Nakladateľstvo: AWT Laboratory
Autor: Noriyuki Sato

Rozložil som si tarotové karty pred seba a každú som si podrobne prezeral so snahou dobre si ich zapamätať. Na týchto kartách ma upútalo, že sú čiernobiele. Nebýva to zvykom, väčšina tarotových kariet je farebne aj umelecky dobre prepracovaná. Na týchto kartách si treba dobre povšimnúť, že na každej je postava bojovníka alebo bojovníčky, ktorá drží v ruke zbraň.

Najčastejšie je to meč. Ďalej si treba pozorne všimnúť aj trojuholníkové tvary, ktoré sú skoro na každej tarotovej karte. Obsahujú aj prvky klasických tarotových kariet a teda boli pre autora základnou inšpiráciou. Karty som si rozložil pred seba a usiloval som sa dobre si ich zapamätať. To robievam pravidelne určité obdobie, pokiaľ si ich všetky dobre zapamätám. Keď si viem každú kartu dobre predstaviť aj so zatvorenými očami, tak pristúpim k rituálnemu zblíženiu s kartami. Prezerám si karty a stláčam hlavu dvomi rukami.

Ruky vytvárajú na boky hlavy tlak. V takejto pozícii si znovu prezerám karty, ktoré som si rozložil pred seba. Pokračujem v prezeraní kariet a postupne si dvomi rukami stláčam jednotlivé časti tela. V ďalšie dni pokračujem v magickom kontakte s kartami a to tak, že na každú kartu položím pravú ruku a zároveň si predstavujem, ako cez dlaň prechádza do môjho tela. Pri ďalšom nácviku zoberiem vždy dve karty a navzájom ich obrázkovou stranou spojím a sústredím sa, ako karty priestorom odchádzajú k človeku, ktorého chcem na diaľku diagnostikovať. Pri ďalších cvičeniach si karty otočím obrázkom nadol a každej karty sa postupne dotýkam jedným prstom.

Zároveň si predstavujem, ako karty do mňa vstupujú a upravujú môj psychicky stav. Začínam zisťovať, že tieto tarotové karty ma vedú k tomu, aby som sa začal venovať skúmaniu svojej psychiky a dokázal vznikajúce anomálie vo svojom správaní odstrániť. Tarotové karty ma nútia, aby som si vytvoril zoznam svojich psychických problémov a aj ich začal rozumne riešiť. Viacerí meditujúci sa usilujú najprv si správne nastaviť psychiku a to tak, aby si spomenuli na momenty vo svojom živote, keď sa dokázali ovládať a meniť zlé psychické návyky.

Každý sa musí naučiť vychádzať z tejto základne a triezvo hodnotiť seba samého. V druhej fáze má každý pocit, že karty môžu v jeho psychike pôsobiť a pomáhať mu. V tejto fáze musí každý prijať sebakritiku a pozrieť sa na seba pravdivo. Teda tieto tarotové karty vám dovolia vytvoriť zoznam vlastných neduhov. Keď sa zameriate na inú osobu, tak isto vám povedia o psychických problémoch a nedostatkoch tejto osoby. To, čo ovládajú tieto karty priam fenomenálne, je hodnotenie pudových inštinktov ako je pud sexuálny, pud rozmnožovací, pud obživný, pud združovací, pud útekový, pud agresie a nakoniec pud sebazáchovy. Treba si uvedomiť, že na jednej strane nás tvoria zvieracie pudy a potom rozumová schopnosť tieto pudy korigovať a kultivovať na ľudský rozmer v rámci spoločenstva ľudí.

Pridaj komentár