Píšem tu o problematike fungovania zasvätenia v oblasti reiki. Ako zasvätiť seba samého a ako niekoho iného za jeho prítomnosti, prípadne na diaľku bez jeho prítomnosti. Prvýkrát niekto skúmal, ako vlastne funguje princíp základného zasvätenia reiki, čo sa pri tom deje a prečo sa to deje.

Budeme sa tu baviť o fyzickej oblasti a to je pupok ako jedna z najdôležitejších čakier – solar plexus. Koncentrácia ide do kože a tu na nervový systém, ale nie ten klasický, čo je v koži dnešného človeka, ale je tu pasívne nervstvo z minulosti vývoja človeka, keď sme boli ešte zvieratá. A tu si treba dať základný pozor, aby ste aktivizovali práve toto nervstvo a nie nervstvo dnešných ľudí. Toto prehistorické nervstvo je tam, ale je nefunkčné alebo plní inú funkciu v koži. Potom v oblasti pupku v koži začína latentné spiace nervstvo matky danej osoby, a tak isto ho treba aktivizovať a cez neho prenikať do vnútra daného človeka.

Pupok – solar plexus čakra
Budem sa venovať problematike rozvoja schopností v čakrovom mieste v oblasti pupku. Čím je toto miesto v indickom systéme čakra jogy také dôležité? Pre embryo počas tehotenstva je to jediná oblasť, ktorá ho spája s jeho placentou a cez placentu potom ide kontakt na matku, ktorý sa realizuje pomocou ciev, žíl a nervového systému. Kľudne môžeme hovoriť, že cez toto miesto preniká do dieťaťa matkin nervový systém. Po narodení dieťaťa a odrezaní pupočnej šnúry zostane v oblasti pupku centrum pre spoluprácu s matkou a placentou. Z toto centra sa riadi vývoj dieťaťa a z tohto centra preniká nervový systém matky do dieťaťa tak, ako z tejto pupočnej oblasti prenikal nervový systém do matky. Po odrezaní pupočnej šnúry zostáva v každom človeku pupočné centrum a nervový systém matky. Toto centrum nezaniká, iba je uložené na hlboký spánok aj s nervstvom a neurónmi matky. Keď teda nezaniklo, tak ho môžeme aktivizovať a začať používať. To je jedno z tajomstiev pupočnej oblasti. Ezoterik sa skoncentruje do oblasti pupku aj tým, že sa prstom ruky dotkne pupku a predstaví si, ako napája svoj celý mozog cez svoju ruku do oblasti pupku. Celá ruka je tu ako pupočná šnúra a mozog ezoterika tu bude hrať rolu matky a jej systému, ktorý sa stará o svoje dieťa. Ezoterik postupne preniká do vnútra pupku a aktivizuje pupočné centrum, ktoré je uspaté. Zobudí ho a postupne celé mesiace a celé roky preráža spiacim nervovo-neurónovým systémom do vnútra svojho tela. Zároveň vo svojom mozgu buduje centrum pre spoluprácu s pupočnou oblasťou. Postupne bude ezoterik pôsobiť do svojho systému cez toto centrum a dosahovať potrebné zmeny výhradne cez tento systém. Pri budovaní tohto systému vám najlepšie pomôže nekonečné napájanie sa na tehotnú matku a dieťa. A tak isto napájanie sa na diaľku na teľné zvieracie samice. Celý model spolupráce dieťa – matka a zviera – mláďa realizuje cez pupočnú oblasť.

SOLAR PLEXUS VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=2nfeRfYIhQQ
https://www.youtube.com/watch?v=43YIQhC_SWw
https://www.youtube.com/watch?v=p1xC6mSPTdc
https://www.youtube.com/watch?v=wcgUSGO6zMs&list=RDwcgU…
https://www.youtube.com/watch?v=7rRyhBXwlKU
https://www.youtube.com/watch?v=cSCe8O6tzdA
https://www.youtube.com/watch?v=YzQctwb2iw4
https://www.youtube.com/watch?v=CrRPe0_2CFY
https://www.youtube.com/watch?v=WvjQ6eWcy5M
https://www.youtube.com/watch?v=MtRhRIn33AY
https://www.youtube.com/watch?v=JOEac8kUwBc
https://www.youtube.com/watch?v=yVlfr766rqU

