– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-08-09

TENTO PRÍSPEVOK SA ZAOBERÁ PROBLEMATIKOU MENTÁLNYCH PROGRAMOV V ĽUDSKEJ MYSLI. NÁJDETE SI TU ZÁPIS PRAVIDELNÝCH CVIČENÍ SILVOVEJ ŠKOLY. ZNOVU SA ASI PO MESIACI VRACIAM K ZÁPISU SILVOVEJ ŠKOLY, KTORÚ S OSTATNÝMI ZÁUJEMCAMI PRECVIČUJEM ASI TAK 8 KRÁT DO MESIACA. NAĎALEJ POKRAČUJE U NIEKTORÝCH VYBRANÝCH OSÔB RUČNÉ OPISOVANIE KNIŽIEK SO SILVOVOU PROBLEMATIKOU. KAŽDÉMU OPISUJÚCEMU SA POSTUPNE DARÍ STABILIZOVAŤ SVOJU PSYCHIKU. OPISOVANIE SILVU NEODPORÚČAM ĽUDOM S DEPRESÍVNYMI SKLONMI. ZNOVU SOM POČUL OD VIACERÝCH, ŽE CELÁ SILVOVKA JE JEDNA ZLÁTANINA POZBIERANÝCH TECHNÍK A POSTUPOV. S TAKÝMTO NÁZOROM SA NEDÁ PRINCIPIÁLNE SÚHLASIŤ UŽ Z TOHO DÔVODU, ŽE VYCHÁDZA Z NEGATÍVNEHO PRÍSTUPU. V KAŽDEJ TERAPEUTICKEJ METÓDE JE NIEČO LEPŠIE, PREPRACOVANEJŠIE A NIEČO SLABŠIE A MENEJ ODSKÚŠANÉ. MIESTO ZBYTOČNÉHO RÉTORICKÉHO ŠPEKULOVANIA, ČI JE ALEBO NIE JE SILVOVKA DOBRÁ ALEBO ZLÁ, POKRAČUJEM V POSTUPNOM PRECVIČOVANÍ TECHNÍK SILVOVEJ ŠKOLY S CIEĽOM VYTVORIŤ MIMORIADNE ÚČINNÝ SYSTÉM, KTORÝ MÔŽE AKÝKOĽVEK ZÁUJEMCA NA SEBE ÚČINNE APLIKOVAŤ. TO, ČO POVAŽUJEM V SILVOVKE ZA DOBRÉ, SÚ TECHNIKY NÁCVIKU AUTOHYPNOTICKÝCH A AUTOMEDIÁLNYCH STAVOV. U AUTOHYPNOTICKOM STAVE IDE O TO, ABY SME SI OVLÁDALI FYZICKÉ TELO A ABY SPLNILO PRÍKAZY, KTORÉ MU VYDÁME. NA DRUHEJ STRANE SÚ AUTOMEDIÁLNE STAVY, PRI KTORÝCH SA CVIČIACI ODPÚTAVAJÚ OD FYZICKÉHO TELA A UČIA SA OVLÁDAŤ SVOJU PSYCHIKU. TO, ČO SA FORMUJE DO SILNÉHO CELKU V RÁMCI SILVOVEJ ŠKOLY, JE PROBLEMATIKA MENTÁLNYCH PROGRAMOV, KTORÉ SA POČAS ŽIVOTA VYTVORILI VPLYVOM RODIČOV, ŠKOLY, SPOLOČNOSTI A SAMOTNÉHO ČLOVEKA. MÁM SNAHU U SEBA, ALE AJ INÝCH NAPRAVIŤ UŽ VYTVORENÉ MENTÁLNE PROGRAMY. V PRVOM RADE VYTVORIŤ MENTÁLNY PROGRAM, KTORÝ VYCHÁDZA Z POZITÍVNYCH SPOMIENOK A ZÁŽITKOV, KTORÉ SA ULOŽILI V MOJEJ PAMÄTI. ĎALŠÍ PROGRAM, KTORÝ SA SNAŽÍM POZMENIŤ, JE VZŤAH K PENIAZOM. IDE O TO, ABY SOM MAL TRVALO BEŽIACI PROGRAM VO SVOJEJ MYSLI, KTORÝ SI SPOMÍNA NA OBDOBIA, KEĎ BOLO DOSŤ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A V TEJTO VECI SA DARILO. ĎALŠIE PROGRAMY SA TÝKAJÚ SPRÁVNEHO KONANIA S INÝMI OSOBAMI, ZÁUJEM O ZDRAVIE FYZICKÉ A AJ PSYCHICKÉ. PROBLÉMOM BUDOVANIA TÝCHTO PROGRAMOV JE NUTNOSŤ CVIČIŤ ICH DLHODOBEJŠIE AJ NIEKOĽKO ROKOV, KÝM BEŽIA AUTOMATICKY A TRVALO. ĎALŠOU KVALITNOU OBLASŤOU JE VYTVORENIE PROGRAMU NA POSILNENIE INTUIČNÝCH SCHOPNOSTÍ POMOCOU VEŠTECKÝCH TECHNÍK. TU PRAKTIZUJEME TAROTOVÉ KARTY AJ PRETO, ABY SA CVIČENIA SPESTRILI. POKRAČUJÚ CVIČENIA NA VYTVORENÍ MENTÁLNEHO PROGRAMU PRI PRÁCI SO SNAMI. VENUJEME SA AJ NOVEJ OBLASTI, KTOROU SÚ ĽUDSKÉ PUDY. V PRVEJ FÁZE SI ICH CHCEME LOGICKY UVEDOMIŤ, ZISTIŤ, AKO V NÁS FUNGUJÚ A AKO NA NÁS PÔSOBIA. ZAČALO SA AJ S NÁCVIKOM AUTOHYPNOTICKÝCH TECHNÍK S CIEĽOM, ABY SME ZDOKONALILI OVLÁDANIE VLASTNÉHO FYZICKÉHO A PSYCHICKÉHO STAVU. SKÚSME SI TERAZ SPOLOČNE ZACVIČIŤ.

