Čakra, Rozdelenie čakier, Šišinka čakra, Koreňová čakra, Sakrálna čakra, Solar plexus čakra, Vestigiality, Srdcová čakra, Krčná čakra, Čelová čakra, Temenná čakra, Indigové deti, Aktivizácia čakier, Evolučná genetika.

Píšem tu o problematike čakier a tentokrát je to pohľad z pozície reiki liečby a reiki zasvätenia. Ide o to, aby sme sa na čakry nepozerali optikou Indov a Indie, ale optikou reiki v spojení s evolučnou medicínou. Je to zvláštne a náročné prepojenie, ktoré prináša omnoho hlbší pohľad na túto problematiku a prekonáva klasické predstavy o čakrách. Verím, že tento príspevok vám dovolí pozrieť sa na čakry inak.

Čakra
Budem sa tu venovať netradičnej téme a to čakrám a o čom sú z logického hľadiska a budem to spájať s evolučným vývojom človeka. Pod čakrami tu rozumieme jedinečné body na ľudskom tele, konkrétne sú to body v koži. Všetci vieme, že koža má asi 6 vrstiev a v nich sú kožné bunky, nervstvo, cievy, žily, lymfatický systém a aj tukové bunky. To je bežne známa vec a každý ju chápe. Horšie je začať chápať kožu trochu inak a pochopiť, že koža môže obsahovať zakrnené orgány. Čo sú to zakrnené orgány podľa medicíny? Medicína sa týmto historickým štruktúram veľmi nevenuje. Lepší pohľad na to má veda, ktorá skúma evolučný vývoj človeka. Podľa nej má ľudské telo v sebe orientačne asi 200 zakrnených orgánov, ktoré mali naši predkovia a aj zvierací predkovia v rámci svojho vývoja. Ale dnes tieto orgány v zásade nepotrebujeme. Teda tieto zakrnené orgány tvorí iba pár buniek a v nich sú kmeňové bunky. Za určitých okolností je možné tieto bunkové štruktúry aktivizovať. V hlavných čakrových bodoch sa dá aktivizovať zakrnený nervový systém z historickej minulosti našich predkov a dokonca našich zvieracích predkov. Ako potom aktivizovať tieto čakrové body ako napríklad korunnú čakru alebo niektorý zo 14 čakrových bodov? A prečo práve tieto body a nie iné? Tieto body určila jogínska prax a nie výskum alebo medicínska logika a budeme to rešpektovať, lebo tieto hlavné čakry vygenerovala vlastná prax jogínov a to hlavne z Indie.

Ako sa tieto čakrové body zobúdzajú? No nie je to žiadna srandička a vyžaduje to roky úsilia. A to v prvom rade sa naučiť koncentráciu do kože, preniknúť sem a k tomuto prieniku psychiky ezoterika treba roky cvičení. Koncentrácia a prienik do kože nie je žiadna prechádzka rajskou záhradou. Prenik do kože znamená celkom nepríjemnú destabilizáciu psychiky. A tak intenzívnejšie preniknutie do nervstva kože vyžaduje aj rozsiahle psychoterapie. Príliš veľa podnetov z kože do mozgu. A tak, keď toto budete praktizovať, pozor na stav psychiky.

Keď preniknete psychicky do kože a v mozgu si vytvoríte automat na trvalý prienik do kože, potom sa do miest hlavných čakier treba mnohonásobne koncentrovať a aj zatlačením niektorého prstu na miesto výskytu čakry. Je to takto rozumné praktizovať. Ale rozhodujúci prienik do kože v danom čakrovom bode sa deje za pomoci záznamu aktuálne zomretého embrya napr. po potrate, ktoré stiahnete do seba. Aby ste vedeli previesť takúto psycho operáciu, musíte mať odcvičené rané štádiá klinickej smrti a to reálne vo veľkom mozgu a nie iba v predstavách. Sú to náročné techniky a treba roky na ich odcvičenie, zvykanie a ovládanie takéhoto druhu techník. Do seba stiahnutý informačný záznam embrya z potratu sa doslova natlačí do čakrového bodu a aktivizujú sa v čakrovom bode zakrnuté bunky prehistorického nervového systému. Samozrejme, existujú aj iné techniky otvárania. Dajú sa takto otvárať čakry sebe, ale aj iným osobám na diaľku.