Trávenie – solar plexus čakra
Pupok je tu chápaný ako čakra a v tejto čakrovej oblasti je už aktivizovaný pupočník. Pupočník slúžil aj ako prechod niekoľkých ciev a žíl do dieťaťa cez oblasť placenty a to rovno z matky. A tak isto to fungovalo naopak z dieťaťa do matky cez placentový koláč. Pod placentovým koláčom a placentou tu treba rozumieť oblasť, ktorá hlavne spracuje živiny z krvi matky do krvi dieťaťa. Tento proces ako inak riadi pupočné centrum za vaším pupkom. A je tu jedinečná možnosť toto centrum zobudiť a urobiť prepojenie vo vašom organizme. Pupočné centrum zorientujete do vnútra a otočíte jeho činnosť voči vášmu tráviacemu systému. Teda po mnohoročných cvičeniach alebo zasvätení reiki sa pupočné centrum začne starať o váš tráviaci trakt. Dozrie nad tým, čo robí nervovo – neurónový systém v ústach, v jazyku, prívesku mozgovom, v žalúdku, tenkých a hrubých črevách, v pečeni a žlčníku, v pankrease, v dvanástniku. Premostenie systému smeruje aj do oblasti kože, tuku a kostnej špongie vo vnútri kostí. Nezabudnúť na mikrotubuly vo všetkých bunkách, ktoré sú ako pavučina prechádzajúca z bunky do ďalších buniek. Ide o extréme tenké vlákna veľkosti nano úrovne a to je 0, 000001 milimetra. Objavila ich kvantovaná biológia, čo je nový vedný obor. Aj táto pavučina – mikrotubuly je niečo ako spôsob špeciálnej výživy buniek.

Kožu a jej vrstvy tu chápete ako možnosť sa vyživovať priamo cez kožu. Je to zabudnutý potenciál a tento fenomén môžu oceniť ľudia v staršom veku, keď trávenie už zlyháva a nie je schopné dodať vhodné živiny bunkám z rôznych dôvodov.

Tukové bunky sú trochu iné bunky, ako si ich predstavujú bežní ľudia. Na tukové bunky sa treba pozrieť trochu rozumnejšie a vidieť v nich náhradné zdroje za všetky orgány a chemické látky v tele. Stačí, aby na tukové bunky začali pôsobiť kmeňové bunky tela a pozmenili ich na tukové bunky produkujúce potrebné chemické látky pre telo a aj liečivá predávané v lekárňach na predpis. Nebol problém mentálne pôsobiť na tukové bunky a podporovať ich zmeny na iné tukové bunky produkujúce potrebné chemické látky, ktoré už bežný systém trávenia nemôže produkovať.

Mitochondrie (mini orgániky vo vnútri buniek) sú fenomén kostnej špongie vo všetkých kostiach. Tam nájdeme to, čo vytvorila materská mitochondria EVA (ženské vajíčko) a zanechala v kostiach ako mitochondrie EMBRYO a tie potom produkovali mitochondrie DNK a mitochondrie ENERGIA a tak isto mitochondrie FABRIKA. Tieto mitochondrie sa nachádzajú skoro v každej bunke ľudského tela. Iba mitochondrie FABRIKA majú svoje špecifické miesta iba v niektorých bunkách tela. Mitochondria EMBRYO je matka všetkých ostatných mitochondrií. Mitochondrie DNK sú reálne ako druhé jadro vo vnútri skoro každej živej ľudskej bunky. Riadia chemické pochody v bunke. Mitochondria ENERGIA je ako mikroelektráreň vo vnútri každej bunky a prerába chemické látky na bioenergiu. Mitochondria FABRIKA produkuje rôzne špecifické látky ako biologické železo a iné prvky a podobné látky.