/1. SILVA/ V POHODE SA USAĎTE A UVEDOMTE SI, ŽE TERAZ IDEME CVIČIŤ AUTOHYPNOTICKÉ TECHNIKY, KTORÉ VÁM LEPŠIE POMÔŽU OVLÁDNUŤ SEBA SAMÉHO. NA ZAČIATOK SI UVEDOMUJTE ČAS, PRIESTOR A NIEČO, ČO V TOMTO ČASE A PRIESTORE KONÁTE. NÁSLEDNE SI PREDSTAVUJTE, AKO VŠETKO ROBÍTE SPOMALENE. PO TOMTO CVIČENÍ SI SPOMEŇTE NA NIEKTORÉ SNY A ZÁROVEŇ SA UVEĎTE DO STAVU SPÁNKU. PO URČITEJ CHVÍĽKE SI SPOMÍNAJTE NA OBDOBIA, KEĎ STE DOKÁZALI INTENZÍVNE REGENEROVAŤ A BOLI V POHODOVOM STAVE. NASLEDUJE CVIČENIE SPOJENÉ S TÚLANÍM SA MYŠLIENOK NA URČITÉ SITUÁCIE, KTORÉ STE PREŽILI. ĎALEJ SI PRECVIČÍME SYSTÉM POVELOV PRE FYZICKÉ A TIEŽ PSYCHICKÉ TELO, KEĎ STE DOKÁZALI SVOJMU TELU A MYSLI PRIKÁZAŤ NIEČO A BOLO TO REALIZOVANÉ. ZÁROVEŇ SI UVEDOMUJETE, ŽE TO, ČO TU CVIČÍTE, JE UVÁDZANIE SA DO URČITÝCH VHODNÝCH HYPNOTICKO- MEDIÁLNYCH STAVOV.

/ 2. SILVA / PRI TÝCHTO CVIČENIACH SI NA ZAČIATOK VYPOČUJEME NAHRÁVKU REZONANČNEJ HUDBY. TÚTO SI NÁJDETE VO FREKVENČNEJ HUDBE NA MOJICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH. SPRAVIDLA JE DOBRÉ VYPOČUŤ SI ASI TAK 3 NAHRÁVKY. NESKORŠIE POČAS ĎALŠÍCH CVIČENÍ MÔŽETE FREKVENČNÚ HUDBU POČÚVAŤ ZNOVU. CIEĽOM POČÚVANIA TEJTO HUDBY JE V MOMENTE POČÚVANIA NALADIŤ MOZOG DO JEDNOTNEJ REZONANCIE. DLHODOBO JE TU CIEĽ VYTVORIŤ MENTÁLNY PROGRAM NA VNÍMANIE REZONANCIÍ, KTORÉ MOZOG VYDÁVA A SCHOPNOSŤ TIETO PULZÁCIE MOZGU PODĽA POTREBY OVLÁDAŤ. ZÁROVEŇ SI UVEDOMUJETE, ŽE TREBA CVIČIŤ PRAVIDELNE A ASPOŇ NIEKOĽKO ROKOV, ABY SA VYTVORIL TRVALÝ STEREOTYP. PO VYPOČUTÍ HUDBY SI SPOLU UVEDOMUJEME MENTÁLNE PROGRAMY, KTORÉ SME SI DOTERAZ VYTVORILI A CHUŤ ICH ZMENIŤ A TÝM ZMENIŤ AJ SVOJ OSUD.

