nahradiť iným spôsobom. Skúmali sme všeličo a nakoniec sme sa rozhodli vytvárať rezonancie v hlasivkách. Rezonancie sa dajú vytvárať aj na iných membránach ľudského tela ako je pobrušnicová blana pod pľúcami, prípadne mozgová blana na povrchu veľkého mozgu v hlave. V žiadnom prípade sa neodporúča cvičiť rezonancie na ušných bubienkoch.

Čiastočne je možné rezonancie vytvárať aj spomienkami na zvuky, ktoré sa uložili v pamäti ezoterika. Ale to chce výcvik v zmysle počúvania technických zvukov a nahrávok. A tu si to treba dôsledne uvedomiť a silva techniky robiť pomocou technických a nie prírodných zvukov a takto svoje nervstvo rozkmitať do určitých kmitočtov a rezonancií.

Potom je tu ešte jedna špeciálna technika, ktorú tak isto treba roky rokúce cvičiť a to je technika delfínov, netopierov, veľrýb a vorvaňov. Ide o počúvanie echolokačných nahrávok týchto zvierat a potom sa k tomu pridávajú cvičenia nervových zakončení kože a svalového napätia a to hlavne na tvári a na celej hlave. Ide o techniku vytárania svalového napätia vo svaloch tváre a hlavy a hlavne vo svalových platničkách týchto svalov. Svalové platničky vyprodukujú impulzy, tie sa môžu šíriť do prostredia v dosahu desiatok metrov. Sú poslané hľadať určité objekty a keď ich nájdu daným smerom, tak sa odrazia a odrazené sa zachytia na ušných lalokoch. Potom sú v mozgu spracované a prevedené do obrazovej podoby.

Je tu aj iná možnosť a to je, že sa naučíte hovoriť dvojhlasne. Áno, nepomýlil som sa, dvojhlasne – cez jednu hlasivku vpravo a druhú hlasivku vľavo. A keď niečo hovoríte, tak hovoríte dvojhlasne. Z jednej hlasivky ide trochu iný tón ako z druhej hlasivky a potom sa výborne počujete a viete dobre odlíšiť, čo hovoríte. To vám potom povolí počuť nielen bežný hlas, ale aj odrazený zvuk od stien a predmetov okolo seba. K tomu dáte výcvik trvalého vyhľadávania zvukov, ktoré ste už počuli.

Ešte špeciálnejšia technika silva rezonancií už vyžaduje ovládať rané štádiá klinickej smrti a rezonancie previesť z roviny zvukovej a magnetickej na rovinu priamo elektrónov a voľných častíc. A potom časticami možno obstreľovať aj prenášať svoju psychickú prítomnosť kde kade v hlbočinách kozmu. A to je jedinečná schopnosť otvárajúca cestu k realizácii psychonautiky ku kozmickým objektom a organickému životu v kozme.

Rezonujúce hlasivky možno využiť aj na nácvik myslenia na základe niečoho ako je morzeovka alebo ako je dvojková sústava alebo sústavy rôzneho druhu opísané v matematike. Podľa toho, koľko rezonancií ste schopný kombinovať a používať navzájom. Je to na samotnom ezoterikovi. A ešte takto myslené veci môžu byť kódované technikami kryptografie, teda niečo ako tajná šifra. Ezoterik nepremýšľa na základe predstáv znakov alebo ich zvukovej podoby, ale priamo v kombinácii impulzov. A pokiaľ to bude cvičené po zvládnutí raných štádií klinickej smrti, tak možnosť myslenia na kmitoch je neobmedzená. Kmitavý spôsob myslenia treba vedieť prekódovať zo zvukovej do obrázkovej podoby a naopak.

Silva ezoterik sa naučí pomocou techník Silva rezonancií myslieť a vnímať svet mnohorozmerovo. Ako to funguje? Uvedomte si, že ľudia dokážu vnímať svet svojím zrakom trojrozmerne. Teda vnímajú a vidia objekt, jeho výšku, šírku, dĺžku a dosť. Ako ezoterik prejde do schopnosti vnímať objekt 10 rozmerovo, 20 rozmerovo a abnormálne z obrovského množstva mnohorozmerovosti? V prvom rade sú tu prirodzené cvičenia zraku a odnaučiť sa pri pozeraní sa koncentrovať do očných buliev. Počas mnohých rokov sa koncentrácia výcvikom postupne posúva cez celý mozog až do zadného zrakového mozgu. Ezoterik sa v priebehu niekoľkých rokov cvičení už koncentruje do zadného zrakového mozgu a to je super zmena. Ďalej ezoterik cvičí techniku, že keď už nejaký objekt videl, tak mu ho vlastná pamäť musí vybrať zo spomienok a nielen to. Musí mu vybrať skoro všetky spomienky o danom objekte a podobných objektoch. A to nie je všetko. Ezoterikovi musí počas myslenia na daný objekt dať jeho myseľ aj všetky polohy objektu a tieto polohy v rýchlosti blesku dávať naraz do mnohorozmerového vnímania objektu.

Ale to nie je všetko. Ezoterik sa naučí postupne koncentrovať do každej oblasti predného mozgu, temenného mozgu, spánkového mozgu, miechy, stredného mozgu, zvieracieho mozgu a zadného zrakového mozgu. Po mnohých rokoch cvičení môže slobodne chodiť do týchto oblastí a začať ich trénovať pre jedinečnú schopnosť, aby sa dané neurónové oblasti zoskupili do skupiniek veľkosti oka, začali sa pozerať do stredu hlavy a tu z nahromadenej bioenergie a predstáv vytvárali niečo ako miniatúry objektov, ľudí, planét a na tieto energetické miniatúry neustále nahadzovali predstavy o danom objekte. A potom je to ako v scifi, kde sa v priestore formujú fluidné objekty. Mozog je ako fabrika na výrobu dočasných bioenergetických objektov. Pokiaľ ezoterik odcvičí aj rané štádiá klinickej smrti, tak v efektivite tohto systému sa ešte viacej zdokonaľuje až k neuveriteľným výkonom.