Pupočník – solar plexus čakra
Máme tu jedinečnú oblasť a to je ľudský pupok, pupočník. A to po ňom zostalo v ľudskom tele po oddelení od matky. V indickej ezoterike je táto oblasť nazvaná čakra solar plexus a tento názov si ponecháme. Pokúsim sa tu objasniť, prečo by sa mal reikista zaujímať o túto oblasť, koncentrovať sa na ňu, otvárať ju a vytvárať cvičením vo svojom mozgu trvalé schopnosti sa do tejto oblasti koncentrovať.

Dieťa sa narodí a je vybraté z tela matky aj s pupočnou šnúrou a placentou, ktorá dieťa živila za pomoci matky. Odrezaním pupočnej šnúry sa vytvorí pupok a tým by malo všetko končiť? A v dieťaťu nezostalo niečo, čo pomáhalo riadiť placentu? To asi určite nie. Za pupkom zvnútra musíme nájsť v oblasti kože, tuku, svalov a tenkých čriev pozostatky štruktúr, ktoré sa podieľali na premostení plodu na placentu a matku. A tak sme začali vešteckými technikami preskúmavať vývoj embryí a toho, čo vlastne zostalo po pôrode dieťaťa. Samozrejme nečiním si tu nárok na niečo ako vedecký výskum, ale veštecký a tento nemôže nahradiť vedecký výskum za vedeckých podmienok. Aj tak sme sa snažili priniesť seriózny pohľad na to, čo vlastne zostane po vytvorení pupku v tele narodeného dieťaťa a potom aj dospelej osoby.

V oblasti pupku a hlavne za ním zostali určité zbytky štruktúr vývoja plodu. Je tam vnímať nervovo-neurónová štruktúra v podobe niečoho ako 4 kruhov uložených do štvorca. Nie u každej dospelej osoby je tento špecifický nervovo – neurónový útvar aktívny a dalo by sa povedať, že je výnimočne aktívny. Ale reiki zasvätenia smerujú práve k aktivite tejto embryonálnej štruktúry. Dá sa to vnímať pri reiki zasväcovacom obrade. Samozrejme osoby, ktoré to vnímajú musia mať senzibilné schopnosti ako prejav poškodenia mozgu alebo mať takúto schopnosť vycvičenú tréningom.

Záujmom reiki ezoterika je tieto štruktúry aktivizovať u seba a aj u iných. A vlastne tu sa udeje zasvätenie do reiki. Práve aktivovaním pupočnej oblasti a toho, čo tu zostalo po vývoji dieťa a odstrihnutí pupočnej šnúry. Reiki zasvätenie otvára v zásade túto oblasť a potom tu dovoľuje hromadiť a akumulovať ľudskú bioenergiu a buď sa ňou lieči samotný reikista, alebo lieči inú osobu. Pre reiki majstra neodporúčam liečiť vlastnou energiou z tejto oblasti. Ani cez túto oblasť ťahať hocijakú bioenergiu z iných objektov ako sú ľudia a zvieratá. Lepšie je otvoriť zasvätením dotyčnej osobe túto oblasť a pracovať s jej vlastnými energiami. A keď už reiki majster ťahá bioenergie mimo seba, tak najlepšie z teľných zvieracích samíc a podobne.
Táto oblasť sa otvorí poslaním rotujúceho bioenergetického objektu z oblasti pupku do oblasti zasväcovanej osoby. A dá sa tak spraviť aj na diaľku bez prítomnosti danej osoby. Je vhodné, keď takýto zasväcovateľ reiki má za sebou rané štádium klinickej smrti ako patologický stav alebo si takéto stavy vedome odcvičil alebo ho do tohto stavu niekto zasvätil.

Pupočník – Proembryo
http://en.wikipedia.org/wiki/Proembryo

Pupočník – Plodové vajce
http://sk.wikipedia.org/wiki/Plodov%C3%A9_vajce

Pupočník – Archenteron
http://en.wikipedia.org/wiki/Archenteron

Pupočník – Primitive sreak
http://en.wikipedia.org/wiki/Primitive_streak

Pupočník – Primitive pit
http://en.wikipedia.org/wiki/Primitive_pit

Pupočník – Gastrulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Gastrulation

Pupočník – Regional specification
http://en.wikipedia.org/wiki/Regional_specification

Pupočník – Embryonic disc
http://en.wikipedia.org/wiki/Embryonic_disc

Pupočník – Surface ectoderm
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_ectoderm