/ 3. SILVA / IDEME CVIČIŤ AUTOHYPNOTICKÝ STAV. VŠETKU KONCENTRÁCIU PRESÚVATE NA FYZICKÉ TELO. UVEDOMUJETE SI KOŽU, SVALY, KOSTI, ORGÁNY TELA. MÁTE POCIT, AKO KEBY STE NEVEDELI MYSLIEŤ A NEMALI MOZOG. ZÁROVEŇ SI SPOMÍNATE NA STAV, KEĎ STE DOKÁZALI SVOJE TELO PRINÚTIŤ VYKONAŤ POŽADOVANÝ POHYB. LIKVIDUJETE NEŽELANÉ A NEŽIADÚCE POHYBOVÉ AKTIVITY. NAPRÍKLAD PROGRAM CESTY DO CHLADNIČKY ZMENÍTE NA PROGRAM ÍSŤ SI ZABERAŤ. KEĎ MÁTE NEKONTROLOVATEĽNÝ NÁVAL RADOSTI, TAK SI SADNETE A OVLÁDNETE STAV MEDITAČNE. SPRAVÍTE SI CVIČENIE, PRI KTOROM POČÍTANIE Z HLAVY PRENESIETE DO FYZICKÉHO TELA, TAK ISTO PRENESIETE DO TELA AJ HLÁSKOVANIE ABECEDY. ROZUMOVO SI UVEDOMUJETE, ŽE POKIAĽ NEPRINÚTITE SVOJE FYZICKÉ TELO, ABY ROBILO TO, ČO CHCETE, TAK VŠETKY MENTÁLNE PROGRAMY SÚ K NIČOMU. TEDA PRI TÝCHTO CVIČENIACH PESTUJETE SILU VÔLE NEDOVOLIŤ TELU, ABY SI ROBILO, ČO CHCELO PODĽA STARÝCH NÁVYKOV.

/ 4. SILVA / V TÝCHTO CVIČENIACH BUDEME PRECVIČOVAŤ AUTOMEDIÁLNE SCHOPNOSTI. IDE O STAV, KEĎ ZABUDNETE NA SVOJE FYZICKÉ TELO. MÁTE POCIT, ŽE FYZICKÉ TELO JE LETARGICKÉ, PASÍVNE A VLASTNE UŽ ODUMRELO. ZÁROVEŇ UTLMÍTE DÝCHANIE A V ŽIADNOM PRÍPADE SA NEHÝBETE. NESMIETE ANI BRVOU POHNÚŤ. AKONÁHLE SA JEMNE POHNETE, TAK TENTO STAV RUŠÍTE. ZÁROVEŇ MÁTE POCIT TELOVÝCH HALUCINÁCIÍ, ŽE SA MÔŽETE VOĽNE POHYBOVAŤ. POCIŤUJETE, ŽE RUKY A NOHY NIE SÚ NA TOM ISTOM MIESTE. V TOMTO STAVE PÔSOBÍTE SPOLOČNE NA VNÚTORNÝ HLAS, SPOMIENKY A HLAVNE NA STARÉ NEŽELANÉ MENTÁLNE PROGRAMY. ZÁROVEŇ POSILŇUJETE NOVÉ MENTÁLNE PROGRAMY. TOTO CVIČENIE VYUŽÍVAME AJ NA OVPLYVŇOVANIE ĽUDÍ NA DIAĽKU, KTORÍ SÚ NAPRÍKLAD NEGATÍVNE NALADENÍ.

