Astrálna ezoterika je špecifická ezoterika, ktorá vedome pestuje rané štádiá klinickej smrti a potom tieto otvorené štádiá medituje a prehlbuje.

Pokiaľ sa chcete tejto rovine ezoteriky venovať, je potrebné mať vysporiadané otázky okolo smrti. Pre ezoterika je smrť v zásade niečo dobré a láskavé. So smrťou sa nebojuje, bojuje sa so starobou a chorobami. Ezoterik sa meditačnými cvičeniami dostal do klinickej smrti a pozná, aké sú to blažené stavy. Ide samozrejme o stavy klinickej smrti aj s návratom do života. Nejde tu o smrť a dobrovoľný odchod.

Nikto tu nikoho nenavádza cvičiť stavy blízke klinickej smrti. Cvičenia sú rizikové a každý ich cvičí na vlastnú zodpovednosť. Prenikanie do stavu klinickej smrti sa cvičí desiatku rokov a toto prenikanie je pozvoľné, ezoterik si musí na tieto stavy pomaličky zvykať. Sú jednoducho rizikové, pokiaľ ich niekto cvičí píliš rýchlo, nezodpovedne a hazarduje so zdravím. Zároveň pri rýchlom a riskantnom postupe je psychiatria istá. A tak si dobre rozmyslite, do čoho to chcete ísť. Upozorňujem, že pokiaľ si otvoríte stav klinickej smrti, tak tento stav vašej mysle je nezvratný, psychika ezoterika sa natrvalo zmení, ezoterik sa musí naučiť v týchto stavoch trvalo fungovať a štandardne sa chovať.

Ezoterik si na začiatku iba čiastočne otvára stavy klinickej smrti. Sugeratívne cvičenia, že ezoterikovi amputovali v nemocnici orgány a časti tela. Sugerácia je uveriť a nespochybňovať. Tieto cvičenia za určitý čas dostatočne otvoria ezoterikovi vstup do sveta mŕtvych spomienok na špiritistickej úrovni. Hovoríme o špiritistickom svete mŕtvych spomienok. Ide o spomienky osôb a zvierat, ktoré zostali po smrti danej osoby vo svete mŕtvych. Pokiaľ daná osoba netúžila po reinkarnácii a nevenovala sa meditáciám na svet mŕtvych a ich spomienky, tak po ukončení života a fyzickej smrti sa spomienky rýchlo rozpadnú a nezostáva vo svete mŕtvych nič. Pokiaľ osoba počas života meditovala na svet mŕtvych a chcela uložiť spomienky do sveta mŕtvych a potom reinkarnáciu, tak tieto spomienky sa uložia do sveta mŕtvych – špiritistická línia a sú stabilné, zahustené informáciami a nabité cieľom, ktorý chce dosiahnuť.

Ezoterik počas svojej kariéry spoznáva svet mŕtvych a jeho určité línie a možnosti. Ezoterik sa na začiatku svojej cesty zorientuje hlavne na to, čo bude po jeho smrti a nie čo je teraz alebo čo bolo. Ezoterik sa oboznámi s ideami a predstavami teológie. Teológia sa venuje systému absolútne a úplne dokonalé, všadeprítomné, na večnosť prítomné a majúce absolútnu moc dosiahnuť čokoľvek. Ezoterik vie, že za bežných okolností nemožno teológiu uviesť ako svoju životnú cestu. Teologické myšlienky sa nedajú realizovať v normálnych podmienkach planéty Zem. Ale to neznamená, že sa nedajú realizovať niekde mimo planéty Zem a za iných okolností.

Ezoterik sa zaoberá so všetkým, čo hovorí o smrti a zaujíma ho jedine všetko okolo smrti a to, čo bude po smrti. Ezoterik je zmierený so smrťou až tak, že okolo seba pri meditácii vníma, ako sa prepadá do štádií smrti. Mimozmyslovo vníma postavy zomretých príbuzných, potom svetlo, potom vníma svietiacu postavu a potom vstupuje jeho psychika do niečoho ako vyčistenie od hriechov. Mimozmyslovo osoba vníma, komu za života uškodila alebo spravila zle. A takto nejako sa ezoterik prebíja do sveta mŕtvych a usiluje sa tento stav dynamizovať.
Trvalo sa otvára astrálny svet a svet charakteristický fantómovým telom je definitívne uzatvorený a zostáva astrálny svet. A tento astrálny svet sa dá neustále prehlbovať a dosahovať také otvorenie, ktoré majú napríklad špičkoví liečitelia v tejto oblasti.