Ezoterik ide ešte ďalej a odnaučí sa neefektívne vyberať spomienky a spomínať cez mikro pohyby očí a prevedie vyberanie a hľadanie toho, čo si pamätá na základe pohybu rúk, končekov prstov a nakoniec nervových zakončení v končekoch prstov na rukách. A postupne prenesie tieto schopnosti na povrch celého tela. Rýchlosť hľadania spomienok a ich zmontovania je mimoriadne vysoká a extrémne efektívna.

Toto nie sú všetky biostroje, biozariadenia a biosystémy, ktoré ezoterik buduje vo svojich neurónoch nekonečne dlhotrvajúcimi cvičeniami. V mozočku je 60 % neurónov a to je už dosť. Ezoterik si mnoho rokov vytvára neškodné predstavy nezhubných nádorov a takto tlačí svoje vedomie do mozočku. A prečo tieto cvičenia? Na to, aby bol niekto geniálny, musí mať dostatok neurónových kapacít a to nebude jeho množstvo neurónov v tele stačiť. Niektorí ľudia majú výnimočne aj 40 krát viacej neurónov ako bežní ľudia. Ako tento hendikep prekonať? Cvičením kabaly a neustálym čítaním kabalistických spisov s koncentráciou do mozočku. A treba to dodržiavať, lebo potom cvičenia kabaly nie sú účinné. Cieľom týchto cvičení je vybudovať si kontakt na iné neuróny mimo ezoterika a aj na organický život v kozme.

V zásade ide o objem neurónov, ktoré má ezoterik k dispozícii a to potom rozhoduje o jeho schopnostiach v oblasti myslenia, ukladania informácií a ich spracovania a riešenia. Na problematiku, ktorú už teraz riešime v oblasti ezoteriky, sme dávno vyčerpali množstvo všetkých neurónov na planéte Zem. A tak cvičenia na tému siamské dvojčatá, jednovaječné dvojčatá sú na mieste. A tadiaľto vedie cesta k mimoriadnemu intelektu. A keď ezoterik k tomuto všetkému odcvičil aj rané štádiá klinickej smrti, tak tieto schopnosti nadobudli ešte iný, jedinečný a neopakovateľný charakter.

Ale to nie je všetko v oblasti budovania biostrojov a biosystémov. Je tu ešte ďalšia oblasť a to cvičenia koncentračných techník v oblasti neurónov miechy. A ideme smerom k automatickej kresbe a k základu vešteckých techník. Osoby, ktoré sú dobre veštecky vybavené, majú podľa ezoterického skúmania a bádania nejako podozrivo veľa miešnych neurónov aj mimo samotnej miechy. Asi tak 3 krát viacej a okolo množstvo pomocných buniek, ktoré voláme gliové bunky. A tieto gliové bunky radi kreslia. Ide vlastne o to, aby ste rukou a prstami vykreslili jednoduchými čiarami svoje pocity alebo myšlienky. Nejde tu o schopnosť umeleckej činnosti. Ide tu o schopnosť jemnej motoriky svoje pocity a myšlienky vykresliť v podobe čiar, machúľ a geometrických objektov. Niečo si o niekom myslím, aký je múdry a vykreslím to čiarami na papier. Neskoršie je kreslenie prenesené už rovno do hlavy a nie na papier. A táto schopnosť je základ vešteckých schopností, na ktoré nadväzuje práca s kyvadielkom a potom kreslením vlastných tarotových kariet. Ale ako byť v automatickej kresbe špičkový, keď človek má málo gliových buniek? Jednoducho tak, že vycvičí svoje neuróny, aby si našli ďalšie množstvá gliových alebo im podobných buniek a v automatickej kresbe získa totálnu prevahu.

Ale sú tu aj ďalšie možnosti, ktoré však vyžadujú mať mnohoročnými cvičeniami zvládnuté rôzne úrovne klinickej smrti a pracovne ich voláme úroveň fantómového tela, úroveň filipínskeho tela, úroveň nórskeho tela, úroveň klinického tela. A vlastne sa koncentrácia ezoterika presúva rovno do úrovne jeho duše. Použijeme tu laický výraz, ale je možné použiť aj odbornejšie vyjadrovanie ako do neurónov, do mikrotubules alebo ešte odbornejšie a to do kvantovaných iónových častíc. A tieto častice sú vlastne ľudská duša a tu sú uložené všetky spomienky a programy fungovania človeka. Ezoterik sem prenikne a môže postupne začať cvičiť a konzumovať záznamy zomierajúcich osôb a pripájať ich k časticiam svojej duše. Ale to je už jedinečná technika, ktorej zmysel pochopíte, keď sa prepracujete až do tejto roviny existencie.

Ezoterik toho zoskupenia má v neurónoch vytvorené a doslova vyrobené biopomôcky, biostroje a celé biotechnologické systémy. A týmto sú ezoterici tohto zoskupenia jedineční. A ešte tým, že neustále všetko skúmajú, a pokiaľ možno vedeckými technikami. Samozrejme, aj tu sú individuálne rozdiely.

Pridaj komentár