Pupočník – Neuroectoderm
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroectoderm

Pupočník – Splanchnopleure
http://en.wikipedia.org/wiki/Splanchnopleure

Pupočník – Neurulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Neurulation

Pupočník – Neural crest
http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_crest

Pupočník – Chordamesoderm
http://en.wikipedia.org/wiki/Chordamesoderm

Pupočník – Paraxial mesoderm
http://en.wikipedia.org/wiki/Paraxial_mesoderm

Zakrnuté štruktúry – solar plexus čakra
Pokračujeme v koncentračných cvičení do oblasti pupku a všetkého, čo tu nájdeme za pupkom. A dá sa tu nájsť dosť. Jednak vlastné nervstvo kože a možno sa naučiť do neho koncentrovať, potom je tu nervstvo matky z obdobia tehotenstva a ide do vnútra tela. Potom je tu prehistorické nervstvo a niečo ako mriežková sústava. Potom sú tu pozostatky útvarov ako je blastula, zygota, morula a celý základ vývoja plodu a embrya. Z pupku je kontakt na vlastnú placentu alebo to, čo tu po nej zostalo. V tejto oblasti sa nachádzajú ďalšie embryonálne štruktúry z plodového vývoja, ktoré sú v dospelej osobe zablokované. Potom je tu možné roztáčať energetické kotúčiky a zahusťovať ich a preliečovať seba alebo iných alebo im pomocou tu hromadiacej sa energie otvárať tieto systémy. Ale v tejto oblasti nájdete ďalšie skvostné veci a to zakrnuté pupočníky z prehistórie vývoja samého seba. A aj tieto zakrnuté pupočníky možno z pupku hľadať v celom tele a aktivizovať, to je tiež jedinečný stav. Postupne ich veštecky a cvičením reiki hľadajte v tele a premosťujte do oblasti pupku. Otvorte tento potenciál pre vlastnú výkonnosť, mimoriadne schopnosti a dlhovekosť.

Svetelné gule – solar plexus čakra
Pokračujeme v ďalšej koncentrácii do oblasti pupku ako jedinečnej čakry a zároveň si reiki cvičeniami a reiki zasväteniami budujeme ďalšiu jedinečnú schopnosť a to v samotnej koži hromadiť fotóny – ÚV a tu ich premosťovať na tvorbu napríklad D vitamínu. Naša koža je schopná tvoriť D vitamín pre svoje telo v koži za použitia fotónov slnečného svetla. A spustite tu tento proces a bioenergiu, ktorá vzniká, rotujte a zhromažďujte v pupku a vo všetkom, čo tu dokážem opísať a zobudiť do rôznych reiki aktivít. Do vznikajúceho kotúčika energie postupne vťahujeme fotóny zo slnka, ale aj odrazené fotóny z mesiaca – teda niečo ako spln. Ale aj fotóny z pulzného svetla vysokého príkonu. Reiki pracuje s fotónmi jedna radosť a pre ľudský organizmus je to prirodzené. Naučte sa túto silu zobudiť u seba, ale aj u iných a dajte iným hoci aj na diaľku jedinečné zasvätenie. Prípadne im opravte tvorbu D vitamínu priamo v kožných bunkách.

Rotujúce ruky – solar plexus čakra
Ďalšia z techník, ktoré budeme v oblasti pupku, pupočníka a toho, čo z neho zostalo praktizovať v tejto čakre. Nadväzujeme na ostatné cvičenia a zasvätenia v tejto čakre. Tentokrát si predstavíme detské ručičky a aj sa na diaľku napojíme na takéto ručičky a to vlastnou láskavou mysľou. Dávame ďalšie a ďalšie ručičky a rotujeme ich a zahusťujeme vo svojej predstave, kým ich začneme vo svojom tele cítiť a k tomu dáme praktické cvičenie holotropného dýchania ako je reálne dýchanie do každého orgánu. Tým násobíme množstvo predstáv rotujúcich detských ručičiek. Je ich v našom tele na tisíce a postupne ich dávame dokopy, fyzicky stáčame a v týchto predstavách koncentrujeme bioenergiu. Po určitom čase s ňou začneme pracovať, zasväcovať a preliečovať seba a iných.

