Budeme sa tu venovať problematike jogy. Klasickým slovníkom medicíny odhalíme, o čom je vlastne celá joga a jogínska prax, ako to v joge funguje a čo sa dá jogou a ajurvédou dosiahnuť. Jogínskym romantikom sa nemusia tieto zistenia páčiť a pozdávať. Ale to už nie je náš problém.

Na začiatok by som dal k dispozícii zdroje, z ktorých vychádzame a ktoré skoro 20 rokov systematicky cvičíme. V zásade cvičenia a spoznávanie jogy by ste mali rozdeliť do troch kategórií:
Najnižšiu úroveň jogínskeho umenia:
http://facearcane.apoort.net/category/joga/
Stredná úroveň jogínskeho umenia:
http://apoort.net/esoterika/asram/
Najvyššia úroveň jogínskeho umenia:
http://www.meditacia.sk/1325-Joginska-skola/

Základné pojmy z jogínskej praxe
Definujeme tu pojmy, ktoré by ste sa mali naučiť a ovládať, čo vlastne reálne znamenajú. A spravíte to najhoršie, čo môžete, pokiaľ si tieto dôležité pojmy pre jogínsku prax budete vysvetľovať, ako sa vám zachce a ako sa práve cítite. Mnoho jogínov stále opakuje slovo čakra a to bez toho, aby rozumovo pochopili, čo vlastne znamená a ako a kde ju cvičiť. Verím, že neskončíte práve v takomto stave a stratíte zmysel pre racionalitu a zdravý rozum.

Joga askétov, Hathajoga, Ásany a pozície, Chrámy Indie, Lotos – lekno – božstvá Indie, Citara – hudba, Ganga rieka, Mantry – zvuky, Čakra v koži tela, Mudry prstové, Koža ľudského tela, Nervové senzory kože, Vrstvy kože, Koža dýcha, Koža prijíma stravu, Koža a potné žľazy – vylučujú toxíny, Koža, potné žľazy a väzba na nervstvo pľúc, Pupok a maratónska žľaza z obdobia plodu, Orgány tela majú svoje centrá na koži, Koža a meridiánové body pre časti mozgu, Koža a poškodenia akupunktúrou, Koža a lávové kamene, Akupunktúrne dráhy ucha a mozog, Reflexné zóny chodidiel, Erotogénne zóny na koži, Kostrč a magnetizmus tela, Mŕtve miesta na koži, Kirlianove fotografie a ľudská aura.

Joga ako zábavný folklór
Nebudem tu písať o beletristickej joge a sklamem tých, čo by chceli robiť jogu ako fyzické cvičenie pre radosť. Nebude sa tu praktizovať joga ako folklórne vystúpenie pre radosť bežných ľudí. Teda žiadne hranie a divadelné predstavenia. Zato tu predstavím jogu založenú na roky praktizovaných cvičeniach. Jogu založenú na nekonečnom množstve napozeraných videí a obrázkov o Indii a ich duchovnom svete. Predstavím jogu, ktorej cieľom je preniknúť do tajomstiev indickej jogy a privlastniť si ju v zmysle mimoriadnych schopností. Teda množstvo meditácií, odriekania a cesta do reálnej jogy tých najlepších jogínov Indie. Celé to musí byť tak reálne budované, ako keby ste žili v Indii a narodili sa ako reálny jogínsky Ind.

Mentálna prítomnosť v Indii
Základom úspechu v jogínskej praxi je obrovský objem napozeraných obrázkov o Indii. Môžete to počítať na stotisíce a to opakovane. Ďalším základom úspechu v joge je nekonečné napozeranie videí o Indii samotnej. Jednoducho počas 20 ročnej jogínskej praxe sa vyvíjate po špirále a do svojej pamäte ukladáte stále ďalšie a ďalšie obrázky, videá a hudobné nahrávky o Indii. Možno by ste si povedali a čo takto vycestovať na pár rokov do Indie? To nie je múdry nápad. Naučte sa na diaľku a to psychicky cez svoje neuróny napájať na objekty a ľudí z Indie. Uznáte sami, koľko rokov by vám trvalo navštíviť ako turista chrámy v Indii a v okolitých štátoch. To by ste nestihli ani počas celého svojho života. Kto trochu pozná Indiu a okolité štáty tuší, aké obrovské počty hinduistických a budhistických chrámov sa počas histórie ľudstva postavili. A v ezoterickej praxi je treba precvičovať práve mentálne a psychické prepájanie na diaľku. Ide o prepájanie cez magnetické polia Zeme v pocite hlbokej lásky a citu. Prípadne aj cez stavy klinickej smrti, ktoré tak svedomito a poctivo precvičujete. Zabudnite na fyzickú prítomnosť v Indii. Ale pestujte mentálne – psychickú prítomnosť v Indii.

