Pokiaľ ste začínajúci ezoterik alebo osoba, ktorá nastúpila cestu do svojho fyzického tela, môžete využiť meditáciu cez videá, aby ste spoznali svoj vnútorný svet a naučili ste sa na tento svet koncentrovať. Jedna zo základných duchovných ciest potrebuje koncentráciu do orgánov a systémov v tele. Koncentrácií musí byť také množstvo, aby ste si v mozgu vytvorili trvalé centrum pre prienik do svojho vnútra. Nejde iba o náhodnú koncentráciu, ktorá sa vám podarí.

Pokiaľ ste zdatnejší a zvládli ste rané štádiá klinickej smrti, tak ste potenciálne schopný sa psychicky premiestiť reálne, kde budete potrebovať. Keď zvládnete techniky tranzu z pravekej kultúry, tak vaša psychika pomocou prieniku častíc je schopná prenikať všade do kozmu skoro neobmedzene. Do kozmu okolo nás prenikajte tak, aby ste vždy vedeli, kde sa nachádzate a nie náhodne a zmätočne. Majte v tom poriadok, lebo sa dá z takéto skákania hore dole zblbnúť.

Jedna vec je kdekoľvek psychicky pomocou častíc prenikať a druhá vec je vycvičiť mnohoročným výcvikom svoj mozog, aby vedel odchádzajúce a prechádzajúce častice kódovať a dekódovať. A k tomu schopnosť častice obsahujúce informácie premeniť do reálnych a racionálnych obrazov. Nie je také jednoduché chápať hlbočiny sveta reálne a racionálne. Tie psychické prieniky do sveta okolo nás vyžadujú veľa úsilia, aby ste ich vnímali racionálne a overiť si to, čo vnímate.

Solar plexus čakra
Jedna z mimoriadne dôležitých čakier a jej centrum je v oblasti pupku. Koža a v nej zakrnutá nervová sústava prehistorického charakteru. Oživiť a aktivovať aj pomocou týchto videí. Samozrejme, nemusí sa vám okamžite podariť otvoriť túto čakru, prípadne sa otvorí dočasne na pár týždňov a potom to treba otvárať znovu a znovu. A nezabudnite si na čakrový systém vytvoriť automat v mozgu – schopnosť pre trvalé otvorenie čakrového systému.
https://www.youtube.com/watch?v=2nfeRfYIhQQ
https://www.youtube.com/watch?v=43YIQhC_SWw
https://www.youtube.com/watch?v=p1xC6mSPTdc
https://www.youtube.com/watch?v=wcgUSGO6zMs&list=RDwcgU…
https://www.youtube.com/watch?v=7rRyhBXwlKU
https://www.youtube.com/watch?v=cSCe8O6tzdA
https://www.youtube.com/watch?v=YzQctwb2iw4
https://www.youtube.com/watch?v=CrRPe0_2CFY
https://www.youtube.com/watch?v=WvjQ6eWcy5M
https://www.youtube.com/watch?v=MtRhRIn33AY
https://www.youtube.com/watch?v=JOEac8kUwBc
https://www.youtube.com/watch?v=yVlfr766rqU

Anahana čakra
Nachádza sa pri hrudnej kosti priamo v koži a tu v zakrnenom nervstve z minulosti a bude dlhšiu dobu trvať, kým tu aktivizujete tento bod. Súvisí s inými bodmi, ale tieto sa nachádzajú hlavne na kostiach a vo vnútri kostí. A skorej ide o riadenie bioenergie ľudského tela, to majte na pamäti.
https://www.youtube.com/watch?v=nQsMWDKy05M
https://www.youtube.com/watch?v=C2MovzqwhvU
https://www.youtube.com/watch?v=2dc_G6bukiU&index=2&#03…
https://www.youtube.com/channel/UCjYU1F4c263Ije6-D0_AftA
https://www.youtube.com/watch?v=9zbrtQA6dP8&list=PL0E1D…
https://www.youtube.com/watch?v=MsvJRApDUxE&index=5&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=YtlyOjlk7Zg&list=PL0E1D…
https://www.youtube.com/watch?v=jepQbQ8yL_I&list=PL0E1D…