Rotujúce špirály – solar plexus čakra
Treba si uvedomiť, že nie je jedno, aké bioenergie vo svojom tele hromadíme na diaľku a pokiaľ môžeme, je to vždy energia z teľných samíc a ich mláďat. V embryonálnom reiki zásadne a výhradne holdujeme všetkému embryonálnemu a detskému. A nie aby sme si sťahovali a hromadili pri sebe energie z kdejakej osoby a čudného zdroja. To už nebude tá vynikajúco liečivá energia. Tentokrát sťahujeme energiu do oblasti pupku a pridávame aj svoju energiu zvnútra buniek a do kotúčikov energie po celom tele postupne vkladáme detskú kresbičku rotujúcich špirál rôzneho druhu. Tým násobíme embryonálne zdroje v sebe, sťahujme ich do oblasti pupku a znovu a znovu rotujeme a násobíme silu v oblasti pupku.

Špirála hustá – solar plexus čakra
Reikista zvládol predošlé cvičenia alebo zasvätenia do oblasti pupku. Produkuje predstavy rotujúcich špirál a rotujúcich rúk. Vytvára takéto predstavy do svojho tela a zhromažďuje ich v oblasti pupku a to ďalšie a ďalšie. Spája ich do jedného väčšieho kotúča, aktivizuje ich. Nabaľuje na tieto predstavy vlastné bioenergie alebo presunuté z iných objektov, zvierat a ľudí. Sila a potenciál takéhoto rotujúceho objektu v oblasti pupku rastie a rastie. Je vhodné do oblasti pupku priložiť aj fyzické ruky. Urýchli to akumuláciu energie a vytvára sa energetický objekt plný elektrónov, podľa okolností slnečných fotónov, alebo protónov z aktivít vnútra buniek ako sú mitochondrie na výrobu bioželeza. Môžu to byť rôzne špecifické energie, častice aj mimo telo reikistu ako sú častice magmatického jadra planéty Zem. A keď po nejakom čase povedzme 5 minút je energetický kotúčik silný, tak je možné sa s ním preliečovať. Pokiaľ máte už dosť liečby týmto objektom, môžete ho rozpustiť do kostí. Tvorbu tohto energetického kotúčika, energetického objektu podporíte prepojením svojej mysle na detskú psychiku, tehotnú ženu, indigové dieťa prípadne na ženu reikistku a pomôžu vám tvoriť nad pupkom niečo ako rotujúci 1000 plátkový lotos. Podobá sa to skutočne na to, ako keby ste si pri pupku roztočili kvet lekna. Niečo ako vrtuľka, ktorá rýchlo rotuje vo vetre. Teda energetický kotúčik sa tvorí v aure nad povrchom pupku a nie vo vnútri pupku alebo na povrchu pupku.

Holotropné dýchanie – solar plexus čakra
Pokračujeme v tvorbe energetického kotúčika, ktorý kľudne môžeme nazývať aj 1000 plátkový lotosový kvet. Rotuje tesne nad povrchom pupku a je treba jeho silu ešte vystupňovať. Ako na to? Je tu jeden postup a volá sa holotropné dýchanie. Neustále produkujete nad pupkom rotujúci kotúčik – 1000 plátkový energetický lotos a zároveň sa koncentrujete na reálne orgány ako je pečeň alebo oblička a uveríte predstave, že oblička má ústa a nos a skutočné voľne dýcha. Môžete aplikovať aj na iné časti a orgány tela. Výsledok je pri správnej aplikácii nárast počtu rotujúcich lotosov okolo pupku a tieto potom vkladáte do jedného rotujúceho kotúča nad pupkom a tak násobíte silu spojeného množstva lotosov.

