Vyzbieral som pre vás hlavne videá, ktoré idú smerom k Indii a presnejšie k joge a praktizovaniu ajurvédy v štandardnej praxi ezoterika. Tiež je tu zber videí na nácvik neolitického tranzu a videá na vzdelávanie okolo neurónových sietí.

Pokiaľ sa chce venovať joge, tak je na začiatok potrebné napozerať dostatok videí okolo jogy a Indie. Na tejto stránke si nájdete podadresu a články okolo jogy:
http://www.meditacia.sk/1325-Joginska-skola/. Najlepšie je začať od najstarších príspevkov. Je tu aj iná možnosť, ako sa hlbšie oboznámiť s celou Indiou a jej kultúrou, chrámami a tradíciami: http://apoort.net/esoterika/asram/. Je tu skutočne bohatý záber všetkého, čo potrebujete na spoznanie indickej krajiny a jej ezoterických tradícií.

Skúste nepodceniť potrebu mnoho rokov zadupávať do svojej pamäti Indiu a jej tradície. Až potom môžete v tejto oblasti niečo znamenať. Tak isto je samozrejme potrebné cvičiť jednotlivé meditačné techniky. Ide o koncentračné cvičenia do seba, na svoje telo a to, čo je v ňom a čo sa tam deje. Jogu môžete cvičiť ako bežné fyzické cvičenia, teda nedávate tomu duchovný rozmer. Prípadne si indickú jogu a duchovno robíte iba tak pre zábavu a potešenie a to už ste na pôde folklóru a turistiky. A to by bolo škoda keby ste jogu robili iba takýmto spôsobom.

Joga je dobrým vstupom do ezoteriky a duchovna. Má množstvo cvičení, pri ktorých sa musíte stíšiť, skoncentrovať a ísť do svojho vnútorného sveta. Teda vnútorný svet ezoterika má prednosť pred vonkajším svetom, ale nie fatálne a totálne. Ide iba o zmenu priorít a čomu v živote budete dávať prednosť.

Joga má aj rozmery, ktoré idú smerom k fyzickému zdraviu a to prostredníctvom ajurvédy:
http://apoort.net/esoterika/ajurveda/. V zásade je ajurvéda metóda, ako udržať trvalo otvorený systém nervstva a neurónov nielen kože, ale aj chrbtice, nervstva mozgu a nervu, ktorý ide z mozgu do vnútra tela. A v skratke ide o to, aby sa telu zabránilo postupne zatvárať aktivity nervstva a pôsobiť jeho slabú funkčnosť, a teda starnutie.

Keď ste boli ešte v bruchu vašej matky, tak najprv sa vám vytvorila nervová sústava v koži, potom v mieche a po narodení sa tvorí nervstvo mozgu a nerv idúci z hlavy do tela. A teda rastiete a organizmus postupne zatvára nervstvo v koži a potom čiastočne v mieche a necháva silne funkčné nervstvo mozgu a túlavý nerv do tela. A ajurvéda je o tom, ako pozatvárené a znefukčnené časti nervstva v tele znovu prebrať k životu. Vo vnútri nervových dráh sú mikro neurónové siete a niektoré organizmus zatvára. V starobe trvalo a postupne zatvára ďalšie a ďalšie neurónové siete v nervových a mozgových dráhach a práve ajurvéda je systém liečby zameranej na to, aby sa tieto pozatvárané siete znovu otvárali. A vlastne ajurvéda nadväzujúca na jogu je jedinečný a geniálny systém, kde nejde ani tak o liečenie niečoho, ale skorej znovu obnoviť činnosť pozatváraných neurónových sietí. A to je super pre ezoterika, ktorý holduje aj zdraviu a dlhovekosti. Cvičí jogu pre duchovné záležitosti a zároveň robí niečo aj pre svoje zdravie.