Otvorenie všetkých čakier a v nich prehistorického nervstva vedie k otvoreniu špecifického priestoru v ľudskom tele. Tento priestor je dôležitý na zasvätenie danej osoby a vloženie špeciálnych energetických objektov produkovaných v oblasti pupku. Ide o čakru plexus solaris. Ako sa zasväcuje iná osoba či už za jej fyzickej prítomnosti, alebo bez nej na diaľku popíšeme na nižšom mieste tohto príspevku.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra
http://en.wikipedia.org/wiki/Chakra
http://apoort.net/esoterika/cakra-2/
http://apoort.net/esoterika/cakra-joga/

Rozdelenie čakier – čakra Sahasrára – temenná čakra
Nájdete si tu klasický prehľad čakier ľudského tela. Môžete si naštudovať, kde sa na ľudskom tele dané čakry nachádzajú. Tieto čakry nie sú prirodzene otvorené na ľudskom tele. V zásade sú tieto miesta na povrchu kože a v jej vrstvách zatvorené a často aj zablokované určitou psychickou traumou. A aj tu treba veštecky zistiť, aký životný zážitok blokuje otvorenie čakrového miesta. Ide o proces veštecky prešetriť, čo všetko negatívne pôsobí a blokuje otvorenie zakrnutého nervového systému v koži, ktorý je pasívny a ľudské telo ho nepotrebuje teraz k štandardnej činnosti. Ale ezoterik chce tieto miesta otvoriť, aktivizovať a vybudovať v nich mimoriadne schopnosti. V tomto prípade je záujem otvoriť čakrové miesta a otvoriť aj pamäť súvisiacu s týmto nervovým systémom.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sahasrara

Čakra Sahasrára – Šišinka – Duchovné oko
http://en.wikipedia.org/wiki/Pineal_gland
http://en.wikipedia.org/wiki/Parietal_eye
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye

Čakra Ajna – Čelová čakra
http://en.wikipedia.org/wiki/Ajna

Čakra Vishuddha – Krčná čakra
http://en.wikipedia.org/wiki/Vishuddha

Čakra Anahata – Srdcová čakra
http://en.wikipedia.org/wiki/Anahata

Čakra Manipura – Solar plexus čakra
http://en.wikipedia.org/wiki/Manipura

Čakra Swadhisthana – Sakrálna kostrč čakra
http://en.wikipedia.org/wiki/Swadhisthana