Preštuduj a precvičuj všetky knižky o joge
Jedným z dôležitých krokov je trvalé mnohoročné a každodenné čítanie knižiek o joge a aj tej najdôležitejšej a to aj Bhagavadgita. Dokonca je v originálnom texte a to v sanskrte, aj keď mu nerozumiete a neviete ho prekladať. Tak isto nekonečné počúvanie recitovaných hinduistických textov je prospešné. Nekonečné prepisovanie hinduistických písmen a meditovanie nad nimi a to najlepšie koncentráciou do mozočku. Znovu a znovu čítate a vo svojej mysli vizualizujete texty a obrázky jogínskych pozícií, čakier a mudier. Znovu dokolečka s cieľom sa neskutočne hnusne na joge narobiť a udrieť sa doslova k smrti. A nie prístup, ako si to zľahčím, ako to odfláknem, ako sa dám rýchlo zasvätiť, ako sa hrať na jogu a stať sa folkloristom pre zábavu seba a iných. Alebo joga ako náhrada za spartakiádne cvičenia. Alebo joga ako protest proti dnešnej civilizácii. A hlavne jogu a Indiu reprezentovať ako vegetarián. Tak to je retardizmus ako sa patrí.

Nielen do pamäte, ale aj meniť prepojenia a pozície neurónov
V mozgu a hlavne na jeho povrchu máme asi jeden milimeter šedú kôru mozgovú, ktorá spracováva informácie zvonku a aj zvnútra tela. No najviac neurónov je v mozočku, ktorý je veľkosti tenisovej loptičky v zadnej časti mozgu. Obsahuje až 60 % zo všetkých neurónov v tele. A tieto neuróny mozočku sú vlastne aj archív človeka, a teda jeho pamäť. A ezoterik neustálym cvičením a pozeraním videí a obrázkov Indie a jogy ich ukladá trvalo do týchto pamäťových neurónov. Niektoré osoby sa koncentrujú výhradne na 100 % do týchto neurónov a zabúdajú, že koncentráciu treba rozložiť do dvoch smerov. Jednak do neurónov a neurónových sietí a tieto siete po mikro milimetri meniť a posúvať do polohy mimoriadnej schopnosti. Teda na zmenu neurónov v mozgu a v tele vynaložiť 70 % koncentrácie a 30 % ide do neurónov, ktoré si pamätajú, čo cvičíte a ako si cvičíte. A pokiaľ tento pomer nebudete dodržiavať, tak síce budete múdry, ale nebudete mať v neurónoch trvalú schopnosť pre jogu a jej umenie. Koncentrácia 70 % tvorí vlastne v mozgu v neurónoch bio stroj a bio automat pre jogu.

