Je potrebné vysvetľovať a školiť všetkých v tomto zoskupení, aby mali aký taký prehľad o svete vedy a forma videí je v tomto smere celkom zaujímavá. Vzdelávanie v oblasti ezoteriky je špecifické a neslúži pre bežný život a praktické použitie, ale je zámerne vedené špeciálne pre potreby ezoteriky. Nemá nejakú špecializovanú úroveň a skorej ide o to, aby mal ezoterik dobrý prehľad v prírodných, spoločenských a technických vedách.

Ezoterik môže výdatne používať videá aj do oblasti spoznávania svojho vnútra, čo všetko v sebe má. Ezoterik je niečo ako vedomý autista, ktorý vonkajší svet bežných ľudí a tejto spoločnosti nemusí a komunikuje toľko, koľko je potrebné, aby si zabezpečil svoju ezoterickú cestu. Naviac ide o autisticky orientovaných jedincov, kde príliš veľa neurónov v mozgu je zorientovaných dovnútra a nie von na okolie. Bežní ľudia to majú naopak. Autistický ezoterik svoje vnútro tvorí podľa reálnych skutočností, ktoré si preberá z astrológie a kvantovej fyziky častíc. Autista ezoterik vie dobre rozlíšiť, čo je reálne dosiahnuteľné a čo je zatiaľ sci-fi a v rovine fantázie. Ezoterik nie je klasicky autisticky orientovaná osoba, ktorá si žije vo svojom vyfantazírovanom svete. Vo vnútri seba nežije klasický život bežných ľudí, ale ani bludovú rovinu svojej fantázie. A keď chce rozvíjať fantáziu, robí tak zámerne a s jasným cieľom.

Teda videá o orgánoch a systémoch tela, o bunkách, orgánikoch, bielkovinách, aminokyselinách, prvkoch sú dobrá cesta spoznať odborne, čo má ezoterik vo svojom tele. A potom je tu niečo ako chuť prenikať svojou vôľou do vnútra týchto systémov. A nakoniec v neurónoch ako športovec vytvoriť schopnosť prenikať do svojich orgánov a systémov trvalo a čo najrýchlejšie. Tak isto budovať vo svojich neurónoch trvalý systém mimozmyslového vnímania, čo sa v daných oblastiach deje. Pokiaľ ezoterik nevie, čo má v sebe a nevie trvalo cez neuróny úplne automaticky prenikať, tak v ezoterike nič nedosiahne.

Je množstvo videí o kozme a je ich možné využiť na to, aby ezoterik dokázal svoju psychiku poslať do kozmu. Pozor, nie do svojich fantázií v neurónoch a nervstve tela, ale rovno do priestoru kozmu.

Nájde sa veľa videí na to, aby sa ezoterik naučil prenikať psychicky aj do mikrokozmu a to v prvom rade do prvkov, atómov, elektrónov, jadier atómov a do iných častíc. Aj tu môžu byť videá dobrá pomôcka a to jednak spoznať svet častíc a potom vycvičiť trvalo mnohoročnými cvičeniami svoje neuróny, aby prenikali aj do tohto sveta. Opakujem znovu, že tu nemáme na mysli prenikanie do svojich fantázií o časticovom svete. A väčšina ezoterikov preniká práve do svojich fantázií a predstáv o častiach. A to nie je cieľom ezoteriky.

Nájdete si tu najnovšie videá na meditáciu do rôznych úrovní ezoterickej cesty. Niektoré videá po čase už nemusia byť funkčné a treba si hľadať podobné.

