Tento príspevok opisuje možné meditačné cvičenia s mandalami, ktoré patria k základu práce v tejto oblasti. Tak isto tu uvádzam niekoľko rituálnych techník.V predchádzajúcich príspevkoch som sa snažil uviesť seba a aj vás do problematiky mandál. Nesnažil som sa zatiaľ definovať mandaly rozumovo. Najprv som sa snažil s mandalami iba emocionálne zblížiť a trochu si o nich zafantazírovať tak, ako ma to napadlo. Nie je na tom nič zlého, je to normálna detská hra a to je na tom to príjemné. Zobral som si mandalu a ako dieťa na pieskovisku som sa vytešoval. Nie je žiadny dôvod, aby ste sa aj vy takto detinsky nevytešili. Zadajte do vyhľadávača heslo mandala a vydajte sa na lov mandál po internetových stránkach. Keď nejakú srdcu lahodiacu mandalu nájdete, tak sa potešte ako malé dieťa pri pohľade na peknú hračku. Toto je tá najlepšia forma učenia sa a zbližovania so svetom mandál.Keď sa tejto vášnivej zberateľskej hry nabažíte, tak si z mandál vytvorte svoju osobnú loveckú zbierku. To sa mandaly stali pre vás zbierkovými trofejami. Keď si takúto zbierku vytvoríte, je čas sa s ňou pohrať iným spôsobom a z trofejí spraviť svojich najmilších priateľov. Je to vcelku jednoduché. Vaša zbierka sa musí lepšie vpísať do vašej mysle tak, aby ste si svojich mandalových priateľov mohli nosiť vo svojej duši stále so sebou. Už ich žiadny zlodej nemôže ukradnúť. Takto sa stanú vašou súčasťou. No nato, aby prerástli do vašej duše ešte hlbšie, je potrebné sa s mandalami poláskať a vytvoriť si k nim vzťah ako k svojmu najlepšiemu priateľovi. Postupne si tieto najobľúbenejšie mandaly začnete všímať podrobnejšie.Očami začnete voľne obkresľovať jednotlivé časti. Môžete postupovať od okrajov po špirále do stredu. Raz to robíte v smere doprava a potom v smere doľava. V iný deň nezačnete od okraja, ale od stredu a v špirále pokračujete k okraju. Keď sa tejto hry nasýtite, tak môžete očami obkresľovať jednotlivé časti technikou náhodného výberu. Môžete si zavrieť oči a predstavovať si jednotlivé časti mandaly, ktoré si pamätáte. Je výborné, keď si dokážete v mysli predstaviť celú mandalu a tiež jej farebnosť. Keď vyčerpáte všetky možnosti, tak môžete pristúpiť k mandalám z hľadiska rituálneho a s mandalami sa spolčiť aj na úrovni hlbokého podvedomia. K tomu budete potrebovať pozbierať rozmanité množstvo drobných minerálov.Tieto si buď nazbierate v prírode, alebo zakúpite vo vybraných predajniach. Mandaly si z počítača vytlačíte na farebnej kopírke a na takto dostatočne veľkú mandalu poukladáte rôzne druhy kamienkov a to tak, aby poukladané kamienky posilnili vplyv nakreslenej mandaly. Vytlačte si viacero mandál a do stredu každej mandaly položte jeden minerál. Pokúste sa vciťovať do toho, či vybratý minerál sa k danej mandale hodí. V inom prípade si dajte vytlačenú mandalu pred seba, všetky kamienky nasypte po okraji mandaly a to tak, aby do obrázku mandaly nezasahovali.Každý deň sa na chvíľu pri mandale zastavte a vyberte z kamienkov jeden, ktorý umiestnite do stredu mandaly. Keď sa na mandalu pozriete na druhý deň a budete mať znovu tušenie, že vybratý kamienok a mandala sa dolaďujú, tak tento stav ponecháte aj na druhý deň. Takto postupne pracujete s každou mandalou, ktorá je vášmu srdcu blízka.

Pridaj komentár