Relaxácia – solar plexus čakra
Pokračujeme v rotácii 1000 plátkového lotosu v oblasti pupku, presnejšie nejaký ten centimeter nad pupkom. Zároveň si spomíname na všetko pozitívne vo svojom živote a všetko, čo dopadlo výborne a mali z toho prospech všetci. Ide o klasickú hypnotickú techniku preexponovať dobré, krásne a pozitívne. Dajte z pamäti obrazové, zvukové a aj pohybové pocity. Príjemné zvuky a príjemné vône. Preháňajte to, ako len viete. Dajte produkciu antidepresív v mozgu a tukových bunkách. Dajte látky likvidujúce stres v mozgu a v tukových bunkách, nejaké si vyhľadajte na Wikipédii a všetky tieto pocity silne koncentrujte do oblasti pupku a 1000 plátkového lotosu v tejto oblasti. Môžete použiť aj iné hypnotické a sugeračné techniky uvoľnenia, pohody, lásky a dobroty a nakoniec niečo ako rekreačný spánok v krajine zázrakov a duchovného bohatstva.

Tranz – solar plexus čakra
Pokračujeme v hromadení energie teľných samíc a ich mláďat, vlastnej energie, ale aj energie iných. Budujete takýto systém nad povrchom pupku. A keď je všetko dramatický silné a rotujúce je čas, aby tento rotujúci disk prenikol cez pupok do vnútra samotného reikistu alebo zasväcovanej osoby na diaľku. Samozrejme, samé to tam z aury okolo pupku nepôjde a treba začať pomáhať technikami tranzu. Naladím si svaly rúk a tela do stavu trvalého brúsenia a sekania kameniva, ako to robili pravekí neolitickí stavitelia kultových miest. Je tu tranz monotónnych úderov svalov a psychický tlak na svaly, aby tieto stavy vyvolávali. Keď ich vyvolávate, tak postupne ich vkladáte do oblasti pupku a kotúčik v podobe 1000 plátkového lotosu začína prenikať do vnútra pupku a začína buď zasvätenie, alebo mimoriadne kvalitná liečba. A o to išlo celú dobu – budovanie rotujúceho disku v oblasti pupku.

Zasväcovanie – solar plexus čakra
Oblasť pupku je oblasťou aj na zasvätenie seba alebo iného záujemcu o reiki. Prípadne pre opakované zasvätenie alebo jeho dynamizáciu. V tomto prípade sa u reikistu alebo adepta na reiki otvorí oblasť pupku a prenikne sa dovnútra. Aktivizujú sa základné čakry a to korunná v koži na hlave a tu sa otvorí prehistorické nervstvo, voláme ho rebríčková nervová sústava. A takto isto sa aktivizuje v koži bod v strede obočia, v koži krku, v koži pri hrudnej kosti, v pupku, pod pohlavnými orgánmi, na dlaniach, na chodidlách a na kostrčovej kosti. Ide o miesta základných čakier v koži a tu vo všetkých bodoch sa otvára a prebúdza k aktivite prehistorická mriežková sústava. Pozor, neotvárajte dnešné nervstvo kože. Na to si dávajte špeciálne pozor. Všetky body spojíte a v tele otvoríte priestor spájajúci všetky zakrnuté orgány v ľudskom lete, medicína ich odhaduje asi na 200 a viacej. Otvára sa jedinečný priestor vo vnútri tela. Je vnímateľný iba senzibilne alebo veštecky ladenému človeku. Niekedy sú základné čakry zablokované rôznymi zážitkami a potrebujete dobrú intuíciu alebo veštecké schopnosti to vnímať. Čistenie tohto vnútra sa dá rôznymi technikami a postupmi. A po vyčistení a stabilizácii sa do daného priestoru vložia rotujúce kotúčiky, jeden možno dva a pre majstrovské reiki, keď niekto bude zasväcovať iných, je možné vytvoriť celú batériu kotúčikov reiki energie. Keď reikista začne zhromažďovať energiu do kotúčikov, tak kotúčik vložený do embryonálneho priestoru pomôže otvoriť vonku v aure nad pupkom rotujúci energetický lotos a posilňovať ho k akcii. Takto podrobne nikto ešte nepopísal mechanizmus, ako funguje zasvätenie reiki. Na niektoré veci okolo zasvätenia prídete aj sami vlastnou praxou.