Videá tantra joga
V zásade ide o to, aby ste centrá erotiky na povrchu mozgu premostili na určité časti kože na telo. Na ktorú časť na koži je individuálne. Sexuálne centrá sú fyzicky prítomné na povrchu šedej kôry veľkého mozgu – plocha veľká približne ako jedno euro a je tam napríklad centrum pre určitý druh sexuálnych úchyliek ako zoofília, incenst, nekrofília a podobne. A tieto centrá koncentráciou do seba navzájom prepájate a to znovu a znovu. Nezabúdajte, že Indovia fungujú trvale v epifýze, a teda sú trvalo v stave sexuálnych energií, čo u Európanov tak nefunguje. Európan je raz naladený sexuálne, alebo je naladený asexuálne.
http://www.youtube.com/watch?v=Tv73udbijmY
http://www.youtube.com/watch?v=REHSHqEP5jw
http://www.youtube.com/watch?v=p7S_u5TzI-I
http://www.youtube.com/watch?v=Uf86-Iz_UEE
http://www.youtube.com/watch?v=fMxRmpuWBPc
http://www.youtube.com/watch?v=saauOJlnbqI&index=2&#038…
http://www.youtube.com/watch?v=wJ9uDp3gVMI
http://www.youtube.com/watch?v=3cl_ZtlbbkQ

http://www.youtube.com/watch?v=jKFoK8OUVt0
http://www.youtube.com/watch?v=D-yHIzLHA78
http://www.youtube.com/watch?v=jb38HfvOtVg
http://www.youtube.com/watch?v=5jD33EtVSqk
http://www.youtube.com/watch?v=bPHovn-ZHgk
http://www.youtube.com/watch?v=c_-EggpqlEk
http://www.youtube.com/watch?v=jXGu8TJ6cQU

http://www.youtube.com/watch?v=30ZZ-ZzdNio
http://www.youtube.com/watch?v=ZU1mpHvmhCQ
http://www.youtube.com/watch?v=S-9Q2NSjjrE
http://www.youtube.com/watch?v=XWpmoPqr4w8
http://www.youtube.com/watch?v=afRT7ILLP2U
http://www.youtube.com/watch?v=J2e81wZG5RE
http://www.youtube.com/watch?v=eLC51mVdeJk
http://www.youtube.com/watch?v=ALQx4ZGSfQI&list=PLE088F…
http://www.youtube.com/watch?v=EhPcF6EogSM&list=PLE088F…
http://www.youtube.com/watch?v=MU9x1dXx_FY&index=45&#03…

Videá joga čakra
Ide o klasické čakra meditácie. Pod meditáciou na čakrové miesto rozumieme v praktickej joge a ajurvéde miesto, kde sa premosťuje nervstvo svalov na tele ezoterika do čakrového bodu. Do čakrového bodu na čele sa premosťuje prepojenie svalov hlavy. Na čakrový bod na krku sa premosťuje svalstvo krku a rúk. A takto nejako sa postupuje k ďalším čakrovým bodom na tele.
http://www.youtube.com/watch?v=-YRJ6TQUqYc
http://www.youtube.com/watch?v=zvCzf87QGdg
http://www.youtube.com/watch?v=RPgRVZyvzEc
http://www.youtube.com/watch?v=HT7ypO8dKLM&list=PLxfMER…
http://www.youtube.com/watch?v=lPZUQC2byVE
http://www.youtube.com/watch?v=DxIse3u_FuA

http://www.youtube.com/watch?v=N6FMHLAGtAQ&list=PLaGu36…
http://www.youtube.com/watch?v=rrgJXyWrIkg&list=PLaGu36…
http://www.youtube.com/watch?v=m-antZ1WvY8&list=PLd93l6…
http://www.youtube.com/watch?v=8JVNcNHFALw&list=PLd93l6…
http://www.youtube.com/watch?v=_3efzcsJbD4

http://www.youtube.com/watch?v=E3Wr-omboXs
http://www.youtube.com/watch?v=t_Y2yiz6TZA
http://www.youtube.com/watch?v=Gt-Ko09HYbk&list=PLC23CB…
http://www.youtube.com/watch?v=tvKvZjLw51c&list=PLC23CB…
http://www.youtube.com/watch?v=YoPCyREKs4g
http://www.youtube.com/watch?v=gIzsptoPnZY&list=UUm58ZJ…
http://www.youtube.com/watch?v=XGmQI6k_g4M