Čakra Muladhara – Koreňová čakra
http://en.wikipedia.org/wiki/Muladhara

Šišinka čakra – Sahasrára – menšia čakra – paralelné oko
Tak tu sa musíme zastaviť a vysvetliť si, o čo tu ide a kde všade sa nachádza tisícplátkový lotos. Keď vešteckými technikami preskúmate tehotnú ženu, tak zistíte, že klasické čakrové body sa stratili a namiesto nich sa v každom čakrovom bode objaví niečo ako bod a okolo neho sú doslova stovky menších energetických kotúčikov, napríklad nad korunnou čakrou na vrchu hlavy o veľkosti mince. A tento tisícplátkový lotos je nad čakrovým bodom asi 5 centimetrov, teda nie je priamo v tele, ale v aurickom obale okolo ľudského tela. Aura sa tu chápe ako bioenergia ľudského tela a magnetizmus tejto planéty. Veštecké prepojenie na tehotnú osobu vykazuje tisícplátkovú čakru nad každým čakrovým bodom. Pri osobách starších tiež možno túto čakru, ale iba jednu vnímať nad korunnou čakrou a to znovu v aure. Pri deťoch asi do 10. roku tak isto možno vnímať tisícplátkový lotos nad hlavou. Dajte si pozor a nenechajte sa klamať názvom tisícplátkový lotos. V zásade nad čakrovým bodom v koži sa nachádza energetický objekt plný niečoho ako stovky rotujúcich zahustených energií. Niektorí ľudia majú tento 1000 plátkový lotos otvorený aj v dospelosti. Nie je ich možné vnímať bežnými zmyslami, ale iba senzibilne trénovaným mozgom, prípadne tak poškodeným zrakom a mozgom, kde určitý druh poškodenia dovoľuje vidieť takýto objekt. Možno sa opýtate, či si aj vy dokážete otvoriť takýto objekt alebo dokonca takýchto 12 objektov nad čakrovými miestami po tele? Je to možné u každého a v každom veku.

A načo je dobré si otvoriť takýto 1000 plátkový lotos nad každou čakrou? Dobre čítate, dá sa otvoriť nad každou základnou čakrou a to ešte v troch vrstvách. Teda nad každým čakrovým bodom rotujú tri 1000 plátkové lotosy a nie jeden. Ten prvý v poradí sa otvoril z embryonálnych štruktúr, ktoré vo vašom tele zostali po vývoji vo vašej matke. Ten druhý ide z otvorenia zakrnutých orgánov vo vašom tele a sú asi na 200 miestach. A ten tretí sa tvorí z premostenia všetkých mitochondrií vo vnútri buniek celého tela a zvlášť z kostných buniek. Mitochondria je mikro orgánik v každej bunke a buď vyrába bioenergiu, alebo riadi chémiu v bunke, alebo vyrába nejakú látku.

Na čo vám bude dobré otvoriť tento trikrát pod sebou uložený 1000 plátkový lotos a potom ešte 13 krát skopírovaný nad každý základný čakrový bod? Keď ste senzibil, tak vnímate v aure nad čakrovým bodom tri rotujúce disky, sú bioenergetické a dajú sa do nich vkladať predstavy, myšlienky a rôzne znaky alebo automatická kresba. Usiluje sa o to, aby to trvalo pôsobilo na samotného reikistu alebo liečenú osobu. Reiki zasväcovateľ alebo liečiteľ potom pôsobí cez takýto 1 000 plátkový objekt na seba alebo inú osobu. Prípadne u danej osoby vytvorí takýto objekt v prospech liečby. Keď reiki liečiteľ alebo zasväcovateľ objaví nejaký takýto objekt u iných osôb, tak ho môže zlikvidovať alebo preprogramovať.

Šišinka čakra – Sahasrára – menšia čakra – paralelné oko sa nachádza pod čakrovým bodom na vrchu hlavy. Koncentráciou sa ide z kože do vnútra lebky a tu kdesi v strednom mozgu sa nachádzajú pri epifýze zakrnené zbytky niečoho ako oko, ktoré niekedy bolo na povrchu hlavy, keď sme milióny rokov do historickej minulosti boli niečo ako dnešné hady alebo niečo podobné. Dá sa to tu zobudiť, cvičením oživiť a využiť ako jedinečný pohľad na liečenú alebo zasväcovanú osobu v prítomnosti reiki zasväcovateľa alebo liečiteľa. Je to jedinečný zážitok, že po mnohomesačných meditáciách sa tretie oko zobudí a začínate zvnútra hlavy vnímať svet trochu inak ako bežne cez oči. Nezamieňajte si zakrnené očné nervy na čele človeka. Aj to sa často volá tretie oko, ale o tom sa tu nepíše. Tretie oko skutočne fyzicky existuje v strede hlavy a možno ho jedinečne aktivovať.