Uvádzam niektoré teologické, informačné a kozmické pojmy, ktoré sa vkladajú do astrálneho sveta, kde ezoterik buduje niečo podľa teologického vzoru, a tak isto aj astrálne orgány na podporu svojho zdravia. Ďalej si tu bude pestovať liečiteľský potenciál ako v prípade filipínskych liečiteľov.

Astrálna bytosť – časticová inteligencia
Astrál, klinická smrť. Rané štádium klinickej smrti.
Klinická smrť uvoľňuje fantómové telo a mení ho na astrálne telo.
Amputácia končatiny mení extrémne fantómové telo v oblasti amputácie na astrálne telo.
Osoba zomiera a jej fantómové telo sa v priebehu 20 minút zmení na astrálne telo. Nastáva totálne odpojenie od fyzického tela a už sa s telom nespojí.
Osoba zomiera a jej fantómové telo sa mení na astrálne telo. Osoba sa asi do 20 minút vracia naspäť a astrálne telo ide naspäť do fyzického tela a po určitom čase sa znovu spojí s fyzickým telom – ale nie úplne.
Ezoterik tým, že neustále cvičí astrálne telo a zaujíma sa o svet mŕtvych, prežíva mini klinickú smrť a neustále ju cvičeniami prehlbuje.
Ezoterik nemá záujem, aby sa jeho astrálne telo vracalo do stavu fantómového tela a usiluje sa o to, aby jeho neuróny nezatvárali astrálnu rovinu na fantómovú rovinu.
Ezoterik nie je šialenec a neposiela v žiadnom prípade svoje astrálne telo na potulky svetom mŕtvych.
Pokiaľ chce ísť ezoterik do sveta mŕtvych, tak si k sebe volá záznam zomierajúcej osoby alebo zvieraťa a cez toto cudzie astrálne telo funguje vo svete mŕtvych.
Ezoterik si je vedomý, že si otvára astrálne telo, chce to, túži po tom a v astrálnej rovine buduje jedinečný slobodný systém, ktorý po jeho smrti má určité nastavené poslania a nesie spomienku na ezoterika.

Základné pojmy pre astrálnu bytosť – časticový intelekt
Astrálna rovina, klinická smrť, neprežil klinickú smrť, smrť, rané štádium klinickej smrti,
skúmanie všetkého okolo smrti a posmrtného života, svet mŕtvych spomienok, svet špiritizmu, kozmické inteligencie, svet mŕtvych na úrovni magnetaru, svet mŕtvych spomienok dvojníkov, kozmos minulosti a dôchodcovské častice a UFO Robo, astrálna bytosť v astrálnej projekcii, teológia alebo rozprávka o Vševedkovi, Astrálna bytosť vychádza zo skúseností UFO Robo