Joga askétov, Hathajoga, Ásany a prstové Mudry
V zásade ide o základy ezoteriky a duchovna ako také. Ide o základné cvičenia a to sed v pokoji s koncentráciou na seba a do svojho vnútorného sveta. Bežné osoby majú svoje vedomie usadené v prednom mozgu a tu fungujú ako energetický objekt o veľkosti tenisovej loptičky. A žiadnom prípade sa neusilujú o to, aby sa naučili koncentrovať ďalej do mozgu a tela a rozširovať sa do svojho vnútra. Do svojho vnútra sa rozširujú osoby, ktoré oslepli počas života, ale inak nemá ľudstvo celkovo záujem o to, aby sa koncentrovalo samo do seba, spoznalo svoje vlastné vnútro, ovládlo ho a vyrábalo v ňom nové schopnosti potrebné na časticový prienik psychiky do kozmu a aj do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty v kozme. A ezoterik je osoba, ktorá v prvom rade preniká a to natrvalo do svojho vnútra a až potom do vonkajšieho sveta. Veľa ezoterikov preniká do svojho vnútra vždy znovu a znovu a nevytvára si na prienik do seba trvalú schopnosť vo svojich neurónoch, čo nie je dobrá vec. Ezoterik by sa mal snažiť precvičiť svoje neuróny a v nich priamo dosiahnuť trvalú schopnosť a koncentráciu do seba. Teda mať na to BIOAUTOMAT. Bohužiaľ, ezoterici často nie sú ochotní prerábať svoje neuróny a v nich vytvoriť takzvanú trvalku, aby koncentrácia do vnútra bola trvalá a nemuseli ju stále obnovovať. Ezoterik svoje neuróny vycvičí trvalo na koncentráciu do vnútorného sveta a pridá k tejto schopnosti aj veštecké vnímanie svojho vnútra. A k tomu pridá aj trvalý kontakt neurónov veľkého mozgu s vonkajším svetom okolo seba. Po výcviku ezoterik vníma seba a okolie priamo cez neuróny na povrchu mozgu a tak isto kontaktuje aj vonkajší svet okolo svojej osoby. Bez tejto schopnosti nemáte žiadne šance byť niečo a niekým v ezoterike a vlastne prišli ste sa iba zabávať.
http://apoort.net/esoterika/joga-skola/

Do tejto schopnosti patrí vnímať svet priamo cez neuróny a obchádzajú sa oči a uši a ruky. K priamemu vnímaniu kozmu neurónmi sa pridáva trvalo odcvičená a vycvičená echo aktivita na hlasivkách v krku. Zase ide o to, aby ezoterik pozmenil svoje neuróny a vybudoval v nich trvalý automat na to, aby nervový systém atakoval hlasivky a privádzal k neurónom kmitanie a vibrovanie. Nácvik sa vedie počúvaním echolokácie zvierat ako netopier a delfín.
http://apoort.net/esoterika/cakra-joga/

Je tu aj iná možnosť a to je premostiť na neuróny veľkého mozgu stavy klinickej smrti a energetické prietoky častíc o veľkosti menšej ako 10 umocnené na mínus 20 až 50 metra. Veda operuje na úrovni 10 umocnené maximálne kdesi na 8 metra. Ale spomienky človeka sú uložené na časticiach, ktoré produkujú feritové jadra v mikrotubulách neurónových buniek. A z tejto roviny tečie špecifická energia častíc, ktoré keď preženiete cez mozoček , tak sú schopné inteligentných aktivít. Ale to chce znovu mnoho rokov cvičení a pomeniť si neuróny k bio automatu, ktorý vie v neurónoch pracovať vo svete mŕtvych spomienok a to je svet menší ako je 10 umocnené na mínus 20 metrov.
http://apoort.net/esoterika/hatha-joga/

A ešte k cvičeniu ásan. V zásade ste trvalo v základnej ásane a koncentrujete sa do svojho svalstva. Koncentrácia ide od svalu k svalu. A nakoniec si predstavíte niektorú ásanu a to tak, že vo svaloch vyvoláte nervové podráždenie, ako keby ste naozaj cvičili niektorú z predpísaných ásan hathajogy. Ale v skutočnosti sedíte iba v základnej ásane alebo rovno na stoličke. A takto si odcvičíte skoro všetky základné ásany. Je to dobré na to, aby ste pri určitom druhu meditácie automaticky uviedli svoje svaly do určitej ásany a podporili koncentráciu do seba a do určitej špecifickej oblasti. A to platí aj pre prstové mudry na rukách. Zase je rozumné a potrebné, aby ste menili svoje neuróny v mozgu a v tele a vybudovali si bio automat na automatické nahodenie správnej aktivity vo svaloch a nemuseli to robiť vedome a strácať pri meditácii drahocenný čas.
http://apoort.net/esoterika/mudra-joga/