Lotosy nad čakrami v aure
Otváranie lotosov si vyžaduje mať za sebou mnohoročnú prax v klasickom uplatnení jogy a jogínskych cvičení. A tak isto v koncentráciách na čakrové body. Až neskoršie je možné a rozumné cvičiť nad každou čakrou tvorbu bioenergetického kotúča.
https://www.youtube.com/watch?v=x16zKbBv0XY
https://www.youtube.com/watch?v=cADcRtM4BWE
https://www.youtube.com/watch?v=U66L3t68D5A
https://www.youtube.com/watch?v=owDdDU5pYTw
https://www.youtube.com/watch?v=_E3IeW0vpAs
https://www.youtube.com/watch?v=Kj0KIGP9zP0
https://www.youtube.com/watch?v=ymWqmG9cHFU
https://www.youtube.com/watch?v=I72yD1N2cv8
https://www.youtube.com/watch?v=pxsQj6xmj6g
https://www.youtube.com/watch?v=0kN3F57a1qo
https://www.youtube.com/watch?v=8RGy3Sm5ZKU
https://www.youtube.com/watch?v=MAV6c1kKp4s
https://www.youtube.com/watch?v=W0POzYv9n7c
https://www.youtube.com/watch?v=Ozh1zpvxU8I
https://www.youtube.com/watch?v=wfvDtQNM30M
https://www.youtube.com/watch?v=lMtTHHmFuSk
https://www.youtube.com/watch?v=T4vxlg9256Q
https://www.youtube.com/watch?v=OBQzq_rCUgs

Sahashara čakra
Je vlastne niečo, čo je nad každým významným čakrovým bodom, ktorý odborná literatúra popisuje. Senzibil to dokáže u detí, tehotných žien, indigových detí a reikistiek vnímať v aure. Aura je energetický obal na povrchu tela, ktorý bunky neustále energeticky dopĺňa. Lotos je vlastne koncentrovaná bioenergia a možno sa s ňou liečiť.
https://www.youtube.com/watch?v=lMumsItbxVo&index=8&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=j8HzTVLt9ls
https://www.youtube.com/watch?v=tMQvSG-mA_4
https://www.youtube.com/watch?v=ju1ttq8i_F8
https://www.youtube.com/watch?v=eyg1g6C0b9Y
https://www.youtube.com/watch?v=07g1WzMIQFA
https://www.youtube.com/watch?v=Hb7-yw8O3Pk
https://www.youtube.com/watch?v=ZB4WEvUr9q8

1000 plátkový lotos v aure
Toto je ako horemenovaná sahashára a tak isto sa objavuje nad každou dôležitou čakrou. A je to vlastne ezoterika robená v aure. Aby ste sa sem prepracovali, je treba mnoho rokov svedomito robiť indickú ezoteriku, ich chrámy a čakry a ich hudbu, ako keby ste žili aspoň 10 rokov trvalo v Indii.
https://www.youtube.com/watch?v=AZ7uz6LBTlw&index=2&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=masidPEtSHA&list=PLQcFY…
https://www.youtube.com/watch?v=yme48EGzgzs&index=1&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=twgUOumazx8&index=5&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=ARonDFtKS7k&index=7&#03…

Aurora lotos alebo aurora aura
Už máte nad všetkými čakrami energetické lotosy a je čas tieto lotosy napustiť do celej aury a je tu nespočetné množstvo lotosov a to je moment začať naraz cvičiť všetky lotosy v čakre. Mal by som pripomenúť, že toto už pestujú skôr budhisti ako hinduisti. Ale rozdiel sa v tomto prípade stiera.
https://www.youtube.com/watch?v=naPB-o2eu5c
https://www.youtube.com/watch?v=CnodjZVKABo
https://www.youtube.com/watch?v=KCoZJRuBo8M&list=UUs6hN…
https://www.youtube.com/watch?v=VTdjI9Mvjto
https://www.youtube.com/watch?v=M02C6OaPjo8
https://www.youtube.com/watch?v=uMFdoetV-Fs
https://www.youtube.com/watch?v=Ifdj7CketrU&list=UUdD1I…
https://www.youtube.com/watch?v=ZhHfDsClFLg&list=UUdD1I…
https://www.youtube.com/watch?v=9whdWXjeCSc&list=RD9whd…
https://www.youtube.com/watch?v=Q2TT9buxM-E
https://www.youtube.com/watch?v=mVRfM_KH9SI
https://www.youtube.com/watch?v=gLOnu8NrPeg
https://www.youtube.com/watch?v=QidyVZGNcgA