Svet aminokyselín
http://www.youtube.com/watch?v=atCs_lz_oOg&feature=watc…
http://www.youtube.com/watch?v=zdDkiRw1PdU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_6Rrymt6XwI&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=gngsL9FRpqc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=XuUpnAz5y1g&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=teV62zrm2P0&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=J2BzrA5IWtY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qBfuVuelkoY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=8s4he3wLgkM&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=T-g-G0-kehU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=8ah6e0CEPok&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=DkcKmeiMQBM&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=buaSyaEEQoc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=-mS0p1QKFEk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=zOSyGTYCRFw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&#03…
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=Ygc-cVd1dtM&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=jvIT4lKrt8o&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=RSTB57a6Uzk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&#03…
http://www.youtube.com/watch?v=o1GQyciJaTA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=C6hn3sA0ip0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2KQbVr9kFO0&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=ywKYmGZhfP8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Rpj0emEGShQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=YSgkoldBNkI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=67ays2ZYr48&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=iIUObFPEapE

http://www.youtube.com/watch?v=haOHk_Tp6KI&feature=ends…
http://www.youtube.com/watch?v=mH05S3QlOkg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=d6XEJky36fM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ArutEeohjPE
http://www.youtube.com/watch?v=RBjWwlnq3cA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=d9ouk_46xA8&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=BsLLZxXLSfA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Q1DfZGrRmWs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qxcFbqA7w80&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=zE4BkAw_lL4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gAsIqlhJ0-U&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=KaGb9Uo145o&feature=chan…

Znaky pravekých ľudí
http://www.youtube.com/watch?v=3wjxArm66yo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=snuThf2h8iQ&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=GVKyi1iIi2E&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=Us-LadzlbUA&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=t9fuDjc5xOs&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=snuThf2h8iQ&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=QhLmBHl4mdM&feature=relm…

Audiomachine
http://www.youtube.com/watch?v=gYK43sYD3JI&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=ABVyqxS4KBw&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=DAVxQ0Ql630&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=L3VqMoZO7jo&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=g0jQOl_RpIU&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=iwvFFKbtEbo&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=biwr3k89dmo&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=SZZZ2sXkG7k&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=SZZZ2sXkG7k&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=SZZZ2sXkG7k&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=p0blM7GilaQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=gYOmNSrKEiM&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=Elw50SlwBRY&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=UYm-oxd4BIQ&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=KzKYB6WJ_E0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=MI302CTi3SI&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=pEkCWmuLTbw&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=gYOmNSrKEiM&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=Elw50SlwBRY&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=KzKYB6WJ_E0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=MI302CTi3SI&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=iwvFFKbtEbo&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=sJRgYyCA81g
http://www.youtube.com/watch?v=yD_AwjzTaI0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FMzutxQQ7A4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=BcZaGETcTsc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=l-mhfqC7Zxc&feature=resu…

Algoritmus fantázie voľné
http://www.youtube.com/watch?v=jYsbFreUMkg&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=VF8G-pCYeU4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=aAQ7gHv_018&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=HchY3mmke_4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=5q6QW59CaxM&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=rw-I6-y0ijc&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=-EPp0nrSa-o&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=SaijnE4l6R0&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=1wmrzXM5aJA&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=Hrv3una53Nk&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=Yb5MRbgNKSk&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=16sDp2aqJDw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=kLv9_lgGCR8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=czVkT-JrXd0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=CEq4iRjjTmI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=I_YRE5rsMos&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=is-dFvEZDlA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=F9oQXW_8dqw
http://www.youtube.com/watch?v=pOsbr5oPMQ4&feature=ends…

Znaky astrálne
http://www.youtube.com/watch?v=scbQVLYX8f8
http://www.youtube.com/watch?v=rI_jhfJEXW0
http://www.youtube.com/watch?v=q3_3a6TxKo8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=0Ls1Ha6iKBs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2CkBzGethhM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=s4v58Hn0Dec&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=goFvAA14JD4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=XqS0U-Qo_IE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=UnSq0c7jM-A&feature=rela…

Video matematika
http://www.youtube.com/watch?v=nsmrOvWIhKA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Qrtdld2HuSQ&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=yLhBIW5M4NI&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=59pwi10rC7E&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=0U3WK1yzhs4&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=nRDUVpliTuU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Fw5nPOg4x_Q&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=kDF1Ux_1vwQ&feature=relm…

Pridaj komentár