Videá osobností označených ako Tulku hindus
Ide o overenú vec, že daná osoba Tulku hindus v sebe nesie počas život záznamy iných zomretých jogínov a daný jogín je z tohto dôvodu aj silne v Indii uctievaný. Ide o techniky typické pre reinkarnáciu. Osoba zomiera a od svojich neurónov postupne odpája svoje spomienky uložené na niečom ako častice o veľkosti 10 umocnené na mínus 20 metra. Tieto spomienky by sa po smrti danej osoby rozpadli a vytratili. Ale pokiaľ ich niekto zo živých osôb, ktoré prežili klinickú smrť alebo odcvičili klinickú smrť zoberie do svojho tela, tak uchráni ich rozpadnutie. Takéto spomienkové záznamy sa ukladajú v živej osobe Tulku, ktorá využíva skúsenosti zomretej osoby.
Ezoterik si hlavne kopíruje takéto záznamy, aby ich mohol tiež využívať ako zdroj informácií o joge a jej histórii. Samozrejme, na takéto ezoterické výkony už treba mať za sebou aspoň desiatku rokov cvičení klinickej smrti a diagnostikovania a vešteckého výkonu rozoznávania týchto posmrtných záznamov.
https://www.youtube.com/watch?v=HoeGI0FTSvc
https://www.youtube.com/watch?v=-lHRHuDNZig
https://www.youtube.com/watch?v=TU9dkzr-maU
https://www.youtube.com/watch?v=_vGp-yRQzTc
https://www.youtube.com/watch?v=jOxzOkA86O0
https://www.youtube.com/watch?v=VTeKP4g0a4k
https://www.youtube.com/watch?v=j4IaxNUubYo
https://www.youtube.com/watch?v=Zw3Cl5eRO2g

Videá Mojii sambaola
Tieto cvičenia sa praktizujú hlavne do miechy uloženej v chrbtici. Ide o koncentráciu na jednotlivé stavce chrbtice a odtiaľ do svalov v tele. A keď to budete cvičiť celé roky, tak v mozgu získate niečo ako bio stroj a bio zariadenie na trvalú koncentráciu a kontrolu tejto oblasti svojho tela. Niečo si naštudujte o chrbtici http://sk.wikipedia.org/wiki/Chrbtica a prípadne aj tu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Páteř

http://www.youtube.com/watch?v=kCFPgFixvcY&list=PL2E929…
http://www.youtube.com/watch?v=uZaCnyMN-Zw
http://www.youtube.com/watch?v=a_D1owjZAvQ
http://www.youtube.com/watch?v=FJ0dJ5_aRwM
http://www.youtube.com/watch?v=oAiq0DLIc7Y
http://www.youtube.com/watch?v=cTtYj8PtJuI
http://www.youtube.com/watch?v=Ck6m1B3oTKg
http://www.youtube.com/watch?v=GCP-oLWLPYE&index=1&#038…
http://www.youtube.com/watch?v=EhE48CgCUa8
http://www.youtube.com/watch?v=KyJywwSEXmE

Videá ajurvéda
Tieto videá ezoterikovi približujú, o čom je ajurvéda a ako sa k nej rozumovo postaviť. V prvom rade je ajurvéda terapia na to, aby sa v tele znovu otvorili a sfunkčnili nervové a neurónové siete, ktoré sa od narodenia postupne zatvárajú a tento proces pokračuje do konca ľudského života. To je základ liečebných procesov ajurvédy a jogínskych terapií. Samozrejme, ajurvéda má mnoho oblastí a postupov. Ale u väčšiny ajurvédskych terapií ide hlavne o tento efekt. Ezoterik tieto postupy plne využije, aby jeho nervový a neurónový systém bol do konca života vo výbornej kondícii.
http://www.youtube.com/watch?v=yAkMnyocRUg
http://www.youtube.com/watch?v=QvDmRgCHa-A
http://www.youtube.com/watch?v=IZ8JCSyLcz8
http://www.youtube.com/watch?v=MxmgmQVkajw
http://www.youtube.com/watch?v=fkHMvHq5Cok
http://www.youtube.com/watch?v=DtO_H1q7fBQ
http://www.youtube.com/watch?v=fbue5E5Ro_Y
http://www.youtube.com/watch?v=RI5tszmmFDg
http://www.youtube.com/watch?v=g-13sDL7hhM&index=2&#038…

Videá na tému embryo v medicíne
Ide o sériu videí, ktoré si objemovo ezoterik vtláča do svojej pamäte a otvára v sebe aj toto obdobie svojho života.
http://www.youtube.com/watch?v=UgT5rUQ9EmQ
http://www.youtube.com/watch?v=0xvJ-NNuR6M
http://www.youtube.com/watch?v=aw5v6_5GaLQ
http://www.youtube.com/watch?v=W43MH3h3NNY
http://www.youtube.com/watch?v=mVutXcycUjQ
http://www.youtube.com/watch?v=AJIKe9eJLh4
http://www.youtube.com/watch?v=VsjcqkOjp0U
http://www.youtube.com/watch?v=mMDPP-Wy3sI
http://www.youtube.com/watch?v=MS5HUDVNbGs
http://www.youtube.com/watch?v=3ZMXx1uZWu4