Diamantové lotosy nad čakrami
Pokračuje budovanie veľkého množstva lotosov v celej aure okolo celého tela. Aura je tu chápaná ako energetický obal okolo človeka o hrúbke 5 až 10 centimetrov. Meditácie na diamanty vo videu, ale aj napájanie na diamanty v ranom štádiu klinickej smrti je to pravé cvičenie pre jedinečný stav v aure.
https://www.youtube.com/watch?v=ELxSpGl9nE0
https://www.youtube.com/watch?v=d_lOnsaEdW8
https://www.youtube.com/watch?v=1pmEotP5t2k
https://www.youtube.com/watch?v=2rj15VLJ-6g
https://www.youtube.com/watch?v=W9Dz9VlLI-c
https://www.youtube.com/watch?v=zDzPC33wv5M
https://www.youtube.com/watch?v=B6qR5SKxZjc

https://www.youtube.com/watch?v=B6qR5SKxZjc
https://www.youtube.com/watch?v=374JIL__yo8
https://www.youtube.com/watch?v=JkybfyLO2FI
https://www.youtube.com/watch?v=yL6MyLkbySM&list=UUj7TI…
https://www.youtube.com/watch?v=di1MdSRMP-c&list=UUj7TI…
https://www.youtube.com/watch?v=sOs9ywWanPc&index=8&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=HG_hv_oEjHU
https://www.youtube.com/watch?v=M1aN1oJVupw

Nano svet a umenie
Ide o látky, ktoré sú menšie ako 0,000001 – 0,0000000001 milimetra a sú mimoriadne dôležité pre fungovanie buniek a v nich mitochondrií DNK. Táto mitochodria je mikro orgánik, respektíve druhé bunkové jadro a riadi chémiu každej bunky, ale k svojmu živou potrebuje tak maličké objekty. Laserový lúč v kozmetike funguje na veľkosti fotónov o veľkosti vyššie uvedenej. Celé filipínske liečiteľstvo pracuje práve v tejto oblasti. Záujem o nano je záujem o jedinečnú ľudskú bioenergiu a je vstupom do filipínskeho liečiteľstva.
https://www.youtube.com/watch?v=TgkEB8BOAa0
https://www.youtube.com/watch?v=3UlRFXBlqX0
https://www.youtube.com/watch?v=m6x5qPaNcnU
https://www.youtube.com/watch?v=m6x5qPaNcnU
https://www.youtube.com/watch?v=lzTY_saOXJI
https://www.youtube.com/watch?v=WFPW1oCqgDs
https://www.youtube.com/watch?v=dvUt697XQBQ
https://www.youtube.com/watch?v=gG79uWtn4Bs

Anjelské reiki do kostných mitochondrií
Mitochondrie a ich jedinečnosť v ľudskom tele a tok častíc. Schopnosť mitochondrií za teploty tela produkovať a meniť častice a neprodukovať radiáciu ako atómový reaktor alebo atómová bomba. Tejto oblasti sa venuje novodobý vedecký odbor – kvantovaná biológia.
https://www.youtube.com/watch?v=9LFdPkTkbQA
https://www.youtube.com/watch?v=hH3g8kIh74Q&index=3&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=JbTYPM2z_jg&list=PL5ybn…
https://www.youtube.com/watch?v=1m5hbPZDxBQ
https://www.youtube.com/watch?v=aDzRZhIb7ok
https://www.youtube.com/watch?v=rk19BPPnR8Y&list=UUSCS8…
https://www.youtube.com/watch?v=4UMsse1Nutc&list=UUSCS8…
https://www.youtube.com/watch?v=gkAlQkGR36w&list=UUSCS8…

Hypnotické videá a techniky
Hypnóza a autohypnóza, teda sám seba zhypnotizujem je technika, ktorá sa uplatňuje v celej oblasti ezoteriky, liečiteľstva a psychoterapie. Ide vlastne o schopnosť uviesť človeka do stavu ako pred operáciou a to do narkózy, ktorú dostane pacient, aby sa nehýbal a necítil bolesť. Hypnotizér je schopný v ústnej dutine a v ľudskom mozgu spôsobiť stav, aby sa začal tvoriť prohypnol a osoba sa prepadne do stavu, kde je čiastočne alebo značne ochrnutá a môže iba rozprávať a spomínať si na určité veci, ktoré nejako zabudla. Nepomýľte si tu hypnózu s divadelnou hypnózou, kde sa vyberajú často ľudia s poruchami a poškodeniami mozgu a ich zhypnotizovanie je jednoduchšie. Silnú a vodcovskú osobnosť zhypnotozujete ťažko. Osobu bez vlastnej vôle a ambícií zhypnotizujete jedna radosť.
https://www.youtube.com/watch?v=bDwYR3c4xNU
https://www.youtube.com/watch?v=I1T1xVPZyA8
https://www.youtube.com/watch?v=hTe81zJeMMk&list=PLy2fU…
https://www.youtube.com/watch?v=Q309oHDK2co&list=PLy2fU…
https://www.youtube.com/watch?v=K2WvElkYw6g&index=17&#0…
https://www.youtube.com/watch?v=72FwwgmHdg8&list=PLy2fU…
https://www.youtube.com/watch?v=mXTnoU18dYY&list=PLy2fU…
https://www.youtube.com/watch?v=tVgOLWVYytM

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.