Tento príspevok sa zaoberá akupunktúrou a možnosťou, ako akupunktúru či už pomocou ihiel, alebo zhustenej bioenergie premeniť na duchovnú cestu.
Na začiatok treba spomenúť, že akupunktúra vznikla v Číne. Niekto si všimol, že vojaci postrelení šípom sa uzdravili z niektorých závažných chorôb. Akupunktúra sa vlastne venuje nervovým zakončeniam vo svaloch ľudského tela. Akupunktúra pôsobí priaznivo na fyzické, ale aj duševné zdravie. Keď je tu možnosť vplyvu na duševné zdravie tak, je tu automatická možnosť ovplyvňovať aj duchovnú cestu. Tak ako pri akupresúre, ktorá je založená na tlaku prstov a celej ruky na povrch tela, tak je akupunktúra založená na dráždení nervstva svalov. Je dobre, keď si na začiatok zapožičiate alebo kúpite knižku o akupunktúrnych bodoch. Takto získate aspoň elementárne základy akupunktúry. Keď absolvujete túto úvodnú časť, nie je vhodné začať hneď ihlami. Zoberte si špicaté nožničky, ktorých hrot je mierne zbrúsený. Môže byť aj takto upravená tenšia ihlica. V žiadnom prípade nepoužívať nožík s ostrým koncom. Mohli by ste si poraniť kožu na tele. Pohodlne sa niekam posaďte a spomeňte si, čo teraz práve meditujete. Keď ste si to v hlave osviežili, tak sa sústreďte na povrch tela a zistite, kde musíte zatlačiť, aby vám to pri spomienkach na meditáciu pomohlo. Nemajte žiadne obavy, nemáte čo pokaziť. Zatlačíte a zároveň si mentálne predstavujete meditáciu a zisťujete, či vybraté miesto podporuje mentálne predstavy alebo nie. Keď ich ruší, tak skúste iný bod. Miesto zatlačenia ste vybrali správne vtedy, keď sa vám v predstavách dobre medituje. A zároveň sa programujte, že majstrom takýchto meditácii sa stanete vtedy, keď to budete robiť pravidelne a dôsledne. Náročnejší systém je napichanie ihiel pod kožu do svalov. Vôbec nemusíte mať originálne akupunktúrne ihly. Stačí zájsť do galantérie a kúpiť si aspoň 5 najtenších ihiel. Z hygienických dôvodov ich používajte výhradne pre seba a vždy pred použitím ich zľahka opáľte nad plameňom sviečky. Bezpečnosť nado všetko. Nemusíte sa báť, vpichovanie ihiel nebolí. Aby ste mali úplnú istotu, tak prvú ihlu otáčavým pohybom zaveďte tam, kde sa daná oblasť napichovania umŕtvi lokálne, až potom napichujte ďalšie ihly. Rozhodli ste sa v predstavách cvičiť niektoré cvičenie. Začnite prevádzať vašu meditáciu a nájdite vhodné body na tele, ktoré by podporovali meditáciu. Keď si tieto body nájdete a označíte napríklad fixkou, tak zoberte ihlu a jemným krúživým pohybom chvíľu doľava a potom doprava ju posuniete 2 až 4 milimetre pod kožu. Ihla musí dobre držať a nepadať. Takýmto krúživým pohybom si napichajte aj ďalšie body na tele. Keď to máte napichané, tak sa môžete venovať meditácii. Odporúčam, aby ste zo začiatku nenapichovali nervstvo tváre a uší. Tieto napichujte až po dlhodobejších skúsenostiach. Po meditácii si ihly krúživým pohybom povyberajte. Miesto vpichu ošetrite dezinfekčným prostriedkom. Verím, že prekonáte prvotný strach a objavíte účinný meditačný alebo liečebný prostriedok. Iná technika dovoľuje vytvoriť okolo seba bioenergetický obal silne zhustenej energie a v tejto energii vytvoriť predstavu ihly. Ide o imaginárnu akupunktúru, na ktorú treba mať už pokročilejší tréning.

Pridaj komentár