Chrámy Indie
Veľmi zaujímavá položka pre meditáciu. Indické chrámy v sebe nesú jasný odkaz z indickej histórie. Niektoré boli doslova vytesané rovno do skaly a od čias vysekania nezmenené. India je preplnená chrámami, a teda na meditácie a rozjímanie je tu vynikajúci materiál. A zase tu platí zásada nekonečného množstva napozeraní obrázkov a videí. Jednak do spomienok uložených v pamäťových neurónoch a potom v samotných neurónoch v mozgu dosiahnuť, aby sa vo vás trvale budoval jedinečný chrám podľa indického vzoru pre špičkovú meditáciu. Prežiť každý chrám pomocou mentálneho pripojenia na diaľku a tak isto pripojenia cez stav klinickej smrti. Všetko pekne potom dostať do nervstva a neurónov kože.
http://apoort.net/esoterika/hindus-chramy/
http://apoort.net/esoterika/indie-chramy-2/

Lotos – lekno – božstvá Indie
Každá kultúra má svoju typickú drogu, ktorá otvára meditujúcemu cestu k vnímaniu sveta pod touto látkou. Samozrejme, nikomu nedoporučujem užívanie žiadnej drogy a podobnej látky. Ezoterik si iba vsugeruje, že užil látky z lekna a na diaľku sa napojí na osoby, ktoré takéto látky užívajú a cez tieto osoby prežíva svet indických božstiev. Samozrejme, všetky zážitky treba potom dostať cez nervstva do kože tela.
http://apoort.net/esoterika/tantra-joga/#lotos-kvet

Sitár – hudba
Jedinečný zážitok z počúvania a preciťovania indickej hudby cez hudobných majstrov hrajúcich na nástroji s názvom sitár. Počúvajte, ukladajte do pamäte a premosťujte na hlasivky a spolu s frekvenciami z hlasiviek praktizujte do seba a potom na povrch kože.
http://apoort.net/esoterika/indie-sitar-2/

Ganga rieka
Na brehoch Gangy sa odohráva množstvo náboženských a očistných rituálov. Oboznámte sa s riekou Gangou ako s veľtokom a kadiaľ preteká. Potom je tu cez videá možnosť vnímať, čo sa deje na brehu Gangy a všetko ukladať do spomienok a odtiaľ do kože a jej vrstiev.
http://apoort.net/esoterika/ganga/

Mantry – zvuky
India je plná zvukovej ezoteriky a duchovnej hudby rôzneho žánru a charakteru. Treba počúvať a dostať na povrch kože a do samostatnej kože. Premostenie spánkových lalokov a senzorov kože pre tlak, chlad, horúčavu a bolesť.
http://apoort.net/esoterika/indie-mantry-2/

Čakry v koži a ajurvéda
Kým sa človek narodí a bude sa vyvíjať mimo matky, tak mu v koži vznikne prvý nervovo neurónový systém a prvý typ trávenia a vyživovania. Matka posiela plodu živiny cez krv, ktorá sa valí pupočnou šnúrou do dieťaťa. A dieťa má možnosť vo vlastnom tuku do určitej miery ovplyvňovať a dopĺňať, čo matka posiela. A hovoríme o embryonálnej žľaze alebo maratónskej žľaze. Prečo ju tu v ezoterike voláme maratónska žľaza? U niektorých bežcov na dlhé trate sa dá mimozmyslovo vnímať, že pri extrémnom výkone chytia niečo ako druhý dych. A v tomto prípade ide o spustenie zablokovanej funkcie práve embryonálneho vyživovania. V takomto prípade bežec vykazuje čudesné údaje, ktoré boli u týchto jedincov aj vedecky testované. Sú schopní nejako spracovať a zlikvidovať kyselinu mliečnu a ich svaly sa akosi nevedia unaviť. Nás tak isto zaujíma tento fenomén a to z dôvodu starnutia, kedy sa v 50. roku života stáva celkovo vyživovanie buniek nestabilné. A je tu možnosť túto maratónsku žľazu aktivovať a využívať. Sú to nesporne zaujímavé cvičenia a pocity po aktivovaní tohto systému tela, ktorý nezanikol. A toto je dôležitý fenomén, že organizmus nezničil nervový a neurónový systém v tele človeka a iba ho dočasne znefunkčnil. A vlastne joga a ajurvéda je hlavne o tom, ako tento najranejší systém človeka znovu aktivizovať, otvoriť a spustiť v prospech daného človeka.
http://apoort.net/esoterika/cakra-joga/