Prenatálne videá
Ide o videá, ktoré sú inšpirované vývojom dieťaťa a to je celkom dobrá meditácia do mozgu, do predstáv a svalových platničiek vo svaloch. A hlavne do svalov a odtiaľ do povrchu kože. Cieľ je v mozgu vytvoriť cvičeniami cez svalové platničky prienik a sfunkčnenie tohto najstaršieho nervového systému, ktorý sa ako prvý rozvíja u ľudského plodu. Samozrejme, že to nepôjde raz a dva. Budete sa musieť obrniť trpezlivosťou a mnohoročne sa dobíjať do tohto nervstva a neurónov z obdobia plodu v matke.

http://www.youtube.com/watch?v=LArQWp_Q8b8&list=PL40716…
http://www.youtube.com/watch?v=wgxSNY0Qw5A&list=PL40716…
http://www.youtube.com/watch?v=al1sczzPQRI&index=3&#038…
http://www.youtube.com/watch?v=fty8X3HSk1Q&list=PL40716…
http://www.youtube.com/watch?v=nb3yAzw7crQ&list=PL40716…
http://www.youtube.com/watch?v=ONg60jF79qQ&list=PL40716…
http://www.youtube.com/watch?v=9rRWaG3_u-g&index=7&#038…
http://www.youtube.com/watch?v=HE-WxiW4sN0&list=PL40716…
http://www.youtube.com/watch?v=_hzydprJnmY&list=PL40716…

Videá neolitický svet a tranz
O tomto druhu videí som písal už v minulých príspevkoch. Iba pripomínam, že ide o techniku nácviku tranzu. Tranz sa dosahuje mikro pohybom vo svaloch, ktorý sa podobá skutočnému ťahaniu veľkých kameňov a ich ručnému opracovaniu. Ezoterik si v mysli predstaví, ako osekáva iným kameňom veľký kameň a tento mikro pohyb tvorí základ navodeného tranzu. Tranz určitého druhu vyvolaný mikro pohybom vedie k uvoľneniu psychiky do hlbočín kozmu. Ľudský mozog a neuróny produkujú častice 10 umocnené na mínus – 20 metra a tieto môžu prenikať hlboko do kozmu. V prípade začínajúceho ezoterika do oblastí galaxií a ďalších objektov do priestoru okolo našej slnečnej sústavy. Možno prenikať do vzdialeností 100 umocnené na 300 kilometrov. Prečo iba do tejto vzdialenosti? Mozog a inteligencia ezoterika je schopná ako tak racionálne chápať procesy kozmu iba do tejto vzdialenosti. Tranz je v zásade neobmedzená technika prenikať do akýchkoľvek vzdialeností v kozme. Problém je logicky chápať tak vzdialené kozmické procesy v rovine logiky a netvoriť bludové línie. Samozrejme, jedna vec je takto prenikať do kozmu a druhá záležitosť je schopnosť vnímať tieto procesy racionálne. A na to treba desiatky rokov cvičiť neuróny svojho mozgu. A na to má málokto chuť a húževnatosť.
http://www.youtube.com/watch?v=YFoWQWmdJkg#t=101
http://www.youtube.com/watch?v=OEGOtap8beQ
http://www.youtube.com/watch?v=KPhhnXBWulA
http://www.youtube.com/watch?v=LStepXpe8GQ
http://www.youtube.com/watch?v=N09SX3AbZb0
http://www.youtube.com/watch?v=Q6ScL9Cdwuk

http://www.youtube.com/watch?v=odGD6khOP-A
http://www.youtube.com/watch?v=3TH2CJeu3ns
http://www.youtube.com/watch?v=ky_FxkBrKFk
http://www.youtube.com/watch?v=JElDe5co5W8
http://www.youtube.com/watch?v=yB0OXc6LnN4

http://www.youtube.com/watch?v=nG9eG5Kgi8A
http://www.youtube.com/watch?v=vPwYtLk3KG4
http://www.youtube.com/watch?v=p_YfOdRmEQE
http://www.youtube.com/watch?v=ambb7svcTQk
http://www.youtube.com/watch?v=WN39wWn3HM0
http://www.youtube.com/watch?v=YLe5v38v2j0
http://www.youtube.com/watch?v=TiUhzYN4cKY