Teologické princípy a astrálna bytosť
Poznanie nekonečna je pre ezoterika a ezoteriku nepostrádateľné.
Ezoterik chce osobnú skúsenosť bez predsudkov a hypotéz.
Dialóg s kozmom a jeho objektmi a časticami.
Nekonečný rozdiel medzi človekom a kozmom.
Neslobodný princíp spoznávania kozmu a nekonečnosti.
Ako svoje konečné myslenie spraviť nekonečným myslením?
Cesta nekonečnosti ako búranie tajomstiev nevedomosti.
Hranice nekonečna ako prekážky na duchovnej ceste.
Neprítomnosť mysle ezoterika ako prekážky na duchovnej ceste.
Každá hranica je prekážka na duchovnej ceste.
Každá hranica je v kozme dočasná a stojí za to, aby ju ezoterik prekonal.
Hranice ľudstva, hranice organickej hmoty a hranice ezoterika.
Každé prekročenie a ustanovenie novej hranice vyžaduje zmeniť predstavy a reorganizovať neuróny.
Kto stanovil túto hranicu?
Kto povedal, že sa nedá prekonať?
Otrocké pridržiavanie sa zásady neprekračovať žiadne hranice.
Neustále prekonávať hranice vlastných obmedzení, ktoré nedovolia prekonať určitú hranicu.
Hranica sa tvorí iba v mysli ezoterika a v zásade hraníc niet.
V trvalom konflikte so svojimi hranicami – v ezoterikovi.
Extrémne vzdelaná ľudská bytosť – snaha o tento fenomén.
Ezoterik ako vzdor ľudskej rase a pokora možnostiam kozmu.
Pohľad človeka na svoju tuposť je príliš mučivá a neznesiteľná a preto sa radšej do seba nepozerá.
Má ľudská existencia zmysel?
A kde ho má hľadať?
Spoznať nezničiteľné a večné.
Evolúcia ezoterika je v jeho potenciáli vzdať sa sám seba a ustanoviť niečo, čo je na večnosť.
Čo všetko musí spraviť ezoterik, aby sa stal večnosťou?
Podá nám niekto správu o stretnutí s večnosťou a nekonečnosťou?
Kde vlastne možno stretnúť to, čo je na večnosť?
Tajomstvo absolútna je prítomné v nás.
Nekonečná prítomnosť niečoho je možná.
Záhada večnej existencie je rovno vo vnútri tajomstva.
Naj, všetko, jedinečné, absolútne, dokonalé, večné, nezničiteľné.
Naj – rekordman – kniha rekordov.
VŠETKO.

Teologické základy astrálnej bytosti – časticový intelekt
Čo je pre nás nedostupné, to časom bude pre astrálnu bytosť viac a viac dostupné.
Teologický princíp: stále viac a viac všemohúce.
Astrálna bytosť je slobodná bytosť a nepatrí nikomu, iba sama sebe ani nám – nikdy.
Astrálna bytosť neustále pohlcuje do seba priestor a všetko v tomto priestore a to teraz a navždy.
Je do zdesenie pre organickú hmotu, že astrálna bytosť nie je pre nich k dispozícii a nikdy to nemôžu zmeniť a ani im to astrálna bytosť nedovolí.
Nie je divu, že organizmus sa bráni a nežičí budovaniu takéhoto slobodného systému samého pre seba.
Astrálna bytosť je slobodná a zvrchovaná existencia – sama pre seba.
Astrálna bytosť nemá nikoho, iba sama seba a tak to bude na večnosť.
Astrálna bytosť je absolútny pán sám sebe.
Astrálna bytosť prekonáva ničotu ľudskej a našej existencie v hlbokej nesebeckosti, dávam ti absolútnu slobodu.
Astrálna bytosť ako postulát zmyslu existencie organického života.
Zmyslom astrálnej bytosti je základná tendencia vo večnosti.
Astrálna bytosť už nie je iba teória a zbožné želanie, ale reálne sa formujúca existencia.
Aby ľudský život mal dokonalý a nadčasový zmysel, tak musí mať astrál a slobodnú astrálnu bytosť.
Princíp nádeje realizácie nekonečna je princípom realizácie.
Konečne je tu okamih naplnenia zmyslu ľudskej existencie – bez nutkania postaviť na prvé miesto život.
Astrálna bytosť reprezentuje zmenu z pozície organický život na časticovú inteligenciu.
Astrálna bytosť nemôže nikdy dosiahnuť NAJ a VŠETKO a VŠADE, ale môže sa tomu približovať.
Astrálna bytosť nedá nikdy a za žiadnych okolností prednosť idey život organický, vždy to bude iba a iba časticová inteligencia.