A tu začína snaha európskeho ezoterika o zobudenie svojho prvého nervovo neurónového systému v koži. Jednoducho treba rešpektovať, že nezanikol, ale iba ho organizmus znefunkčnil. Ajurvéda je do značnej miery práve o zobudení tohto prvého systému a liečba všetkého cez tento fenomén. A tak tu začínajú cvičenia, pri ktorých sa ezoterik skoncentruje do svojich svalov a nie do svojich predstáv a odtiaľ preniká do oblasti pľúc a cez nervovo neurónové dráhy ich prepája na určité miesto na koži. Upozorňujem, že prepojenie pľúc a kože je u každého individuálne a nie je to na rovnakom mieste kože. S tým treba počítať. Takto sa ezoterik cez svoje svaly, pozíciu tela a aj prstové módy koncentruje na určité orgány a usiluje sa obnoviť premostenie na nervstvo a neuróny 8 vrstiev kože.

Ezoterik zistil, že napríklad jeho obličky sú premostené s oblasťou pravej nohy okolo bedrového kĺbu. A môže zvoliť opačný postup a do tejto oblasti tela si dá napríklad obklady zo švédskych byliniek a vlastne tu bude liečiť prekvapujúco obličky. A práve u liečiteľky Trebenovej bolo táto metóda úspešne používaná pri liečbe pacientov a preto aj dosahovala mimoriadne dobré výsledky. Tiež sa nebála liečiť bylinkami, ktoré sa radili do zoznamu toxických byliniek, s ktorými treba postupovať opatrne ako plavúň, puškvorec, imelo a ďalšie druhy mierne jedovatých byliniek. A prekvapujúco aj v ajurvéde sa používajú toxické látky, čo sa silne nepozdáva inštitúciám testujúcim lieky a výživové doplnky.

Presne označené body na čele, brade, krku, plexus solaris, pupok a podbrušie (voláme ich čakry) sú miesta, kde budete napájať svaly svojho tela. Teda čakra čela a skoncentrovať sa do svalov hlavy a tváre a premostiť ich na čakrový bod. A takto postupujete u svalov krku, tak isto svaly hrudníka na čakra bod na plexus solaris a potom aj nad pohlavnými orgánmi svaly brucha.

Menej známe sú podobné druhy čakra bodov aj na opačnej strane hlavy a idú dole po koži chrbtice. A na tieto body sa dosť často zabúda a je potrebné aj do týchto čakra miest premostiť a prepojiť nervstvo svalov vo vnútri tela a podobným spôsobom ako v prednej línii. Uvádzam to tu iba pre poriadok. Viete, ako to v Indii a ich systémoch chodí, nie sú dostatočne presní a podrobní.

Koža ľudského tela
Odporúčam každému si naštudovať niečo vhodné okolo kože, ako vlastne funguje a čo sa v koži nachádza. Zadajte si do niektorého vyhľadávača koža wikipédia a tam si nájdete vhodné informácie. Iba tak informačne koža má asi tak 8 vrstiev. Obsahuje najstaršiu nervovú sústavu a asi je to niečo ako rebríčková sústava ako jedna z najstarších sústav organického života. Koža je schopná dýchať a keď je popálených napríklad 80 % kože, tak človek môže zomrieť. Koža je schopná vylučovať toxické látky z potných žliaz. Koža je schopná chrániť telo pre mikroorganizmami. Koža produkuje D vitamín za pomoci slnečných lúčov. Koža je schopná prijímať živiny do tela a teda ho vyživovať. Koža má v staršom veku v sebe zablokovaný jedinečný systém embryonálnej výživy a ochrany organizmu pred nevhodnými a škodlivými látkami. Liečbou cez kožu je možné opraviť nefungujúce trávenie. Samozrejme, nie u každého. Keď niekomu nefunguje dobre trávenie, tak je možné sa vyživiť aj cez kožu a to hlavne v staršom veku, kde organizmus už nepotrebuje toľko živín na svoje fungovanie a rast. Cez kožu je možné sa liečiť, ak intuitívne určité miesto na koži prepojíte s niektorým orgánom v tele.

