Anjelizácia veštectva. Anjelské naladenie. 6 neurónových oblastí. Zmyslové centrá šedej kôry veľkého mozgu. Veštec senzibil. Veštec z kostí. Veštec svalov. Veštec hormonálnych žliaz. Veštec Silva. Veštec magmatických pulzácií. Veštec pyramíd. Veštec spirit. Veštec inštinkty. Veštec kozmos. Veštec joga. Veštec info polia. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Anjelizácia veštectva. Keďže sme si ako jednu z priorít v ezoterike stanovili, že meditácia a žiadna duchovná činnosť nesmie mať negatívny vplyv na osud ezoterika, tak je potrebné do ezoteriky dostať systém prísnej anjelizácie. Ide o to, aby všetko, čo robíme v ezoterike a tiež vo veštectve, malo dobrý a priaznivý dopad na náš osud. Veštecky sme skúmali množstvo úspešných ľudí, ktorí niečím ľudstvu prospeli. Mali pri sebe postavy anjelov, ktoré vytvorili v dávnych dobách šamani. A z dôvodu týchto skutočností sme zaviedli do veštectva anjelské sféry.

Ide o to, že do celého tela a do všetkých neurónových oblastí treba dostať spomienky na detstvo, či už detskú kresbu, detskú sexualitu a detské predstavy o anjeloch a zvieratách s krídlami, ktoré sa vytvorili z prírodného materiálu. Jednoducho je potrebné, aby sa tieto predstavy dostali do všetkých neurónových oblastí a tu vytvorili vhodné prostredie na navodenie stavu z anjelských zasvätení. Takýto stav v neurónových oblastiach udržíte hlavne tým, že budete voči sebe čo najúprimnejší. Nie je jednoduché podriadiť svoje konanie anjelskému naladeniu. Anjelské sféry prírodných šamanov sa strácajú, aj keď máte nesprávny pohľad na danú osobu. Biela anjelská sféra sa stráca a objavuje sa čierna anjelská sféra, ktorá naznačuje na to, že sa mýlite a nemáte pravdu vo vešteckom výkone. Tento fenomén sa dá výborne použiť pri základnom druhu vešteckých techník.

Každú oblasť neurónov možno takto naladiť. Ide o oblasť šedej kôry veľkého mozgu, kde si intenzívne nahodíte detské spomienky a anjelské pocity a anjelské predstavy. Samozrejme, že si v tejto oblasti nahodíte všetky druhy vešteckých stavov ako je zníženie energetického stavu, sugerácia chorobnosti orgánov je tiež vítaná. Ide iba dočasne uveriť, že chorobnosť je skutočná a nepochybovať o tom. Uvedomte si, že spomienky v pamäti človeka sú nasekané ako slama a rozhádzané po celej ploche neurónov. Pri vešteckých technikách musíte hľadanú spomienku poskladať ako domino.

Ďalšou oblasťou na zavedenie anjelských sfér je stredný mozog, ktorý umožňuje prístup do snovej pamäte vlastnej alebo cudzej. Treba si uvedomiť, že každý človek má svoju snovú pamäť, do ktorej si ukladá všetko zo snov. Kódovanie snov je u každej osoby úplne individuálne a jedinečné, nedá sa porovnať s inou snovou pamäťou. Preto keď vstúpite do snovej pamäte, tak treba k vybratým snovým obrazom priradiť vhodný obraz alebo pocit z reality bežného života dotyčnej osoby.

Anjelské sféry možno využiť aj v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy veľký ako tenisová loptička. Keď sa sem skoncentrujete, tak môžete pri vešteckých technikách použiť množstvo znakov, ktoré si napíšete na čisté hracie karty a používate pri veštectve.

Keď spojíte stredný mozog a mozoček do jedného celku, tak dosahujete špeciálne veštecké schopnosti cítiť sa ako veštecky ošetrovaná osoba. Len treba potlačiť svoje osobné ego a cítiť sa naplno ako veštecky ošetrovaná osoba. Stačí si iba predstavovať rôzne situácie, v ktorých sa veštecky ošetrovaná osoba môže nájsť.

Môžeme pokračovať do miechy, kde si tak isto nahodíme detské a anjelské sféry šamanov. Z aury sa dobre veští pomocou magických rituálov, ktoré sa treba naučiť. Prípadne použiť objekty zo zasvätenia do aury, ktoré dostali meditujúci počas zasvätenia a môžu ich teraz aj s magickými objektmi využiť pri náročných vešteckých výkonoch, ktoré hľadajú správne kombinácie.

Potom sa skoncentrujeme do stien hrubého a tenkého čreva, kde sa tak isto nachádzajú neuróny a do týchto zavediete predstavy detí, ako niečo jedia. V tejto oblasti využijete fenomén inštinktov ako zviera, ktoré vie, čo alebo kto je pre dotyčného vhodný alebo nie.

Nasleduje špecifická koncentrácia do ganglií, ktoré sú okolo orgánov, svalov, kostí, hormonálnych žliaz. Tak isto sem zavádzate anjelské sféry a detský typ psychiky. Ganglie svalov sú vhodné na kineziologické použitie virgule. Iba si musíte zistiť, aký ste typ, či vám pri pravde svaly stuhnú, alebo sa uvoľnia. Môže to byť aj naopak a môžete si to vhodne otestovať. Potom sa pomocou svalov, kyvadla a bielych šamanských anjelov pustíte do vešteckých techník.

Zostala nám ďalšia zaujímavá oblasť vešteckých výkonov a to je takzvaný mediálny stav mysle. Ide o pocit, že svet sa neustále zmenšuje aspoň v troch až piatich bodoch. Neodporúčam viac bodov, mohli by ste sa prepadnúť do hlbších úrovní, v ktorých sa už nedajú robiť veštecké výkony. Zároveň zúžite aurický obal okolo tela do vnútra tela a všetky podvedomé objekty dostanete do tohto priestoru. Pod podvedomými objektmi treba rozumieť energetické objekty, ktoré obsahujú spomienky už nežijúcich ľudí, ktoré sa dostavajú do ľudského tela v období 14. roku života z informačných polí, ktoré sú okolo nás a ide o spomienky zvierat a ľudí z celej histórie ľudstva. Tento mechanizmus vytvorili pravdepodobne v starovekom Egypte. Teda všetko dáte spolu do jedného obalu. Zároveň si vsugerujete, že niekto vám musí dať povel, aby ste niečo robili a vy to spravíte. Takto sa uvediete do mediálneho stavu, kde cítite, ako z vás idú drobné trblietajúce lúče na všetky strany. Zároveň si do tela vložíte niektorú predstavu klasických tarotových kariet. Máme na mysli prvé tarotové karty. Do aury okolo seba vložíte predstavu anjelov a tieto predstavy a anjelské znaky vám všetko, čo potrebujete o dotyčnej osobe povedia a zapíšu do aury ako formu vyplneného dotazníka. Je to nesporne zaujímavá a efektívna technika vešteckých výkonov. Je dobre pred použitím tejto vešteckej techniky ovládať hlavne po stránke medicínskej rôzne druhy fyzických a duševných porúch.

Pridaj komentár