– Spoločná meditácia z 31.7.2002

Na začiatok sme si vymenili informácie o tom, čo kto cvičil a medituje. Znovu sme detailnejšie rozoberali základné zásady spoločných meditácií a to je dlhodobé zdravie fyzické a psychické a šťastný osud. Hľadali sme základné kritériá pre fyzické a psychické zdravie. Tu platí zásada čo najmenej chodiť k lekárom a liečiteľom. Brať čo najmenej syntetických liekov, výhradne sa liečiť silou vôle a stravou. Pri šťastnom osude sme tiež uvádzali základné kritériá ako je rodová karma, súčasná karma a schopnosť ísť do budúcnosti. Čím má človek negatívnejšiu karmu a nie zrovna dobrú súčasnú karmu a tiež nemá zamierené do budúcnosti, tým menej by sa mal stretávať s ľuďmi s podobným osudom. To osud ešte zhoršuje. Aj ľudia s dobrým osudom by sa nemali stretávať s ľuďmi negatívne nasmerovanými, pokiaľ nehľadajú a nebojujú o osobnú zmenu. Naopak človek, ktorý má slušnú karmu si vylepší stav tým, myslí a stretáva sa s ľuďmi s dobrou karmou a osudom. To výdatne pomáha. Ďalej sme sa bavili o matematizácii ezoteriky a to aplikáciou množín na jednu stránku ezoterickej knižky. Strana je pre nás základná množina, ktorá je tvorená určitým množstvom podmnožín. Do podmnožín spadá počet odstavcov, viet, slov, písmen, medzier medzi slovami, počet druhov malých písmen, počet veľkých písmen. To je základné matematizovanie, na ktoré je možné nasadiť rôzne matematické postupy. Tieto cvičenia stabilizujú pevnosť vedomia meditujúceho. Keď ďalší člen čítal zmatematizovanú ďalšiu stranu ezoterickej literatúry bol upozornený, aby matematizovaný text čítal tak, ako by to bol robil Jose Silva s cieľom spevniť psychické funkcie ľudskej mysle. Tento postoj je strašne dôležitý a k nemu patrí aj správny spôsob vyslovovania a intonácie. Pri správnom prístupe k textu sme cítili lepšie zovretie psychických daností. Už sme nezaspávali, ale sa plne koncentrovali. Text daná adeptka čítala niekoľkokrát, až našla ten správny prístup. Je samozrejmé, že k matematizovanému textu môžete mať rozumový prístup (ľavá hemisféra). Ďalej k matematizovanému textu môžete mať umelecko-esteticko-náboženský prístup (pravá hemisféra). Ďalší prístup je bez vnútorného myslenia a koncentráciou do rohov spánkových lalokov. To je zvierací prístup bez myslenia. Stále tu máme na mysli praváka. U ľaváka je všetko naopak. Rozumový prístup je v pravej hemisfére a citové centrum v ľavej hemisfére. Ďalšia členka klubu prešla nočnými zasväteniami cez špeciálne zatočený drôt, do ktorého po hodinových impulzoch prostredníctvom časového spínača je privádzaný prúd 24V. Už sama dokázala zvládnuť migrénu.

Pridaj komentár