Šišinka čakra – Sahasrára sa nachádza okolo hlavného čakrového bodu v koži na hlave a je možné ju aktivovať aj systémom reiki a spustiť rôzne mimoriadne schopnosti. Môže to smerovať k liečbe danej osoby. Zakrnuté orgány v ľudskom tele je možné aktivovať reiki zasvätením a môžu sa rozvinúť a nahradiť klasické orgány v ľudskom tele. Osoba má napríklad namiesto hormonálnych žliaz spustené historické náhrady alebo hormonálne žľazy sa zmenili na historické žľazy z minulosti a môžu fungovať ako nové hormonálne žľazy. Cieľom reiki liečby môže byť aj oživenie zakrnených orgánov v ľudskom tele ako jediná možnosť vyliečenia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Parietal_eye

Šišinka čakra – Sahasrára – menšia čakra – svaly lebky
http://en.wikipedia.org/wiki/Occipitofrontalis_muscle

Šišinka čakra – Sahasrára – menšia čakra – wormian kosti
http://en.wikipedia.org/wiki/Wormian_bones

Šišinka čakra – Sahasrára – menšia čakra – tylová kosť
http://en.wikipedia.org/wiki/Occipital_bone

Šišinka čakra – Sahasrára – tisícplátková čakra – detský fenomén
http://meditaceprodeti.blog.cz/1207/cakry-u-deti
http://www.sequoiarecords.com/article-chakras-children/Healt…
http://probuzeni.blogspot.sk/2010/09/cakry-nejen-pro-nastava…

Šišinka čakra – Sahasrára – tisícplátková čakra – indigové deti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indigov%C3%A9_d%C4%9Bti
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_children

Šišinka čakra – Sahasrára – menšia čakra – primitívny uzol
http://en.wikipedia.org/wiki/Primitive_knot

Šišinka čakra – Sahasrára – menšia čakra – pseudogén
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudogenes

Šišinka čakra – Sahasrára – menšia čakra – junk DNA
http://en.wikipedia.org/wiki/Junk_DNA

Šišinka čakra – Epifýza – DMT
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dimethyltryptamin
http://en.wikipedia.org/wiki/N,N-Dimethyltryptamine

VIDEO ŠIŠINKA ČAKRA
https://www.youtube.com/watch?v=41xnw-JkHRE
https://www.youtube.com/watch?v=dAAmGPvtqQE
https://www.youtube.com/watch?v=ewapKUCHXyc
https://www.youtube.com/watch?v=CULx9ui0Qw4
https://www.youtube.com/watch?v=UZDDcx3eef8&list=PLdf3J…
https://www.youtube.com/watch?v=PUQEtEQyrMk&list=PLdf3J…
https://www.youtube.com/watch?v=s7bJOjsZZ5Q
https://www.youtube.com/watch?v=aTsEEkVjwbw
https://www.youtube.com/watch?v=McKu_qvCzM0

https://www.youtube.com/watch?v=veYeY4kFDuY
https://www.youtube.com/watch?v=Qz7XJRKhCi4
https://www.youtube.com/watch?v=mGp9pYHSkdI
https://www.youtube.com/watch?v=LQpwbjq47bU
https://www.youtube.com/watch?v=obk5nsQyXWY
https://www.youtube.com/watch?v=AbcVFaoMTKk&list=UUTi-1…
https://www.youtube.com/watch?v=7-wnQxs-oBM
https://www.youtube.com/watch?v=MYxLFwN7_gM