Nervové senzory kože
V koži nájdeme aj množstvo aktívnych nervových zakončení reagujúcich na telo, chlad, bolesť, svetlo, žiarenie, tlak, úder a poškodenie napríklad pichnutím alebo porezaním. Mimoriadne aktívne sú nervové zakončenia na končekoch prstov a hovoríme tu o jemnej ľudskej motorike. A aj o túto oblasť svojho systému je hodné sa starať. Aj sem do týchto oblastí sa ezoterik naučí trvalo prenikať a pripojiť ich k ostatným neurónom a nervovým bunkám.

Koža a poškodenia akupunktúrou, Koža a lávové kamene, Akupunktúrne dráhy ucha a mozog, Reflexné zóny chodidiel, Erotogénne zóny na koži, Mŕtve miesta na koži, Koža a chémia ľudského tela, Koža vnímanie cez kožu.
V zásade v jogínskej ezoterike ide o to, aby sa meditujúci koncentroval do jednotlivých orgánov v tele a prepájal ich do vrstiev kože. Je to individuálne a treba to intuitívne zistiť, kde by ste prepojili svoje srdce do vrstiev kože. U každého bude miesto premostenia na koži na inom mieste tela. Svaly sa premosťujú do čakry v strede obočia. Potom svaly krku do čakry krku. Svaly hrude do hrudnej čakry. Svaly brucha do čakry v plexus solaris. Svaly nôh do pohlavnej čakry.

Koncentrujete sa do vnútra cez mozog do nervových zakončení kože a tu vkladáte predstavy tepla a máte pocit, že celé vaše telo horí, ako keby vás niekto podpálil. V zásade robíte s bioenergiou vlastnej aury okolo tela. Mám na mysli Kirlianové efekty ľudskej bioenergie. Ľudská bioenergia sa klasicky produkuje vo vnútri buniek a to hlavne svalových. V nich si nájdete také maličké orgániky ako je mitochondria. Koncentrácia tohto druhu s predstavou, ktorú ezoterik presúva do nervových zakončení kože vnímajúce teplo na povrchu kože. Ďalej predstavy ľadu a chladu, pocity tlaku s predstavami zeme a kameňov. Ďalej pocit vánku a niečoho ako éter a vlastne ide o predstavy a pocity vetra prenesené do nervových zakončení kože.

Vrstvy kože
Ezoterik je osoba, ktorá je pokiaľ možno zbehlá aj v medicíne a vie si dobre predstaviť tých 8 vrstiev kože a čo sa v nich nachádza. Ezoterik sa špeciálne koncentruje na každú vrstvu jednotlivo a po celom tele. Celá ezoterika jogy je záležitosť práve každej vrstvy kože a v nej vlastne skrytého mechanizmu fungovania, keď každý z nás bol ako embryo v tehotnej matke. Embryo je riadené cez systém kože a pupočnej šnúry idúcej z placenty do vnútra dieťaťa. Koža a tuk embrya je schopná do určitej miery upravovať stravu, ktorú matka poskytuje dieťaťu počas tehotenstva. Dieťa v matke rastie a postupne koža prestáva riadiť systém dieťaťa, nastupuje systém miechy a svalov. Po narodení sa u dieťaťa postupne uzatvára systém kože a miechy a nastupuje systém veľkého mozgu a časti mozgu o veľkosti slepačieho vajíčka. A zobúdza sa systém trávenia a túlavého nervu idúceho cez hrdlo, srdce, pečeň, slezinu, črevá až do pohlavných orgánov. V tele sa vybuduje ešte jeden systém a to je systém šedej hmoty a to hlavne na povrchu veľkého mozgu o sile jedného milimetra a ide o rozumové aktivity.

Koža dýcha
Ezoterik je osoba, ktorá je schopná sa koncentrovať do oblasti vlastnej kože. Pozor, rozlišujte vaše predstavy o koži v neurónoch ako spomienky a skutočnú kožu na povrchu tela. Nie je to jedno a to isté. Koža do určitého rozsahu aj dýcha, a teda vylučuje kysličník uhličitý a prijíma kyslík. Ezoterik si je vedomý tejto činnosti kože. Táto funkcia sa využíva v liečiteľstve a kúpeľníctve a to liečbou pomocou rôznych plynov. Vtedy je pacient v igelitovom vreci a vrece je uzavreté okolo krku. Pacient môže byť aj nejakom druhu vhodného zariadenia na takúto terapiu.

