– Individuálna meditácia z 5.8.2002

Konečne som sa dostal k matematickým výpočtom za účelom spevnenia psychiky. Matematizáciu považujeme za imaginárnu kvantifikáciu. Keď chcete matematizáciu využiť na spevnenie psychických pochodov, tak sa musíte presunúť do oblasti temenného mozgu a tu udržať koncentráciu. Ďalej si nalaďte svoju psychiku na José Silvu a jeho nasledovníkov, ktorí ovládajú techniku spevnenia psychiky. Pred touto meditáciou je dobré pozrieť si, čo je epileptická povaha a mierne si ju precvičiť. Podrobnosti na mojich stránkach v Psyché škole. Začnete tým, že si vyberiete text z niektorej jeho knižky. Najlepšie od prívržencov Silvovej metódy. Ja som si vybral knižku autorov José Silva a Philip Miele Ovládanie vedomia Silvovou metódou. Náhodne som si vybral str.87. Každý riadok som pre lepšie počítanie označil číslicami od 1 po 38. Text pre zaujímavosť prepíšem do tohto príspevku. 1..vykonal. Je to príjemné, lebo ťa naplní pocit úspechu. Počítaj 2. od 1 do 5, aby si sa dostal do hladiny beta a budeš sa takto 3. vedome cítiť tak dobre, ako ešte nikdy. 4. Čím viac budeš trénovať techniku, tým fantastickejšie náho- 5. dy sa stanú a čím bude tvoja viera silnejšia, tým fantastickej- 6. šie súhry okolností sa udejú. Ak si sa naučil používať obrazov- 7. ku v predstave, môžeš spustiť túto reťazovú reakciu. 8. Hoci jestvuje rozdiel medzi psychickým liečením a liečením 9. vierou, myslím si, že ich podstata a výsledok sú rovnaké. 10. Rituálne liečenie vierou sa mení kultúrou, ale každý je založený 11. na dvoch účinkoch: vyvoláva hlbšie vrstvy duše a posilňuje 12. vieru a nádej. 13. Mnohí liečitelia používajú vyčerpávajúcu metódu, ktorá vy- 14. sáva ich energie. Často pri jednom liečení oni sami strácajú 15. na váhe. To nie je potrebné. Ba čo viac, metódy kontroly 16. mozgovej činnosti dosahujú opačný účinok. Len čo zistíme 17. úspech, máme pocit, že lietame a zisťujeme, že sme sa ešte 18. nikdy tak dobre necítili. Liečenie druhého je dobré aj pre 19. liečiteľa. 20. Mnohí liečitelia si myslia, že sami seba nedokážu vyliečiť. 21. Mnohí si myslia, že keby to skúsili, stratili by svoju silu. 22. Znovu a znovu sme dokázali, že to nie je pravda. Mnohí si 23. myslia, že pacient musí byť prítomný kvôli priloženiu rúk. 24. Pre nás, ktorí nie sme ani lekármi, ani zákonitými cirkevnými 25. osobami, je to protizákonné. A čo je dôležitejšie, z hľadiska 26. vyšších zákonov to ani nie je potrebné. Liečenie na diaľku 27. funguje dobre. 28. Keď v skupinách kontroly mozgovej činnosti hovoríme 29. o tých otázkach, často citujeme prípad sluhu kafarnauského 30. stotníka, ktorého Kristus vyliečil na diaľku. Kristus nepoznal 31. sluhu, počul o ňom iba od stotníka. „Ešte v tej hodine sluha 32. vyzdravel. 33. jedno drobné pozorovanie: V ľudových zvykoch, keď si 34. niečo prajeme- napríklad zlomíme vidlicovú kosť kuraťa ale- 35. bo vidíme padať hviezdu – , nesmieme prezradiť svoje želanie. 36. Toto tajnostkárstvo je možno niečo viac ako detská hra. Podľa 37. mňa sa v ňom skrýva múdrosť. Naše želania udržiavame 38. v tajnosti alebo – pridržiavajúc sa našej témy – utajiť metódu Tak v stave epileptickej povahy (neustála koncentrácia v temennom mozgu) zoberiem pero a začnem počítať. POČET ODSTAVCOV 7. RIADKOV CELKOVO 38. V PRVOM ODSTAVCI SÚ RIADKY 3. V DRUHOM ODSTAVCI SÚ RIADKY 4. V TREŤOM ODSTAVCI JE RIADKOV 5. V ŠTVRTOM ODSTAVCI JE RIADKOV 7. V PIATOM ODSTAVCI JE RIADKOV 8. V ŠIESTOM ODSTAVCI JE RIADKOV 5. V SIEDMOM ODSTAVCI JE RIADKOV 6. Skontrolujem, či sa koncentrujem intenzívne do oblasti temenného mozgu. Nie náhodou všetko zapisujem veľkými písmenami. Aj tie silne stabilizujú psychiku, pokiaľ k nim máte rozumový vzťah. Znovu si uvedomím epileptickú povahu. Podrobnejšie v Psyché škole. Teraz budem počítať počet slov v jednotlivých riadkoch, ktorých je celkovo 38. 