VIDEO ŠIŠINKA OKO
https://www.youtube.com/watch?v=WY1tTgfxq9c
https://www.youtube.com/watch?v=ffUlDIoOynw
https://www.youtube.com/watch?v=enV94hN4mhY
https://www.youtube.com/watch?v=T1_5_2J6YFA
https://www.youtube.com/watch?v=QYe7ZC-alDA

https://www.youtube.com/watch?v=Pjn4u7rX7v4&list=PLKfZ5…
https://www.youtube.com/watch?v=w1lk6jGx2fw&list=PLKfZ5…
https://www.youtube.com/watch?v=46yUvlU5xPM&index=6&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=fnEneaYNgRM&list=PLKfZ5…
https://www.youtube.com/watch?v=PQzQ0pF_lmk&index=2&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=26FHnuthffY&list=PLKfZ5…
https://www.youtube.com/watch?v=K9Sx5Oe8bmA&list=PLKfZ5…
https://www.youtube.com/watch?v=1ach3euzeYM&list=PLKfZ5…
https://www.youtube.com/watch?v=8lniNtlZl1A&list=PLKfZ5…

1000 ČAKRA LOTOS
https://www.youtube.com/watch?v=x16zKbBv0XY
https://www.youtube.com/watch?v=cADcRtM4BWE
https://www.youtube.com/watch?v=U66L3t68D5A
https://www.youtube.com/watch?v=owDdDU5pYTw
https://www.youtube.com/watch?v=_E3IeW0vpAs
https://www.youtube.com/watch?v=Kj0KIGP9zP0
https://www.youtube.com/watch?v=ymWqmG9cHFU
https://www.youtube.com/watch?v=I72yD1N2cv8
https://www.youtube.com/watch?v=pxsQj6xmj6g
https://www.youtube.com/watch?v=0kN3F57a1qo
https://www.youtube.com/watch?v=8RGy3Sm5ZKU

https://www.youtube.com/watch?v=MAV6c1kKp4s
https://www.youtube.com/watch?v=W0POzYv9n7c
https://www.youtube.com/watch?v=Ozh1zpvxU8I
https://www.youtube.com/watch?v=wfvDtQNM30M
https://www.youtube.com/watch?v=lMtTHHmFuSk
https://www.youtube.com/watch?v=T4vxlg9256Q
https://www.youtube.com/watch?v=OBQzq_rCUgs

https://www.youtube.com/watch?v=AZ7uz6LBTlw&index=2&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=masidPEtSHA&list=PLQcFY…
https://www.youtube.com/watch?v=yme48EGzgzs&index=1&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=twgUOumazx8&index=5&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=ARonDFtKS7k&index=7&#03…
https://www.youtube.com/watch?v=lMumsItbxVo&index=8&#03…

https://www.youtube.com/watch?v=j8HzTVLt9ls
https://www.youtube.com/watch?v=tMQvSG-mA_4
https://www.youtube.com/watch?v=ju1ttq8i_F8
https://www.youtube.com/watch?v=eyg1g6C0b9Y
https://www.youtube.com/watch?v=07g1WzMIQFA
https://www.youtube.com/watch?v=Hb7-yw8O3Pk
https://www.youtube.com/watch?v=ZB4WEvUr9q8

Koreňová čakra – Muladhara – menšia čakra
Zase tu máme jednu zo základných čakier a jej miesto je v oblasti pohlavných orgánov. Presnejšie by sa mala umiestniť medzi pohlavné orgány a análny otvor. Znovu je v koži a reiki systémom je možné na mnoho pokusov tento čakrový bod zobudiť. Znovu opakovane píšem, že ide o otvorenie zakrnenej formy nervstva v koži a nie nervového systému v koži, ktorý je výsostne ľudský. Treba si na to dávať pozor. Znovu je okolo hlavnej čakry na tomto mieste množstvo menších čakier, ktoré je možné reiki aktivizovať za účelom liečby a zdravia. Opačná čakra je na vrchu hlavy. Jej reiki otvorenie je podobné a používajú sa podobné techniky, ktoré boli popísane vyššie.