Koža prijíma stravu
Ezoterik si uvedomuje a pozná potenciál kože ako niečoho, čo je schopné prijímať živiny aj mimo tráviaci systém. Pokiaľ je človek zdravý a mladý, tak mu to môže byť jedno, či sa dá alebo nedá vyživovať cez kožu. Ale osoba s chorým tráviacim traktom a osoba po 50. roku života môže doslova nájsť záchranu a začne prijímať mnoho látok, minerálov, vitamínov, aminokyselín práve cez kožu. A dokonca je možné dávaním si týchto látok na kožu opraviť systém poškodeného trávenia. Nie u všetkých chorých, ale u značnej časti. A vlastne ženy si na seba a na svoju kožu dávajú skoro všetko a vlastne celú kuchyňu a robia tak pre krásu, ale zároveň dostávajú cez kožu do seba potrebné látky, ktoré v staršom veku už organizmus neprodukuje. Ženská krása vedie k dlhovekosti. A presa sú ženy múdrejšie ako muži.

Koža a potné žľazy
Kože je schopná vylučovať toxíny a to tým, že dýcha ako pľúca, a teda je tu príjem kyslíka a vylučovanie kysličníka uhličitého. Ale sú tu potné žľazy a tie vylučujú tekuté toxíny. V staršom veku a pri poškodení alebo oslabení obličiek je to jedna z možností, ako dostať toxíny z tela. Na tomto prístupe fungujú rôzne druhy saunovania, dokonca je možné geneticky zväčšiť potné žľazy a ide to aj tlakom koncentrácie meditujúceho.

Potné žľazy v koži a väzba na nervstvo pľúc
Ide o jav popísaný k klasickej medicínskej praxi. Niekomu s potia ruky a to poriadne a je možne v oblasti pľúc doslova zacviknúť a blokovať určité nervové dráhy a osoba sa bude potiť na inom mieste.

Orgány tela majú svoje centrá na koži
V joge a ajurvéde je dôležitá funkcia kože a jej vrstiev ako jedného centra riadenia orgánov. Táto funkcia bola plne aktívna hlavne v období tehotenstva. Bohužiaľ, tieto funkcie sa po narodení začínajú silne blokovať u Európanov, ale u Indov k tomuto javu neprichádza a riadenie orgánov tela beží výrazne aj z kože. Ezoterik sa dokáže reálne koncentrovať do orgánov tela a na určitú časť kože a usiluje sa plne spojazdniť túto schopnosť kože. Je to akt meditačný, ale aj silne liečiteľský.

Meridiánové body v koži pre časti mozgu
Ideme ďalej a začíname sa venovať tomu, ako prepojiť do kože jednotlivé časti mozgu ako je predný mozog, stredný mozog, spánkový mozog a napríklad zadný zrakový mozog. Podrobnejšie pozrite tu: http://sk.wikipedia.org/wiki/Mozog Jednotlivé časti mozgu sa tak isto dajú prepojiť na malé body veľkosti kukuričného zrnka. A tieto body idú od kože mozgu po jednom bode na krku a potom na hrudi a potom na bruchu a potom pár bodov pod sebou na nohe. Ale je to individuálne. O týchto dráhach si môžete niečo naštudovať tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Meridian_%28Chinese_medicine%29

Mŕtve miesta na koži
Špecifická meditácia a koncentrovanie na kožu silou predstavy dotyku na kožu, kde je mŕtva koža. Samozrejme, ide o sugeráciu mŕtvej kože. Teda z mozgu sa cez svaly skoncentrujete na miesto kože a tam si nasugerujete, že je mŕtva. To spätne môže mať odozvu do vnútra na niektorý orgán tela. Pokiaľ už máte dostatočne obnovené fungovanie nervového systému v 8. vrstvách kože. Je to technika ukľudnenia časti kože a potom aj určitého orgánu v tele alebo aj jeho aktivizácia, pokiaľ koncentráciou dráždite nervové zakončenia nervových zakončení kože citlivých na telo, chlad alebo určitý tlak.