1. RIADOK 10 SLOV. 2. RIADOK 15. SLOV. 3. RIADOK 7.SLOV. 4. RIADOK 8 SLOV. 5. RIADOK 11 SLOV. 6. RIADOK 10 SLOV. 7. RIADOK 8 SLOV. 8. RIADOK 8 SLOV. 9. RIADOK 10 SLOV. 11. RIADOK 12. SLOV. 12. RIADOK 3 SLOVÁ. 13. RIADOK 7 SLOV. 14. RIADOK 10 SLOV. 15. RIADOK 11 SLOV. 16. RIADOK 8 SLOV. 17. RIADOK 11 SLOV. 18. RIADOK 10 SLOV. 19. RIADOK 1 SLOVO. 20. RIADOK 10 SLOV. 21. RIADOK 11 SLOV. 22. RIADOK 12 SLOV. 23. RIADOK 9 SLOV. 24. RIADOK 10 SLOV. 25. RIADOK 10 SLOV. 26. RIADOK 12 SLOV. 27. RIADOK 2 SLOVÁ. 28. RIADOK 7 SLOV. 29. RIADOK 8 SLOV. 30. RIADOK 8 SLOV. 31. RIADOK 12 SLOV. 32. RIADOK 1 SLOVO. 33. RIADOK 8 SLOV. 34. RIADOK 8 SLOV. 35. RIADOK 8 SLOV. 36. RIADOK 10 SLOV. 37. RIADOK 10 SLOV. 38. RIADOK 9 SLOV. POČET SLOV CELKOVO 335 SLOV. Znovu skontrolujem, či sa dostatočne koncentrujem do epileptického vedomia. Znovu si precvičím všetko, čo charakterizuje epileptickú povahu. Pokračujem ďalej a napočítavam počet slov v jednotlivých odstavcoch, ktorých je 7. Počítam: 1.ODSTAVEC 32 SLOV. 2.ODSTAVEC 37 SLOV. 3.ODSTAVEC 43 SLOV. 4.ODSTAVEC 58 SLOV. 5.ODSTAVEC 76 SLOV. 6.ODSTAVEC 36 SLOV. 7.ODSTAVEC 53 SLOV. Znovu si skontrolujem, či som pevne skoncentrovaný v temennom mozgu. Vtedy počítanie robí radosť a ide to samé. Ďalej budem počítať, koľko písmen abecedy (A,B,C,D,E,F,G,H,CH, I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,Z,X,Y,Q) je v každom z 38 riadkov. Vytvorte si za týmto účelom tabuľku, kde na jednej strane a to hornej sú jednotlivé písmená a na ľavej pod sebou sú očíslované riadky. Začínam z tabuľky počítať: 1. RIADOK 44 PÍSMEN. 2. RIADOK 34 PÍSMEN.3. RIADOK 26 PÍSMEN. 4. RIADOK 41 PÍSMEN. 5. RIADOK 44 PÍSMEN. 6. RIADOK 40 PÍSMEN. 7. RIADOK 36 PÍSMEN. 8. RIADOK 42 PÍSMEN. 9. RIADOK 37 PÍSMEN. 10. RIADOK 44 PÍSMEN. 11. RIADOK 42 PÍSMEN. 12. RIADOK 10 PÍSMEN. 13. RIADOK 39 PÍSMEN. 14. RIADOK 45 PÍSMEN. 15. RIADOK 33 PÍSMEN. 16. RIADOK 44 PÍSMEN. 17. RIADOK 41 PÍSMEN. 18. RIADOK 39 PÍSMEN. 19. RIADOK 7 PÍSMEN. 20. RIADOK 44 PÍSMEN. 21. RIADOK 40 PÍSMEN. 22. RIADOK 36 PÍSMEN. 23. RIADOK 37 PÍSMEN. 24. RIADOK 44 PÍSMEN. 25. RIADOK 44 PÍSMEN. 26. RIADOK 42PÍSMEN. 27. RIADOK 16 PÍSMEN. 28. RIADOK 34 PÍSMEN. 29. RIADOK 45 PÍSMEN. 30. RIADOK 49 PÍSMEN. 31. RIADOK 41 PÍSMEN. 32. RIADOK 8 PÍSMEN. 33. RIADOK 34 PÍSMEN. 34. RIADOK 50 PÍSMEN. 35. RIADOK 40 PÍSMEN. 36. RIADOK 40 PÍSMEN. 37. RIADOK 42 PÍSMEN. 38. RIADOK 40 PÍSMEN. Znovu skontrolujem, či som koncentrovaný v epileptickej povahe vedomie mám ako absolvent Silvovej metódy, teda mám správny psychický postoj k počítaniu. Ostatné povahy a to hlavne hysterická (koncentrácia do zubov) sú tvrdo potlačené. Ste v pocite, že hysterikov neznášate. Teraz idem počítať počet písmen v celom texte podľa jednotlivých písmen abecedy: 126 PÍSMEN A. 17 PÍSMEN B. 16 PÍSMEN D. 163 PÍSMEN E. 4 PÍSMENÁ F. 4 PÍSMENÁ G. 17 PÍSMEN H. 3 PÍSMENÁ CH. 152 PÍSMEN I. 35 PÍSMEN J. 47 PÍSMEN K. 44 PÍSMEN L. 52 PÍSMEN M. 94 PÍSMEN N. 135 PÍSMEN O. 34 PÍSMEN P. 35 PÍSMEN R. 80 PÍSMEN S. 87 PÍSMEN T. 61 PÍSMEN V. 36 PÍSMEN Z. 0 PÍSMEN X. 0 PÍSMEN Q. 0 PÍSMEN W. 35 PÍSMEN Y. 54 PÍSMEN U.

Pridaj komentár