Koreňová čakra – Muladhara – menšia čakra – apendix
http://en.wikipedia.org/wiki/Vermiform_appendix

Koreňová čakra – Muladhara – menšia čakra – trochanter
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_trochanter
http://en.wikipedia.org/wiki/Phalanges_of_the_foot

Sakrálna kostrč čakra – Swadhisthana – menšia čakra
Je to jedna zo základných čakier a jej miesto je v oblasti chrbta a to priamo na kostrči. Protiľahlá čakra je v strede hlavy, kde končí predĺžená miecha a prechádza do mnohopočetne rozvetveného nervstva mozgu a túlavého nervu idúceho k srdcu, žalúdku a k pohlavným orgánom. Znovu je v koži a reiki systémom je možné na mnoho pokusov tieto čakrové body zobudiť. Znovu opakujem, že ide o otvorenie zakrnenej formy nervstva v koži a nie nervového systému v koži, ktorý je výsostne ľudský. Tak isto to platí aj o otváraní zakrneného nervstva v strede hlavy. Treba si na to dávať pozor. Znovu je okolo týchto čakier na týchto miestach množstvo menších čakier, ktoré je možné reiki aktivizovať za účelom liečby a zdravia. Reiki otvorenie je podobné a používajú sa podobné techniky, ktoré boli popísané vyššie.

Sakrálna kostrč čakra – Swadhisthana – menšia čakra – kostrč
http://en.wikipedia.org/wiki/Tail_bone

Sakrálna kostrč čakra – Swadhisthana – menšia čakra – Filum terminale
http://en.wikipedia.org/wiki/Filum_terminale

Solar Plexus čakra – Manipura – menšia čakra
Jedna zo základných čakier a jej miesto je v oblasti pupku. Protiľahlá čakra je paradoxne nie na chrbte, ale sú to ústa čakra. A možno k nej pridať aj čakra zvierač na konečníku. Znovu sú v koži a reiki systémom je možné na mnoho pokusov tieto čakrové body zobudiť. Znovu opakujem, že ide o otvorenie zakrnenej formy nervstva v koži a nie nervového systému v koži, ktorý je výsostne ľudský. Znovu je okolo týchto čakier na týchto miestach množstvo menších čakier, ktoré je možné reiki aktivizovať za účelom liečby a zdravia. Reiki otvorenie je podobné a používajú sa podobné techniky, ktoré boli popísané vyššie.

Solar Plexus čakra – Manipura – menšia čakra – Placenta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Placenta
http://en.wikipedia.org/wiki/Placenta

Srdcová čakra – Anahata – menšia čakra
Ďalšia zo základných čakier a jej miesto je v oblasti hrudnej kosti v strede hrude. Protiľahlá čakra sa mení na všetky čakry okrem korunnej na vrchu hlavy a okrem základnej zospodu tela. Znovu sú v koži a reiki systémom je možné na mnoho pokusov tieto čakrové body zobudiť. Teda je tu premostenie srdcovej čakry na vymenované čakry a vzájomne ich spojiť.

Srdcová čakra – Anahata – menšia čakra – hrudná kosť
http://en.wikipedia.org/wiki/Manubrium
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sobo_1909_31.png

Srdcová čakra – Anahata – menšia čakra – záprstné kostičky
http://nl.wikipedia.org/wiki/Os_carpi_centrale

Srdcová čakra – Anahata – menšia čakra – bradavky u muža
http://en.wikipedia.org/wiki/Nipples

Krčná čakra – Vishuddha – menšia čakra
Zase tu máme jednu zo základných čakier a jej miesto je v oblasti stredu krku v koži. Protiľahlé čakry sú čakry na dlaniach a chodidlách. Znovu sú v koži a reiki systémom je možné na mnoho pokusov tieto čakrové body zobudiť. Teda je tu premostenie krčnej čakry na vymenované čakry a vzájomne ich spojiť.