/ 5. SILVA / V TEJTO ČASTI SA UČÍME VYTVORIŤ SI NOVÝ MENTÁLNY NÁVYK NA VYUŽITIE VEŠTECKÝCH TECHNÍK. NA ZAČIATOK SI UVEDOMTE SVOJE BIOENERGETICKÉ TELO A VYVOLAJTE V SEBE POCIT, ŽE NA DIAĽKU PRIŤAHUJETE BIOENERGIU DO SEBA, ALE TÁTO BIOENERGIA CEZ VÁS ODTEKÁ A TO NAJLEPŠIE CEZ CHODIDLÁ. TAK ISTO AJ VAŠE VLASTNÉ BIOENERGIE ODVÁDZATE CEZ CHODIDLÁ MIMO SEBA. ĎALEJ SI SPOMEŇTE NA RÔZNE DRUHY TAROTOVÝCH KARIET A RÔZNE ZNAKY, KTORÉ SA NA NICH NACHÁDZAJÚ. CEZ TIETO ZNAČKY MÔŽETE VYBERAŤ INFORMÁCIE ZO SVOJEJ MYSLE. PO TEJTO PRÍPRAVE SI SKONTROLUJTE, ČI SI VAŠA MYSEĽ SPOMÍNA NA ŠŤASTNÉ CHVÍLE A ZÁROVEŇ SI PREZRITE MANDALOVÝ TAROT. UVEDOMUJTE SI, ČI PRODUKUJETE POMOCOU BIOENERGIE OBRÁZKY MANDÁL A TIETO PRENIKAJÚ DO VÁŠHO OKOLIA. POTOM SI ZISTITE, ČI VAŠA MYSEĽ VYTVORILA V PODVEDOMÍ MENTÁLNY PROGRAM, KTORÝ SA ZAOBERÁ SPOMÍNANÍM NA CHVÍLE, KEĎ SA VÁM FINANČNE DARILO. VEŠTECKY ZISŤUJETE, ČI PRODUKUJETE MALÝCH AMORČEKOV Z ANJELSKÉHO TAROTU. POTOM KONTROLUJTE, ČI VÁM FUNGUJE NOVÝ PROGRAM NA SPRÁVNE JEDNANIE S ĽUĎMI A ČI SI AUTOMATICKY SPOMÍNATE NA ÚSPEŠNÉ JEDNANIE. TIEŽ SI POMÔŽETE TAROTOM Z ASTRO SEKCIE NA MOJICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH. TAKÝMTO SPÔSOBOM SKONTROLUJETE AJ PROGRAM, ABY SA VAŠA MYSEĽ ZAOBERALA POZITÍVNYMI SPOMIENKAMI. ZÁROVEŇ BLACK TAROTOM KONTROLUJETE ČI NEPRODUKUJETE NEGATÍVNE MYŠLIENKY A POSTOJE. KEĎ PRODUKUJETE NEGATIVITU, TAK SA OBJAVUJÚ OBRÁZKY Z TAROTU OKOLO VÁS. TAKTO SA MÔŽETE INŠPIROVAŤ AJ TVORBOU ĎALŠÍCH MENTÁLNYCH PROGRAMOV. TAROTOVÉ KARTY SI NÁJDETE V ASTRO SEKCII A O VEŠTECKÝCH TECHNIKÁCH SI NÁJDETE INFO VO VEŠTECKEJ ŠKOLE.

/ 6. SILVA / V TEJTO ČASTI SA BUDEME ZAOBERAŤ NÁCVIKOM A OVLÁDANÍM SNOVÝCH STAVOV A TO TAK, ABY SLÚŽILI PRE PRAKTICKÉ ÚČELY. V PRVOM RADE SI UVEDOMÍTE, ŽE ČLOVEK VLASTNÍ SNOVÚ SPOMIENKOVÚ MYSEĽ. NIE JE VHODNÉ, ABY STE SI PAMÄTALI SNY Z KAŽDEJ NOCI. TO NAZNAČUJE, ŽE NESPÍTE DOSTATOČNE HLBOKO A TO TREBA NAPRAVIŤ. UVEDOMUJETE SI, ŽE DO SNOV VSTUPUJÚ VAŠE EMÓCIE A TIETO POZNAMENÁVAJÚ CELÝ SNOVÝ STAV. TEDA ČI MÁTE POZITÍVNE, ALEBO NEGATÍVNE EMÓCIE, TIETO VNIKAJÚ DO SNOV A USMERŇUJÚ HO URČITÝM SMEROM, KAM SMEROVALA EMÓCIA. UVEDOMTE SI, ŽE EMÓCIE TREBA KONTROLOVAŤ A NAPÚŠŤAŤ TAM, KDE MÁTE ZÁUJEM NIEČO OVPLYVNIŤ A RIEŠIŤ. BLIŽŠIE PODROBNOSTI V SNOVEJ ŠKOLE ASTRO SEKCIA.

/ 7. SILVA / V TOMTO CVIČENÍ ZÁMERNE VŠETKO POMENÍME A ZNETVORÍME. VŠETKY OBJEKTY, ĽUDÍ, VECI, MIESTA A UDALOSTI ZDEFORMUJEME AKO SA LEN DÁ A DO VŠETKÉHO DÁVAME CHAOS A ZAŽÍVAME ŠOK. VŠETKO JE ZDEFORMOVANÉ. V TOMTO STAVE SI PREDSTAVUJETE, AKO SA PLNIA VAŠE KONŠTRUKTÍVNE A DOSAŽITEĽNÉ TÚŽBY.

Pridaj komentár