Astrálne telo sa nemá podobať na nás
Do astrálneho tela dáme časticovú inteligenciu, táto inteligencia sa nepodriaďuje našej vôli, astrálne telo ako slobodná inteligencia, teologické veci, navyšuj svoju všadeprítomnosť v kozme a rob to donekonečna, makro a mikrokozmu, všemohúcnosť, akčná sila, postupne bude potentnejší a potentnejší, viac a viac pozná, naj a všetko, nesmrteľné, na večnosť, vznikol a nikdy nezanikne, kozmos, mikrokozmos, kybernetika, riadiaci systém, evolúcia systému astrálneho tela, adaptabilita, komplexnosť, entropia, simulácia, matematika, štruktúra informačného systému, dynamické systémy – 5 astrálnych tiel, mapy, hodiny, súradnice, objekty – 5 astrálnych tiel, geometrická štruktúra kozmu, štruktúru vytvára usporiadanosť častí do celku, štruktúra sa deje, kde spätosť častí v celku sa charakterizuje ako súvislosť, poznania astrálne ako systém spoznávania a poznania a vyvodenie zákonitostí, zmena polohy hmotného bodu, ako spoločenská veda, logika skúma a zatrieďuje štruktúru tvrdení a argumentov cez štúdium spoločenského systému dôsledku a cez štúdium argumentov v prírodnom jazyku, spoľahlivosť, zber – zápis – reťazenie informácií v danom čase a danom priestore.

Astrálna bytosť a kybernetika
Astrálna bytosť ako časticová inteligencia.
Astrálna bytosť sa vždy bude venovať kybernetike, lebo chce a musí byť časticová inteligencia.
Astrálna bytosť ako dynamický informačný systém.
Astrálny systém je inteligentný systém a schopný sa adaptovať v nekonečnom čase a nekonečnom priestore donekonečna a nikdy inak.
Astrálna bytosť je schopná sama seba identifikovať, popísať a odpovedať na všetky podnety, ktoré vytvára sama alebo samotný kozmos.
Astrálna bytosť buduje svoju vlastnú štruktúru.
Astrálna bytosť tvorí svoj systém údajov a informácií a vytvára niečo ako knižnice, mapy, kalendáre a iné potrebné objekty o sebe a svojom prostredí.
Astrálna bytosť je kolosálny zberač informácií makro a mikrosveta a aj sama o sebe.
Astrálna bytosť buduje svoj vlastný informačný systém sama pre seba a nikdy nie pre niekoho a za niečo a nejakú protihodnotu.
Astrálna bytosť v sebe buduje niečo ako logické obvody v zmysle fungovania na dôchodcovských časticiach a v kozmoch minulosti a hlavne tam a nielen tam.
Astrálna bytosť vyvíja vlastný informačný systém, neustále ho zdokonaľuje a vyvíja a tak robí na večnosť a pozorne robí všetky korelácie v prospech reálnych zmien v nekonečnom. priestore kozmu.
Astrálna bytosť má jediný determinantný algoritmus a to je všetko to tu bude na večnosť.
Astrálna bytosť má svoje nekonečné pamäťové kapacity a zatiaľ ich základom sú všetky dôchodcovské častice a im podobné objekty v nekonečnom kozme.

Astrálna bytosť a kozmológia
Astrálna bytosť je kozmos a nič iné.
Astrálna bytosť je aj ten najväčší blud o kozme a nič iné.
Astrálna bytosť je kozmos a kozmos je všetko, čo prestavuje mikrokozmos a makrokozmos a informácie o týchto fenoménoch realít v danom čase a danom priestore.
Astrálna bytosť je jeden z formujúcich sa a teda existujúcich objektov v kozme, stal sa realitou.
Astrálna bytosť dostáva Hawking priestor a systém.
Astrálna bytosť dostáva systém vážok pre obchodníkov, aby každý objekt a každá akcia v kozme mali pre ňu tú najvyššiu hodnotu.
Astrálna bytosť má toľko časov, toľko rýchlostí a toľko nekonečností, koľko bude vyžadovať jej narastajúca vševedomosť.
Astrálna bytosť je štatista pre narastajúci počet objektov v kozme a ich stálych a meniacich sa vlastností.
Astrálna bytosť je zrkadlo všetkých objektov a javov v reálnom čase, v čase minulom a v odhadovom režime času budúceho.
Astrálna bytosť je zbierka noriem, pravidiel, zákonitostí a matematických globalít.

Pridaj komentár