Krčná čakra – Vishuddha – menša čakra – jazykové papily
http://en.wikipedia.org/wiki/Lingual_papilla

Krčná čakra – Vishuddha – menšia čakra – zub múdrosti
http://en.wikipedia.org/wiki/Wisdom_teeth

Čelová čakra – Ajna – menšia čakra – oko nerv
Ďalšia zo základných čakier a jej miesto je v oblasti medzi obočiami nad očami. Protiľahlá čakra sa tu myslí oči, jazyk, uši, nos. Znovu je ajna čakra v koži a reiki systémom je možné na mnoho pokusov túto čakru zobudiť a premostiť na zmyslové senzory ako oči, jazyk, uši, nos.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oko
http://en.wikipedia.org/wiki/Eye
http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_the_eye

Čelová čakra – Ajna – menšia čakra – kladivko
http://en.wikipedia.org/wiki/Malleus

Čelová čakra – Ajna – menšia čakra – svaly vonkajšieho ucha
http://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsic_muscles_of_external_e…

Čelová čakra – Ajna – menšia čakra – viečko oka
http://en.wikipedia.org/wiki/Nictitating_membrane

Čelová čakra – Ajna – menšia čakra – Plica semilunaris
http://en.wikipedia.org/wiki/Plica_semilunaris_of_the_conjun…

Čelová čakra – Ajna – menšia čakra – slepé črevo
http://en.wikipedia.org/wiki/Foramen_cecum_(tongue)

Čelová čakra – Ajna – menšia čakra – Hmatové fúzy
http://en.wikipedia.org/wiki/Vibrissae

Čelová čakra – Ajna – menšia čakra – novorodenecký reflex
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_reflexes
http://en.wikipedia.org/wiki/Glabellar_reflex
http://en.wikipedia.org/wiki/Primitive_reflex
http://en.wikipedia.org/wiki/Plantar_reflex

Indigové deti – Sakrálna – tisícplátková čakra
Mimoriadne účinné zobúdzanie 1000 plátkových čakier alebo lotosov z čakrových bodov je možné tým, že sa na diaľku cez reiki systém premostíte na živé deti, ktoré majú mimoriadne schopnosti už v detstve. Toto reiki premostenie na diaľku dovoľuje mimoriadne aktívne otvorenie 1000 platových lotosov v aurickom obale. A tak je to možné vyskúšať a použiť.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indigov%C3%A9_d%C4%9Bti
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_children

Indigové deti – Sakrálna – tisícplátková čakra – Aspergerov syndróm
http://en.wikipedia.org/wiki/Asperger_syndrome

Indigové deti – Sakrálna – tisícplátková čakra – ADHD
http://en.wikipedia.org/wiki/Adult_attention_deficit_hyperac…

Indigové deti – Sakrálna – tisícplátková čakra
http://milannovy.blog.idnes.cz/c/403948/Jsme-pripraveni-na-i…

Indigové deti – Sakrálna – tisícplátková čakra – autista
http://apoort.net/esoterika/reiki-andel/#autista

VIDEO INDIGOVÉ DETI
https://www.youtube.com/watch?v=d-jEyGxxvpU
https://www.youtube.com/watch?v=kFzNeyqRico
https://www.youtube.com/watch?v=80ReAqufrMY
https://www.youtube.com/watch?v=hWjX-jPPY94
https://www.youtube.com/watch?v=ZNdSFqrta78
https://www.youtube.com/watch?v=zpKXnrmwNT8
https://www.youtube.com/watch?v=Ug5bzrMIGd0
https://www.youtube.com/watch?v=y9j0Co4xqzY
https://www.youtube.com/watch?v=PRic5cQNLmU

Vestigiality – zbytkové štruktúry
Prielom do chápania čakier je ukrytý vo vede zvanej Evolúcia človeka. Bude trvať pár rokov, kým reiki systémom a reiki meditáciou dokážeme otvoriť všetkých 200 zakrnených orgánov a nájdeme pre ne vhodné využitie pre zdravie a dlhovekosť.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vestigiality

Vestigiality – zoznam 86 zakrnených orgánov
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiedersheim

Vestigiality – človek vestigiality
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_vestigiality