Koža a chémia ľudského tela
V zásade ide zase o premostenie koncentrácie z mozgu do oblasti hormonálnych žliaz a odtiaľ do kože. Zase individuálne miesto u každého človeka.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Endokrinná_sústava

Vnímanie cez kožu a hadia sila
Koža má na svojom povrchu plno nervových zakončení a tieto sú schopné vnímať teplo, chlad, bolesť, tlak a pohyb vzduchu, ale aj vyhodnocovať polohu človeka v určitom priestore. Aj sem je ezoterik po nekonečných koncentráciách schopný trvale sa koncentrovať a v mozgu mať na to bioautomat, aby sa nemusel stále do kože vedome znovu a znovu koncentrovať.
Špeciálna technika je prepojiť navzájom v koži jednotlivé nervové zakončenia a začať do nich vháňať energiu z mitochondrií, ktoré sú vo vnútri buniek. Sú to také malé energetické elektrárne. Tu si pozrite, čo sú to mitochondrie: http://sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondria Tu si pozrite, akou technikou sa to nacvičuje a prajem veľa trpezlivosti.
http://apoort.net/esoterika/ajurveda/#ideomotoricka-terapie Nezabudnite nacvičiť aj veštecké schopnosti mimozmyslového vnímania.

Kirlianove fotografie a ľudská aura
Budeme sa tu venovať bioenergetickej sústave človeka. Nebudeme sa tu utápať v čudných fantáziách, odkiaľ sa berie energia ľudského tela. Jednoducho vo vnútri buniek sú malé orgániky a volajú sa mitochondrie, ktoré premieňajú chemické látky v bunke na bioenergiu a tá sa hromadí v ľudskom tele a okolo neho. A samozrejme sa spotrebuje samotným telom a jeho bunkami a aj odteká do prostredia okolo daného jedinca. Ezoterik si v mozgu vybuduje nekonečným radom cvičení schopnosť tvoriť energetické objekty v aure cez presun obrázkov z mozgu. Tu si pozrite Kirlianove vnímanie aury a naučte sa to: http://apoort.net/esoterika/cakra-joga/#kirlian-fotografia

Pupok a maratónska žľaza z obdobia plodu
Špecifická jedinečnosť je pupok a jeho okolie. Pokiaľ ste boli počas tehotenstva v matke, tak práve do oblasti pupku smerovala pupočná šnúra a vyživovala vás. Celá výživa bola organizovaná nervstvom a neurónmi kože. A po narodení sa tento systém nestráca, ale sa utišuje a nefunguje, pretože už začal fungovať iný systém trávenia, a teda miecha a túlavý nerv zo stredu hlavy cez hrdlo k srdcu a potom do žalúdka a tenkých a hrubých čriev. Pre cvičiaceho jogína je dôležité znovu naštartovať tento systém, aby oblasť pupku začala fungovať a vyživovať telo priamo z kože a z tukových buniek. V športových kruhoch sa tejto schopnosti hovorí maratónska žľaza, alebo sa hovorí, že športovec chytil druhý dych. Koncentráciou do tejto oblasti sa dá počas mnohých rokov obnoviť činnosť toho systému vyživovania. A stojí za to tento systém v staršom veku aktualizovať a začať používať.
Kde sa nachádza maratónska žľaza si nájdete tu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pupek

Čakra body kože pre chrbticu a svaly
Menej známou oblasťou čakrových bodov sú čakrové body na chrbtici od hlavy až po kostrč.
Sú presne oproti bodom na prednej línii čelo a pohlavné orgány. Pracuje sa s nimi ako v prednej línii. Tieto techniky sú skorej známe v čínskom tao. Takéto body sú aj na hlave a smerujú k orgánom v tele a hlavne k aktivitám hladkého svalstva, ktoré aktivuje a deaktivuje orgány tela. Pozrite si, o čom sú hladké svaly: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hladká_svalovina

Ako Saša Pueblo ovláda jogu a ajurvédu
Všetko, o čom tu píšem, ovládam a cvičím, a tak isto to dávam do odbornej reči medicíny, aby tomu každý rozumel a mohol v tom dosiahnuť takú úroveň ako ja a ďalší so mnou cvičiaci ezoterici. Tak isto vediem ajurvédske diagnostiky a ajurvédske liečby a aktívne ich realizujem aj sám na sebe. Ďakujem každému, nech je živý alebo mŕtvy, pokiaľ niečím prispel k napísaniu tohto súhrnného článku o joge a ajurvéde.

Pridaj komentár