Non stav – solar plexus čakra
Možno pre niekoho nepríjemné reiki, ale mimoriadne zaujímavé a dôležité. Staré náboženské spisy často popisujú epileptické stavy. Keď sa budete podrobnejšie venovať tejto problematike, zistíte, že nie všetky musia končiť v tých nepríjemných kŕčoch, ale sa prejavia v tele určitou intenzitou a táto intenzita môže byť dokonca liečivá. Dokonca sa môže použiť aj ako forma zasvätenia a samotnej dlhodobo trvajúcej liečby. Chce to sledovať weby a videá zaoberajúce sa testovaním mozgu ako EEG mozgu a zistiť, či váš mozog vykazuje potenciál epileptického záchvatu. Dokonca aj deti môžu mať non epileptické stavy a tieto stavy sa môžu stať aj forma liečby. S touto formou môže byť aktivovaná aj technika amoku a to s heslom: Musím sa tak zreparovať, že zajtra zabehnem maratón, aj keď som ho v živote nebežal. Osoba je ochotná prežiť a zreparovať sa za neuveriteľný čas a to neustále každú noc znova a znova. Teda určitý jedinečný prístup k liečbe.

VIDEO EPILPTIC ART
https://www.youtube.com/watch?v=ccLW2Jb_lJM
https://www.youtube.com/watch?v=yssqlPlK3cc
https://www.youtube.com/watch?v=lYx70H309rs
https://www.youtube.com/watch?v=pXTUcV0CmEI
https://www.youtube.com/watch?v=dNBmqwMt-14
https://www.youtube.com/watch?v=Fc2vZ_qXe_8
https://www.youtube.com/watch?v=_J8Q_kCpUKQ
https://www.youtube.com/watch?v=uJtmzEg_DMQ
https://www.youtube.com/watch?v=hSjc_EgLyjw
https://www.youtube.com/watch?v=a1LK6p6TuPg
https://www.youtube.com/watch?v=OEbPEW_KpQw

Magnet – solar plexus čakra
Píšem tu o biomagnetoch, ktorých základom v ľudskom tele je kostná špongia, ktorá sa nachádza v kostiach. Tu si nájdete bunky vo vnútri kostnej hmoty, ktoré sú schopné produkovať biologické železo v rôznych formách veľkosti a druhov železa. Jedna z potenciálov je produkcia magnetického železa potrebného pre výrobu HEMU a ten je zase potrebný na výrobu červených krviniek. V tomto prípade sú červené krvinky aj biomagnetické. U niektorých ľudí a to hlavne v staršom veku sa biomagnetizmus červených krviniek stráca a krv prúdi nejako chaoticky a v prospech nejakého druhu ľudskej choroby. Preto je vhodné v staršom veku používať magnetizovanie tela v magnetickom tuneli. Ale bude stačiť aj slaboprúd napríklad prístroja TENS. Keď patríte k tým šťastlivcom a máte magnetické červené krvinky, nie je problém tento efekt využiť na celkové magnetizovanie tela. Jednoducho všetky kovové prvky sú silne magnetické a to vytvára potenciál spojiť kovové prvky do stavu biomagnetov a v ľudskom tele vytvoriť biomagnetickú silu, ktorá sa dá preniesť do oblasti pupku, kde sa formuje bioenergetický kotúčik a teraz už je magnetický.

Pyramída – solar plexus čakra
Špeciálna technika pre prácu s 1000 plátkovým lotosom v oblasti nad pupkom. Znovu v sebe formujete a to vo fyzickom tele predstavy pyramíd. Teda presnejšie povedané, vyťahujete predstavy z pamäti do fyzického tela a zároveň sa na diaľku napájate na existujúce systémy pyramíd po celom svete. Zároveň sa usilujete o dosiahnutie toho ideálneho bodu v pyramíde, kde sa dokáže zaostriť aj použitá a vytupená žiletka a sily z tohto miesta dovádzate do energetického kotúčika nad pupkom. Je to zvláštna bioenergia. Aj 1000 plátkový lotos nad pupkom formujete energeticky do tvaru pyramídy a pomocou holotropného dýchania skoro do každej bunky v oblasti pupku vytvárate tisíce pyramíd. Môžete ich prepájať na miesta tektonických porúch zemského povrchu. Cez jedinečný bod v energetickej pyramíde preteká znovu energia z teľných samíc.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.