Vestigiality – nekódujúce sekvencie DNA
http://en.wikipedia.org/wiki/Noncoding_DNA

Vestigiality – atavizmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atavismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Atavism

Otváranie čakier
Popísal som to vyššie. Netvrdím, že je to jediný spôsob otvárania a čistenia čakier na ľudskom tele. Ale otváranie cez pritiahnutý informačný záznam zomierajúceho embrya pri potrate je mimoriadne razantný prostriedok zobudenia čakrového bodu veľkej alebo malej čakry. Odcvičenie raného štádia klinickej smrti je nutná záležitosť.
http://www.eclecticenergies.com/chakras/open.php
http://www.wikihow.com/Open-Your-Spiritual-Chakras

VIDEO HARMONIZÁCIA ČAKRY
https://www.youtube.com/watch?v=F8kwc1lkiAQ
https://www.youtube.com/watch?v=JWZCQYgUS_E
https://www.youtube.com/watch?v=AvD9tKxGEMI
https://www.youtube.com/watch?v=beXK8TkvIqY
https://www.youtube.com/watch?v=50oI35aXxqo
https://www.youtube.com/watch?v=KUxlJqpQyAM
https://www.youtube.com/watch?v=4eKwhi-1s_A
https://www.youtube.com/watch?v=h7wSWTR_NA8
https://www.youtube.com/watch?v=yf-6PbqYJoA

https://www.youtube.com/watch?v=Lh-33bHHuH0&list=PLC2FA…
https://www.youtube.com/watch?v=JSLJfcjiAik
https://www.youtube.com/watch?v=zeni1v_dUMQ
https://www.youtube.com/watch?v=D6WwJUjQGIM
https://www.youtube.com/watch?v=IChw1OMJ1eg
https://www.youtube.com/watch?v=mioJB3l6vLk
https://www.youtube.com/watch?v=vgy0gbQkJRI&list=PLk7pe…
https://www.youtube.com/watch?v=fqQzpQFnxAM&list=PL2C07…
https://www.youtube.com/watch?v=3ckSGH6TP_k&list=PL2C07…
https://www.youtube.com/watch?v=1NPNNxD-_Jw&list=PL2C07…
https://www.youtube.com/watch?v=ARyZpzqD6lA&list=PL2C07…
https://www.youtube.com/watch?v=h2j_raw-a3o&list=PL2C07…

Evolučná genetika
Aby sme lepšie pochopili základ, čo je to čakra, čo je to čakrový bod, je potrebné si zbehnúť do vedy zvanej Evolúcia človeka, ktorá popisuje, že ľudské telo je múzeum asi 200 zakrnených orgánov, ktoré je možné aktivovať, prepojiť na ľudské orgány a prípadne tieto zakrnuté orgány využiť aj na iné účely, ako pôvodne fungovali. Hlavne na mimoriadne schopnosti.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika

Evolučná genetika – genóm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genom
http://en.wikipedia.org/wiki/Genome

Evolučná genetika – gén
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gen

Evolučná genetika – chromozóm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom

VIDEO EVOLUČNÁ DNA
https://www.youtube.com/watch?v=qLnr_3J1IT8
https://www.youtube.com/watch?v=qBfuVuelkoY
https://www.youtube.com/watch?v=_rdQ2Wyqdgk
https://www.youtube.com/watch?v=wxDOpAM2FrQ
https://www.youtube.com/watch?v=H6IrUUDboZo&list=PLrlZO…
https://www.youtube.com/watch?v=aeAL6xThfL8&list=PLrlZO…
https://www.youtube.com/watch?v=v3dbKM0nbuQ
https://www.youtube.com/watch?v=554zSksLNEM
https://www.youtube.com/watch?v=ArZLXHVVV5I
https://www.youtube.com/watch?v=U4gHMtc15GM
https://www.youtube.com/watch?v=ordJSJWEQQ0

Pridaj komentár