http://www.youtube.com/watch?v=62cayN5CIRk
http://www.youtube.com/watch?v=9P67xA5hxgg
http://www.youtube.com/watch?v=ARmQIjTU6P4
http://www.youtube.com/watch?v=LpdU1HRTHss
http://www.youtube.com/watch?v=YFoWQWmdJkg#t=101
http://www.youtube.com/watch?v=OEGOtap8beQ
http://www.youtube.com/watch?v=KPhhnXBWulA
http://www.youtube.com/watch?v=LStepXpe8GQ
http://www.youtube.com/watch?v=N09SX3AbZb0
http://www.youtube.com/watch?v=Q6ScL9Cdwuk
http://www.youtube.com/watch?v=odGD6khOP-A
http://www.youtube.com/watch?v=3TH2CJeu3ns

http://www.youtube.com/watch?v=ky_FxkBrKFk
http://www.youtube.com/watch?v=JElDe5co5W8
http://www.youtube.com/watch?v=yB0OXc6LnN4
http://www.youtube.com/watch?v=nG9eG5Kgi8A
http://www.youtube.com/watch?v=vPwYtLk3KG4
http://www.youtube.com/watch?v=p_YfOdRmEQE
http://www.youtube.com/watch?v=ambb7svcTQk

http://www.youtube.com/watch?v=WN39wWn3HM0
http://www.youtube.com/watch?v=YLe5v38v2j0
http://www.youtube.com/watch?v=TiUhzYN4cKY
http://www.youtube.com/watch?v=62cayN5CIRk
http://www.youtube.com/watch?v=9P67xA5hxgg
http://www.youtube.com/watch?v=ARmQIjTU6P4
http://www.youtube.com/watch?v=LpdU1HRTHss

http://www.youtube.com/watch?v=Ntenaz7Sf4k
http://www.youtube.com/watch?v=haNoq8UbSyc
http://www.youtube.com/watch?v=spQnopJVUXo&list=PLTq1dW…
http://www.youtube.com/watch?v=oLz-II0eZvk&list=PL39AC5…
http://www.youtube.com/watch?v=9UukcdU258A&list=PL7A7CA…
http://www.youtube.com/watch?v=FZT6c0V8fW4
http://www.youtube.com/watch?v=0lV7voEfg1A
http://www.youtube.com/watch?v=3epzufJJqp4

http://www.youtube.com/watch?v=3uo5Q9Gl-Gg
http://www.youtube.com/watch?v=IHU6hyRm-yI
http://www.youtube.com/watch?v=pNaQ2HAj1rY
http://www.youtube.com/watch?v=mF7Vd5olw18
http://www.youtube.com/watch?v=3Q1Bo9pelxY
http://www.youtube.com/watch?v=PCI_GUHJJaY
http://www.youtube.com/watch?v=9iXoXzgmEXw

Videá neurónové siete
Základom liečby v ajurvéde je práve obnova fungovania neurónových sietí vo vnútri mozgu a v nervových dráhach tela. Pozri na Wikipédii, o čom sú neuróny: http://cs.wikipedia.org/wiki/Neuron
http://www.youtube.com/watch?v=Ntenaz7Sf4k
http://www.youtube.com/watch?v=haNoq8UbSyc
http://www.youtube.com/watch?v=spQnopJVUXo&list=PLTq1dW…
http://www.youtube.com/watch?v=oLz-II0eZvk&list=PL39AC5…
http://www.youtube.com/watch?v=9UukcdU258A&list=PL7A7CA…
http://www.youtube.com/watch?v=FZT6c0V8fW4
http://www.youtube.com/watch?v=0lV7voEfg1A
http://www.youtube.com/watch?v=3epzufJJqp4
http://www.youtube.com/watch?v=3uo5Q9Gl-Gg
http://www.youtube.com/watch?v=IHU6hyRm-yI
http://www.youtube.com/watch?v=pNaQ2HAj1rY
http://www.youtube.com/watch?v=mF7Vd5olw18
http://www.youtube.com/watch?v=3Q1Bo9pelxY
http://www.youtube.com/watch?v=PCI_GUHJJaY
http://www.youtube.com/watch?v=9iXoXzgmEXw

Pridaj komentár